групи за развитие, тренировка, духовни лекции, семинари, курсове, културни прояви

Хипнозата - Уилям Хюит
on-line четене на текстове

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение.................................................................................................................................................2
Глава 1. Как да станем хипнотизатори................................................................................................. 5
Какво е хипнозата? Превръщането и в професия. Как да изпълняваме хипнотични упражнения.

Глава 2. Хипнотичен сеанс 1.................................................................................................................19
Програми А, 1А, Б, 1Б, 1В, 1 Г, 1 Д, 1 Е1, 1 Ж, 1 З, 1 И и 1 Й. Основни програми за релаксиране и хипноза.


Глава 3. Хипнотичен сеанс 2.................................................................................................................24
Програми В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К-1, К-2, Л, М, Н, О, П, Р. Специфични програми, насочени към диети и навици за хранене, както и към начално обучение по самохипноза.
Глава 4. Хипнотичен сеанс 3.................................................................................................................31
Програми И, С-1, С-2, Т, У. Засилване и затвърждаване на вече направени внушения и задълбочаване степента на хипноза.
Глава 5. Хипнотичен сеанс 4.................................................................................................................35
Програми Ф, Х-1, Х-2, Ц, Ч, Ш. Изграждане на механизъм, чрез които пациентът е в състояние да си създаде една по – добра представа за себе си.
Глава 6. Хипнотичен сеанс 5 и 6..........................................................................................................38
Сеанс 5, Сеанс 6 и програма Щ. Затвърждаващ сеанс и програма Планинско пътуване.
Глава 7. Регресия....................................................................................................................................40
Случаи на регресия, програма за регресия, анализиране.
Глава 8. Внушения.................................................................................................................................45
Специфични внушения за различни цели, включващи пушене, учене, увереност, сън, секс, концентрация, планиране на времето, тегло и др.


Глава 9. Сборна......................................................................................................................................52
Хипноза спрямо деца, групова хипноза и сценична хипноза.
Глава 10. Допълнителни случаи...........................................................................................................58
Примери за техники, използвани спрямо различни случаи и ситуации.
Глава 11. Някои допълнителни програми............................................................................................64
Програма Крайбрежно пътуване, Обратно отброяване чрез балони, програми за полагане на тестове, за мигрени и пушене.
Глава 12. Самохипноза..........................................................................................................................68
Упражнения, случаи и приложения на самохипнозата.


Глава 13. Практически приложения.....................................................................................................75
Подробни указания при фобии, професионални ситуации, групови ситуации, приложения при възрастни хора, излекувани, контрол над болката, духовни контакти, използване от затворници или от инвалиди, контрол над навиците, други ситуации и цели.

Глава 14. Началото................................................................................................................................ 91
Отвъд хипнозата и обобщение.

 

Г л а в а 3
Х И П Н О Т И Ч Е Н   С Е А Н С 2

            При този сеанс наистина започваме същинската работа. В него ние постигаме две основни цели: започваме специфични програми и внушения, които се отнасят за диета и навици на хранене (или спрямо какъвто и да е друг, различен от храненето проблем) и започваме да обучаваме пациента на самохипноза.
Общо програмите са 16, четиринадесет от които са нови. Програмите А и Б бяха разгледани в Глава 2 и няма да бъдат отново повтаряни. Сеанс 2 се състои от следните последователни упражнения.:
Сеанс 2: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р.

Програма В

            А сега фокусирайте вниманието си върху пръстите на краката и позволете на пръстите си напълно да се отпуснат. Всеки пръст е отпуснат и натежал. Сега нека тази отпуснатост да обхване стъпалата, глезените, прасците и коленете ви. Почувствайте я как се изкачва към бедрата ви, към ханша и кръста ви, как обхваща и гръдния ви кош. Почувствайте как дишането ви става по – дълбоко и по – леко, по – равномерно и по – свободно. А сега нека това усещане за дълбока отпуснатост да обхване раменете ви, лактите, китките, да се спусне към дланите и пръстите ви, а после да се върне обратно към лактите и раменете ви. То преминава към врата ви, през лицето, брадичката и бузите ви, като дори и ушите ви се отпускат. Почувствайте го сега как обхваща очите и клепачите ви. Клепачите ви са отпуснати и натежали. То се изкачва към веждите и челото ви, към върха на главата ви, а после слиза надолу към темето и врата ви

Програма Г

            Сега една нова тежест се поражда в пръстите на краката ви. Те са два пъти по – натежали, отколкото първия път. Представете си една голяма тежест върху всеки пръст. Почувствайте дълбоко тази тежест и се отпуснете още повече. Това дълбоко усещане за натежалост преминава към стъпалата и глезените ви, към прасците и коленете ви, нализа в бедрата, ханша и кръста ви. То се изкачва нагоре към гръдния ви кош, отпускайки сърцето ви, отпускайки белите ви дробове, позволявайки дишането ви да стане по – интензивно, по – равномерно, все по – свободно и по – свободно. А сега дълбокото усещане за тежест обхваща раменете ви и се спуска надолу към лактите и китките ви, към дланите  и пръстите ви. А сега се връща обратно към китките и лактите ви, към раменете и врата ви. То обхваща цялото ви лице, очите и веждите ви, минава през челото и върха на главата ви е се спуска надолу към темето и врата ви.

Програма Д

            Сега една нова тежест се поражда във върха на главата ви. Тя е два пъти по – голяма от предишната. Два пъти по – тежка. Представете си една голяма тежест върху самия връх на главата ви, мека, отпускаща и натежаваща. Почувствайте сега как тази носеща тежест отпуснатост се спуска надолу към лицето и очите ви, надолу към врата и раменете ви, как обхваща гръдния кош, ханша и бедрата ви, коленете, прасците, глезените, стъпалата и пръстите на краката ви. Вие сте напълно отпуснати, успокоени и удовлетворени от върха на главата ви до самия край на пръстите на краката.

 

Програма Е

            А сега искам да си представите, че гледате към една черна дъска. Върху нея си представете един кръг. В кръга ще напишем буквите от азбуката в обратен ред, а след като изпишете всяка буква, ще я изтриете, позволявайки са да се отпуснете все по – дълбоко и по – дълбоко.
            Сега изобразете черната дъска. Направете кръга. Поставете в кръга буквата Я. А сега изтрийте тази буква и навлезте по – надълбоко. Ш и я изтрийте. Ч и я изтрийте. Ц и я изтрийте. Х и я изтрийте. Ф и я изтрийте. У и я изтрийте. Т и я изтрийте. С и я изтрийте. Р и я изтрийте. П и я изтрийте. О и я изтрийте. Н и я изтрийте. М и я изтрийте. Л и я изтрийте. К и я изтрийте. Й и я изтрийте. И и я изтрийте. З и я изтрийте. Ж и я изтрийте. Е и я изтрийте. Д и я изтрийте. Г и я изтрийте. В и я изтрийте. Б и я изтрийте. А и я изтрийте. А сега изтрийте кръга и забравете за черната дъска. Просто продължете да се отпускате все по – дълбоко и по – дълбоко. Почувствайте как потъвате в стола, а умът и тялото ви навлизат все по – дълбоко и по – дълбоко в отпуснатостта, все по – дълбоко с всяко издишване.

Програма Ж

А сега искам да си представите, че гледате към едно ясно и синьо лятно небе. А в него един рекламен самолет изписва първото ви име с бели и пухкави  букви. Вижте го как се носи в ясното и синьо небе – пухкаво и бяло, приличащо на облаче. А сега го оставете просто да се разсее. Нека вятърът го изуха и то да изчезне в синевата. Забравете за името си. Забравете, че дори сте имали име. Имената не са важни. Просто продължете да слушате гласа ми и си позволете да се отпуснете още по – дълбоко.

Програма З

А сега искам да си представите, че слагам върху всяко от колената ви една тежка торба с пясък. Почувствайте как пясъкът натиска коленете ви. Коленете ви стават все по – натежали и все по – отпуснати. В пясъка има някакво силно действащо вещество за сковаване и сега сковаността навлиза в коленете ви. Под пясъка коленете ви все повече и повече се сковават. А чувството за натежалост и скованост се спуска надолу към прасците ви, към глезените, стъпалата и пръстите на краката ви. Всичко под коленете ви става все по – сковано и по – сковано и по – сковано заради пясъка. А сега това усещане за тежест и скованост се изкачва към бедрата ви , обхваща ханша и кръста ви, навлиза в гръдния ви кош. После се спуска към ръцете, лактите, китките, дланите и пръстите ви. Изкачва се обратно към дланите и китките ви, към лактите и раменете ви и  обхваща врата ви. После лицето и очите ви. Изкачва се към веждите и челото ви, към върха на главата ви, а после слиза надолу към темето и врата ви.

Програма Й

Докато навлизате все по – леко и по – надълбоко в отпуснатостта с всяко издишване, искам да ви помоля да фокусирате вниманието си върху самия връх на носа си. Задръжте вниманието си внимателно и естествено фокусирано върху върха на носа си, докато не стигнете до момента, в който цялото ви внимание ще бъде всечено към звука на гласа ми. А когато достигнете този етап, можете да забравите за носа си и просто да продължите да слушате гласа ми и да си позволите да се отпуснете още по – дълбоко и по – дълбоко. Докато поддържате вниманието си внимателно фокусирано върху върха на носа си, искам да си представите... да си представите, че слагам върху езика в устата ви малко парченце шоколад. Вие не го гълтате; то просто стои върху езика ви. Усетете горчивия вкус на шоколада. Той е горчив, става все по – горчив и по – горчив и по – горчив, докато лежи върху езика ви , разтапяйки се. Той е толкова горчив, че едва можете да го държите в устата си. Вкусът му е ужасен. Отсега нататък, вие ще бъдете напълно освободени от всяко желание за шоколад , сладкиши или каквито и да е сладки храни. Вие ще бъдете напълно освободени от това желание, напълно освободени отсега нататък. Сега изваждам горчивия шоколад от устата ви. Устата ви вече е празна, напълно чиста и свежа. Вие сте щастливи, че този неприятен вкус е изчезнал от езика ви.

Програма К – 1
(прилагайте я единствено към пациентки)

            Искам да се видите във въображението си. Вижте се такава, каквато искате да бъдете в действителност. Жизнерадостна  и лъчезарна, уверена, спокойна и красива. Това сте вие. Това е истинската ви същност.
            Това е жената, в която наистина ще се превърнете. В този момент вие си обещавате нещо. Това обещание не е към мен... а обещание към себе си... ангажимент да осъществите истинската си същност. Този ангажимент ще ви съпътства все по – силно всеки ден. Отсега нататък, всеки ден, вие все повече и повече ще се превръщате в чудесната жена, която искате да бъдете. Вие ще бъдете спокойна и уверена, каквото и да се случва около вас. А каквото и да се случи около вас, вие ще сте в състояние да го овладеете по един спокоен и разумен начин. Ще се чувствате много добре всеки ден, ще сте изпълнена с цялата енергия на света – всеки един ден. И за вас ще бъде много лесно стриктно да спазвате ежедневната си диета. Без значение  къде сте и без значение какво вършите.

Програма К – 2
(прилагайте я само към пациенти мъже)

            Искам да се видите във въображението си. Вижте се такъв, какъвто искате да бъдете в действителност. Уверен и енергичен, спокоен, здрав и елегантен. Това сте вие. Това е истинската ви същност. Това е мъжът, в който наистина ще се превърнете. В този момент вие си обещавате нещо. Това не е обещание към мен... а обещание към себе си...ангажимент да осъществите истинската си същност. Този ангажимент ще ви съпътства все по – силно всеки ден. Отсега нататък, всеки ден, вие все повече ще се превръщате в елегантния и хубав мъж, който искате да бъдете. Вие ще бъдете спокоен и уверен; каквото и да се случва около вас , вие ще сте в състояние да го овладеете по един спокоен и разумен начин. Ще се чувствате много добре всеки ден, ще сте изпълнен с цялата енергия на света – всеки един ден. И за вас ще бъде много  лесно стриктно да спазвате ежедневната си диета. Без значение къде сте и без значение какво вършите.

Програма Л

            За закуска ще изядете една малка порция от протеин, една малка порция плодове или сок и една препечена филийка без масло. За обяд ще изядете една малка порция от протеин и една малка порция от пресни плодове и зеленчуци. За вечеря ще изядете една малка порция салата с много малко подправки, малка порция протеин и половин купичка със сготвен зеленчук, сервиран без масло или маргарин.
В програми, в които е използвана думата “по – хубава”, може да замените по ваш избор с “привлекателна”. Ако пациентът е мъж, тогава използвайте думата “елегантен”.

 

 

Програма М

            Вие винаги ще ядете много бавно, а когато вече сте изяли малко количество от различните подходящи видове храни, вие ще се почувствате заситени, напълно заситени от това малко количество подходящи храни. Това е всичко, от което тялото ви се нуждае сега. Във вас няма до има никакво желание да ядете сладкиши или богати на скорбяла  или мазнини храни. Колкото повече поддържате диета, толкова по – лесно ще ви бъде да я спазвате и килограмите ви просто ще се стопят. Всички тези излишни килограми просто бързо и лесно ще изчезнат. Всеки ден ще бъдете по – слаби, по – малко тежащи и по – привлекателни, и всеки ден ще се чувствате все по – добри и по – добре. А освен това, ще изпълнявате съзнателно краткото упражнение за самохипноза, което сега ще направим заедно.

Програма Н

            След малко ще ви помоля да отворите очи и да погледнете към кръга, който ще държа пред вас. Когато отворите очи, вие няма да се събудите. Няма да се събудите. Всъщност, ще навлезете дори по – дълбоко в отпуснатостта. Отворете очи и погледнете към кръга, който държа пред вас, и поемете силно и дълбоко въздух.
Когато кажете на пациента да отвори очи, вие трябва да държите един картонен лист, върху който да има нарисуван един голям и яркочервен кръг, целящ концентриране на вниманието. Подходящите размери на този картонен лист са 15х15 см., а за предпочитане е да използвате бял картон, върху който е нарисуван един толкова голям, колкото може да се побере върху картона, кръг. Кръгът трябва да бъде оцветен в яркочервено. Дръжте картона на нивото на очите на пациента, на разстояние 1,20 м пред него.
Дълбоко и силно. Сега затворете очи, издишайте и мислете: 5...5...5... навлезте по – дълбоко. А сега, отново едно дълбоко и леко вдишване и мислете: 4...4...4... и издишайте. Отново едно дълбоко вдишване, дълбоко и пълно, мислете: 3...3...3... и издишайте. Все по – дълбоко и по – дълбоко отпускайте. Поемете дълбоко въздух и мислете: 2...2...2... и издишайте. Още веднъж дълбоко вдишване, издишване и мислете: 1...1...1... издишайте напълно...1.
Представете си сега една дълбока и отпускаща енергия точно зад клепачите ви. Почувствайте как тази дълбока и отпускаща енергия протича надолу от клепачите ви. Почувствайте как тази дълбока и отпускаща енергия протича надолу от клепачите ви. Надолу към лицето и врата ви, надолу към раменете и гръдния кош, към кръста и талията ви, надолу към бедрата ви, коленете ви, прасците ви, глезените ви, стъпалата и пръстите на краката ви.

Програма О

            След малко ще преброя в обратен ред от 10 до 1. Искам да броите наум заедно с мен. Казвайте наум всяка цифра по начина, по който аз я казвам и позволете на всяка цифра да ви въведе по -  надълбоко. 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1. Сега сте дълбоко отпуснати. Можете да си дадете следните внушения. Кажете на себе си думите, които аз изговарям: “Аз винаги ще бъда отпуснат и спокоен. Няма да искам да ям нищо, преди да стане време за вечеря.”
Можете да заместите “време за вечеря” с израза, който е подходящ спрямо действителните обстоятелства. Той може да бъде “до времето за обяд”, “до утре” или каквото и да е.
А сега си представете кръга, който видяхте в началото на това упражнение. Представете си, че този кръг плува и се придвижва заедно с вашите внушения. Той изминава цялото разстояние до тила на главата ви, разстоянието до тила ви. Когато този кръг и внушенията ви достигнат заедно до тила на главата ви, изтрийте ги, забравете за кръга, забравете за внушенията, просто ги оставете да изчезнат. Позволете си да се отпуснете.

 

Програма П

            През времето между тази и следващата ни среща, ще практикувате добросъвестно това упражнение най – малко три пъти всеки ден, дори и ако смятате, че нямате нужда от него. То ви кара да се чувствате просто чудесно. И всеки път, когато изпълнявате тази програма чрез самохипноза, вие изцяло ще се отпускате. Вие ще навлезете толкова надълбоко, колкото сте сега. Точно толкова, колкото сте сега, а внушенията, които ще отправите към себе си, ще навлязат по – надълбоко и по – надълбоко в ума ви. Чрез добросъвестното практикуване на самохипноза всеки ден, вие ще имате пълен контрол над вашия апетит. Вие можете да накарате всеки глад да се разсее. Вие можете да разсеете всяка една напрегнатост, всяка една жажда за питие или храна, която не би трябвало да изпитвате. Всеки ден теглото ви ще продължава да спада, вие ще продължавате да изглеждате все по – добре и по – добре, и ще продължавате да се чувствате добре през всеки един ден.

Програма Р

            Следващият път, когато се видим, или когато и да чуете гласа ми на запис, вие ще позволите на себе си да се отпуснете дори още по – цялостно, отколкото в този момент. А внушенията, които съм ви дал, ще продължават да навлизат все по – дълбоко и по – дълбоко, и по – дълбоко в ума ви.
След няколко минути, когато разбудите себе си, вие ще се чувствате много, много отпочинали и ще бъдете напълно освежени, жизнерадостни, бодри, изпълнени с енергия, изпълнени с увереност. Вие ще се чувствате просто прекрасно. Всичко, което трябва да направите, за да се събудите, е да броите заедно с мен от едно до пет, а при пет отворете очите си, чувствайки се отпочинали, освежени, бодри и с добро настроение. Ще се чувствате наистина много добре. 1...2...3...4...5.
След извеждането от хипноза попитайте пациента как се чувства. Отговорете на всички въпроси, които той може да ви зададе.
Имайте под ръка два предварително напечатани листа, които да му дадете за лично ползване. Те са необходими за контрол над храненето и за практикуване на самохипноза от пациента. Единият лист трябва да съдържа препоръчаната от вас диета. На другия трябва да бъде напечатана програмата за самохипноза. Тези два листа с инструкции са разгледани по – долу.

Програма за диета

            Закуска:
Малка порция от протеин (60 – 90 г.)
Малка порция плодов сок или плодове (120 г.)
Една ненамазана с масло препечена филийка.
Обяд:
Малка порция от протеин (90 – 120 г.)
Малка порция от пресни плодове или зеленчуци.
Вечеря:
Малка порция от протеин (120 – 150 г.)
Малка порция салата с малко подправки.
Половин купичка сготвен зеленчук, сервиран без масло или маргарин.
Диетичните напитки (с изключение на кола) са подходящи.
Само кафе без кофеин.
Никакви запръжки или сосове.
Приблизително от 800 до 1000 калории на ден.

 

Инструкции за самохипноза

            Протегнете се! После седнете в удобна поза.
Фокусирайте вниманието си върху някаква точка и същевременно кажете наум числото 5 три пъти, докато издишвате. После затворете очи.
Отново поемете въздух и докато издишвате, кажете наум числото 4 три пъти.
Същевременно, докато казвате числото 4, го формирайте във въображението си. Отново поемете дълбоко въздух и направете същото нещо последователно с числата 3, 2 и 1.
А сега си представете как една отпускаща енергия се заражда от очите ви и се спуска надолу по тялото ви като един топъл пласт от омекотяващ, стоплящ и лек въздух, който слиза чак до пръстите на краката ви.
Сега бройте обратно от десет до едно.
След като стигнете до числото 1, подайте си следните внушения:

  1. Аз винаги ще бъда отпуснат и спокоен.
  2. Аз няма да искам да ям каквото и да е, преди времето за вечеря.

После формирайте в ума си същата точка, към която гледахте преди. Представете си как тази точка се придвижва към тила на главата ви, носейки със себе си съответното внушение. После забравете внушението, за да може вътрешния ви разум да го абсорбира.
После пребройте от 1 до 5, разбудете си и почувствайте ефекта от внушенията.

Разяснения след сеанса

Дайте на клиента си достатъчно време, за да прочете програмата за диета и листа с инструкциите за самохипноза.
Вие трябва сравнително добре да сте запознати с въпросите, касаещи храненето. Добре е да имате под ръка някоя подходяща книга за храненето, за да правите справки, ако ви се наложи това. В действителност много хора не знаят какво е богата на протеини храна, така че трябва да сте готови да им обясните и да им дадете примери.
Препоръчвам ви да прочетете на глас, заедно с клиента си, инструкциите за самохипноза, разяснявайки същността на всяка от тях.  Отново потвърдете, че тези инструкции са му били дадени докато е бил под хипноза, и заедно с дадените следхипнотични внушения, ще бъдат също толкова ефективни, колкото са били и по време на осъществения от вас хипнотичен сеанс.
Най – важното нещо, което пациента трябва да разбере е, че той трябва да практикува самохипнозата ежедневно. Има две причини за това:

  1. Пациента тренира ума си да се движи в една посока, различна от досегашната. Умът предпочита да прави това, което винаги е правил, т. е. да следва същият познат път. Ето защо е необходимо едно последователно и старателно обучение. Умът ви няма да повярва, че наистина искате да промените нещо, ако възприемете един “отбиващ” номера подход към  практиката ви със самохипноза. Умът ви вярва, че в действителност вие желаете да преяждате и да сете пълни, защото това е, което сте правили или правили в продължение на години. А сега вие искате да се откажете от това вредно програмиране. За да го промените, вие трябва ежедневно да набивате в подсъзнанието си онова, което наистина желаете, дотогава, докато умът ви бъде убеден в желанието ви за една нова реалност; тогава умът ви ще създаде една нова реалност...по – умерени навици за хранене, загуба на излишните калории и килограми...по – добро самочувствие...по – добра външност и др. За щастие препрограмирането чрез самохипноза не отнема години.
  2. Хипнотичното внушение не е постоянно. Ако то траеше вечно, щеше да бъде необходим само един хипнотичен сеанс, по време на който щяха да бъдат въведени определен набор от внушения спрямо проблема и всичко щеше да е наред. Но нещата не стоят така. Ефективната продължителност във времето на дадено хипнотично внушение варира и от голяма степен зависи от податливостта на личността към хипнозата. Срещал съм хора, които не биха следвали дори и няколко часа на ден дадено хипнотично внушение, ако то не бъде отново подсилено и затвърдено чрез нов хипнотичен сеанс. При някои продължителността е от една до две седмици. При една много малка част от хората трайността е две седмици. Ето защо пациентът се нуждае от ежедневно затвърждаване чрез самохипноза, докато желаните резултати бъдат постигнати.

Един пример за контрол над храненето: Ето историята на един от моите случаи, която особено подхожда на тази глава за контрол над храненето. Наричам я “моят случай с пуканките”.
Една доста пълна дама ме посети с цел контрол над храненето си. Проблемът й бе, че тя беше човек който не можеше да се въздържа от яденето. Тя купуваше направо 45 килограмови чували с царевица. Ядеше пуканки сутрин, на обяд, вечер, нощем и по всяко време между тези периоди. А пуканките винаги бяха почти плувнали в масло, обилно посипани със сол, после разбира се, следваха каси със сода, която тя пиеше, за да удовлетвори жаждата си. Знаех че маслото, солта и газираната вода са далеч по – вредни за нея отколкото пуканките, но пуканките бяха в основата на всичко. Без пуканките тя не би консумирала всичките тези неща. Така че реших да превърна пуканките в нещо не желано за нея.
Преди да я хипнотизирам реших да открия какво не харесва тя. Тя харесваше всичко.
“Няма ли нещо в живота, което да намирате за отблъскващо?” – отчаяно я попитах аз.
“Ами...да. повдига ми се от мокри пилешки пера. Не мога да понасям миризмата им. Баща ми ме караше насила да коля и скубя пилетата.”
Ето че вече можех да изработя механизма...мокри пилешки пера. Когато я бях въвел в програмата и стигнахме до етапа, в който трябваше да поставя нещо за ядене в устата й, аз казвах: “Пред теб има една голяма купа с пуканки. Пуканките са подгизнали от мокри пилешки пера. Пуканките миришат на мокри пилешки пера. Пуканките миришат на мокри пилешки пера. На вкус пуканките са като мокри пилешки пера. А сега вземи една пуканка, сложи я в устата си и я опитай.” Тя незабавно започна да се дави и да кашля. Помислих си, че ще повърне.
След като напусна кабинета ми, тя се прибрала вкъщи и си приготвила по навик една солидна порция пуканки. Този път наистина повърнала. Тя всеки ден се опитвала да си направи пуканки, но и се повдигало още докато ги приготвяла. По времето, когато дойде отново за трети сеанс, тя вече бе спряла да се опитва да си прави пуканки... беше победила навика и бе започнала да сваля излишните си килограми. Разбира се при отсъствието на пуканките тя бе спряла да пие газирана вода и да консумира големи количества масло и сол. По времето на шестия сеанс, тя вече бе свалила 10 килограма и изглеждаше и се чувстваше по – добре. Накарах я да прибави повече плодове и зеленчуци към храната си. Тя вече не беше “пуканкохоличка”.
Това, което трябва да бъде разбрано от вас, се отнася до необходимостта да откриете онези вкусове или миризми, които са особено неприятни за пациента ви. Използвайте тези вкусове и миризми, за да отстраните съответния вреден хранителен навик.  Най – често хранителният навик, причиняващ проблема, е свързан с шоколад, сладкиши, пасти и т. н. Ако пациентът ви изяжда килограм и половина шоколад дневно и мрази вкуса на черен дроб, тогава го накарайте да визуализира как взема един шоколад от хладилника, който е стоял до килограм и половина не опакован суров черен дроб. Вкусът и мирисът на черния дроб са пропили шоколада... и т. н. Схващате същността.

 

 

 

 

 

Г л а в а    4

Х И П Н О Т И Ч Е Н  С Е А Н С    3

            Целта на този сеанс е да засили хипнозата и внушенията, които са били осъществени по – рано, да задълбочи нивото на хипнозата, така че внушенията да бъдат програмирани в друго равнище на ума, както и да затвърди самохипнозата на пациента.
Първото нещо, което трябва да бъде направено преди да започнете въвеждането, е да проведете един разговор с клиента относно неговите опити със самохипноза за периода от последната ви среща насам. Практикувал ли е добросъвестно самохипноза всеки ден? Ако не, защо? Овладял ли е в някаква степен самохипнозата или пък има някакви затруднения с нея?
Ако пациентът има трудности със самохипнозата, отново повторете заедно с него цялата процедура. Демонстрирайте върху себе си как би трябвало той да я изпълни, произнасяйки на глас нещата, които мислите, така че той да може да ги разбере и следва.
Ако пациентът има затруднения с отпускането и концентрацията си, отново го уверете, че това ще изчезне с практиката. Това, което той изпитва, е същото, което много хора изпитват в началото, така че не се тревожете. Често срещано оплакване е: “Продължавам да забравям какво трябва да правя по време на процедурата за самохипноза.” Кажете му, че именно с тази цел сте му дали листа с напечатаната процедура. Напълно нормално нещо е, докато се учи да практикува, да отвори очи и да я прочете. Тя ще бъде запомнена много бързо. Първата работа на пациента е просто да прочете процедурата и тя да му допадне и да му хареса, а не да се обезпокои за резултатите от нея. Когато той наистина я научи и старателно я практикува, резултатите ще се появят незабавно.
Уверете се, че сте изтъкнали възможността, че пациентът може да промени съответните внушения в програмата за самохипноза, в зависимост от преследваните от него цели. Ако иска, той може да използва само едно внушение или пък много внушения. Решително препоръчвам пациентът да третира само една цел или проблем по време на отделните занимания. Например не трябва да се стремим към отказване от пушенето и едновременно с това да се мъчим да постигнем контрол над храненето. Процедирайте спрямо всеки от проблемите поотделно. Програмата за самохипноза на пациента е за цял живот, така че той трябва да си изгради навик ежедневно да я прилага с цел самообогатяване от един или друг вид.
Обикновено на този етап от програмата често се случва пациентът да не прилага редовно самохипнозата.  Това се случва, защото неговият недисциплиниран ум се противопоставя на промяната; умът предпочита де следва познатите стари пътища, отколкото да поеме в нова посока. Пациентът обикновено намира рационални обяснения за всички причини, които му пречат да практикува самохипноза.
Двете основни причини, които са били изтъквани от пациентите като пречещи им да прилагат съзнателно самохипнозата всеки ден, са следните:

  1. “Не виждам или пък не мога да открия точката, която трябва да наблюдавам в началото на самохипнозата.” Не се карайте на пациента, че ви изтъква нещо толкова несериозно. Помнете, че неговият ум се съпротивлява, а в същото време той се опитва да разбере и да развие едно ново умение и един нов начин на  живот. Просто спокойно му обяснете, че тази точка може да бъде всичко, намиращо се пред погледа му: кръглата топка на дръжката на вратата, някое петно на стената, точката, където таванът и стените се срещат, контактът върху стената, някое цвете върху пердето, тапицерски габър от тапицерията на дивана, пламък на запалена свещ, електрическата крушка и какво ли не още.

Невъзможно е да се намирате някъде, където пред погледа ви не попада нищо, което да ви помогне да се фиксирате върху него.

  1. “Нямам време. Никога не оставам сам. Работя в офиса от 8 до 17, където постоянно има хора наоколо. После се прибирам вкъщи при семейството си, където отново имам задължения. Нямам и една свободна минута за себе си.” Естествено това е една твърде често срещана ситуация. Обикновен наистина е трудно да останете сами за пет минути, три пъти на ден, за да практикувате самохипноза.

Отговорът ми на тази втора причина е нещо подобно:
“Ходите ли до тоалетната през деня?” питам аз.
“Разбира се.”
“Идва ли някой с вас, когато отивате до тоалетна?”
“Разбира се, че не!”
“Тогава използвайте времето всеки път, когато сядате на тоалетната чиния, за да практикувате вашата програма за самохипноза”.
“Не знаех, че тя може да бъде прилагана докато седя върху тоалетната чиния.” е обичайния отговор.
“Разбира се, че може. Вие можете да навлизате в самохипнозата и във ваната, докато се къпете. Няма никакви ограничения.”
И продължавам да обяснявам, че самохипнозата може да бъде практикувана успешно навсякъде и по всяко време. Всъщност, когато вече станете опитни в нея, вие можете да я изпълнявате дори с отворени очи, заобиколени от хора и неща, които се мъчат да ви разсеят. Когато достигнете до този етап, вие ще сте овладели един действително мощен способ, който можете да прилагате незабавно спрямо почти всичко. Вероятно имате чувството, че потенциалът при използването на вашето променено състояние на съзнанието се простира много по – надалеч от нещата, изложени в тази книга... и това е едно вярно впечатление. Тази книга е просто началото. Умът и мислите ви притежават един реален потенциал, който далеч надхвърля контрола над храненето. Засега овладейте нещата, които са изложени в тази книга. Когато го направите, пред вас автоматично ще се разкрие следващият етап от развитието ви и тогава вие ще знаете какво да правите.
Възможно е понякога да се натъкнете на някой пациент, който не желае да направи никакъв сериозен опит за практикуване на самохипноза или  за спазване на някаква диета. Този човек има и ще противопостави голям брой причини, за да не го направи. И без значение какво ще му кажете или разясните, отговорът ще бъде: “Да, но...?” Когато се сблъскам с някой напълно неотзивчив клиент от този тип, аз му казвам нещо от рода на: “Е, щом желаете да заплатите за услугите ми толкова пари и после да не се възползвате от моите съвети, това си е напълно ваше право. Просто трябва да знаете, че в замяна на времето и парите си, ще получите нулеви резултати. Не обичам да вземам пари, когато клиентът не се опитва да постигне това, което се иска от него. Ето, защо ако това продължава, аз сигурно ще ви помоля да прекратите сеансите и да си спестите парите. Помислете за това. Изборът е изцяло ваш. А сега, нека да продължим с настоящия сеанс.” За дванадесет години ми се е налагало само два пъти да казвам подобни неща. И в двата случая клиентът спря да бъде несериозен и започна да сътрудничи, постигайки твърде задоволителни резултати.
А сега нека да продължим с хипнотичен сеанс З, който се състои от 14 програми, които са в следната последователност:
Сеанс З: А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, З, С, Л, Т, У, Р.
Десет от тези програми бяха вече изложени. Тук са разгледани единствено програмите И, С, Т, У, които са нови. Забележете, че последователността им е малко по – различна, отколкото в Сеанс 2.

Програма И

Докато вдишвате, представете си, че поемате една чиста, свежа и без вкус и мирис упойка. Сега тази упойка изпълва цялото ви тяло с едно усещане за топлина, вцепененост и изтръпналост. И колкото повече вдишвате, толкова повече ви се иска да вдишвате, и вие позволявате на дишането си сега да стане по – дълбоко и изпълващо ви с все повече и повече от това успокояващо, отпускащо и ефирно чувство. От сега нататък и до края на този сеанс, с всяко вдишване вие ще си позволите да се отпуснете все по – цялостно и по – цялостно.
Програма С – 1
(прилагайте я само към пациентки)

Докато с всяко ваше издишване навлизате все по – леко и по – надълбоко в отпуснатостта, фокусирайте вниманието си върху върха на носа си. Задръжте вниманието си внимателно и естествено фокусирано върху върха на носа си, докато не достигнете до момента, в който цялото ви внимание ще бъде насочено към звука на гласа ми. А когато достигнете до  този етап, можете да забравите за носа си и просто да продължите да слушате гласа ми и да си позволите да се отпускате все по – дълбоко и по – дълбоко. Докато поддържате вниманието си внимателно фокусирано върху на носа ви, искам за минута да си представите нещо. Вижте се във въображението си като такава, каквато искате да бъдете в действителност – стройна и красива, изглеждаща чудесно и чувстваща се чудесно, изпълнена с енергия и жизненост, носеща елегантни дрехи, които изглеждат толкова добре върху стройното ви и красиво тяло. Това сте вие. Това е чудесната жена, в която се превръщате. Отсега нататък, всеки ден вие все повече и повече ще се превръщате в жената, която наистина искате да бъдете в действителност. А каквото и да се случи около вас, вие ще сте в състояние да го овладеете по един спокоен и разумен начин. И ще се чувствате толкова добре. Всеки ден ще притежавате необходимата ви енергия и ще откриете, че е много лесно стриктно да спазвате ежедневната си диета, без значение къде сте, и без значение какво вършите.

Програма С – 2
(прилагайте я само към пациенти мъже)

Докато с всяко издишване навлизате все по – леко и по – надълбоко в отпуснатостта, фокусирайте вниманието си върху върха на носа си. Задръжте вниманието си  внимателно и естествено фокусирано  върху върха на носа ви, докато не достигнете до момента, в който цялото ви внимание ще бъде насочено към звука на гласа ми. А когато достигнете този етап, можете да забравите за носа си и просто да продължите да слушате гласа ми и да си позволите да се отпускате все по – дълбоко и по – дълбоко. Докато поддържате вниманието си внимателно фокусирано върху върха на носа си, искам за минута да си представите нещо. Вижте се във въображението си като такъв, какъвто искате да бъдете в действителност – стегнат и здрав, изглеждащ красив и мъжествен, изпълнен с увереност, енергия и жизненост, облечен в елегантни дрехи, които толкова отиват  на вашето пропорционално , здраво и стегнато тяло. Отсега нататък, всеки ден вие все повече и повече ще се превръщате изцяло в онзи мъж, който искате да бъдете в действителност. А каквото и да се случи около вас, вие ще сте в състояние да го овладеете по един спокоен и разумен начин. И ще се чувствате толкова добре. Всеки ден вие ще имате необходимата ви енергия и ще откриете, че е много лесно стриктно да спазвате ежедневната си диета, без значение къде сте, и без значение какво вършите.

Програма Т

Вие винаги ще ядете много бавно, а когато вече сте изяли малко количество от различните подходящи храни, вие ще се почувствате заситени от това малко количество подходящи храни. Това е всичко, от което тялото ви сега се нуждае, това е всички, което ще искате. Вие няма да имате никакво желание за похапване или за малки закуски между часовете за хранене или пък след вечеря. Вие няма да имате никакво желание за сладкиши и за каквито и да е, богати на скорбяла или мазнини, храни. А колкото по – дълго спазвате вашата диета, толкова по – лесно ще ви бъде да продължавате. Защото сега започвате да формирате в себе си навика да ядете правилно заради собственото си тяло. И докато тялото ви реагира на този навик, докато стомахът ви продължава всеки ден да се свива по малко, вие ще се чувствате нормално с все по – малко и по – малко храна, а теглото ви ще спада дори по – бързо, отколкото преди. Тока бързо, така леко, така спокойно. Всеки ден вие ще продължите да отслабвате, да олеквате и да ставате по – хубави, и просто всеки един ден ще се чувствате чудесно.
В програми, в които е използван израза “по – хубава”, може да решите, че е по – подходящо да употребите “по – привлекателна”. Ако обектът е мъж, използвайте “по – красив”.

Програма У

Ще продължите да практикувате съзнателно програмата за самохипноза толкова пъти на ден, колкото ви е възможно, и всеки път, когато изпълнявате програмата за самохипноза, вие ще се отпускате изцяло. Вие ще навлезете толкова дълбоко, колкото сте сега и каквито  и внушения да си подадете, те винаги ще бъдат по – силни и ще навлязат по – надълбоко. Продължавайки съзнателната си ежедневна практика за самохипноза, вие ще постигнете пълен контрол над собствения си апетит. Вие можете да се избавите от всяко чувство за глад. Вие можете да се избавите от всяка напрегнатост, от всяка жажда за напитки или храни, която не би трябвало да изпитвате, от всеки страх, гняв или от всяка ненужна болка. Защото сега вие контролирате нещата и към каквато и дейност да се насочите съзнанието си, вие ще можете да я осъществите и ще я осъществите. Вие ще постигнете пълен успех и ще се насладите на успеха си. Ще ви хареса как с всеки изминал ден изглеждате по – добре и се чувствате по – добре.

 

Г л а в а    5

Х И П Н О Т И Ч Е Н    С Е А Н С    4

Този сеанс съдържа 14 хипнотични програми; 9 бяха вече изложени, а 5 са нови и са представени тук. Сеанс 4 се състои от следната последователност от програми:
Сеанс 4: А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Р.
Вероятно това е най – мощният и най – ценният от всичките шест хипнотични сеанса, които са разгледани в тази книга. В този сеанс ние развиваме един механизъм, насочен към подпомагане на пациента рязко да подобри своята представа за себе си и да бъде в състояние да се справя с различни проблеми. Механизмът се състои в сътворяването на една собствена, лична стая, в която пациентът винаги ще може да отиде, за да разреши своите проблеми.
Както и при всички други сеанси, и сега трябва да започнете този чрез един диалог с пациента, за да откриете как той напредва със практикуването на самохипнозата и диетата. Помогнете му спрямо всеки евентуален проблем, на който се е натъкнал, после продължете с въвеждането.
Петте нови програми, които са използвани в този сеанс, са следните: Ф, Х, Ц, Ч, Ш.

 

 

Програма Ф

Бележка: Програмата Ф е една от най – мощните и ефикасни средства за хипноза и самохипноза. На този етап използваме тази програма в контекста на обсъжданата от нас програма за контрол над храненето. Ще разгледаме приложението на тази програма спрямо самохипнозата по късно, в Глава 12. Тази програма създава едно съкровено място... една лаборатория или един собствен храм... където се извършва научно препрограмиране.
А сега искам да си представите, че стоите на последното стъпало на едно масивно дървено стълбище. Почувствайте под краката си пътеката, с която то е покрито. Пътеката може да бъде каквато и да е, с какъвто и да е цвят... създайте я. А сега протегнете ръката си и почувствайте перилата. Почувствайте под ръката си гладкото полирано дърво. Вие стоите точно на десет стъпала разстояние от долната площадка. Стъпалата се вият много плавно надолу към тази долна площадка. След малко ние бавно ще тръгнем надолу по стъпалата. С всяко стъпало надолу, вие ще си позволите да се отпуснете още по – дълбоко. Когато докоснете долната площадка, вие ще бъдете толкова дълбоко, колкото не сте били никога преди това. А сега пристъпете надолу, към деветото стъпало, плавно и леко. Почувствайте как навлизате по – надълбоко. А сега надолу, към осмото, още по – надълбоко. А сега надолу, към седмото... шестото... петото... четвъртото... третото... второто.... първото. Сега вие стоите на долната площадка. Пред вас има една врата. Приближете се към нея и я отворете. От стаята зад вратата нахлува един поток от светлина. Влезте в стаята, в светлината зад врата. Сега сте вътре в стаята; огледайте се. Това е вашата стая и тя може да бъде такава, каквато вие искате да бъде. С всякакъв размер, с всякакво разположение, във всеки цвят. Вие можете да разположите в нея всичко, каквото пожелаете. Можете да добавяте неща, да размествате неща, да подреждате неща. Можете да имате всякакъв вид обзавеждане, инсталации, картини, прозорци, килими, или каквото друго искате, защото това е вашата стая... вашето съкровено и лично място и тук вие сте свободни. Свободни да създавате, свободни да бъдете този, който сте. Свободни да правите каквото поискате и светлината, която изпълва тази стая, е вашата светлина. Почувствайте светлината навсякъде около вас, огряваща красивите неща във вашата стая. Огряваща вас; усетете енергията в светлината. Нека сега светлината премине през цялото ви тяло. Да навлезе във всяка пора от кожата ви. Да ви  изпълни изцяло. Изтласквайки всички съмнения. Изтласквайки целия страх и напрегнатост. Вие сте изпълнени със светлината. Вие сте чисти и лъчезарни, сияещи с блестяща светлина сред вашата стая.

Програма Х – 1
(прилагайте я само към пациентки)

Докато стоите сред светлината във вашата стая, искам да изградите един образ. Вижте себе си като такава, каквато искате да бъдете в действителност. Не каквато някой друг иска от вас да бъдете, а като такава, каквато вие искате да сте в действителност. Вижте образа си да стои пред вас сред светлината. Вашият образ е строен, красив, спокоен и освободен, облечен във всички онези елегантни дрехи, които толкова отиват на красивото ви тяло. Това сте вие. Това е истинската ви същност. Това е жената, в която сега се превръщате. Сега пристъпете по – близо към образа си. Пристъпете по – близо. А сега влезте в образа си. Нека той се слее с цялото ви тяло. Вашата най – добра същност сега е една жива част от вас. По – силна с всеки изминал ден.

Програма Х – 2
(прилагайте я само към пациенти мъже)

Докато стоите сред светлината във вашата стая, искам да изградите един образ. Вижте себе си като такъв, какъвто искате да бъдете в действителност. Не какъвто някой друг иска от вас да бъдете, а като такъв, каквато вие искате да сте в действителност. Вижте образа си да стои пред вас сред светлината. Вашият образ е елегантен, здрав, красив, спокоен и свободен, облечен в елегантни дрехи, които изглеждат толкова добре върху красивото ви и пропорционално тяло. Това сте вие. Това е истинската ви същност. Това е мъжът, в който сега се превръщате. Сега пристъпете по – близо. А сега влезте в образа. Нека той се слее с цялото ви тяло. Вашата най – добра същност сега е една жива част от вас. По – силна с всеки изминал ден.

Програма Ц

Отсега нататък, всеки ден вие все повече и повече ще се превръщате в жената, която наистина искате да бъдете. Вие ще бъдете релаксирана и спокойна. А каквото и да се случи около вас, вие ще сте в състояние да го овладеете по един спокоен и разумен начин. И ще се чувствате толкова добре. Всеки ден ще имате необходимата ви енергия. Ще бъде много лесно стриктно да спазвате ежедневната си диета, без значение къде сте.

Програма Ч

Вие винаги ще ядете много бавно, а когато вече сете изяли малко количество от различните подходящи храни, вие ще се почувствате заситени от това малко количество подходящи храни. Това е всичко, от което тялото ви сега се нуждае, това е всичко, което ще искате. Вие няма да имате никакво желание за похапване или за малки закуски между часовете за ядене или пък след вечеря. Вие няма да имате никакво желание за сладкиши и за каквито и да е, богати на скорбяла или мазнини, храни. За вас вече всичко това е минало. Защото сега започвате да формирате в себе си навика да ядете правилно заради собственото си тяло. А тялото ви с всеки изминал ден, все повече и повече, се нагажда към този навик. И докато стомахът ви продължава всеки ден да се свива по малко, теглото ви ще продължава да спада дори по – бързо, отколкото преди – толкова бързо и толкова лесно. Всеки ден вие ще продължавате да отслабвате, да олеквате и да ставате по – хубави. С всеки изминал ден ще се чувствате просто чудесно.

 

 

Програма Ш

Ще продължите да практикувате съзнателно програмата си за самохипноза толкова пъти дневно, колкото е възможно. И всеки път, когато изпълнявате програмата за самохипноза, вие ще се отпускате изцяло. И много, много бързо. След няколко секунди вие ще навлизате толкова надълбоко, колкото сте и сега. Дори и по – дълбоко. Каквито и внушения да си подадете, те през цялото  време ще бъдат по – силни и по – дълбоки. Защото сега вие контролирате нещата. Каквото и да решите да направите, ще можете да го направите. Към каквато и дейност да насочите съзнанието си, вие ще можете да я осъществите и ще я осъществите. Вие ще постигнете пълен успех и ще се насладите на успеха си. Ще ви хареса да ставате все по – привлекателни и по – привлекателни всеки ден. Ще ви хареса да се чувствате красиви, с всеки изминал ден все по – близо до истинската ви същност.

 

Г л а в а   6
Х И П Н О Т И Ч Н И    С Е А Н С И     5 И 6

Сеанс 5

            Сеанс 5 се състои от 13 програми, които са в следната последователност:
Сеанс 5: А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Ц, Ч, Ш, Р.
Всички тези програми вече бяха изложени в предходните глави. Сеанс 5 е почти идентичен със Сеанс 4. в Сеанс 4 е включена само една допълнителна програма (Х), която се прилага само веднъж при съответния пациент.
Сеанс 5 определено е един затвърждаващ и подсилващ внушенията сеанс. Това е сеансът, който обикновено записвам на касета, защото той е един изключително мощен и ефективен сеанс. Касетата давам на пациента, за да може той да я използва.
Винаги напомням на пациента, че стаята, която той създава в Сеанс 4 и която затвърждава в Сеанс 5, е едно изключително важно и полезно за него средство. Посредством самохипнозата, той може винаги, когато поиска, да се върне в тази стая заради каквато и да е причина или цел. В тази стая той може да си създаде една собствена действителност, спомагаща за постигането на един по – добър и по – богат живот. В тази стая той е в директен контакт със своя висш разум, така че той е в състояние да постигне далеч по – ефективно необходимите резултати.

Сеанс 6

Сеанс 6 е главно един затвърждаващ сеанс, състоящ се от следните 13 програми:
Сеанс 6: А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Щ, Ц, Ч, Ш, Р.
Дванадесет от тези програми бяха вече разгледани в предходните глави. Единствената нова програма, Щ, е много важна. Аз наричам програма Щ Пътуване в планината. Тази програма позволява на пациента да разгърне своята творческа способност и да започне да изследва своя собствен висш разум и огромните възможности на висшия интелект, които са му достъпни. Наблюдавал съм как по време на тази програма са се проявявали различни красиви, мощни и разчупващи мисленето преживявания.

Програма Щ
Пътуване в планината

            Намирате се лежащи върху една мека и зелена тревиста поляна, а яркото слънце грее над вас. Вижте цветята около главата си. Лекият вятър нежно полъхва по тялото ви. Вижте как тревите и цветята се издигат на около педя над главата ви. Вижте как вятърът леко люлее напред – назад стръковете на тревите. Вдъхнете аромата на цветята.
            Сега се изправете и погледнете на север. Вижте величествената планина, която се извисява в края на тази поляна. Нека да предприемем едно пътуване нагоре по планината. Отдясно на вас има поток. Наведете се към него и вижте хладната вода. Отпийте глътка от тази напълно чиста, бистра и освежаваща вода. Заслушайте се в ромона на водата на този пенлив поток.
            Тъй като изглежда, че потокът извира от планината, нека го проседим. Сега попадаме на едно езеро, от което потокът води началото си. Вижте колко топла е водата тук. Тъй като в това ниво на ума всички ние сме превъзходни плувци, нека поплуваме. Почувствайте топлината на слънцето. Почувствайте топлата вода, заобикаляща тялото ви, докато леко се придвижвате в нея.
            А сега е време да продължим нагоре в планината. Докато се изкачваме, заслушайте се в птичите песни. Вдъхнете аромата на боровете. Погледнете към скалите вляво от вас. От време на време можем да видим вдясно между стволовете на дърветата долината и нашата поляна. Сега сме на половината път от планинския връх. Нека спрем и да си починем върху скалата отдясно. Оттук нашата поляна се вижда цялата. А сега е време да продължим изкачването към върха на планината. Чуйте как катеричките цвърчат след дърветата над нас.
            Докато приближаваме към върха, вятърът довява към нас аромата на малки кедрови дръвчета. Сега сме на върха. От другата му страна виждаме един дълбок каньон. На върха на планината има надпис. Там пише: “Извикайте по посока на каньона под вас въпроса,на който най – много искате да ви се отговори, и вижте отговора, който ще бъде изписан в небето над вас.” А сега извикайте вашия въпрос... и вижте отговора в небето над вас. А сега задайте друг въпрос. Прочетете отговора в небето над вас.
А сега е време да се връщаме към нашата поляна. Вижте как слънцето започва да залязва зад хълмовете отляво. Ако побързаме, можем да слезем от нашата планина преди да се е стъмнило. На половината път до долу, ние отново спираме да си починем на нашата скала. Можем да наблюдаваме началото на залеза. Отново продължаваме спускането надолу. Чуйте цвърченето на малките нощни животни. Минавайки край езерото, ние виждаме отражението на залеза в огледалната му повърхност. Докато преминаваме край брега му, нашия малък поток е все така хладен и освежаващ. А сега отново сме обратно на нашата поляна. Легнете отново сред високите треви. Вдъхнете аромата на цветята. Вижте как тревите и цветята възвръщат първоначалната си височина, докато нашата поляна и планината бавно изчезват от погледа ви.

 

Г л а в а 7

Р Е Г Р Е С И Я

            Регресията е пътуване във времето към един по – ранен период от живота ви. Това може да бъде по – ранен период от настоящ или минал живот. Хипнозата е едно чудесно средство за осъществяване на това пътуване назад във времето.
Вие не трябва да се опитвате да подложите на регресия някого, докато не сте станали сравнително опитен хипнотизатор. Причината за това е, че един неопитен оператор може да предизвика травмиращи или неприятни преживявания  в пациента си. Например представете си, че подлагате на регресия пациент, насочвайки го към ситуация от негов предишен живот, в  която той бива обезглавен; това може да бъде един ужасяващ момент за вашия пациент, поради факта, че за него това е едно напълно действително преживяване. Ще ви представя накратко как аз обикновено изпълнявам регресия и ще разберете как предотвратявам или овладявам подобни събития в миналите животи на моите пациенти.
При определени типове ситуация, обикновено при лечението на различни психически или емоционални разстройства, би могло да бъде необходимо или желателно пациентът да изпита в действителност болка, мъка, страх или нещо друго. Това е стриктно областта на психиатъра, психолога или на лекаря. Ако не сте квалифицирани в някоя от тези три специалности, не използвайте в никакъв случай регресия по такъв начин.
Тази глава се занимава с регресията чрез метод, която е еднакво безопасен и за пациента, и за вас самите. Някой хипнотерапевти се специализират в регресията и успяват да помогнат значително на пациентите си. Към темата съществува твърде голям интерес. Лично аз не съм увлечен в регресията; тя просто не ангажира достатъчно въображението ми.
Осъществил съм достатъчно много регресии, за да мога да говоря за нея компетентно. Повечето от дейността ми с регресията е била всъщност саморегресия.
Да, възможно е да приложите към себе си саморегресия. Но е малко вероятно да успеете да постигнете това, ако преди това не сте били подложени на регресия от друг оператор и ако вие самите не сте достатъчно опитни в тази област.
Тази глава ще се концентрира единствено върху техниката за прилагането на регресия спрямо други хора. Аз полагам на регресия единствено пациенти, които преди това са били хипнотизирани или от мен, или от някой друг. Аз искам пациентите ми вече да бъдат запознати с хипнозата. Това е просто моят собствен начин на действие; не зная дали той е абсолютно задължителен. Както вероятно вече сте разбрали, аз съм един “залагащ на сигурността” хипнотерапевт и съм привърженик на безопасните методи. Не поемам никакви случайни рискове с моите пациенти. Налагало ми се е да коригирам проблеми, причинени от неспособни хипнотерапевти и винаги се ядосвам, че някои оператори са толкава небрежни и нечувствителни. Това е една от причините, за да напиша тази книга... да демонстрирам как хипнозата може и трябва да бъде прилагана по един внимателен, безопасен, полезен и професионален начин. Хората, които искат да се научат на хипноза, ще го направят така или иначе. За човека не е трудно да научи нещо. Надявам се, че с тази книга ще се научите как да практикувате хипноза правилно.
Какво е приложението и ползата от регресията? Ето два примера за това как аз използвам регресията.
Регресивен Случай № 1: Един тридесет и пет годишен мъж ме посети с оплаквания за хронични болки в гърба. Той имал тези болки от както се помнел и те се бяха превърнали в негов постоянен спътник. За щастие, той притежаваше вродена вътрешна търпимост към болката, но въпреки това за него тя бе източник на дискомфорт и раздразнителност. Причината не би могла да бъде в предишно заболяване или нараняване. Той бе посетил няколко лекари, които бяха му казали едно и също нещо: “За болката ви няма никаква физическа причина.” Те дори бяха му намекнали, че си я внушава. Но той наистина чувстваше болки; те бяха действителни.
Чрез регресия върнах мъжа назад във времето, когато той за пръв път бе изпитал болките. Той беше шестнадесет годишен и се подготвяше да кандидатства за място в училищния футболен отбор. Болката беше толкова силна, че той не беше в състояние да се яви на квалификацията и никога не опита отново. Дните му като спортист бяха свършили.
Продължително проучване на въпроса, докато той беше под регресивна хипноза, разкри следното. Той е бил футболната звезда в едно малко училище от средния запад. Бил е местен герой. Всеки го е познавал. Момичетата са се надпреварвали как да спечеля вниманието му.
След това професията на баща му наложило семейството му да се премести в Чикаго. Там той бил записан в една голяма гимназия, в която е било пълно с първокласни спортисти. Конкуренцията била жестока. Само класът, който посещавал в гимназията има повече ученици, отколкото сбора на учениците от всички дванадесет паралелки в бившето му училище. Че си бил футболна звезда в някое малко училище не означавало нищо в това учебно заведение.
Когато дошло времето за квалификациите за място в отбора, той се уплашил, че няма да успее да се пребори със сериозната конкуренция. Страховете му са били засилени и от факта, че той вече доста се бил поперчил с предишните си футболни успехи.
Познайте какво се случило? Отгатнахте правилно. Той изведнъж развил силни болки в гърба, които му попречили да се състезава в квалификациите. Но сега той вече имал основателна причина, която всеки би разбрал и би му съчувствал, че болките са му попречили да влезе в отбора. Сега той можел да бъде един компетентен зрител, да участва в някои от сутрешните разгрявки на отбора и да припомни миналите си футболни постижения.
Докато беше все още под хипноза, аз го тласнах към едно осмисляване на същността на неговите проблеми. След това му казах, че болките в гърба му принадлежат на един отминал период от живота му и няма място в настоящето му. Казах му, че болката в гърба е замразена в 1964 и че тя не може да излезе от този период. А след това бавно го насочих към настоящето. Когато отвори очи, той бе напълно освободен от болката за пръв път, от както се помнеше. Той е освободен от нея и до днес. Общата продължителност на този регресивен сеанс беше около един час.
Разбира се твърде вероятно е той отново да създаде някакво друго неразположение (или симптом), ако пак се сблъска със ситуация, с която не вярва че ще се справи. Но не смята че ще го направи, защото чрез регресията той научи твърде много за игрите, които хората могат да играят със самите себе си.
Освен това аз прекарах доста време с него в консултации относно това, как да се справя и да разрешава проблемите си.
Регресивен Случай № 2: Едно шестнадесет годишно момиче бе моя клиентка с цел контрол над храненето и теглото. Тя беше човек, който не можеше да се въздържа от яденето. Но действителният проблем беше отрицателната й представа за себе си. Проведох с нея програма от 6 сеанса за контрол над храненето, която съм описал в предходната глава. Виждах я веднъж седмично и главното, на което разчитах, бе да постигна подобряване на представата й за себе си. Тя беше изключително добре поддаващ се на хипноза пациент и само след 5 сеанса, тя беше загубила една приемлива и осезаема част от теглото си, беше спряла импулсивното ядене, и най – важното от всичко, бе променила представата за себе си. Тя наистина харесваше и уважаваше себе си. Смятах, че тя вече няма нужда да ме посещава за шести сеанс, така че започнах да й пиша чек за връщане на последната такса (майка й бе предплатила за всичките шест сеанса).
Но тя ме помоли да й позволя да дойде отново за шести сеанс. Вместо програмата за храненето, тя попита дали през този последен сеанс не мога да я подложа на регресия за навлизане в предишни животи. Аз се съгласих. За нея регресията се превърна в едно чудесно преживяване и тя се сдоби с две неочаквани придобивки. Преведох я през един цикъл на смърт и един цикъл на раждане. Освен това тя преживя епизоди от няколко живота, включително смъртта на съпруга си, към който бе дълбоко привързана. Във всяко едно от тези преживявания, тя обичаше и беше обичана. Тя изживя усилен труд и разбра значението и удовлетворението от усилената работа. Тя преживя усещането, че е нужна някому, както и практикуването на изискваща квалификация професия.
Ето и нейните две неочаквани придобивки:
1.Тя излезе от регресията с едно още по – голямо чувство за собствена значимост и с една по – голяма любов към живота. През тези няколко минути тя разви в себе си едно проникновено осъзнаване, което трансформира цялостния й поглед към живота. Всичко това затвърди и подсили нашата дейност за подобряване на представата й за себе си, което бяхме осъществили по време на предишните пет сеанса.
2.А ето и истинското попадение: Тя разпозна в лицето на починалия си съпруг същото момче, за което сега бе сгодена. Двамата мъже въобще не си приличаха външно. Те носеха различни имена и дори бяха различни националности. Но нейната изострена чувствителност й разкри това съвпадение, докато бе под дълбока хипноза.
В указанията си за регресия бях и казал да се върне към изживяванията от някой предишен живот – ако има такъв – които имат директна и съществена връзка с настоящия й живот. Това, което току – що отбелязах, е резултатът. Когато е осъществена правилно, регресията може да бъде едно красиво, силно и полезно преживяване.
Подготовка: Вече хвърлихме един общ поглед към регресията и към двата примера за регресия в настоящия живот и за регресия в минал живот. А сега да видим как се осъществява това.
Първо, приложете една серия от техники за дълбоко отпускане и визуализация, за да постигнете хипноза, точно по начините, които подробно бяха изложени в предишните глави. Специфичните програми и тяхната последователност са въпрос на ваш избор и опит. Спрямо нашите сегашни цели, използвайте следните последователни програми:
А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, З.
Когато приключите с насочващата програма З, започнете прилагането програмата за регресия, която подробно е представена в следващия параграф. Изложената от мен програма за регресия е един общ подход. Съобразно различните цели, които стоят пред вас, вероятно ще ви се наложи да импровизирате и да включите в нея други изрази.  За да насочите някой към регресия спрямо настоящия живот, вие се нуждаете от изрази, различни от тези, които ще използвате за регресия спрямо минал живот. Когато задавате въпроси и водите диалог с пациента, който е под хипноза, въпросите и изразите трябва да бъдат съобразени със съответната ситуация. В най общ план това, за което питате или към което насочвате, трябва да бъде в зависимост от отговорите, които получавате от пациента.

Регресивна Програма

А сега ще броя в обратен ред от 10 до 1. Всяка цифра ще ви въведе в едно още по – дълбоко състояние на отпуснатост. Когато стигнете до едно вие ще видите себе си стоящ на един бял пясъчен бряг и гледащ към величествен тъмно син океан. 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. А сега стоите на един бял пясъчен бряг и гледате към един великолепен тъмно син океан. Този океан е океанът на живота и той се простира в безкрая пред вас, както наляво, така и надясно. Вие стоите върху пясъците на времето. Пясъците на времето се простират в безкрая от ляво и от дясно от вас. А сега обърнете глава и погледнете на ляво. Пясъците на времето се простират в безкрая и отиват към бъдещето. Виждате една стена от мъгла, която се издига над брега и която ви пречи да видите какво има зад нея. Сега обърнете глава и погледнете на дясно. Пясъците на времето се простират в безкрая и отиват към бъдещето. Виждате една стена от мъгла, която се издига от брега и която ви пречи да видите какво има зад нея. Сега обърнете глава и погледнете на дясно. Пясъците на времето се простират в безкрая и отиват към миналото. Виждате една стена от мъгла, която се издига от брега и която ви пречи да видите какво има зад нея.
След малко ще тръгнем по брега на дясно и ще навлезем в стената от мъгла, която изцяло закрива миналото. Вие ще сте  в състояние постоянно да чувствате гласът ми и да следвате инструкциите ми. Когато ви задавам въпроси, вие ще можете да ми отговаряте ясно и на висок глас.
А сега искам да се обърна надясно и да тръгнете по пясъците на времето към миналото. Сега стената от мъгла напълно ви заобикаля от всякъде. Тя е хладна, освежаваща и приятна. Сега можете да спрете. Просто стоите изправени сред стената от мъгла. След малко ще преброя в обратен ред от 10 до 1 и всяка цифра, която казвам, ще ви пренесе все по – назад и по – назад обратно във времето, а стената от мъгла ще започне да се разсейва. Когато стигнете до едно, стената от мъгла напълно ще се разнесе и вие ще се окажете в преживяване от минал живот, ако сте имали такъв, което има директна и съществена връзка с настоящия ви живот. На всяко едно преживяване, което може да имате, вие ще гледате като на епизод от филм. Вие ще имате пълното усещане за всички подробности, за мислите и чувствата си, за това кой сте вие, къде се намирате и какво правите. Просто също като във филм, вие ще изпитвате радост или болка, тъга или любов, ще усещате всякакви чувства или емоции но няма да ги преживеете физически. Вие ще сте в състояние да ги наблюдавате и да ми разкажете за тях. Когато и да кажа думата “ОТПУСНИ”, каквото и преживяване да имате в този момент, то незабавно ще изчезне и вие ще поемете дълбоко дъх и ще изпаднете в една спокойна отпуснатост  слушайки звука на гласа ми и следвайки моите инструкции. А сега ще започна да броя в обратен ред от 10 до 1 и с всяка следваща цифра вие ще започнете постепенно да се връщате назад във времето. При цифрата “едно” стената от мъгла ще се разсейва и вие ще се окажете в изживяване на минал живот.
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Сега сте в преживяване от минал живот. Огледайте се наоколо. Какво виждате? (Изчакайте за отговор.) Кой сте вие? (Изчакайте отговор.)
ЗАБЕЛЕЖКА: На този етап диалогът ви трябва да бъде импровизиран. Ако пациентът ви попадне в преживяване, което е нежелано и поражда в него тревожност, просто кажете “ОТПУСНИ”. Преживяването ще изчезне и вие можете да го насочите към друго изживяване по следния начин: А сега ще започна да броя от едно до три и ще щракна с пръсти. В този момент вие ще попаднете в (тук вмъкнете ваши думи, които са подходящи за съответната ситуация, например “в преживяване от друг минал живот”, “една година по – късно”, “един ден по рано” или нещо друго). 1-2-3 (щракнете с пръсти). Сега вие сте (отново вмъкнете ваш израз, който е подходящ за ситуацията).
Когато сте готови да върнете пациента обратно към настоящето време и да го събудите, кажете следното: Отпуснете се и навлезте по – дълбоко. След малко аз ще започна да броя от 1 до 10. Когато стигна до 10 вие ще бъдете обратно в (тук уточнете настоящето – част, дата, месец, година; например пет часа следобед, четвърти юли, 1986) и сега ще усетите как седите удобно в един стол и очите ви са все още затворени. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Сега е (повторете часа, датата, месеца и годината) и вие седите удобно отпуснати в един стол и очите ви все още са затворени. А сега ще започна да броя от 1 до 5 и ще щракна с пръсти. В този момент вие ще отворите очите си, напълно ще се събудите и ще се чувствате чудесно. Вие ще имате пълен спомен за всичко онова, което току – що сте преживели. 1-2 вие бавно се изчаквате – 3 – при цифрата “пет” вие ще отворите очите си, напълно събудени и чувстващи се чудесно – 4 – 5 (щракнете с пръсти). Отворете очи! Вие сте будни и се чувствате чудесно!
Анализ: Обсъдете с пациента подробно или бегло нещата засягащи регресивния сеанс – степен, която и двамата решете, че е подходяща. Обсъждането е едно ценно средство за обогатяване и на двама ви. Думите са нещо много важно в регресивната процедура. Не се изкушавайте да поемете по кратки пътища. Обърнете внимание на символиката визуализацията, които използвам в началото... пясъци на времето... океан на живота... стена от мъгла и т. н. Забележете, че казвам “ние – ще тръгнем по плажа” ... а не казвам “вие”. Това е, защото искам пациентът да знае, че той не е сам в това пътуване; където и да попадне, той има в себе си усещането за моето присъствие. По този начин аз винаги съм налице – за да му помогна или за да разговарям с него.
Обърнете внимание, че наблягам та това, че той винаги ще може да чува гласа ми, да следва указанията ми и да разговаря с мен – с други думи, аз съм неговият спасителен пояс.
Забележете как представям нещата така, че пациентът да не бъде травмиран от някоя ситуация, но в същото време и да я изживее, като включвам механизма на филмовия екран. Забележете, че вграждам ключовата дума “ОТПУСНИ” като едно средство за прекратяване на дадено преживяване. Това е едновременно както обезопасяващо средство, така и прехвърлящо средство.
За по – дълбоко навлизане аз броя в обратен ред. За излизане броя във възходящ ред. Обърнете внимание на това, че първо казвам на пациента какво възнамерявам да направя...”След малко аз ще броя и т. н., и вие ще усетите и т. н.”. А после казвам: ”А сега започвам да броя и т. н., вие усещате и т. н.” Това е една едва доловима, но важна промяна в изразите.
Аз казвам на пациента, че когато се събуди той ще има пълен спомен за всичко. Строго погледнато, това не е наложително, защото след хипноза пациентът винаги помни всичко, освен в случаите, когато операторът му внуши да не си спомня събитията. Аз смятам, че истинското предимство на регресията е припомнянето, така че аз въвеждам това изявление просто за едно затвърждаване и фиксиране на спомена. Това е като да залепиш с безцветно тиксо някоя вече залепена марка върху плика на важно писмо... просто за всеки случай. Но ако желаете, може да пропуснете това изречение в процедурата.
Регресията изисква доста добра подготовка от страна на оператора, за да може той да се справи с ролята си. Необходимо е предварително да обмислите целта на регресията. Изградете в ума си основната схема на въпросите, които ще задавате. И бъдете готови незабавно да импровизирате в зависимост от темата, към която събитията могат да ви отведат.
Не подсказвайте на пациента какво може да очаква да преживее. Забележете, че в процедурата аз не му казвам, че той Ще навлезе в преживяване от минал живот. Аз казвам: “...преживяване от минал живот, АКО СТЕ ИМАЛИ ТАКЪВ...”
Докато е под хипноза, пациента винаги ще се опитва да отговаря на очакванията на оператора. Ако кажете на някой мъж: “Върни се към предишен живот, в който си бил жена”, той ще си създаде такъв живот дори и в случай, че такъв не е имало. А когато го сътвори, той ще знае, че този живот е измислен, но за него това няма да има никакво значение, защото той е направил това, което се е искало от него.
Подбирайте думите си много внимателно, защото в противен случай вие няма да осъществите реален регресивен сеанс. Не експонирайте върху пациента вашите собствени идеи или концепции.
И една последна забележка относно пътуванията във времето. По време на моята процедура аз казвам, че бъдещето е от ляво и това е така. В такъв случай, възможно ли е една прогресия във времето, по същия начин както и регресия? Да, възможно е. Но аз не разглеждам този въпрос в книгата. Със сигурност няма смисъл да се мъчите да постигнете нещо относно прогресията, докато не станете много, опитни с останалите фази на хипнозата. А начинът да постигнете това е изложен в тази книга.
Съществуват още изключително много техники за регресия, които от своя страна също са твърде ефективни. Тази е моята. Използвайте я, създайте своя собствена или прилагайте някоя друга, с която сте се запознали при разговори с други хипнотерапевти.

 

Г л а в а     8

В Н У Ш Е Н И Я

            Тази глава съдържа сбор от внушения, които могат да бъдат успешно прилагани спрямо различни цели. Изложените тук внушения са групирани около типа проблем, които трябва да бъде овладян. Естествено тази поредица от внушения не включва всичко възможно. Намерението ми е да ви подсигуря с един начален набор от внушения, които в последствие можете да разширите или трансформирате според специфичните си нужди.

Аура

            Аурата ви се излъчва от вас със силата и цветовете, които сте предопределили чрез вашето ментално, физическо и емоционално състояние. Вие избрахте да бъдете в едно позитивно, здравословно и балансирано състояние, така че аурата ви да бъде изпълнена с мощната, чиста и ярка полезна енергия, която желаете.
            Вие можете да визуализирате вашата аура като такава, каквато искате тя да бъде, а после чрез тези думи, да изискате от Висшият си Аз:
            “Сега започвам да се превръщам в онази личност, която трябва да бъда, за да мога да излъча около себе си аурата, която визуализирам и желая.”


Концентрация и памет

            Ще изпитвате една изключителна и интензивна способност за концентрация спрямо всичко, което вършите, и много по – ефективно ще запомняте всичко, върху което се концентрирате.
            Умът ви ще бъде като една мека, суха гъба и вие като гъба ще попивате всичко, върху което се концентрирате. Когато искате да си припомните онова, върху което преди сте се концентрирали, вие ще изстискате ума си като гъба и ще си припомните всичко, върху което преди сте се концентрирали.
            Вие ще усещате един изключителен запас от енергия, съпътстван от една значителна способност за концентриране.
            Вие ще усещате един изключителен заряд и способност за концентрация спрямо всичко,  което вършите.
            Вие притежавате един чудесен ум и от сега нататък вие всеки ден ще го използвате все по – ефективно.

Депресия

            За да предотвратите депресията или да я превъзмогнете, ако вече сте попаднали в нея, можете да помислите и кажете следната фраза: “Позитивните мисли ми носят желаните от мен предимства и преимущества.”
            Вие ще насочите и ще позволите на ума си да се ангажирате с позитивни, носещи радост, конструктивни мисли.
            Вие няма да позволите на никого и на нищо да определя начина, по който се чувствате. Вие се контролирате и избирате да се чувствате щастливи, съществени и значими.
            Вие сте най – важната личност във вашия свят и няма да позволите на никого или на нищо да ви отнеме това достойнство.
            Ви сте боец и се борите за даденото ви по рождение право да сте щастливи и да бъдете в хармония с цялата си същност.
Пиене

            Тъй като се чувствате успокоени, пръстите ви също са спокойни, и вие няма да посегнете към никакъв алкохол. Вие сте взели решение да не пиете алкохол. Вие ще се чувствате свободни от желанието да пиете алкохол и вие няма да пиете.
            Вие ще имате силата да  стоите далеч от алкохола и ще стоите далеч от алкохол.

Увереност сред хората

            Когато се срещате с хора, вие ще се чувствате много разговорливи и щастливи, вие ще говорите и ще се усмихвате.
            Вие ще се накарате да излезете навън и да започнете да общувате с хората. Вие ще се чувствате уверени в присъствието на хора.
            Вие ще се накарате да се срещате с хора. Вие ще поемете инициативата. Вие ще почувствате подтика да излезете навън и да се срещате с хора, с които с лекота ще започнете разговор.
            Вие ще почувствате енергията, подтика и желанието да излезете навън и да общувате. Вие ще се почувствате уверени, че всичко в живота ви е наред и това ще ви кара да се чувствате добре. Вие ще се чувствате сигурни, че сте толкова интелигентни, колкото и всеки други, а дори и още повече. Вие ще разберете, че можете да разговаряте и мислите толкова интелигентно, колкото и всеки друг, и ще се чувствате уверени в себе си във всички възможни ситуации.

Излекуване

            Когато сте се наранили, всичко, което трябва да направите, за да облекчите болката и да подпомогнете излекуването, е да поставите една от ръцете си върху нараненото място и да кажете или да си помислите думата “премина”, докато визуализирате проблемното място като нормално и здраво, а в това време лекуващата енергия от ръката ви ще прониква в това място.
            Вие можете да подпомогнете излекуването на всяка област от тялото си чрез визуализирането на тази област като залята от лекуваща бяла светлина и чрез визуализирането на мястото като нормално и здраво.
            Можете да подпомогнете поддържането, както и укрепването на доброто си здравословно състояние чрез всекидневно изговаряне и мислене на следната фраза: “Всеки ден, по някакъв начин, аз все повече се подобрявам, подобрявам и подобрявам”.
            Когато евентуално се изправите пред някое заболяване, вие можете да обедините естествените сили на тялото си и да победите болестта чрез едно бавно сканиране на тялото си, от главата до пръстите на краката си, с помощта на умствено визуализиране, спирайки се за малко върху всяка част от тялото и визуализирайки я като здрава нормална и идеална. Ако умът ви открие някаква не естественост, вие можете незабавно използвайки ума си, да я коригирате. Телесните ви функции и баланс ще последват указанията, които сте визуализирали и подали чрез ума си.

Езиково обучение
(включете в текста съответния чужд език)

            Когато изучавате испански, вие напълно ще се концентрирате докато учите, и ще си спомняте от испанския всичко върху, което сте се концентрирали.
            Когато се опитвате да говорите испански, всичко от испанския, което до сега сте научили, бързо и лесно ще изплува в ума ви и вие ще говорите испански с голяма лекота и увереност.
            Вие ще чувствате едно силно желание да учите испански, а докато учите този език, ще усетите една изключителна способност за концентрация и ще запомняте всичко, върху което се концентрирате.

Дълголетие

            Вие се стремите към един дълъг, здравословен и щастлив живот и умът ви така ще направлява вашите действия и мисловни процеси, че ще осъществите тази си цел.
            Вие сте това, което, че сте. Сега вие изисквате от ума си винаги да ви направлява и да насочва живота ви по такъв начин, че да ви осигури един дълъг, здравословен и щастлив живот. И вие ще се вслушвате и ще следвате полезните съвети на вашия ум.

Любов и доверие

            Вие ще приемате хората такива, каквито са. Вие ще излъчвате сърдечност и ще виждате как хората я излъчват обратно към вас.
            Вие ще изпитвате естествената свобода да обичате мислено и ще се чувствате освободени от страха и от възможността да бъдете отхвърлени.
            Вие няма да категоризирате хората или да ги разглеждате в стереотипни рамки, смятайки, че и те са като другите хора, с които сте се срещали, защото ще разберете вътрешно, че те не са еднакви с тях.

Комбинация

            Когато говорите пред група от хора, вие напълно ще се концентрирате върху вашата реч и лесно ще помните цялата тематика и същността на речна си. Вие ще говорите с увереност и ще бъдете освободени от стеснителност. Вие с лекота ще говорите за всичко, което искате да споделите пред някой човек или  пред група от хора.
            Когато сте изправени пред хора, вие ще чувствате, че се представяте точно толкова успешно, а дори и по – успешно, отколкото всеки друг участник. Вие ще се чувствате освободени от мисълта, че точно в този хората ви гледат. Вие ще се чувствате спокойни, независимо от това кой ви гледа.
            Когато говорите с хората или пред някоя група от хора, вие ще усещате една изключително силна способност за концентрация. Вие  с лекота ще си припомняте в и с лекота ще говорите. Вашето гърло и гърди ще бъдат покойни и ще се чувствате освободени от усещането за пресъхване на гърлото или заглъхване на гласа. Когато говорите пред публика, вие ще се чувствате спокойни и уверени, че ще звучите напълно естествено и разбираемо. Вие ще говорите с голяма лекота.
            Вие ще се чувствате напълно спокойни и едновременно с това много внимателни.
            Всеки ден, по всякакъв начин, вие ще се чувствате все по – добре, по – добре и по – добре.
            Позитивните мисли ви носят желаните от вас предимства и преимущества. Вие контролирате нещата.

Разпределение на финансите

            Сега вие си обещавате правилно да разпределяте парите си и да не допускате никога да изразходвате или да обещавате да изразходвате пари, които всъщност не притежавате или пък не са ваши.
            Сега вие сте решени напълно да избягвате импулсивните покупки. Вие ще пазарувате само когато имате нужда от определени неща, за които предварително сте си направили списък и няма да си позволявате да купувате нищо, без значение какво е то, което не е било включено в списъка ви.
Надписите НИСКИ ЦЕНИ и РАЗПРОДАЖБА вече няма да ви изкушават. Вече разбирате, че тези думи се използват от някой друг, който иска да ви вземе парите. Вие купувате само онова, от което наистина имате нужда, и не позволявате на търговците да решават от какво се нуждаете или какво искате.

Физически упражнения

            Вие ще имате желание за физически упражнения. Всеки ден ще намирате време и енергично ще упражнявате тялото си. А когато сте направили това, вие ще се чувствате просто чудесно.

Фобии
(включете съответната фобия)

            Вие ще се чувствате спокойно и удобно в самолет. Вие ще се чувствате отпуснати, уверени и освободени от страх, и вие ще бъдете освободени от страха.

Отлагане

            Вие няма да отлагате нещата, които трябва да свършите. Вие ще организирате нещата, които трябва да свършите и ще ги отстраните от пътя си.

Четене и обучение

            Вие ще четете по – бързо и ще схващате по – бързо нещата, които четете.
            Вие с нетърпение ще очаквате да отидете на училище и ще изпитвате засилен интерес към всички учебни дисциплини.
            Вие ще изпитвате желание да учите по учебните дисциплини. Вие напълно ще се концентрирате върху ученето и ще запомняте всичко, върху което сте се концентрирали.
            Вие ще бъдете уверени, че когато се явите на изпита по (включете името на учебната дисциплина), вие ще се чувствате спокойни. Вие с лекота и без напрягате ще си спомняте отговорите, които вече знаете.
            Преди и по време на изпити, вие ще се чувствате спокойни и уверени и всичко ще изплува в ума ви.

Разпределение на времето

            Сега вие си обещавате да не отлагате за утре онова, което може да бъде свършено днес.
            Вие ще бъдете много внимателни винаги, когато ви се прииска да отложите нещо и незабавно ще решите да не го отлагате. Вие незабавно ще свършите онова, което трябва да бъде направено.
            Вие ставане все по – осъзнати за времето и за онова, което реално може да бъде постигнато в някакъв период от време. Това ви дава възможност да планирате по – ефективно нещата, както и по – ефикасно да осъществявате тези планове. С всеки ден вие все по – добре и по – добре съумявате да планирате нещата.

Увереност в себе си

            Ще мислите единствено за настоящето и бъдещето.
            За вас ще бъде напълно лесно да постигнете успеха и щастието, които желаете и заслужавате. Защото вие сте продукт на вашия собствен начин на мислене. Мислете за успеха и ще имате успех. Мислете за красотата и вие ще сте красиви. Мислете за силата и вие ще сте силни. Мислете за силата и вие ще сте силни. Мислете позитивно и конструктивно и животът ви ще се превърне в едно позитивно и конструктивно изживяване. Тези неща са вашата нова същност... новият ви Аз... все по – силни и по – силни всеки ден.
            Сега вие се учите как да упражнявате тотален контрол над всеки аспект от живота си. Вие винаги ще бъдете релаксирани, спокойни и овладяни. Вече няма да позволявате на другите да упражняват контрол над вас. Вие контролирате нещата.
            Вие сте една красива, интелигентна и значима личност. И всеки ден отсега нататък, вие все по – цялостно ще се превръщате в личността, която искате да бъдете в действителност. Вие ще бъдете уверени, спокойни, уравновесени, чаровни, оптимистични и непреклонни в решимостта си да извършите нещата, които искате и които водят към вашето собствено щастие.
            Никога повече няма да бъдете поробени от каквото и да е, от която и да е личност, от която и да е професия. Личността ви принадлежи на вас самите и вие владеете изцяло нещата.

Секс при пациентки

            Когато осъществявате сексуални връзки, вие ще се чувствате релаксирана и ще достигате до оргазъм
            Вие ще изпитвате едно естествено физическо влечение към противоположния пол. Когато осъществявате сексуални връзки, вие няма до блокирате. Вие няма да се страхувате от неуспех. Вие ще се чувствате сигурна и уверена, че ще изживеете оргазъм  и напълно естествено ще достигнете до оргазъм.
            Когато осъществявате сексуални връзки с някой мъж, вие ще изпитвате едно изключително физическо желание към него. Когато почувствате как той прониква в тялото ви, вие ще изпитате вълнение и наслада и многократно ще изпитвате оргазъм през времето на целия любовен акт.
            ЗАБЕЛЕЖКА: Следващите две внушения са особено подходящи при случаи на фригидност.
            Винаги ще откривате, че докосването и външния вид на вашия интимен приятел е нещо вълнуващо и сексуално стимулиращо. Дори и най – лекият физически контакт с вашия интимен приятел ще ви кара да желаете сексуални връзки и вие ще достигате до оргазъм, и ще изживявате многократни оргазми.
            Всеки ден сексуалният ви глад все повече и повече ще нараства и вие ще се чувствате все по – добре и по – добре. Ще откриете, че ставате все повече и повече отзивчива към сексуалните импулси на вашия сексуален партньор, поради това, че по – лесно се възбуждате и изживявате оргазми.

Секс при пациенти мъже

            Когато осъществите сексуални връзки, вие ще се чувствате релаксиран и ще достигате до ерекция и еякулация.
            Вие ще изпитвате едно естествено физическо влечение към противоположния пол. Когато осъществявате сексуални връзки, вие няма до блокирате. Вие няма да се страхувате от неуспех. Вие ще се чувствате сигурен и уверен, че ще имате максимална и продължителна ерекция и ще имате задоволяваща еякулация. Когато и да имате сексуални връзки с някоя жена, вие ще имате силна ерекция и цялостно семеизхвърляне от тестисите.
            Когато имате сексуални връзки с някоя жена, вие ще изпитвате едно изключително физическо желание към нея. Когато проникнете в тази жена, вие ще имате максимална и твърда ерекция.  Вие ще поддържате тази ерекция до момента, в който жената изпита оргазъм, и чак тогава ще еякулирате.
Когато имате сексуална връзка с някоя жена, вие имате максимална и твърда ерекция. Вие ще изпитате голямо удовлетворение и ще се чувствате удовлетворени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Следващите две внушения са особено подходящи при импотентност.
Винаги ще откривате, че докосването и вида на партньорката ви е сексуално стимулиращо. Дори и най – лекият физически контакт с една желаеща ви жена ще ви кара да искате сексуални връзки и членът ви ще се втвърдява и еректира.
            Всеки ден сексуалния ви глад все повече и повече ще нараства и вие ще се чувствате все по – добре и по – добре. Ще откриете, че ставате все по отзивчив към сексуалните импулси на вашата партньорка, поради това, че по – лесно постигате и поддържате една максимална ерекция.

Сън

            Когато тази вечер си легнете, вие бързо ще изпаднете в дълбок  и здрав сън в продължение на осем часа. Първото нещо, което ще усетите, ще бъде дневната светлина и вие ще се събудите отпочинали и бодри.

Пушене

            Без значение какво се случва в работата ви, вие ще се чувствате спокойни. През целия ви работен ден вие ще се чувствате освободени от желанието да пушите.
            Ви изцяло контролирате всеки аспект от живота си. Цигарите повече няма да бъдат част от вашия живот. Сега вие сте непушач. Вие ще останете непушач до края на живота си. Вие сте взели това здравословно решение и сте щастливи от  това  решение. Вие се владеете. Цигарите повече нямат власт над вас. Вие сте били решени да прекратите вредния навик да пушите и сте прекратили този вреден навик.

Тегло

            Вие ще бъдете удовлетворени от много малки количества храна и тези малки количества храна ще ви заситят напълно.
            Вие ще чувствате сила да стоите далеч от бонбони, сладкиши, тестени храни и т. н., и вие ще стоите далеч от тях.
            Вие няма да имате желание да ядете нищо между часовете за хранене или пък нощем, след като сте вечеряли. След вечеря няма да имате желание да ядете, докато не стане време за сутрешна закуска.
            Всички калории, извлечени от храните, които ще ядете, ще бъдат напълно абсорбирани от тялото ви и няма да бъдат складирани в излишни тлъстини. Вие стриктно ще спазвате диетата, която вие сте си определили и няма да ядете нищо между часовете за хранене или след вечеря. Вие ще ядете единствено храните, включени във вашата програма за диета,  а когато сте ги изконсумирали, вие повече няма да се чувствате гладни.

Професионален успех

            Вие ще се справяте с всички възникнали в работата ви ситуации по един спокоен, уверен и разумен начин и ще бъдете освободени от напрегнатост.
            По време на работния си ден вие ще се чувствате спокойни и отпочинали. Без значение какво ще се случи, вие ще се справяте с всяко ситуация по един спокоен, уверен и разумен начин, освободени от напрегнатост.
            Вие ще вземате служебни решения и ще чувствате пълна увереност при вземането на тези решения.
По време на работния си ден вие ще усещате една изключително силна способност за концентрация спрямо нещата свързани с вашата работа. Вие ще работите много, много бързо, изпълнени с едно невероятно количество енергия.
            Вие с нетърпение ще очаквате интервюто за кандидатстване за работа. По време на тези професионални интервюта вие ще се чувствате напълно спокойни. Вие ще се чувствате уверени, че ще излъчвате всички онези лични и професионални качества, както и заинтересованост към работата, които работодателят ви очаква. Вие ще говорите по един спокоен, стегнат и съдържателен начин без да изпитвате напрегнатост.
            Вие ще чувствате засилен интерес към вашата работа и ще изпитвате един силен подтик да демонстрирате най – доброто от способностите си.
            Вие сте личност която успява да се наслади на успеха. Част от вашия успех е способността ви ефективно да разпределяте времето си. Вие планирате своите начинания във времето и осъществявате незабавно плановете си, без да си позволявате да се разсейвате.
Вие ще осигурите искрено и справедливо обслужване на вашите клиенти, знаейки, че това неминуемо ще бъде последвано от положителни резултати.
            Вие сте способни и ефективни и творчески изграденият ви ум знае какво можете да вършите. Вашият творчески ум знае какво можете да вършите. Вашият творчески ум ще намери начин да ви насочи към подходящите обстоятелства и ситуации, за да извлечете пълна полза от вашите способности.
            Вие се учите да релаксирате... да се освободите от цялата тревожност, да се отпуснете и да се отървете от нея. Защото сега вие контролирате всички аспекти от живота си. Вече няма да позволявате на тревожността, напрегнатостта и нервността да ви пречат. Всеки ден вие ще забелязвате как все повече се успокоявате. Вие ще забележите как ставате все по – спокойни и все повече контролиращи нещата, повече от когато и да е било преди.
            Вие ще забележите как всеки ден отношението ви става все по – философско и по – освободено от сериозната загриженост за ежедневните житейски проблеми. Вие сте чудесни професионалисти и всеки ден ще усещате как ставате дори още по – ефективни, докато вашият нов, уверен и спокоен АЗ става все по – характерен за вашата същност.

 

следваща 9 глава от съдържанието