групи за развитие, тренировка, духовни лекции, семинари, курсове, културни прояви

Хипнозата - Уилям Хюит
on-line четене на текстове

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение.................................................................................................................................................2
Глава 1. Как да станем хипнотизатори................................................................................................. 5
Какво е хипнозата? Превръщането и в професия. Как да изпълняваме хипнотични упражнения.
Глава 2. Хипнотичен сеанс 1.................................................................................................................19
Програми А, 1А, Б, 1Б, 1В, 1 Г, 1 Д, 1 Е1, 1 Ж, 1 З, 1 И и 1 Й. Основни програми за релаксиране и хипноза.


Глава 3. Хипнотичен сеанс 2.................................................................................................................24
Програми В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К-1, К-2, Л, М, Н, О, П, Р. Специфични програми, насочени към диети и навици за хранене, както и към начално обучение по самохипноза.
Глава 4. Хипнотичен сеанс 3.................................................................................................................31
Програми И, С-1, С-2, Т, У. Засилване и затвърждаване на вече направени внушения и задълбочаване степента на хипноза.
Глава 5. Хипнотичен сеанс 4.................................................................................................................35
Програми Ф, Х-1, Х-2, Ц, Ч, Ш. Изграждане на механизъм, чрез които пациентът е в състояние да си създаде една по – добра представа за себе си.
Глава 6. Хипнотичен сеанс 5 и 6..........................................................................................................38
Сеанс 5, Сеанс 6 и програма Щ. Затвърждаващ сеанс и програма Планинско пътуване.
Глава 7. Регресия....................................................................................................................................40
Случаи на регресия, програма за регресия, анализиране.
Глава 8. Внушения.................................................................................................................................45
Специфични внушения за различни цели, включващи пушене, учене, увереност, сън, секс, концентрация, планиране на времето, тегло и др.


Глава 9. Сборна......................................................................................................................................52
Хипноза спрямо деца, групова хипноза и сценична хипноза.

Глава 10. Допълнителни случаи...........................................................................................................58
Примери за техники, използвани спрямо различни случаи и ситуации.
Глава 11. Някои допълнителни програми............................................................................................64
Програма Крайбрежно пътуване, Обратно отброяване чрез балони, програми за полагане на тестове, за мигрени и пушене.
Глава 12. Самохипноза..........................................................................................................................68
Упражнения, случаи и пр

Глава 13. Практически приложения.....................................................................................................75
Подробни указания при фобии, професионални ситуации, групови ситуации, приложения при възрастни хора, излекувани, контрол над болката, духовни контакти, използване от затворници или от инвалиди, контрол над навиците, други ситуации и цели.

Глава 14. Началото................................................................................................................................ 91
Отвъд хипнозата и обобщение.

 

Г л а в а    9

С Б О Р Н А

            Тази глава включва различни важни въпроси, които тематично не се вписват  в другите глави на книгата.

Хипноза спрямо деца

            Изложените дотук в книгата техники и програми се отнасят за хора, които са над 15 годишна възраст.
Децата не се нуждаят от подобни продължителни процедури, тъй като тяхната мозъчна активност е основно в алфа. Децата много по – лесно  и по – бързо могат да бъдат въведени в хипноза; колкото  са по – малки, толкова по – бързо те реагират и необходимата процедура е по – кратка. Освен това тяхното внимание е краткотрайно, така че те не биха издържали да слушат прекалено много и прекалено скучни думи. Хипнозата спрямо деца често се опира на физическия контакт. Ще ви представя накратко една история и няколко не дълги програми.
Използвам доста ефективно същите тези кратки детски програми и спрямо възрастни, които вече веднъж преди съм хипнотизирал, и спрямо хора,  които не могат дълго да задържат вниманието си поради лабилност или колебливост на нервната система. Кратките програми са подходящи също за преодоляване на болка или тревожност при някои спешни ситуации.
Случай: Мери (това не е истинското й име), е единадесет годишна, изпитвала постоянна болка в лявото си ухо в продължение на много дни, която се дължала на остра инфекция. Нейният лекар й предписал лекарства срещу инфекцията, но те действали твърде бавно. А болкоуспокоителните въобще не действали.
Накарах я да застане пред мен, като лявото й ухо бе обърнато към мен.
Попитах я: “Какъв е проблемът?”
Тя отговори през сълзи: “Боли ме ухото!”
“Искаш ли да те боли?”
“Не!”
“Би ли искала да премахна болката?”
Тя кимна утвърдително.
“Затвори очи, Мери. Аз поставям ръката си на един сантиметър пред ухото ти. Усещаш ли топлината на ръката ми?” (Бях поставил дланта на дясната си ръка до ухото й на около сантиметър от него, но без да го докосвам.)
“Да.”
“Добре. Сега искам да си представиш, че имаш едно око вътре в тебе, което може да достигне до всяко място в тялото ти и да види различни неща. Можеш ли да направиш това?”
“Да.”
“Добре. Сега погледни с това око вътре в лявото си ухо, в което чувстваш топлината на ръката ми. Можеш ли да видиш вътрешността на ухото си?”
“Да.”
“Много добре. Сега си представи една мощна енергия, която идва от ръката ми и навлиза в ухото ти. Тази енергия ще ти помогне. Сега искам ти да осветиш вътрешността на ухото си чрез твоята собствена енергия. Това е все едно да запалиш лампа в някоя тъмна пещера. Освети ухото си чрез енергията. Тя е твоята лекуваща енергия, която премахва цялата болка и помага на ухото да се излекува. Направи ли това?”
“Да.” Сега тя се усмихваше.
“Мери, аз ще броя от едно до три и ще щракна с пръсти. Когато го направя, ти ще отвориш очи, ухото ти ще бъде наред и ти ще продължиш да се чувстваш добре. 1-2-3 (щракване). Отвори очите си и се чувствай добре”.
Тя отвори очи и се усмихна “Благодаря ви”, каза тя.
Болката бе изчезнала и тя се затича да си играе.
Цялата продължителност на тази процедура вероятно не надхвърляше две минути. Аз главно насочвах изключителната детска творческа способност да постигне необходимите резултати.
Между другото, инфекцията бързо бе овладяна и изчезна в рамките на 24 часа.
Има няколко важни момента, които се отнасят до моята техника в този случай и на които искам да обърнете сериозно внимание. Аз попитах Мери какво не е наред. Аз знаех какво не е наред, но за нея беше важно да определи проблема и по този начин да насочи вниманието си върху него. Аз я попитах дали тя желае този проблем. И в този случай аз знаех отговора, но чрез собственото си отрицание тя обещаваше на себе си да се отърве от него. След това аз я запитах дали тя желае помощта ми. Нейното “Да” затвърди обещанието й към себе си и показа вярата й в мен и в това, което щях да направя. На този етап проблемът е наполовина решен. От тук нататък, аз просто използвам и насочвам собствените й съзидателни енергии към разрешаването на останалата част от него.
Детските умове са много мощни, защото те не претрупват своите вярвания с всички онези изкуствени и неистински недомислици, както правят повечето от възрастните. Децата все още не са възприели задръжките и изкуствените бариери в своето мислене и поведение, какъвто е случаят при повечето възрастни. В резултат на това децата лесно, бързо и много ефективно реагират на хипнотични внушения. При възрастните това отнема много повече време – да се премине през задръжките им и де се достигне до детето вътре в тях. Децата си мислят: “Аз мога!” Повечето възрастни са склонни да смятат: “Аз не мога!” И както римският поет Вергилий е написал преди повече от 2000 години: “Те могат, защото мислят, че могат!”
Програма за деца № 1: Тази програма е особено ефективна за деца на възраст между 5 и 8 години. Мозъчната активност при тези деца е почти изцяло в алфа, така че хипнозата и внушенията много бързо стават ефективни. Процедурата за въвеждане е една почти напълно физическа, а не словесна процедура. Внушенията са кратки и конкретни. Обикновено пълната продължителност на процедурата не трябва да бъде повече от 2 минути, като тя може да бъде прилагана спрямо всеки проблем – от напикаване в леглото до страх от тъмното.
Накарайте детето да застане право, с гръб към една стена, със събрани крака и пети долепени до стената. Сложете един стол за себе си на около 50 – 60 см от детето и седнете на него. Инструктирайте го по следния начин:
Томи, когато ти кажа, искам да започнеш да се навеждаш напред. Ти скоро ще изгубиш равновесие и ще започнеш да падаш напред и аз ще те хвана. На този етап протегнете ръцете си напред и ги задръжте протегнати, за да покажете на детето, че можете да го хванете и ще го направите.
Когато почувстваш, че падаш в ръцете ми, просто затвори очи и се отпусни в ръцете ми, докато ти поговоря малко. Разбираш ли? Ако детето не разбира, разяснете му нещата отново, докато ги схване, а после продължете.
Добре, Томи, сега започни да се навеждаш напред. Продължавай да се навеждаш, докато паднеш в ръцете ми.
Когато детето падне в ръцете ви, кажете: Затвори очи и просто се отпусни в ръцете ми за малко, просто докато ти поговоря.
На този етап вие подавате вашите внушения. Например: Малките деца се подмокрят в леглото, защото те са много малки и не могат да отидат до тоалетната. Големите не се напишкват в леглото, защото те знаят, че винаги, когато поискат, могат да отидат до тоалетната. Ти си голям, Томи, и всеки ден все повече порастваш. Ти знаеш как да отидеш до тоалетната, винаги когато ти се наложи. Дори ако си заспал в леглото си, ако имаш нужда да отидеш до тоалетната, ти ще се събудиш и веднага щом вече си буден, ще станеш и ще отидеш до тоалетната. Ти повече няма да се подмокряш в леглото, защото сега вече знаеш как да се събуждаш и сам да отиваш до тоалетната. Всеки път, когато станеш и отидеш до тоалетната, вместо да се напишкваш в леглото, ти ще се чувстваш добре.
            А сега ще те изправя и ти можеш да отвориш очи и да бъдеш напълно буден.
Внимателно изправете детето и кажете: Отвори очи! Ти си напълно буден и се чувстваш добре!
Не е необичайно, ако веднага щом се пробуди и излезе от този кратък хипнотичен сеанс, детето да пожелае да отиде до тоалетната. Ако го направи, това непосредствено затвърждава внушението.
Ето и един кратък анализ на по – характерните особености на тази процедура:
1.Всяко дете знае, че може лесно да се наведе напред без да изгуби равновесие. И все пак, когато вие му кажете да се наведе, то губи равновесието си и пада в ръцете ви – точно както вие сте му казали, че ще стане. Това прави възможно незабавно да спечелите доверието му и неговата вяра във вас, защото се случва точно това, което сте му казали, че ще стане, въпреки че то не зае защо. Причината, пораждаща това (и която вие не му обяснявате) е, че е невъзможно някой да стои със събрани крака и пети допрени до стената и да се наведе напред без да падне. Това е така, защото, когато се навеждате напред, задните части на тялото се допират до стената и го оттласкват напред, карайки го да загуби равновесие. Ето защо тази процедура е подходяща за малки деца, но не и за по – големи, които лесно биха се справили с това положение.
2.Вие държите детето в ръцете си. Това поражда контакт и връзка. Освен това, детето се намира в едно физическо положение, което му речи да започне да се върти насам – натам и което го предпазва от всякакъв вид физическо разсейване.
3.Вашето внушение и кратко, логично и конкретно. Това винаги трябва да бъде едно позитивно внушение, което да кара детето да се чувства добре спрямо себе си. Обърнете внимание как в примера, който ви дадох, аз се възползвам от желанието на всяко дете да бъде голямо и да прави нещата, които големите правят.
4.Събуждането е просто и бързо. Детето узнава, че когато му помагате да се изправи на крака, нещата вече са приключили.
Програма за деца № 2: Тази програма е напълно подходяща за всички възрасти – от 5 до 100 години. Лично аз я харесвам най – вече за деца на възраст от 9 до 14 години. Тази процедура също използва някаква позиция, както и физически контакт с минимум словесна натовареност Цялата процедура трае от 5 до 7 минути, в зависимост от продължителността на вашите внушения.
Разположете детето на стол с изправена облегалка и без подпори за ръцете, като съобразите положението му така, че върху очите му да не пада силна светлина. Накарайте го да отпусне ръцете в скута си. Краката да бъдат опрени на пода и леко раздалечени един от друг.
Застанете непосредствено пред него, леко изместени към дясната му срана. Добър начин да съобразите позицията си е да поставите дясното си стъпало между стъпалата на детето, но без да ги докосвате. Това поставя вашето дясно око приблизително на същата вертикала плоскост с дясното око на детето. Нека детето гледа право напред. Това разполага нивото на погледа му някъде на равнището около кръста или гърдите ви, в зависимост от вашия или неговия ръст.
Поставете върха на десния си показалец върху дясната си скула, точно под дясното си око, и кажете: Карен, искам да продължаваш да държиш главата си в посока право напред. Просто извий очи нагоре и фокусирай погледа си върху моя десен показалец, който сочи мястото под дясното ми око.
            След малко аз бавно ще махна показалеца от скулата си и ще докосна челото ти. Когато почувстваш, че показалецът ми докосне челото ти, искам ти да затвориш очи, да поемеш дълбоко въздух и да се отпуснеш. Сега гледай пръста ми.
Започнете бавно да придвижвате пръста си от скулата през пространството между бузата си и нейното чело. Нека това трае от 5 до 10 секунди, за да й дадете възможност за по – продължителна концентрация и напрягане на очите.
Когато докоснете челото й, кажете: Затвори очи! Поеми дълбоко въздух и се отпусни. Махнете пръста си от челото й.
Позволи на главата си леко да клюмне, след като си отпуснала всичките мускули на врата. Почувствай как тази отпуснатост се изкачва и обхваща лицето и очите ти, заедно с едно чувство за топло изтръпване. Сега позволи на тази отпуснатост да се спусне надолу, към цялото ти тяло. Почувствай как тази топла и караща те да изтръпваш отпуснатост слиза към раменете ти, гръдния ти кош, към кръста, ханша, бедрата ти, към прасците ти, глезените, стъпалата и пръстите на краката ти. Ти си напълно отпусната – от главата до пръстите на краката.
            След малко аз внимателно ще хвана и ще вдигна едновременно и двете ти ръце и ще ги  пусна да паднат отново в скута ти. Всеки път, когато направя това, ти ще се отпуснеш дори още по – пълно.
Използвайки десния си палец и показалец, внимателно хванете дясната й китка и вдигнете ръката й на около пет сантиметра от скута й, а после разтворете пръсти, оставайки ръката й да падне обратно в скута. Кажете “Отпусни се!” в момента, в който пускате ръката й. Направете това три пъти с дясната й ръка, а после три пъти с лявата й ръка.
На този етап вие подавате внушенията. Например: А сега искам да си представиш, че си в училище и стоиш на чина си, полагайки изпита си по правопис. Ти си спокойна и уверена. Ти си умна и имаш чудесна памет. Ти лесно можеш да си спомниш всичко, което си учила. Виж как твоята учителка застава пред класа. Тя казва първата дума от теста. Ти бързо записваш думата на листа си.  Ти си я написала правилно. Учителката казва дума след дума, и ти лесно и правилно ги записваш всичките. Ти се чувстваш толкова толкова добре. Забелязваш, че изглежда някои имат проблеми, но ти нямаш никакъв проблем, защото си се научила да се отпускаш и да оставяш чудесния си ум с лекота да изпълнява да изпълнява поставените ти задачи. И утре, когато ти ще се явиш на изпита по правопис, ти ще бъдеш също толкова спокойна, колкото си сега, и умът ти лесно и правилно ще ти подаде всяка необходима информация, за да можеш да напишеш всички думи. Ти си една умна и способна личност във всяка област, към която насочиш ума си.
            Сега ще броя от едно до три и ще щракна с пръсти. Когато щракна с пръсти, ти ще отвориш очи  и ще бъдеш напълно бъдна, чувствайки се чудесно и изпълнена с умствена енергия и увереност. 1-2-3 (щракване) Отвори очи! Напълно будна и пълна с енергия и увереност.
Ето един кратък анализ на най – съществените моменти от тази процедура:
1.Физическото разположение е много важно. Вие стоите пред нея така, че тя трябва да извие очи нагоре към вас. Спрямо нивото на очите й това ви поставя в доминираща позиция, така че тя автоматично ще следва движенията ви без да задава въпроси. Но все пак, стойте леко настрани, така че да не я блокирате напълно. Това я предпазва да не изпадне в уплаха или да стане неспокойна.
2.Движението на показалеца към челото й кара очите й да се извъртят нагоре и да изпитат една не много силна умора и напрежение. Това действие автоматично я въвежда в алфа ниво на мозъчна дейност.
3.Вие използвате процедура за бързо физическо отпускане, която се затвърждава и задълбочава от програмата за повдигане и пускане на ръката й.
4.Тази процедура стои някъде между процедурите за малки деца и цялостните процедури за възрастни. Това е една техника, която е твърде ефективна спрямо всяка възраст. Аз често я използвам.
Обобщение: Хипнотичните процедури спрямо деца са кратки и бързи. Обикновено процедурите включват в голяма степен прилагане и на физически действия или контакт с цел осъществяване на хипнотично въвеждане. Внушенията трябва да бъдат внимателно структурирани, за да могат напълно и бързо да въведат посланието по един възходящ начин. Двете процедури, върху които се спрях тук, са тези, които най – често използвам, но това по никакъв начин не означава, че те са единствено възможните. Тези примери просто ви осигуряват една начална информация.
Аз много рядко и почти никога не правя предхипнотична консултация с децата, просто те не се нуждаят от нея. Техните умове не са задръстени с неправилни и предварително възприети идеи, както това е при възрастните.
Децата възприемат нещата такива, каквито са, и реагират в съответствие с това. В много случаи  те са по – възрастни от възрастните, така че аз се отнасям с тях като към такива. Тук стигаме до едното от моите железни правила при взаимоотношенията ми с деца: Никога да не говоря с тях високомерно и да не се отнасям към тях по снизходителен начин. Те са напълно равностойни и заслужават да бъдат третирани с уважение и равнопоставеност.

Групова хипноза

            Ще дойде време, когато ще трябва да говорите пред някой гимназиален клас, студентска група в някой клуб или в друга организация, или дори по време на някое обикновено домашно събиране. Вие можете да превърнете същността на изложението си в един кратък сеанс за дълбоко релаксиране на цялата група. Ще използвате същите програми, които прилагате и към различните индивидуални случаи. Тъй като не се стремите към разрешаването на специфични проблеми, просто ще използвате няколко програми, които ще доведат до лека хипноза. Въведете няколко общи внушения, а после изведете групата от хипнозата.
Предхипнотични инструкции: Преди да пристъпите към демонстрацията, вие вече трябва да сте обяснили какво е демонстрацията, ние вече трябва да сте обяснили какво е хипнозата. В допълнение на това аз имам още две правила:
1.В помещението не трябва да се пуши преди началото или по време на лекцията и демонстрацията. (Освен това, аз не разрешавам да се пуши и в кабинета, който провеждам индивидуални хипнотични сеанси.) С други думи, не трябва да има никаква след от цигарен дим... дори о от предни дни. Причината за това е , че при променено ниво на съзнанието хората стават свръхчувствителни и димът, дори и от една единствена цигара, може да предизвика кашляне при някои хора.
2.Аз казвам на групата, че ако някой реши да не участва, в това няма нищо нередно. Той може просто да стои с отворени очи и да наблюдава или пък, ако желае, да напусне залата. Аз го моля единствено да не пречи на онези, които участват в процедурата. Освен това, казвам на хората, които наистина искат да участват, че ако пожелаят, могат да отворят очи и да се огледат какво става наоколо. Аз подчертавам, че това е само една мини демонстрация на техники за дълбоко релаксиране. Мисълта, че могат да избират, че могат по всяко време да отворят очи и т. н., кара участниците да се чувстват по – удобно и уталожва всяко притеснение, което би могло да възникне у тях. Досега не съм имал случай, в който някой да не желае да участва или пък да отвори очи, за да види какво става.
Демонстрационна програма: Осъществете програми А, Б, В, Е, Ж, И (или каквато и друга последователност предпочетете). Те въвеждат някои общи внушения като:
1.Сега се намирате в едно много здравословно и релаксиращо състояние и можете да използвате това състояние, за да постигнете значима за вас цел.
2.Вие сте една добра, значима личност и всеки ден ще научавате повече относно кова как да използвате ума и способностите си по един полезен начин.
3.Вие сте постигаща успех личност и ще се насладите на успеха си.
4.Сега ще спра да говоря за 30 секунди, за да ви дам време да се програмирате за ваша собствена цел. (После спрете да говорите и засечете 30 секунди по часовника си.)
Когато изтекат 30 секунди, изведете ги от хипнозата чрез програма, която е подобна на програма Р.
Приключете срещата с диалог на базата на въпроси и отговори относно това преживяване. Обикновено можете да започнете този разговор като ги подканвате: “Разкажете ми за вашето преживяване.” Ако в групата съществува нежелание някой да започне пръв, посочете някого и кажете: “Как бе при теб, Даян? Отпусна ли се ? Имаше ли цел, спрямо която да се програмираш?” и т. н.

 

Сценична хипноза

            Сценичният хипнотизатор е изпълнител, който наред с всичко друго е и много добър хипнотизатор. Неговата цел е да развлича и той постига това като избира хора от публиката, които са подходящи за хипноза обекти, и после кара тези хора, докато са под хипноза, да изпълняват странни или невероятни действия.
В началото той не знае кой от публиката е подходящ обект, но му е известно, че статистически във всяка група може да се насочи. Така че той поканва десетина доброволци на сцената. Хората, които изявяват желание за подобен род неща, обикновено са разкрепостени и освободени от предразсъдъци; хипнотизаторът знае това и всъщност това е онова, което желае.
Той прилага няколко бързи програми върху  десетина доброволци, като внимателно ги наблюдава. Той наистина добре  познава хората и своята работа. За него е лесно да забележи онези, които биха му създали проблеми; той или ги моли да се върнат в публиката, или ги оставя на сцената, но не ги включва в представлението.
След това, процедирайки бързо, той се концентрира върху хората, които са най – склонни да реагират в значителна степен. Той използва бързи програми, за да ги въведе в лека хипноза. След това кара тези хора да изпълнят различни грабващи вниманието на публиката номера. Например той мое да накара някой мъж да изнесе трогателна реч в защита на еманципацията на жените или пък да накара някой друг да лае като куче. Репертоарът може да бъде почти безкраен.
При онези сценични демонстрации, които съм гледал, хипнотизаторът винаги казва на хората: “Когато се събудите, вие няма да си спомняте нищо от това, което се е случило, докато сте били под хипноза. “Но тъй като хипнотизираното лице винаги помни всичко, освен в случаите, когато му е казано обратното, предполагам че сценичният хипнотизатор прави това, за да не се чувства по – късно объркан съответният човек.
Няколкото сценични хипнотизатори, които съм наблюдавал, бяха доста умели. Те бяха внимателни към хората и методите, които прилагаха, бяха безопасни. Но все пак някой несръчен или небрежен хипнотизатор може потенциално да причини вреда на хората.
Не съм осъществявал сценична хипноза и не възнамерявам да го върша. Не се интересувам от нея. За мен хипнозата е едно ценно средство за подпомагане на хората да обогатят своя живот. Един добър сценичен хипнотизатор е нещо като един талантлив мозъчен хирург, който е ограничил уменията си само до отстраняване на кожни брадавици. В това няма нищо лошо, но пък каква загуба на талант.
Аз подозирам, че някои сценични хипнотизатори печелят по този начин прехраната си, а извън сцената използват уменията си, за да помагат на хората.

 

 

Г л а в а     10
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И    С Л У Ч А И

            В рамките на тази книга аз съм включил случаи и ситуации, които илюстрират определени въпроси и техники.
В тази глава са изложени няколко допълнителни, кратки случая, които да ви помогнат да разширите вижданията си за приложението на хипнозата. Опитал съм се да подбера някои от най – интересните. Те са само една нищожна част от всички случаи, които съм имал, но смятам, че в тази книга ще откриете достатъчно примери, които да ви дадат идеята за онова, на което можете да се натъкнете, както и за това как бихте могли да се опитате да го овладеете.
Ето някои състояния, които съм овладял през годините, прилагайки хипноза:
? контрол над храненето
? различни фобии и страхове, например:

  1. страх от смъртта
  2. страх от неуспех
  3. страх от неспособност

? подобряване на паметта
? импотентност
? болки и неразположения – например мигрени
? сексуални проблеми
? безсъние
? пушене
? чувство за вина поради различни причини – например заради аборт
? регресия
? полагане на тестове
? стремеж към самоубийство
? контрол над навици и контрол над стреса
? подобряване представата за себе си
? изявяване на способностите
? липса на енергия

      Случаят с полагането на тест: Когато най – малката ми дъщеря Айлин беше на 15 години, тя посещаваше курс по машинопис в гимназията. За да получи отлична оценка за срока, тя трябваше да може да пише на машината по 45 минути в минута. Когато не бе под напрежение, тя можеше да пише дори и по – бързо от това, но когато трябваше да положи изпит, тя блокираше. Самата дума “тест” караше ума и пръстите й да не й се подчиняват.
В нощта преди срочния изпит, аз я хипнотизирах. Докато беше под хипноза, аз я накарах да се визуализира как пише на машина със светкавична скорост, без да допуска грешки и как  през цялото време се чувства спокойно, удобно и изцяло владееща се. След това й подадох следхипнотичното внушение, че на следващия ден, по време на машинописния тест, тя ще успее да пише със скорост 45 думи в минута и че ще се чувства напълно спокойна по време на целия тест.
По време на теста тя пишеше на машина точно 45 думи в минута, което й донесе отлична оценка. Тя ми каза, че по време на изпита се е чувствала напълно уверена.
Обърнете внимание, че хипнозата не помогна на Айлин да направи нещо, което в нормално състояние тя не би успяла да постигне. Тя притежаваше умението, но поставяше пречки и затруднения пред себе си. Хипнозата премахна тези препятствия, позволявайки й да прояви способностите си. Тя пишеше на машина точно 45 думи в минута, защото, докато бе под хипноза, бях й казал точно това. Ако бях й казал 50 думи, тя би се справила защото това бе все още в обхвата на възможностите й. Но ако бях й казал 200 думи в минута, тя не би успяла да го постигне, защото тази скорост би била далеч над способностите й, но със сигурност би се опитала да го направи. Не зная какъв би могъл да бъде крайният резултат, ако бях й казал 200 думи в минута. Предположението ми е, че усилието и последвалият неуспех биха породили друг проблем и разстройване. Така че, бъдете внимателни какво внушавате на пациентите си. Вие се стремите да им помогнете и да подобрите състоянието им, а не да предизвикате в тях допълнителни проблеми.
Случаят с безсънието: Една възрастна дама ме посети за безплатна консултация, за да разбере какви са таксите ми и дали бих могъл да й помогна да преодолее безсънието си. Както е типично за тези случаи, всяка нощ тя лежала будна почти през цялата нощ, не получавайки така необходимата й отмора. Тя имаше само социална осигуровка и не би могла да си позволи да плати за една програма от няколко сеанса. Тя смяташе, че най – голямата сума, която можеше да отдели, възлиза на 25 долара за един единствен сеанс.
“Не можете ли да ми помогнете само чрез един сеанс?” ме попита тя с надежда. Имам особено отношение към възрастните хора, така че уверено й казах: “Да, мога!”, въпреки че в този момент нямах дори и най – малка представа как бих могъл да го направя.
Бързо промених собственото си ниво на съзнание и мислено казах на висшия си разум: “Помогни!” Незабавно получих усещане какво трябва да направя. В отговор на моите въпроси тя ми каза, че може да вземе назаем касетофона на сина си. Така че включих моя касетофон и я въведох в дълбоко отпускане, използвайки серия от програми, които бяха много сходни с тези, които изложих в по – предните глави на книгата. Внушенията ми съдържаха следните ключови елементи:
1.Тя ще изпадне в дълбок и носещ й отмора естествен сън и ще остане дълбоко заспала до момента, в който трябва да се събуди.
2.Тя ще се събуди веднага щом чуе гласа ми да й нарежда да го направи, веднага щом някоя непредвидена ситуация изисква тя да бъде будна и бодра, веднага щом проспи необходимия й за сън период или веднага, когато нейният предварително навит будилник звънне.
3.Независимо от продължителността на съня й, тя винаги ще се събужда, чувствайки се напълно отпочинала и пълна с енергия – сякаш е спала осем пълни часа.
4.Тя ще слуша записа от касетата всяка вечер в продължение на 30 дни и той винаги ще я потапя веднага в дълбок и здрав сън.
5.В края на тридесетте дни умът й ще бъде напълно трениран и тя ще може да спре да използва записа от касетата.
След това аз изключих касетофона и я оставих да продължава да спи в кабинета ми още 15 минути, а аз свърших малко писмена работа.
След 15 минути я събудих. Аз не включих касетофона, за да запиша процедурата за събуждане; аз исках записът да я приспива, а не да я събужда.
Тя се събуди напълно освежена и бодра. Аз й дадох касетата със записа и тя си отиде в къщи.
След около месец и нещо тя ми телефонира, за да ми каже, че вече е спряла да използва записа и всяка вечер заспива напълно нормално.
Действаше!
Този случай илюстрира няколко интересни неща. Как можете да импровизирате в момента и под натиска на обстоятелствата как да бъдете в състояние да използвате собственото си променено ниво на съзнание, за да получите необходимата ви за справяне със ситуацията информация. Аз използвам промененото си ниво на съзнание много пъти на ден, за да проникна във висшия си разум и да се сдобия с повече познания. Вие също можете да развиете тази способност.
Случаят с проститутката: Една проститутка искаше да се откаже от професията си и да се омъжи. Тя беше се влюбила и искаше просто да стане една обикновена домакиня, а  в края на краищата, и майка. Нейният проблем: сексът не й носеше удоволствие. През целия си живот тя никога не бе изпитвала оргазъм. За нея сексът винаги е бил просто едно механично средство за сдобиване с нещата, които е искала. Сега та желаеше да промени всичко това. Тя искаше да изпита удоволствие, но не знаеше как да позволи това да се случи.
Това беше един от най – трудните ми случаи. Трябваше да бъдат променени много неща – понижена представа за себе си, отрицателно отношение към мъжете като цяло, страх от отказването от грубостта и допускане на женствеността си да се прояви, както и много други фактори.
Тя предплати за шест сеанса. По време на всеки сеанс аз имах две главни цели:
1.Да се занимая с представата й за себе си, с отрицателното й отношение към мъжете и с всички останали нейни проблеми.
2.Да я накарам да се визуализира как участва в сексуален акт, в който изпитва удоволствие и задоволеност.
По време на първия сеанс я накарах да си обещае, че ще има сексуални връзки само с мъжа, който обичаше. Доколкото зная, това внушение веднага бе твърде успешно. Използвам собствените й думи за доказателство. От друга страна, тя доста често лъжеше, така че не мога да бъда абсолютно сигурен в това. Визуализирането на носещия й удоволствие секс не изглеждаше да е ефективно. Една седмица по – късно, в началото на втория сеанс, тя ми каза, че има ежедневни сексуални контакти със своя приятел, но те не я карат да изпитва никакво удоволствие. В процеса на хипнозата, визуализацията й изглежда успя да предизвика в нея известно физическо вълнение по време на този въображаем секс.
Следващата седмица, в началото на третия сеанс, тя сподели, че все още не изпитва удоволствие по време на действителния сексуален контакт. По време на третия сеанс, визуализацията й я доведе до много силен оргазъм.
На другата сутрин тя ми телефонира, за да ми каже, че след третия сеанс тя отишла при приятеля си и е изживяла най – невероятното и силно физическо удоволствие, което дори не си е представяла, че е възможно.
След това не я видях повече, нито пък чух нещо за нея. Тя не се върна за останалите три сеанса и не изиска да й върна таксата за тях. Не можах да се свържа с нея, защото тя бе отказала да ми даде адреса или телефонния си номер, за да мога да я търся при необходимост.
Надявам се, че историята е имала щастлив край, но човек никога не знае.
Случаят се тениса: Една професионална тенисистка изпадна в период на неуспехи на корта и не можеше да преодолее това състояние. Всеки път, когато губеше, тя потъваше във все по – дълбока депресия. Тя бе стигнала до етапа, когато постоянно очакваше да загуби...и наистина губеше. Побеждаваха я дори тенисистки, които далеч не притежаваха нейните възможности. Тя беше професионалистка, спонсорирана от един първокласен тенис клуб и сега я грозеше опасността да загуби финансовата му подкрепа, заради своята непостоянна и неубедителна игра. Нейният сервис бе станал слаб, ударите й отиваха в мрежата, тя никога не бе на необходимото място, губеше равновесие, нямаше сила и енергия, движенията й бяха вяли, а темпото – неправилно разчетено.
За пръв път я видях на една сутрешна консултация. Същия следобед тя трябваше да играе срещу една посредствена тенисистка и бе убедена, че ако загуби, ще бъде окончателно отрязана от клуба.
Докато бе под хипноза, я накарах да визуализира една идеална тенис среща,  в която, в която темпото й бе правилно, сервисът – убийствен и скоростен, движенията й – точни и бързи; една среща, в която тя предугаждаше всяко действие на противничката си и винаги заставаше точно на необходимото място. Тя визуализираше една среща, в която направи всичко 100 процента правилно и спечели без дори противничката й да може да отбележи една точка.
Този следобед тя спечели... доста трудно... но тя спечели за пръв път след толкова многоседмични ежедневни тренировки.
След четири хипнотични сеанса, тя отново с лекота разгромяваше всеки, срещу когото се изправяше, така че не стана нужда да продължа с останалите два сеанса. Тя бързо овладя самохипнозата, така че съм сигурен, че никога повече няма да изпита поражение, дошло като резултат на вяла и неубедителна игра.
Случаят с работа: Една медицинска сестра, работеща при психиатър, доведе при мен своята 14 годишна дъщеря, защото момичето изпитваше чувството за дълбока вина, в следствие на направен наскоро от нея аборт. Тя беше изпаднала в депресия и необщителност. Тя не вярваше както в себе си, така и в някой друг. Момчето, от което бе забременяла, я изоставило веднага. Щом бе разбрало че е бременна. Другите момчета вече я смятаха за “лесна” и се опитваха да се възползват от нея.
В действителност тя бе хубава, добра и приятна малка госпожица, която бе допуснала една грешка с момче, което се бе заблуждавала, че обича. Тя не заслужаваше това продължително наказание, което сега преживяваше. Моята задача се изразяваше в това да я накарам да прости на себе си и на всички останали, както и да изгради отново представата за себе си. В по – голямата част от дейността си аз използвах стандартните техники, изложени в тази книга, и те постигнаха значителен успех.
Онова, което приложих към този случаи, в което искам да ви обърна внимание, е програмата Крайбрежно пътуване, която е разгледана в Глава 11. Чрез Крайбрежно пътуване аз я накарах да направи четири неща, докато стои на пясъка близо до водата.
1.Накарах я да напише върху пясъка “Прощавам”, а после да напише своето име, името на бившия си приятел, имената на всички останали, които са я огорчили и “Всички други”. После я накарах да визуализира как една вълна се носи към краката й и към думите, които е написала на пясъка. А когато вълната се отдръпва, пясъкът отново е гладък и думите са изчезнали. Тези думи са били всмукани обратно от морето на живота, където са се превърнали в действителност. Всичко бе искрено простено.
2.Следващия ден я накарах да напише върху пясъка “Обичам”, заедно със своето име и с имената на онези, които тя избере, както и на “всички други”. Вълната още веднъж всмука обратно в морето на живота думите – по начина, по който това бе описано в първа точка. Нейната любов бе наистина действителна
3.След това я накарах да застане права на брега и с лице към морето. Накарах я да се обърне надясно и да види една отворена врата. Казах й, че отдясно лежи миналото и това е вратата към миналото. Накарах я да отиде до вратата, да я затвори, да я заключи и да хвърли ключа в морето. Сега тя е затворила вратата към миналото и повече няма да бъде под влиянието му.
4.После я накарах да се обърне на ляво и да отиде до една заключена врата. Показах и че от ляво лежи бъдещето и това е вратата към бъдещето. Накарах я да отключи вратата и да я отвори, а после, да сложи ключа в джоба си. Накарах я да погледне през тази врата и да се види красива, спокойна пораснала, доволна и безкрайно щастлива, това е нейното бъдеще и тя притежава ключа към него.
Този тип сеанс, който очертах накратко е изключително мощен и полезен. Аз често използвам този вид техника. Смятам, че разбирате, че съм разгледал единствено схемата, която трябва да бъде следвана. Вие сами трябва да намерите необходимите думи и изрази, за да осъществите този сеанс. За сега, бъдете уверени, че сте в състояние да го направите.
Случаят с разрязаната брадичка: В този случай аз бях и оператора и пациента. Той илюстрира колко ценна може да бъде самохипнозата при различни спешни случаи.
Съпругата ми и аз прекарвахме почивката си през лятото на едно езеро, като през по – голямата част времето се намирахме на борда на нашата 6 метрова яхта. През онзи ден ние стояхме на котва, за това отидохме към носа на яхтата за да издърпам котвата и да продължим напред.  Стигайки до там, аз се подхлъзнах и паднах удряйки силно ръба на брадичката си в металния кант на палубата.
Когато се надигнах и седнах, по гърдите ми шуртеше кръв от брадичката ми. Жена ми бе пребледняла като платно. “Господи!” изпищя тя, “вижда се чак коста!”
Веднага притиснах раната толкова здраво, колкото можех. Седейки на палубата, затворих очи и почти веднага промених нивото на съзнанието си ( когато поглеждам сега назад към това, мисля си, че най – вероятно съм стигнал чак до тета).
Визуализирах как брадичката ми е в идеалното състояние.  Потопих я в бяла лекуваща светлина и казах наум: “Никакво кървене. Никаква болка. Никакъв белег. Никаква инфекция. Никакъв отток. Просто напълно излекуване 1000 пъти по – силно от моята нормална способност за това.” седях така вероятно около 5 минути, затворил очи, притискайки раната и намирайки се в това променено състояние на съзнанието. Докато повтарях в ума си още няколко пъти думите за излекуване, аз поддържах представата си за една идеална брадичка. После се изведох от това състояние и отворих очи. Престанах да притискам раната.
Вече нямаше никакво кървене. Върху разреза се беше образувала коричка. Не ме болеше. Жена ми искаше да се върнем на брега, да почисти и превърже брадичката ми. Казах й: “Не, всичко е наред” ние продължихме да плуваме с яхтата, наслаждавайки се на още няколко часа в езерото, преди да се върнем на брега.
Когато на другата сутрин се събудих, видях, че коричката върху разреза е   паднала праз нощта. Единственото нещо, което напомняше за инцидента, бе една тънка двусантиметрова червена резка върху брадичката ми. След една седмица дори и тази резка изчезна. Не остана никаква следа от това произшествие. Не изпитах нито някаква болка, нито пък личеше някакъв отток.
Случаят с паметта: Един мъж ми телефонира, за да си уговорим среща и да започнем серия от сеанси за подобряване на паметта. Той ми каза, че често страда от бели петна в паметта си. Разбира се той забрави за уговорената среща. Той се обади отново и си уредихме друга визита. Отново забрави. Това се случи с четири поредни уговорени срещи. Знаех, че ако успея да го видя поне веднъж в кабинета, бих могъл да му въведа следхипнотично внушение да се върне отново следващата седмица и евентуално да успеем да решим проблема му. Така че, когато той ми телефонира отново,аз го накарах веднага да напише бележка, която да му напомня , че утре в девет сутринта има среща с мен. Казах му да я залепи с тиксо върху огледалото за обратно виждане в колата си. Стоях със слушалката, докато го изчаках да свърши всичко това и докато той не потвърди по телефона, че е изпълнил съвета ми.
Този път той дойде на срещата ни. След шест сеанса, за които той никога не закъсня, той разви една изключителна памет.
Случаят с порязания крак: През 1976 година една млада дама дойде в кабинета ми с патерици и с гипс на левия крак от коляното надолу. Тя ми каза, че преди няколко дни е тичала боса в двора и е стъпила върху нещо, което е разрязало дълбоко крака й от пръстите до петата. Тя ми каза, че е трябвало да й направят доста шевове на крака, като лекарят й казал, че кракът й трябва да остане гипсиран най – малко три седмици, ако не и повече, и че вероятно няколко седмици, след като й свалят гипса, тя няма да може да носи обувки на този крак.
Реалната причина за посещението й при мен бе желанието й за контрол над храненето, така че докато бе под хипноза, аз въведох няколко внушения за контрол над храненето. Тя беше един от най – податливите към хипноза пациенти, които въобще съм имал; буквално успях да я хипнотизирам още докато казвах: “Затворете очи и се отпуснете.” Тя реагираше просто невероятно.
Преди да я изведа от хипноза, аз я преведох през една процедура от внушения, които бяха твърде сходни с онези, които бях приложил към себе си преди три години, когато бях разрязал брадичката си.
Когато дойде другата седмица за следващия си сеанс, тя беше без патерици, без гипс на крака си и носеше обувки с високи токчета. Тя събу лявата си обувка, за да ми покаже стъпалото си. Върху него се  виждаше една тънка червена линия между пръстите и петата, и това бе всичко. Никакво подуване или оттичане на крака. Раната бе излекувана.
Но тази история изглежда имаше и своята комична страна и тя не можа да се сдържи да не ми я разкаже. Изглежда, че в деня след хипнотичния сеанс тя бе отишла при лекаря си и бе настояла той да махне гипса. Той отказал и възникнал сериозен спор. Тя тържествено се заклела, че в такъв случай ще вземе чук и сама ще го свали. За да я предпази от евентуално нараняване, ако настина стори това, лекарят неохотно махнал гипса. Но я предупредил, че това е изцяло на нейна отговорност, че ще й струва допълнителни пари и т. н.
Тя каза, че изражението на лицето му било неописуемо при вида на излекувания й крак.
“Нищо не разбирам” промълвил той.
След това младата дама му разказала за хипнотичния сеанс.
Лекарят побеснял. “Мислех, че имате повече разум, отколкото да отидете при някакъв шарлатанин!” смъмрил я той. “Очевидно е, че вие нямате доверие в мен в качеството ми на ваш лекар. Смятайте това си посещение за последно в моя кабинет. Намерете си друг лекар или по – точно, намерете си някой друг шарлатанин!”
Младата дама невъзмутимо го запитала: “Докторе, как ще обясните това излекуване?”
“Очевидно съм поставил грешна диагноза!” измърморил той и излязъл от кабинета.
Често съм се чудил как може да се постави погрешна диагноза на един разрязан крак.
Този случай наистина много живо илюстрира сляпото и фанатично противопоставяне срещу хипнозата, което съществува в умовете на някои личности. Хората са склонни да се противопоставят на всичко онова, което не разбират.
Ролята ни като хипнотерапевти не е да се сблъскваме и конфронтираме с такъв род опоненти, а по – скоро да дадем на пациента едно достоверно знание за хипнозата. А най – важното от всичко – нека вашата помощ да бъде съчетана с почтеност, честност и отговорност. Първо изучете добре материята, а после добросъвестно прилагайте наученото.

 

 

Г л а в а    11
Н Я К О Л К О   Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И    П Р О Г Р А М И

      Тази кратка глава съдържа още няколко програми, които могат да подпомогнат вече изложените в предходните глави многобройни програми. Описаните тук техники са малко по – специализирани и лесно могат да бъдат включени в някоя поредица от стандартни програми, целящи постигането на определени специфични задачи.

Програма Крайбрежно пътуване

      Това е една от най – ефективните програми, с които разполагам. Ще откриете нейни модифицирани варианти в Глава 7, “Регресия”, и в Глава 10, “Допълнителни случай”. Тя е изключително широко приложима и може да бъде използвана спрямо почти безкраен брой ситуации. Често използвам тази програмата Пътуване в планината вместо Сеанс 6 (виж Глава 6).

      Вижте се как стоите на една голяма скала, която е издадена над морето, което се плиска на около 6 метра под вас... вижте как прибоят се втурва и се разбива в скалите под нас... усетете соления въздух, които вятърът довява към лицето ви...вижте контраста между нашите скали и брега.
      Вижте чайките в небето над вас... вижте ги как се гмуркат в морето, търсейки храна... вслушайте се в писъка им, докато се издигат обратно към небето... вижте и другите птици около нас... те демонстрират радостта си от живота чрез своя реещ се полет и чрез своите щастливи песни.
      Да погледнем зад нас където ще видим една пътека водеща към нашия бряг... нека да тръгнем надолу към брега към тази пътека... тази отъпкана пътека сякаш показва колко много хора преди нас са слизали надолу от нашата скала... Тази древна скала сякаш ни убеждава в красотата на живота и как, ако сме в хармония с природата, ще бъдем изпълнени с изящество... на половината път камъните и скалите сякаш образуват поредица от естествени стълби надолу... а сега сме отново на спускащата се надолу пътека... пясъкът е толкова топъл и подканващ... нека събуем обувките си и продължим боси по брега... почувствайте как затопления пясък се плъзга между пръстите на краката ни... почувствайте как вятърът ни затопля при пристигането ни на брега... сега можем да погледнем към спокойното море, което блести пред очите ни.
      Нека тръгнем към водата... почувствайте разликата между мокрия пясък и сухия, който вече е зад нас... наведете се и напишете “Обичам те”... и после добавете имената на хората, които са ни скъпи и искаме да запомним... сега вижте как морето се плъзга към нас и обгръща глезените ни, а когато се отдръпва отмива нашите имена и посланието “Обичам те”.
      Тъй като усещането за вълната, обгръщаща глезените ни и отмиваща при отдръпването си нашите имена, бе толкова приятно, наведете се отново и напишете “Обичам те”...а после добавете имената на хората, които смятате, че сте обидили или наранили... а сега вижте как вълната се втурва към нас и обгръща изцяло глезените ви, а при отдръпването си отмива нашите имена и посланието ни, “Обичам те”.
      Навлезте по – навътре в океана, там където водата стига до коленете ви, и почувствайте хладната увереност на живота... а сега поемете любовта към живота от това море... отначало чрез краката си, а после с цялото си тяло, докато то се изпълни с вълнение и любов към живота.
      А сега нека се  върнем на брега... вдигнете тази морска раковина...вслушайте се в посланията на раковината... обратно на топлия пясък... обърнете се и погледнете още веднъж към морето и кажете “Довиждане”... вече е време да се връщаме към обувките си...и обратно нагоре по стъпалата на живота... към върха на скалата.
Ние носим в себе си любовта и вълнението на живота, почерпани от морето под нас... и докато морето изчезва от погледа ви , отдайте специални благодарности към онези хора, които са били загрижени за вас.

Обратно отброяване чрез балони

      Тази програма е подходяща при групова хипноза, но тя може (с незначителни промени) да бъде прилагана и спрямо един единствен човек. Освен това, тя е подходяща и за деца.
      Протегнете дясната си ръка и левия си крак и се отпуснете. Сега протегнете лявата си ръка и десния крак и се отпуснете. Сега протегнете двете си ръце и двата си крака... напълно и се отпуснете. Поставете ръцете и  краката си в едно отпуснато и удобно положение и затворете очи.
      За да вдишате “като балон”, поемете въздух през носа си и вижте как към вас идва един балон. За да издишате “като балон”, издишайте въздуха през устата си и издухайте балона назад. А когато стигнете до вашето любимо място, помнете, че трябва да бъдете много тихи и неподвижни.
      Сега виждате пред себе си един червен балон. Поемете въздух “като балон”; вижте как червеният балон се приближава към вас. Сега издухайте надалеч червения балон.
      Вижте пред себе си един оранжев балон. Поемете въздух “като балон”; вижте как оранжевият балон се приближава към вас. Сега издухайте надалеч оранжевия балон.
      Вижте един жълт балон. Поемете въздух “като балон”; вижте как жълтият балон се приближава към вас. Сега издухайте надалеч жълтия балон.
      Вижте един зелен балон. Поемете въздух “като балон”; вижте как зеленият балон се приближава към вас. Сега издухайте надалеч зеленият балон.
      Вижте един син балон. Поемете въздух “като балон”; вижте как синият балон се приближава към вас. Сега издухайте надалеч синият балон.
      Сега поемете въздух и вижте цифрата 10. Задръжте дишането си и вижте цифрата 9. Издишайте и вижте цифрата 8. Поемете въздух и вижте цифрата 7. Задръжте дишането си и вижте цифрата 6. Издишайте и вижте цифрата 5. Поемете въздух и вижте цифрата 4. Задръжте дишането си и вижте цифрата 3. Издишайте и вижте цифрата 2.
      Сега вижте цифрата 1, завързана за един пурпурен балон. Хванете цифрата 1 и издухайте себе си надалеч, към вашето любимо място. Вашето любимо място може да бъде навсякъде, където пожелаете. В него може да има всичко, което поискате, защото то е вашето любимо място, вашето напълно лично място.
Изчакайте между 30 сек. и една минута, за да позволите на пациентите да сътворят тяхното любимо място и да го разгледат. После продължете.
Поемете въздух “като балон” и ще се почувствате по – добре. Вие ще се отпуснете по – цялостно във вашето любимо място. Когато искате да си спомните нещо, поемете въздух “като балон” и вижте отговора зад клепачите си. За да придобиете контрол над себе си, поемете въздух “като балон”. Вие е можете да направите всичко, което вярвате, че можете да направите. Прегърнете се с ръце така, както прегръщате любимите ви хора. Сега изпратете един сърдечен поздрав към някой, който ви е скъп.
На този етап подайте необходимите за целта ви внушения.
За да се върнете от любимото си място, поемете въздух “като балон”. Вижте един бял балон, оцветен с любимите ви шарки. Хванете нашарения балон и издухайте себе си назад. Сега всички отворете очи. Протегнете се. Чувствайте се добре.

 

 

Полагане на тестове

      Всеки път когато полагате тест или се явите на какъвто и да е изпит, вие ще бъдете напълно спокойни , отпуснати и уверени. Когато полагате тест или се явявате на изпит, мозъкът и очите ви ще функционират перфектно. Ето как можете да постигнете отлична оценка на всеки тест, на който се явявате:
Първо, прочетете въпроса и отговорете веднага само в случай, че знаете правилния отговор; ако не го знаете, не си губете времето с него, а просто преминете към следващия въпрос. Продължете с този метод, докато набързо минете по веднъж всички въпроси от теста. До този момент ще сте отговорили на някои от въпросите... само на тези, чиито верен отговор сте знаели в момента.
Второ, минете всички въпроси, на които не сте отговорили от пръв път. Отделете малко повече време за всеки въпрос, чиито отговори изплуват в ума ви, а после преминете към следващите. Продължете по този начин, докато не прегледате всички въпроси, на които не сте отговорили първия път. Ще откриете, че сте написали още няколко отговора.
Трето, върнете се към въпросите, на които още не сте отговорили и мислено попитайте учителя какъв е отговорът, а после напишете  първото нещо, което ви дойде наум. Направете това спрямо всеки въпрос, на който все още не сте отговорили. По този начин вие ще предадете един изцяло попълнен тест и ще получите добра оценка.

Мигрени

      По време на предхипнотичните инструкции, кажете на пациента си да приложи самохипноза още при първите симптоми на главоболие, защото на този етап е много по – лесно да се освободи от него. След като веднъж главоболието достигне до фазата на мигрената, за пациента става много трудно да се отпусне и да постигне бързи и цялостни резултати.
      Сега искам да си представете, че гледате към един бледосин екран. На екрана е изобразена цифрата 20. Вижте цифрата  върху екрана. А сега оставете цифрата  20 да изчезне и навлезте по – дълбоко. Вижте цифрата 19, оставете я да изчезне и навлезте още по – дълбоко. Вижте 18, оставете я да изчезне... 17, оставете я да изчезне...,16 оставете я да изчезне. Екранът започва да се замъглява в тъмносиньо... 15...14...13... по – наситено и по – тъмно синьо...12...11...10... сега екранът стана тъмносин. Сега поемете дълбоко въздух, отпуснете се още повече и наблюдавайте как вашият екран сменя цвета си с пурпурен и на него заблестява цифрата 10. Сега оставете цифрата 10 да се разтвори в пурпурния цвят и на нейно място вижте цифрата 9. Сега 8...7...6... сега вашият екран се променя в зелен...5...4...3...2...1...0. Сега забравете за числата, забравете екрана и си позволете да се отпуснете дори още повече от преди.
      Представете си себе си такива, каквито бихте искали да бъдете... красиви, свободни и спокойни. Чувстващи се добре... изглеждащи чудесно... чувстващи се отлично ... изпълнени със здраве... изпълнени със сила, жизненост и радост... свободни от всяка болка... свободни от напрегнатост. Това сте вие. Това е истинската ви същност. Отсега нататък, всеки ден, вие все повече и повече ще се превръщате изцяло в онази личност, която искате да бъдете в действителност. Вие сте точно толкова способни, точно толкова интелигентни, колкото и всеки друг, а дори и повече. Каквото и да трябва да бъде направено, ние можете да го направите, защото вие се владеете. Отсега нататък вашият контрол през цялото време ще бъде все по – пълен и все по – пълен, защото вие сте релаксирани и спокойни. Защото сте релаксирани и спокойни, главата ви ще бъде винаги напълно релаксирана, вратът, гръбнакът и цялото ви тяло ще бъдат релаксирани и освободени, и вие никога повече няма да имате главоболие. Вие никога повече няма да изпитате никакво главоболие.
      Вие ще продължите всеки ден да практикувате своята самохипноза. Ако започнете да чувствате първите признаци на главоболие, вие незабавно ще приложите своята самохипноза, и всеки път, когато изпълните своята кратка програма за самохипноза, вие ще бъдете изцяло отпочинали. Вие ще навлезете толкова дълбоко, колкото сте навлезли сега... просто толкова дълбоко, колкото сте сега. Каквито и внушения да си подадете, те ще навлизат по – дълбоко и всеки ден ще се засилват. Преди да заспите вечер, вие ще осъществите своята програма за самохипноза и ще си подадете следното внушение: Аз ще бъде отпочинал и спокоен. Аз ще спя непробудно през цялата нощ и когато се събудя ще се чувствам просто чудесно и това ще предотврати възможността за главоболието да започне още от нощта.

Пушене

      Сега искам да си представите, че държите цигара в ръката си. Вижте как димът се извива нагоре и влиза в носа ви...той мирише ужасно. Вижте как димът се издига от цигарата и почувствайте как влиза в очите ви. Той мирише на вкиснато и на мухлясало. Сега махнете цигарата; оставете я в пепелника и се махнете... далеч от този така отвратителен и миришещ ужасно дим... щастливи, че сте се освободили от тази гадна цигара. Отсега нататък вие ще бъдете напълно освободени от желанието дори за едно дръпване. Винаги, когато се сетите за цигара, вие ще си спомните за този гаден и отвратителен мирис, за този противен вкус в устата си и отсега нататък ще бъдете напълно освободени от желанието си дори и за едно дръпване.
      Искам да си представите себе си. Вижте се такива, каквито бихте искали да бъдете. Вашата истинска същност... жизнени, здрави, пълни с виталност, изпълнени със сила, освободени от своето някогашно робуване на тези отвратителни цигари. Контролиращи собственото си поведение, чувстващи се добре, отново способни да помирисвате нещата и отново да усещате вкуса им. Това сте вие. Това е личността, която можете да бъдете и която ще бъдете. Това е личността, в която сега ще се превръщате. В същия този момент вие обещавате на себе си, не обещавате на мен, а обещавате на себе си ... едно обещание... едно обещание, че всеки ден ще ставате все по – силни... едно обещание да се превърнете в истинската си същност и отсега нататък да стоите напълно далеч от цигарите.
      Вие ще останете отпуснати и спокойни. Вие ще се почувствате напълно уверени, че всичко, което решите да направите, ще можете да го направите и ще го направите. Вие ще постигнете успех и ще се насладите на успехите си. Ще откриете, че ви е много лесно отсега нататък да стоите далеч от цигарите. Защото ви ще сте релаксирани и устата ви ще бъде успокоена, и никога повече няма да почувствате нужда дори и от едно дръпване на цигара.
      Всяка нощ вие ще заспивате напълно непробудно, а първото нещо, което ще усетите, ще бъде утрото и ще се събуждате с чувството, че сте на върха на щастието. Колкото по – дълго стоите далеч от цигарите, толкова по – лесно ще ви бъде, и с всеки изминал ден ще се чувствате все по – добре. Винаги, когато практикувате упражнението си за самохипноза, вие ще се отпускате напълно и много дълбоко. Вие ще навлизате точно толкова надълбоко, колкото и сега. Практикувайки съзнателно всеки ден самохипноза, вие ще постигнете абсолютен контрол над желанието си да пушите. И вие ще имате силата да стоите надалеч дори и от най – невинното намерение да запалите цигара, за да си дръпнете само веднъж.

 

 

Г л а в а     12
С А М О Х И П Н О З А

      Тази отделна глава за самохипноза може да ви се стори излишна, след като всъщност цялата книга се отнася за самохипнозата. Но има няколко неща, които трябва да бъдат споменати, тъй като те не са представени на друго място в книгата. Първите единадесет глави всъщност ви дават основните познания, от които се нуждаете, за да разберете и да започнете пълноценно да използвате това мощно средство, наречено самохипноза, което сега  ще изследваме в дълбочина.
Единствената значителна разлика между хипнозата и самохипнозата е, че при хипнозата операторът е едно лице, а пациентът друго. При самохипнозата операторът и пациентът са един и същ човек.
Ако имате щастието да имате съпруг, съпруга или приятел, с когото можете да споделите наученото за хипнозата, това би било чудесно. Вие можете взаимно да практикувате, прилагайки вече изложените в книгата методи. Това споделено познание може да бъде твърде ценно и за двамата участника. То ви сближава умствено и емоционално и ви носи взаимна любов и уважение. Освен това много по – лесно и по – бързо ще научите нещата, когато работите в партньорство с някой друг.
Просто накарайте вашия партньор да ви хипнотизира по начина, по който това е представено в процедурата от Сеанс № 2. След това практикувайте самохипнотични упражнения в продължение на няколко дни. Накарайте партньора си отново да ви хипнотизира и да затвърди и подсили внушенията за самохипноза. Отново практикувайте. Колкото пъти ще се нуждаете от затвърждаване зависи изцяло от вас. Ако практикувате съзнателно програмата за самохипноза всеки ден, вероятно ще бъдат необходими едно или две затвърждавания. А ако вашият партньор ви преведе през пълната програма от шест сеанса, по начина, по който тя е описана в предходните глави, това би било още по – добре.
Но как стоят нещата при повечето от нас, които нямаме с кого да споделим наученото за хипнозата? Какво да правим? Как да се обучаваме? А всъщност повечето хора се интересуват само от самохипнозата... как да постъпят те? Освободете се от притесненията си. Тази глава ще изясни всичко, дискутирано досега, ще прибави нови модификации и ще ви покаже как да го направите по – лесно, ефективно и без много финансови средства след тихата усамотеност на което и да е място, избрано от вас... изцяло сами.
Описаният в десета глава “Случай с разрязаната брадичка” показва  начина, по който използвах самохипноза с цел контрол над болката и излекуване. Други примери в книгата също напълно ясно подчертават идеята, че самохипнозата може да има почти неограничени възможности при обогатяване на всяко възможно ниво от нечий живот. Вие наистина можете да използвате самохипнозата, за да разрешите буквално всеки проблем. Вие можете да я използвате и за разширяване на съзнанието си, както и за да проникнете във вродения ви висш разум и съзидателни способности. Когато я прилагате с тази цел, самохипнозата се превръща наистина в медитация.  Самохипнозата може да бъде прилагана също и в случаите, когато чувствате необходимост от намесата на една по – висша сила в дадена ситуация; по този начин тя се превръща в една форма на молитва. Тънката разлика между всички тези приложения на самохипнозата е в това как насочвате мислите си, т. е. когато сте навлезли в алфа нивото. Някои нетрадиционни приложения на самохипнозата, които аз наричам “отвъд хипнозата”, са разгледани в Глава 13. Засега ние ще се концентрираме единствено върху нейните практически и всекидневни приложения.
Eто нещо забавно във връзка с моята самохипнотична практика. Налагаше се да ми бъдат извадени два зъба. Вечерта, преди посещението ми в зъболекарския кабинет, аз се концентрирах върху възможността да контролирам циркулацията на кръвта си. На следващия ден, веднага щом седнах на зъболекарския стол, аз незабавно се хипнотизирах. Когато зъболекарят извади двата зъба, аз спрях кървенето от венеца. Зъболекарят беше объркан. Той продължаваше да повтаря на сестрата: “Не му тече кръв. Защо не му тече кръв? Нищо не разбирам.” Аз вътрешно се усмихнах. Не можех да се усмихна чрез устата си, защото тя бе пълна с тампони и с различни инструменти. Освен това, в допълнение на всичко, аз визуализирах бързо и цялостно излекуване. Раните зараснаха изцяло и подутините изчезнаха напълно в рамките на 72 часа; зъболекарят беше предрекъл период от една до три седмици.
Ето как и един от моите клиенти бе имал комично преживяване заради самохипноза. Той участваше в една група, която бе подложена на изследвания в местна болница. Лекарите изучаваха сънищата. Веднъж седмично моят клиент преспиваше в болницата с енцефалограф
свързан в главата му. Енцефалографът е уред, който отчита активността на мозъчната дейност. Наблюдавайки показанията м,, лекарят може да каже дали мозъкът е в алфа, бета, тета или делта, както и дали спящият сънува или не. Веднага щом апаратът бел включен, мъжът бързо се хипнотизирал. Уредът незабавно отчел дълбоко алфа ниво, което е индикатор на сън или сънуване. Но било очевидно, че мъжът все още бил буден. Лекарят казал: “Какво по дяволите става тук?” След това мъжът променил нивото си в бета, после в алфа, после бета, после алфа и т. н., а апаратът добросъвестно ги отчитал. Това влудило лекарят, докато накрая мъжът му казал какво прави. Отговорът на лекаря бил израз, който не е подходящ да споменавам.
Замислих и написах почти цялата тази книга, докато бях в алфа ниво. Какво означава това? това означава, че вие можете да се ангажирате с определен вид дейност и да бъдете “с отворени очи”, докато сте в променено ниво на съзнанието.. помислете за малко над това. какво мощно нещо е самохипнозата! Тя далеч надхвърля това да стоите тихо със затворени очи и да насочвате вниманието си към дадена цел. Но да използвате самохипнозата по този начин не е лесно постижимо. Това изисква една значителна степен на предварителна подготовка, докато сте по хипноза или самохипноза. Тази предварителна подготовка е нещо подобно на тази за контрол над храненето, но съдържа напълно различни внушения; вие ще трябва да си създадете за тази цел ваши собствени техники и внушения. А после се изисква практика, практика  и още практика. Но повярвайте ми, времето и усилията ви си струват крайния резултат. Развийте вашата самодисциплина и упорствайте; вие ще успеете!
А сега, достатъчно заинтригувани ли сте, за да започнете? В такъв случай, нека да навлезем в същността на нещата.

За да започнете

      Вие имате нужда от някакъв метод за само програмиране чрез указания и внушения. Вероятно първото нещо, което ви идва наум, е да си купите записани на касета хипнотични програми и да ги слушате. Е, това е едно решение, което ще има ефект. Нямам никакви резерви към тези записани на касети хипнотични техники, освен факта, че обикновено те са скъпи и не съвпадат напълно с вашите нужди и желания; по необходимост те са с най – обща насоченост и приложимост. Значително по – малко ще ви струва да си купите ваш собствен не много скъп касетофон и да се снабдите с празни аудиокасети. Така ще можете да си направите подходящи за вас записи, в зависимост от съответната ситуация, в която се намирате.
Това е моята първа препоръка. Ако все още не притежавате собствен касетофон, купете си някой не много скъп. Вие ще го използвате единствено с цел да репродуцира звука на гласа ви, така че не харчете много пари за някой професионален HI-FI модел. Виждал съм напълно подходящи касетофони в магазини за намалени стоки, които варираха от 15 до 20 долара; няма нужда да изразходвате повече от 30 долара. Закупете си няколко не много скъпи празни аудиокасети; повтарям пак – не ви трябват професионални HI-FI касети, които са скъпи. При всички случаи, не купувайте касети за повече о един долар всяка.
На този етап вашата следваща стъпка зависи от специфичните ви желания във връзка със самохипнозата.

Предхипнотична консултация

      Да, вие трябва да се консултирате със себе си, преди да се научите да практикувате самохипноза. Няма нужда това да бъде една твърде задълбочена процедура, но при всички случаи, тя е важна. Вземете лист и химикалка и напишете отговорите на следните въпроси:
1.Защо искам да се науча на самохипноза?
2.Спрямо какво може тя да ми помогне?
3.Какви придобивки бих могъл да получа?
4.Как бих могъл да помогна и на другите?
5.Какви са моите цели при използването на самохипнозата?
6.Достатъчно сериозен ли съм, за да отделям по 15 минути на ден до края на живота си, за да практикувам това ценно умение?
Ако откриете, че ви е доста трудно или дори невъзможно да отговорите на тези въпроси, това вероятно означава, че все още не сте готови за самохипноза. В такъв случай, просто оставете нещата да отлежат. Можете винаги да продължите, когато се почувствате готови за това.
Най – често това, което се случва, ако се опитвате да прилагате самохипноза преди да сте умствено и духовно подготвени за нея, е, че тя просто не е ефикасна спрямо вас. Като следствие от това вие се обезкуражавате, и изоставяте тази идея. По – добрия вариант е да изчакате известно време и да се насочите към самохипнозата тогава, когато сте готови за нея, което ще ви донесе и желания успех.
Но най – вероятно в този момент вие сте готови, изпълнени с желание и готовност да продължите.

Предхипнотични упражнения

      Пред в действителност да започнете да изучавате самохипноза, има няколко прости подготвителни упражнения, които могат да ви бъдат от полза.
Упражнение № 1: Седнете удобно и погледнете право напред. Извийте очи нагоре, колкото можете повече. Това е доста неудобно. Задръжте очите си обърнати нагоре толкова дълго колкото можете. Когато напрежението стане по – голямо от това, което можете да понесете, затворете очите си и ги оставете да се върнат в нормалното си положение. Стойте седнали и със затворени очи в продължение на няколко минути, просто релаксираики и колкото е възможно повече изпразвайки ума си от мисли.
Ползата е, че вие действително сте се принудили да навлезете в едно леко ниво на алфа състоянието. Когато очите се извъртят нагоре се навлиза в алфа. И тъй като алфа е необходима за постигане на хипноза, това упражнение започва да ви подготвя (както и да тренира ума ви) да навлизате в алфа когато пожелаете.
Упражнение № 2: Седнете удобно и затворете очи бавно визуализирайте една по една буквите от името си. После визуализирайте цялото си име. След това изтрийте името си и отворете очи.
Това ви помага да развиете способността си за визуализация. Визуализацията е ключа към успешната самохипноза и към нещата “отвъд хипнозата”, които са описани в следващата глава.
За мнозина визуализацията е трудно нещо. Не се обезкуражавайте, ако и вие имате затруднения с нея. Ако първата буква от името ви е Н и вие не успявате да я визуализирате, то тогава просто мислено си я начертайте... две вертикални линии с хоризонтална по между им... като очертанията на футболна врата . Знайте в ума си, че буквата Н е там. Чрез практика вие ще се научите да визуализирате. Както и при всички останали съществени умения, практика, практика, практика и още  практика е онова, което ги усъвършенства. Това е също толкова вярно за самохипнозата, колкото и за свиренето на някакъв музикален инструмент. В хипнозата вие се учите да свирите с инструмента на вашия ум. И дали ще останете аматьор, посредствено свирещ или професионалист, е нещо, което изцяло зависи от това колко стремеж, време и цялостност сте готови да посветите на това.

Програми за самохипноза

      Случай № 1: Да предположим, че вашето единствено желание е да разрешите даден специфичен проблем – например контрол над храненето – а не да овладеете до съвършенство самохипнозата. В такъв случай прочетете на глас и с подходящ ритъм сеансите за контрол над храненето от книгата и ги запишете чрез вашия касетофон.
След като сте записали Сеанс 1, разположете се удобно и си пуснете записа, позволявайки му да ви хипнотизира.
На следващия ден запишете Сеанс 2, а после се хипнотизирайте чрез него. Следващия ден Сеанс 3, после Сеанс 4 и т. н. След всичките шест сеанса, вие успешно ще сте постигнали своята цел за ефективно справяне с проблема, а освен това ще се научили да прилагате една опростена програма за самохипноза.
Не е необходимо да осъществявате тези 6 сеанса в шест последователни дни. Вие можете да ги изпълнявате по един на седмица и те пак да бъдат ефективни. Но когато периода между сеансите стане по – голям от седмица, съответните след хипнотични внушения обикновено отслабват и дори стават не ефективни.
Спрямо този подход от шест сеанса, насочени към справяне със съответен проблем не практикувайте повече от един сеанс на ден. Умът има нужда да абсорбира и да реагира на внушенията от сеанса, преди да приложите върху него друг сеанс.
Ако проблемът ви касае нещо различно от храненето, вие пак можете да използвате току що описания метод, но като го пригодите спрямо съответния специфичен проблем.  В тази книга има достатъчно много внушения и примери, които биха ви помогнали да създадете ваши собствени модификации. Ако проблемът е пушенето бихте могли да кажете: “Няма да имам никакво желание да пуша.”, вместо “Няма да имам никакво желание да ям шоколад.” Смятам, че схващате същността.
Случай № 2: Да предположим, че в момента не желаете да разрешите някой специфичен проблем. Вие искате да овладеете самохипнозата като едно умение, което по – късно би ви помогнало да се справите с всеки евентуално възникнал проблем или ситуация.
И в този случай трябва да използвате своя касетофон, за да се хипнотизирате през този начален период. Ето какво ви препоръчвам да запишете за да започнете: 
1.Запишете целия Сеанс 1 и го приложете през първия ден. На подходящи места прибавете към него следните внушения:
            Сега започвате да се учите как хипнотизирате себе си, за да постигнете всяка желана и значима за вас цел.
            Всеки път, когато чуете гласът си на запис, вие ще реагирате на указанията и внушенията, които си подавате, по – ефективно всеки път.
            Всеки път, когато практикувате самохипноза, вие ще можете да я осъществявате все по – бързо и по – лесно.
            Скоро вие ще бъдете в състояние да практикувате самохипноза напълно ефективно без помощта на касетофон и това е факт.
2.През втория ден запишете и използвайте следното: Програми А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в тази последователност плюс следното, което ще запишете след програма З:
Сега сте се научили как да релаксирате ума и тялото си. За в бъдеще, всичко, от което ще се нуждаете, за да можете да релаксирате ума и тялото си до тази настояща степен, а дори и до по – голяма, е да затворите очи и да пребройте наум в обратен ред от 10 до 1 или от 5 до 1, или от 3 до 1, визуализирайки всяка цифра докато мислите за нея.
Вие изучавате умението да се самохипнотизирате, което можете да практикувате по всяко време, на всяко място и спрямо  всяка значима цел, към която сте се насочили.
3.През третия ден запишете и използвайте следното: Програми А, Б, И, Ф в тази последователност, плюс следното, което ще запишете след програма Ф:
Тази стая е едно изключително мощно място, в което трябва да идвате, за да практикувате самохипноза. Вие можете да правите каквото искате тук. Вие сътворявате ваша собствена реалност. Вие можете да доведете всеки в стаята си – просто като го поканите да влезе. Вие можете да се съветвате или да разговаряте тук с всеки. Тук са достъпни ресурсите на вселенския разум. Вие можете да разрешавате проблеми, да задавате въпроси, да упражнявате всяко ваше умение или реч, да прекратявате лоши навици, да изграждате полезни навици, да планирате, да програмирате цели, да търсите вдъхновение и идеи. Няма никакви ограничения. Няма никакви граници за това, което можете да постигате във вашата стая. Тя е вашата лаборатория. Тя е вашето магическо царство. Вя е вашето специално място, от което можете да контролирате живата си.
            Сега ще спра да говоря. Останете в стаята си  толкова дълго, колкото желаете. Когато сте готови да напуснете вашата стая, можете бавно да преброите  от едно до пет и при цифрата “пет” да отворите очи.
ЗАБЕЛЕЖКА: На този етап върху касетата не трябва да има друг запис, който да ви разсейва. Просто оставете празната лента да се върти; касетофонът автоматично ще се изключи, когато касетата свърши. Останете във вашата стая толкова дълго, колкото желаете, осъществявайки програмирането си и подавайки си внушенията, които желаете, а когато приключите, пребройте от 1 до 5.
4.През четвъртия ден запишете и използвайте следното:
Седнете удобно във вашия стол и погледнете напред. Извийте очи нагоре и фокусирайте вниманието си върху някое петно или предмет, които се намират в посоката на погледа ви и които са достатъчно нависоко, за да накарат очите ви да се напрегнат – приблизително на около четиридесет и пет градуса по – нависоко от хоризонталното ниво на погледа ви.
            Дръжте очите си отворени фокусирани върху обекта. Поемете дълбоко въздух и докато издишвате, кажете наум три пъти числото “пет”. Сега затворете очи и се отпуснете.
            Поемете отново дълбоко въздух и докато издишате, визуализирайте в ума си и кажете числото “четири” три пъти.
                        Поемете отново дълбоко въздух и докато издишате, визуализирайте в ума си и кажете числото “три” три пъти.
                        Поемете отново дълбоко въздух и докато издишате, визуализирайте в ума си и кажете числото “две” три пъти.
            Още веднъж поемете дълбоко въздух и визуализирайте и повторете числото “едно” три пъти.
            Сега сте дълбоко отпуснати и с всяко издишване ще продължите да се отпускате все по – дълбоко и по – дълбоко.
            Докато продължавате все по – цялостно и по – пълно да се отпускате, мислено повторете следните внушения.
            “Аз овладях умението за самохипноза.”
            “Аз мога да използвам самохипнозата винаги, когато пожелая, на всяко място и спрямо всяка значима цел, към която съм се устремил, и това е така.”
“За в бъдеще, всичко което трябва да направя, за да достигна толкова дълбоко ниво на хипноза, а дори и по – дълбоко, е да затворя очи, да поема дълбоко въздух и докато издишвам бавно да преброя: 3-2-1. В същия момент аз мога да програмирам ума си за всяка цел, която желая, мога да отида в моята съкровена стая просто като визуализирам моето стълбище, сляза по стълбите, отворя вратата и вляза в моята стая, където мога да се програмирам за всяка цел, която желая.”

 

            5.През петия ден запишете и използвайте следното:
Затворете очи, поемете дълбоко въздух докато издишвате, кажете наум числото “три” и визуализирайте цифрата 3,“две” и визуализирайте цифрата 2,“едно” и визуализирайте цифрата 1.
            Поемете дълбоко въздух и продължете да се отпускате.
            Сега визуализирайте вашето стълбище. Слезте надолу по вашето стълбище и влезте във вашата стая.
Изчакайте около 10 секунди, преди да продължите да записвате гласа си, за да си дадете време да влезете в стаята си.
Сега сте във вашата стая. Отсега нататък, вие можете да навлезете в самохипноза просто като затворите очи, поемете дълбоко въздух и преброите наум в обратен ред от 3 до 1, визуализирайки цифрите докато ги казвате. В този момент можете да осъществите всяко програмиране или внушение, което желаете.
            Спрямо особено мощни варианти на програмиране и изживявания, вие можете да стигнете до вашата стая просто като визуализират вашето стълбище и мислено слезете по стълбите до вашата стая.
            Отсега нататък вие можете да се събудите, когато пожелаете, просто възнамерявайки това и отваряйки очите си.
            Вие повече нямате нужда от магнетофонен запис, за да навлизате или излизате от самохипноза. Вие можете да я осъществите напълно самостоятелно и винаги, когато пожелаете. Вие винаги, когато поискате, можете да използвате магнетофонния запис за опресняване или пък заради някой по – особен програмиращ сеанс, в който може да предпочете за улеснение да използвате запис, но вие вече не сте зависими от употребата на магнетофонния запис.
            Сега ще спра да говоря. Вие можете да отворите очи и да се събудите по всяко време, което желаете.
6.През шестия ден и през всеки следващ ден вие няма да се нуждаете от касетофон. Вие просто можете да затворите очи и да преброите в обратен ред от 3 до 1. След това визуализирайте вашето стълбище, слезте по него и влезте във вашата стая. Останете в стаята толкова време, колкото ви е необходимо, за да извършите вашето програмиране и да въведете внушенията си. Отворете очи, когато пожелаете да прекратите сеанса. Ако чувствате, че искате да се събудите по – бавно, тогава бройте от 1 до5 и отворете очи при цифрата 5. Аз твърде често използвам броенето от 1 до 5, защото в действителност аз навлизам доста надълбоко в алфа и тета.
ЗАБЕЛЕЖКА: Напълно нормално е, ако желаете да практикувате повече от един от описаните сеанси за самохипноза на ден. Но не оставяйте период по – дълъг от седмица  между сеансите; ако пък го направите, то аз ви препоръчвам (за да постигнете добри резултати) да започнете от самото начало. Освен това вие може да пожелаете от време навреме да слушате записите, за да опресните нещата, въпреки че вече сте минали етапа, в който е трябвало задължително да ги използвате. Дали да “презаредите батериите си” е въпрос на лично предпочитание. Бихте могли дори да пожелаете да запишете нова касета, с цел постигане на други специфични цели.
Случай № 3:Да предположим, че вие нямате, не можете да си осигурите или пък не желаете касетофон. Това означава, че вие трябва да наизустите всичко, а после мислено да се инструктирате, докато релаксирате и слушате тези мислени команди.
Това не е лесно за постигане. Онази част от ума ви, която додава наизустените инструкции, е склонна, за да осъществи това, да навлиза в ниво бета. А онази част от ума ви, която желаете да реагира на инструкциите и да навлезе в самохипноза, трябва да навлезе в ниво алфа, за да постигне това.
В резултат на това мозъчните ви чистоти са склонни да се колебаят между бета и алфа. Това означава, че просто всеки сеанс ще бъде много по – ефективен, отколкото ако използвахте касетофон. Ето защо вие ще бъдете принудени многократно да преповтаряте  тези сеанси, за да постигнете някакви задоволяващи ви резултати.
Но въпреки това, този метод е действащ. Вие просто трябва да упорствате и да постоянствате.

Приложения на самохипнозата

            Подсъзнателният ви разум е като един подчиняващ се слуга. Той ще изпълни всичко онова, което му се каже. Подсъзнанието не разсъждава; то просто действа. Ако вие не дадете нареждания на подсъзнанието си, то ще се подчинява на нарежданията, които сте позволили да му бъдат дадени от някой друг. Ако не установите в ума си една добра представа за себе си и ако разрешите на останалите да втълпяват в подсъзнанието ви, че вие не сте достатъчно положителна личност, то вие наистина ще се превърнете в такава личност. Защо някои момчета са “лоши”? Вероятно защото родители, учители, наставници и други хора многократно са ги заклеймявали гласно всеки път, когато те са се държали по някакъв неприемлив начин, повтаряйки им: “Ти си едно лошо момче!” И детето започва да вярва в това. Помислете за това. Някоя постъпка може да бъде неприемлива, но това не прави детето неприемливо или непоносимо човешко същество. А самото дете не знае това, така че неговия ум бива програмиран, че то е “непоносимо дете” и по този начин бива нанесена една огромна вреда на личността му.
За щастие чрез хипнозата тази причинена от хората вреда може да бъде поправена.
Ако имате лоша представа за себе си, използвайте самохипноза, за да я промените така, както желаете.
Ако имате навик, от който желаете да се отървете... пушене, заекване, лъжене или каквото и да е... отървете се от него чрез самохипноза.
Усъвършенствайте уменията си. В деня преди да изнесете планираната си реч, усъвършенствайте я под хипноза във вашата стая, за да можете на другия ден да я произнесете точно по начина, по които сте се програмирали да се изкажете.
Отидете във вашата стая и разрешете проблемите си. Потърсете и извлечете информация и съвет от космически разум. Ако вашият идеал е Махатма Ганди, доведете го в стаята си и го попитайте как трябва да постъпите. Звучи като научна фантастика нали? Но не е. Ще се спрем отново на това в последната глава на книгата, наречена “Отвъд хипнозата”.
Отървете се от болката. Постигнете излекуване. Поддържайте здравето си. Живейте по – дълго и по – добре.
Установете контакт с вашият Висш Аз...вашия духовен Аз... вашия всезнаещ Аз. Набележете целите си във вашата стая, след това се радвайте на живота, докато умът ви ги превръща в реалност.
Когато бях дете знаех, че искам две неща, когато порасна. Исках да имам мустаци и да стана истински писател. Тази мечта и това намерение бяха винаги с мен. Разбира се тогава не знаех, че се бях ангажирал с едно “мечтаене на моя път към успех”... със самохипноза. Днес аз нося мустаци вече тридесет и седем години, а от двадесет и три години съм професионален писател. Вие може да решите, че това не е кой знае каква мечта, но мисля, че тя действаше. В по – зрелите си години аз имах много други мечти и стремежи. Някой от тях вече са осъществени. Други са на път да се реализират и аз наблюдавам и очаквам етапите им с едно детско вълнение.
Вие също можете да мечтаете вашия път към успеха, практикувайки съзнателно ежедневна самохипноза. Знаете как да го направите.
В следващата (последна) глава ще ви поднеса един “десерт”, а след това вие оставате сами.

Авторът има предвид очертанията на вратата за американски футбол (бел.прев.)

 

следваща 13 глава от съдържанието