групи за развитие, тренировка, духовни лекции, семинари, курсове, културни прояви

Хипнозата - Уилям Хюит
on-line четене на текстове

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение.................................................................................................................................................2
Глава 1. Как да станем хипнотизатори................................................................................................. 5
Какво е хипнозата? Превръщането и в професия. Как да изпълняваме хипнотични упражнения.
Глава 2. Хипнотичен сеанс 1.................................................................................................................19
Програми А, 1А, Б, 1Б, 1В, 1 Г, 1 Д, 1 Е1, 1 Ж, 1 З, 1 И и 1 Й. Основни програми за релаксиране и хипноза.
Глава 3. Хипнотичен сеанс 2.................................................................................................................24
Програми В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К-1, К-2, Л, М, Н, О, П, Р. Специфични програми, насочени към диети и навици за хранене, както и към начално обучение по самохипноза.
Глава 4. Хипнотичен сеанс 3.................................................................................................................31
Програми И, С-1, С-2, Т, У. Засилване и затвърждаване на вече направени внушения и задълбочаване степента на хипноза.
Глава 5. Хипнотичен сеанс 4.................................................................................................................35
Програми Ф, Х-1, Х-2, Ц, Ч, Ш. Изграждане на механизъм, чрез които пациентът е в състояние да си създаде една по – добра представа за себе си.
Глава 6. Хипнотичен сеанс 5 и 6..........................................................................................................38
Сеанс 5, Сеанс 6 и програма Щ. Затвърждаващ сеанс и програма Планинско пътуване.
Глава 7. Регресия....................................................................................................................................40
Случаи на регресия, програма за регресия, анализиране.
Глава 8. Внушения.................................................................................................................................45
Специфични внушения за различни цели, включващи пушене, учене, увереност, сън, секс, концентрация, планиране на времето, тегло и др.
Глава 9. Сборна......................................................................................................................................52
Хипноза спрямо деца, групова хипноза и сценична хипноза.

Глава 10. Допълнителни случаи...........................................................................................................58
Примери за техники, използвани спрямо различни случаи и ситуации.
Глава 11. Някои допълнителни програми............................................................................................64
Програма Крайбрежно пътуване, Обратно отброяване чрез балони, програми за полагане на тестове, за мигрени и пушене.
Глава 12. Самохипноза..........................................................................................................................68
Упражнения, случаи и приложения на самохипнозата.
Глава 13. Практически приложения.....................................................................................................75
Подробни указания при фобии, професионални ситуации, групови ситуации, приложения при възрастни хора, излекувани, контрол над болката, духовни контакти, използване от затворници или от инвалиди, контрол над навиците, други ситуации и цели.
Глава 14. Началото................................................................................................................................ 91
Отвъд хипнозата и обобщение.

 

Г л а в а       13

П Р А К Т И Ч Е С К И     П Р И Л О Ж Е Н И Я

            До този момент тази книга ви е представила цялата информация, от която имате нужда, за да можете да прилагате хипноза и самохипноза спрямо всяка значима и желана от вас цел. Книгата ви представя една стопроцентова програма за контрол над храненето. Налице са и указания как да създадете програми за постигане на неща, различни от контрола над храненето.
Но всеки от вас не се стреми само към контрол над храненето. Всеки от вас има своите индивидуални проблемни ситуации. Някои от вас може дори да не желаят да изучат процедурата за самохипноза; те просто може да имат нужда от метод, с който да овладеят някой специфичен проблем, когато този проблем възникне. А дори и сега на мнозина от вас може да не им е ясно как точно да си създадат една специфична програма спрямо  някоя специфична ситуация. Очевидно е, че една книга не е в състояние да разгледа милионите съществуващи ситуации. Но въпреки това, аз ще ви дам подробни инструкции за един широк спектър от ситуации. Чрез изложените в тази глава примери вие ще можете да разберете какво точно трябва да направите.
Тази глава разглежда следните неща:
? Няколко фобии. Изхождайки от тях, вие ще можете да си създадете ппрограма, насочена към всяка възможна фобия.
? Групови ситуации. Приятелска система. Хипнотични клубове.
? Ситуации в бизнеса или на работното място
? Приложения за възрастни хора и семействата им.
? Нараняване/излекуване
? Контрол над болката
? Съветване с висша сила. Това може да бъде едно духовно преживяване.
? Приковани на легло болни, инвалиди, затворници, досадни разговори за времето.
? Контрол над навиците
? Хипноза по време на заспиване.
? Как можете да използвате програмата с или без познания по самохипноза.

Приятелска система

            Някои хора наистина предпочитат да работят с някой друг, отколкото да работят сами. Понякога някои намират, че не е много естествено да слушат на запис собствения си глас. За хората, които спадат към тези две категории, се препоръчва “приятелската система”.
Наистина, що се отнася  до слушането на собствения ви глас на запис, в началото всеки го намира за нещо странно. Но вие бързо свиквате с него и ще постигнете чудесни резултати чрез хипнотичните сеанси, които сте записали с касетофон.
Предимствата да работите сами са:
1.Вие можете да го правите винаги, когато поискате, и няма нужда да ви се налага да съгласувате времето за това с някой друг.
2.Вие можете да навлезете в дълбоко лични ситуации, подробности от които не бихте желали да споделяте с някой приятел.
Предимства да работите с приятел са:
1.Няма да ви се налага да правите магнетофонни записи, в случай че не желаете това. Вашият приятел ще ви чете инструкциите за въвеждане в хипноза, а вие на свой ред ще му четете същото. Това ви носи опит и като хипнотизатор, и като пациент.
2.Често двама души решават по – добре, отколкото един, какъв подход да бъде използван при справянето със някоя специфична ситуация.
Както и да изберете – самостоятелно или с приятел – вие ще постигнете отлични резултати. В края на краищата, повечето хора  използват и двата подхода. При избора си на приятел, спрете се на някого, който е толкова заинтересован от хипнозата и самоусъвършенстването, колкото сте и вие. Изберете някой, който е чувствителен внимателен, а не клюкар, който няма да устои на изкушението да разкаже на всеки ваш познат в града, че на тридесет и пет вие практикувате самохипноза, за да преодолеете нощните си полюции.
Този ваш приятел, може да бъде съпруга (та) ви, член на семейството, приятел, колега и всеки друг. Важно е единствено този приятел да бъде някой, на когото вярвате и с който имате добра връзка.

 

Хипнотични клубове

            По своята същност хипнотичният клуб е изграден на основата на приятели. В него група от хора с общи интереси се събират, за да си прилагат един на друг хипноза с цел да си помогнат по някакъв начин. Клубът е едно невероятно място за забавление и чрез него вие можете да научите много неща по – бързо и по – ефективно.
Особено препоръчвам хипнотичните клубове на по – възрастни хора, на техните семейства, на домакините, както и на гимназистките и колежаните. Но това изброяване в никакъв случай не ограничава категориите хора, които могат да се включват в тях.
По – възрастните могат да си помогнат един на друг да постигнат самоуважение, любов, увереност, свобода от болката, повече енергичност и ентусиазъм, по – добро умствено и физическо здраве, контрол над стреса и депресията и още толкова неща, които няма как да бъдат изброени.
Домакините и хората, които стоят по цял ден вкъщи, могат да си помогнат взаимно, за да елиминират скуката и ежедневните безсъдържателни разговори. Те могат да си помогнат едни на други да съживят и вдъхнат живот на своите вродени съзидателни способности; да си помогнат да направят отношенията си със съпруга и децата си по – богати и да достигнат една по – висока самооценка. Учащите – студенти и ученици – могат взаимно да си помогнат при усъвършенстване на паметта, полагане на тестове, при развиване на увереност в себе си и на самодисциплина, усъвършенстване на своите академични и спортни способности, при справяне с разстройство и обърканост.
Ако желаете, хипнотичния клуб може да бъде по официален тип. Можете да напишете правилник, да създадете критерий за членство, да въведете членски внос, който да покрива разходите за закупуване на аудиокасети, книги или други необходими неща. Може да фиксирате определени дни и часове за събирането на членовете на клуба.
При другия вариант клубът може да бъде свободно, неформално образуване, например една уговорка между шест домакини, които решават да се събират всеки вторник от два до четири следобед, всяка седмица в къщата на някоя от тях. Всяка от тях идва със свой екземпляр от “Хипноза” и те се редуват да бъдат хипнотизатори или пациентки, докато разрешат проблемите си. Те дори могат да създават нови процедури или пък да експериментират.
Хубавото е, че няма почти никакъв начин да постигнете лоши резултати. Почти винаги постигате онова, което сте желали. Разбира се, ако пациентът не сътрудничи стопроцентово или пък ако операторът все още не е развил у себе си задоволителни умения, може да не бъдат постигнати никакви резултати. Помнете, че това е един процес на обучение, който изисква много практика, така че не се отчайвайте, ако не всичко се получава в своя идеален вариант. Няма никаква опасност да причините болка на някого, ако следвате указанията и предупрежденията, които са изложени в тази книга.
Аз от сърце подкрепям съществуването на хипнотични клубове и групи. Това е един изключителен метод за взаимно самоусъвършенстване. На вас ви се помага да постигнете нещата, но вие ги постигате и като сами помагате на другите. Силно бих желал да видя всички по – възрастни хора да участват в някакъв вид хипнотични групи. Има толкова много, което може да бъде постигнато. Не пренебрегвам и възможността цялото ви семейство да бъде ангажирано в групова хипноза. Това е един чудесен начин да засилите чувствата на любов и разбирателство в семейството.
Правилото, което смятам че е необходимо на всяка група, без значение дали става дума за официален клуб, за участници в неформални сбирки или пък за семейна група, е придържането към определена програмна схема. Ако желаете, можете да се срещате всеки ден, но не трябва да участвате в събиранията между другото или пък поради липса на нещо по – интересно в момента. Личната ми препоръка е да се събирате поне веднъж в седмицата. Определете времето за това и го спазвайте. Вие имате нужда от настоятелност и постоянство, за да дисциплинирате ума си и за да може той да осъществи чудесата, към които се стремите. Срещите ви в никакъв случай не трябва да бъдат през период по – голям от две седмици, защото ефектът от хипнотичните внушения обикновено затихва след около две седмици. Участниците в семейните групи може би ще се събират по – често, защото за тях е по – лесно да бъдат заедно по – често.
Не допускайте да уговорите събиране и после да го отложите или пренасрочите. Това може да се превърне в един навик, който в края на краищата да предизвика обратен ефект и нулеви резултати. Разбира се понякога е напълно възможно да ви се наложи да промените някое вече планирано събиране. Но просто не си създавайте навика да променяте срещите, защото когато правите това, вие всъщност ясно и недвусмислено казвате на ума си: “Моите цели не са много важни. Отложи ги.” И това е точно онова, което вашият ум ще направи – ще ги отложи, така че отложи, така че вие няма да можете да ги постигнете.
Както виждате, хипнозата е нещо повече от една обикновена поредица от думи в някаква процедура за релаксиране. Тя е нещо много повече. Тя е един начин на живот, един начин да се наслаждаваме на живота в най – пълна степен, една техника за сътворяване и реализиране на онази действителност, към която се стремите в момента или в едно по – далечно бъдеще. Тя е превозно средство, което може да ви преведе през живота. Но както всички превозни, то също се нуждае от шофьор. А шофьора сте вие. Превозното средство може да отиде само в посоката, в която, вие го насочите.

Контрол над навиците

            Контролът над храненето е само един от видовете контрол над навиците и това е подробно разкрито в книгата. Други процедури за контрол над навиците са приложими при: пушене, гризане на нокти, алкохолизъм, наркомания, скърцане със зъби, чоплене на носа, лигавене и т. н.
Случай 1: Ако желаете да постигнете контрол над някой навик и едновременно с това да се научите да практикувате самохипноза, следвайте шестте сеанса за контрол над храненето, с изключение на следните две неща:
1.Отстранете всички изрази и внушения, отнасящи се за хранене и диета.
2.Включете подходящи изрази и внушения, отнасящи се до навика, който искате да неутрализирате.
Например, ако вашият проблем е свързан с гризането на нокти, в Сеанс 2 вие не трябва да визуализирате как поставяте парче шоколад в устата си. Вместо това, поставете нокътя си в устата си и си внушете, че вкусът му е отвратителен. Смятам, че схващате същността. Нека преобладава здравия разум и смятам, че всичко ще бъде наред.
Случай 2: Ако по време на някоя предишна процедура вече сте усвоили самохипнозата, тогава всичко, от което се нуждаете, за да се справите със съответния навик, е следното:
1.Променете нивото си на съзнание чрез вашата опростена самохипнотична процедура.
2.Подайте се внушения, които са подходящи за преодоляване на съответния навик. Например, за гризане на нокти:

 1. Аз се харесвам и съм горд с това, което съм.
 2. Грозните, начупени и изгризани нокти са несъвместими с личността, която съм.
 3. Когато започна да гриза ноктите си, аз веднага ще си спомня, че искам да имам дълги и красиви нокти, които да съответстват на външността ми, и няма да гриза ноктите си.

      Спрямо ситуации, различни от гризането на нокти, потърсете в Глава 8 идеи за формулиране на внушения, които биха ви помогнали.
Случай 3: Ако не сте изучили програмата за самохипноза и поради някаква причина не желаете да я научите, но все пак се стремите да се справите с проблем, породен от някакъв ваш навик, можете да направите следното:
1.Запишете на касета в този ред следните програми:
А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х.
(Или пък можете да накарате някой ваш приятел да ви хипнотизира, прилагайки тези програми.)
2.След програма Х запишете на касета (или накарайте вашия приятел да ви ги подаде) внушенията, които искате да приложите към себе си. Например внушения като тези в предишния Случай 2.
3.След това запишете следното изречение: “Сега ще спра да говоря за три минути, докато визуализирате желаната от вас цел.”
4.След това оставете касетата да се върти около три минути, без да казвате или записвате нещо. Тук целта е да си осигурите време, през което да осъществите визуализирането на себе си, както и на целта, която желаете да постигнете, преди да ви бъдат подадени нови инструкции. В случая с гризането на нокти, вие можете да визуализирате едни дълги, здрави и красиви нокти и т. н. Осъществете визуализацията толкова действено, цялостно и подробно, колкото това е необходимо за целите на проекта, с който се занимавате в момента. Ако смятате , че са ви необходими повече от три минути за този процес, оставете касетата да се върти толкова време, колкото искате. Няма никакъв магически брой минути, необходими за визуализация; продължителността е изцяло по ваш избор. Разбира се, ако използвате “приятелската система”, вашият приятел трябва да каже: “Сега ще спра да говоря за три минути докато ти визуализираш.” След това той/тя просто ще мълчи през този период, а после ще продължи с оставащите за изпълнение хипнотични инструкции.
5.След това запишете на касета хипнотичните програми Ц, 1 Й (или нека приятелят ви да ви ги подаде). Естествено в програма Ц пропуснете всички изрази, които се отнасят за хранене и диета и ги заменете с други подходящи внушения.
В завършен вид вашият запис върху касетата трябва да съдържа следните неща:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Ф, Х, вашите специфични внушения за самопомощ, пауза от съответния брой минути, осигуряваща ви време да визуализирате успеха си, Ц, 1 Й.
6.След това затворете очи, прослушайте записа отначалото и се хипнотизирайте. Това естествено няма да бъде необходимо, ако вашият приятел лично ви хипнотизира.
7.Слушайте записа веднъж на ден (а може и по – често, ако желаете), докато постигнете желаните резултати. С други думи правете го, докато се отървете или прекратите вашия нежелан навик. Ако използвате “приятелската система”, то вашият приятел ще трябва да прави това всеки ден. Ето още едно от предимствата на варианта да си направите собствени записи върху касета.
8.Ако в някакъв бъдещ момент вашият навик започне отново да се проявява, извадете незабавно касетата си и я слушайте отново всеки ден, докато проблемът изчезне.
Малко вероятно е да ви се наложи да направите това повече от веднъж, след като първоначално сте овладели проблема.
Спрямо всички приложения на хипнозата, които са описани в тази глава, аз ще ви посочвам естествено съответните букви на програмите, заедно с някои внушения (по начина, както бе в гореизложения Случай 3) приемайки, че вие сте заинтересовани от едно бързо и самостоятелно разрешаване на проблема. Все пак, спрямо всички ситуации вие можете да прилагате ваша собствена процедура за самохипноза (предходния Случай 2) или пък една разгърната процедура, чрез която се научавате и на самохипноза (гореизложения Случай 1). Ако желаете, спрямо всяка от следващите ситуации може да използвате “приятелска система”.
Бих искал да опиша само основния подход и някои специфични неща, касаещи всяка ситуация, а не да изпадам в едно повторно подробно описание на всички програми заедно с техните възможности и вариации. Просто се запознайте със всички възможности, които са разгледани в частта “Контрол на навиците”, а същите тези възможности са приложими към всяка една ситуация, която ще бъде описана по – нататък.

Фобии

      Агорафобия: Речникът дефинира агорафобията като “патологичен страх да бъдеш на открито”. Хората, които страдат от тази фобия изпадат в паника, когато са сред открити пространства – в места като супермаркети, търговски центрове, паркове и други. Те обикновено се “закрепостяват” към своя дом или кола. При по – тежките случай на агорафобия  човек въобще не напуска дома си. Повечето хора могат да излизат от къщи, но единствено, ако са в колата си. Те са в състояние да закарат някой друг до определено място, но самите те да не излязат от колата. Други се насилват да притичат бързо до някой магазин, за да купят нещо, което им е крайно необходимо, и веднага да излязат колкото се може по – бързо навън, изпитвайки през цялото време ужас да не изпаднат в пристъп на паника.
Вече не е необходимо тези хора да водят подобен нещастен живот. Хипнозата може да им помогне. Те могат да използват материала от тази книга или пък някой техен приятел или близък би могъл да я прочете, а после да им помогне да преодолеят своята фобия.
Процедурата, която трябва да бъде приложена, включва следното:
1.Запишете на касета хипнотичните програми А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х.
2.След това запишете следните внушения (или ако предпочитате, формулирайте свои):

 1. Аз съм една пълноценна личност и съм благодарен, че съм жив.
 2. Моят Създател ми е предоставил целия свят, за да му  се наслаждавам и за да ми носи придобивки. В него има малки и тесни неща, както и просторни и открити пространства.
 3. Сега аз обещавам на себе си да се радвам на всичко създадено, особено на всички открити пространства, на просторните места, на тълпите хора, на всичко.
 4. Няма нужда да се страхувам да бъда на открито или просторно пространство, защото моят Създател ми е предоставил тези места с любов, за да им се наслаждавам и да ги използвам. Той никога няма да ми предостави нещо, от което бих се страхувал, това е самата истина.
 5. Аз обичам всичко в моя свят и възнамерявам да използвам всичко от него, и да му се наслаждавам, и да се уча от него.
 6. Отдавам благодарност на моят Създател за всичко, което той ми е предоставил.

3.След това запишете следното:
Сега искам да си представите, че вървите бавно в един просторен градски парк. Вие вървите сам, но можете да видите, че в парка се разхождат и други хора. Денят е топъл и слънчев и вие се усмихвате. Вие се чувствате чудесно и в съзвучие с целият свят. Това е едно обширно място. Изглежда, че можете да виждате надалеч във всички посоки. Тук ви харесва. Можете да чуете как птиците пеят сред дърветата. Понякога срещате някой по алеята, по която вървите, и той ви се усмихва и  ви поздравява с “приятен ден”. Вие се усмихвате в отговор и му пожелавате всичко най – хубаво. Какво красиво място. Какъв прекрасен свят. Той не ви ограничава. Вие можете да направите всичко, което поискате, и да отидете във всяка посока, в която пожелаете. Пълна свобода. Вие обичате простора и се наслаждавате на покоя и на самото преживяване да сте тук и да научите всичко, което можете, за нещата, които се случват на това място. Вие стигате до една оживена улица, а от другата страна се намира един огромен магазин. Вие обичате да пазарувате, така че пресичате улицата и влизате в магазина. Това е едно огромно и просторно място, в което се суетят и бързат хиляди купувачи. Какво интересно място е това. спрете се на първия щанд, до който сте стигнали, разгледайте и се поровете за удоволствие във всички стоки, които са изложени. Изберете няколко неща, които ви харесват и ги купете. Какво удоволствие. Харесва ви да се смесите с останалите хора, които също като вас се забавляват. Усмивката ви е толкова широка, че може да не успеете въобще да я изтриете от лицето си. В какъв прекрасен свят живеете. Сега вземете вашите покупки, и пресечете обратно улицата и тръгнете отново през парка. Това беше едно чудесно излизане и вие горите от желание по – често да излизате на открити и обширни пространства, сред които можете много по – добре да усетите и да съпреживеете вашия прекрасен свят.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаете, можете да създадете своя собствена визуализационна процедура вместо току що описаната. Но запазете в нея същата идея за радост и удоволствие от просторните открити пространства, които Създателят ви е представил.
4.След това запишете програми Ц, 1 Й, пропускайки в тях всички изрази, отнасящи се за хранене и диета. В завършен вид записът ви трябва да включва следното:
А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х, вашите специфични внушения за самопомощ, вашите визуализационни инструкции, Ц, 1 Й.
5.Сега затворете очи, пуснете записа си и се хипнотизирайте.
6.Слушайте вашия запис поне веднъж дневно до момента, в който вашият проблем изчезне
7.Ако проблема отново започне да се проявява, започнете отново да използвате записа до неутрализирането му.
Клаустрофобия: Речникът определя клаустрофобията като “патологичен страх от затворено или ограничено пространство”. Хората, които страдат от тази фобия получават пристъпи на паника, когато се намират в малко затворено или тясно пространство. Те избягват да влизат в килери. Поставянето на някакъв предмет върху главите им ги кара да изпадат в паника. Понякога дори и пребиваването им в кола е нещо твърде подтискащо за тях. Както спрямо всеки друг случай на фобия, хипнозата може да помогне на тези хора. 
Следвайте абсолютно същата процедура, както при предходния случай с агрофобията, с изключение на специфичните внушения и съответните визуализационни инструкции.
Ето някои от внушенията, които могат да бъдат използвани:

 1. Аз съм една пълноценна личност и съм благодарен, че съм жив.
 2. Моят Създател ми е предоставил целия свят, за да му се наслаждавам и за да ми бъде от полза. В него има просторни и открити пространства, както и малки и ограничени места.
 3. Сега аз обещавам на себе си да се радвам на всичко създадено, особено на всички  малки, тесни и ограничени пространства, на всичко.
 4. Няма нужда да се страхувам да бъда в малки, затворени и тесни пространства, защото моят Създател ми е предоставил тези места с любов, за да им се наслаждавам и да ги използвам.
 5. Аз обичам всичко в моя свят и възнамерявам да използвам всичко от него, да му се наслаждавам и да се уча от него.
 6. Отдавам благодарност на моя Създател за всичко, което Той ми е предоставил.

Визуализационните инструкции, които можете да запишете са следните:
Сега искам да си представите, че току – що сте влезли в килера, в който има струпани книги, списания и фотографии. В килера има лампа и вие я светвате. Това е един тесен килер, претъпкан с вашите книги. Вие сте влезли тук, за да откриете любимата си книга и да прекарате деня в спокойно и приятно четене. Става течение и вратата на килера се хлопва, заключвайки ви вътре. В този момент започва да звъни телефона. Вие слушате неговия звън и се усмихвате, защото сега няма да ви се налага да отговаряте на обажданията, които биха смутили спокойния ви ден. На пода има напълно достатъчно място, за да седнете удобно и да започнете да четете. Идеята да бъдете заключени в действителност ви доставя удоволствие, защото сега имате една основателна причина да не вършите никакви други неща, освен да се наслаждавате на четенето и релаксирането,  да се ровите в снимки от миналото и да си  ги припомняте. Един чудесен, спокоен и отпускащ следобед, нарушаван от всевъзможните прекъсвания породени от хора или различни събития. Това ви харесва. Вие знаете, че ключът за вратата е в джоба ви, но няма да обръщате внимание на това. Вместо това ще се преструвате, че сте заключени вътре, за да можете по този начин да се потопите в спокойствието на това само ваше място. На вас ви харесва да сте в тясно и ограничено пространство, защото това ви връща към някогашните ви приятели, към книгите и снимките, които ви носят усещането за присъствието им. Какъв чудесен, прекрасен и спокоен начин да се прекара денят. Вие се заричате да се завръщате в тясното и ограничено пространство на килера винаги, когато имате възможност за това, и да се насладите на усещането да бъдете просто със себе си. Никога преди това не сте и допускали колко уют и сигурност може да ви донесе това изживяване. Това ви харесва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаете вместо тази визуализационна процедура, можете да създадете и използвате друга. Но запазете същата концепция за удоволствието, породено от тясното и ограничено пространство, което вашият Създател ви е предоставил, за да се възползвате от него.
Други фобии: Следвайте същият образец както при описаните две фобии. Онова, което трябва да промените, са единствено специфичните внушения които си подавате, както и визуализационните инструкции, които трябва да бъдат формулирани също от самите вас.
Нека внушенията ви и визуализацията ви бъдат изградени в същия положителен дух, който е в основата на моите процедури: отдайте благодарност и заради това което имате, и заради това което сте; покажете положителната си оценка за себе си; извлечете удоволствие от всички ситуации, които в миналото са ви създавали проблеми. Освободете и стимулирайте творческите си способности, за да могат те да сътворят живи и мощни визуализации и внушения. Няма никакви граници за онова, което можете да постигнете, ако целенасочено се концентрирате върху него.

За по – възрастните

            Много възрастни хора са заобиколени от неизброимо количество проблеми. Те вече не са в трудоспособна възраст и това, често ги кара да се чувстват безполезни. Процесите на стареенето често ги изправят пред болки, страдания и физически неразположения, които предизвикват в тях безпокойство и ги възпрепятстват да изживеят пълноценно живота си. Техните доходи често са ограничени почти до равнището на бедността. Те биха искали да вършат някаква полезна дейност но трудно намират каквато и да е работа. Децата им са пораснали и имат свой собствени проблеми, което често кара възрастните хора да се чувстват изоставени. Те копнеят за общуване и приятелство но не знаят къде да ги намерят. Тяхното самочувствие пада и те стават подтиснати. Могат да бъдат изброени още много подобни проблеми.
Не съществува никаква причина, поради която всеки, независимо от възрастта си, да не се наслаждава пълноценно на живота. Хипнозата може значително да помогне в тази насока.
Следвайте същата процедура, която бе изложена спрямо предходните ситуации в тази глава. Това означава да направите следното:
1.Запишете на касета програми А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х.
2.Запишете на касета специфични внушения, отнасящи се за ситуациите, с които искате да се справите. По – нататък ще ви дам няколко примера.
3.После запишете формулирани от вас визуализационни инструкции, отнасящи се за специфичната ситуация, която имате предвид. По – нататък ще ви изложа една подобна визуализационна инструкция.
4.След това запишете на касета хипнотичните програми Ц, 1 И, пропускайки всички изрази, които се отнасят за хранене и диета.
5.Отпуснете се и пуснете записа, който ще ви хипнотизира.
6.Слушайте вашия запис поне веднъж дневно до момента, в който проблемът ви не изчезне.
7.Ако проблемът пак започне да се проявява, започнете отново да използвате записа дотогава, докато проблемът не бъде неутрализиран.
Ето няколко внушения, които можете да решите да използвате (направете справка с Глава 8, от която можете да извлечете допълнителни идеи за внушения, или пък си създайте ваши собствени):

 1. Аз съм една пълноценна личност и съм благодарен, че съм жив.
 2. Аз съм щастлив да бъда на възрастта, на която съм, защото съм заслужил това чрез начина, по който живях и чувствах нещата в миналото.
 3. Аз съм доволен от настоящата си възраст, защото сега съм по – мъдър и по – опитен, отколкото бях преди.
 4. Аз имам толкова много приятни и красиви спомени, които винаги ме карат да се чувствам добре.
 5. Има много значими неща, които мога да правя и аз се уча как да постигам повече, като карам ума си да преобрази действителността в такава, каквато бих искал тя да бъде.
 6. Аз изисквам от творческата страна на ума си да ми предостави идеи и мисли, които биха ми помогнали все повече да обогатя своя живот.
 7. Аз изисквам от ума си да ми предостави физически сили, за да изживявам всеки един ден с все по – голяма радост и той да ми носи все по – значими постижения.
 8. Аз благодаря на моя Създател за живота си и за моя житейски статус.
 9. Аз моля за самопознание,  което да ми помогне да използвам вродените си способности, за да мога да съм от полза на себе си и на другите.
 10. Отдавам благодарност на моя Създател за всичко, което Той ми е дал.
 11. Аз обичам да бъда сред хората, но също ми харесва и да съм сам.
 12. Аз контролирам собствения си живот и поемам отговорността да се грижа за себе си, използвайки пълния потенциал на възможностите си.

            Една от визуализационните техники, които може да решите да приложите, е програмата Крайбрежно пътуване, е изложена в Глава 11. Това е една изключително мощна програма. Докато се намирате на брега, визуализирайте се как вършете успешно онова, което ви доставя удоволствие.
Самият аз съм един възрастен гражданин. Не получавам пенсия, защото бях съкратен от работа преди да мога да се пенсионирам. На трудовия пазар по – възрастните много рядко могат да бъдат наети на работа, а в единичните случаи, когато това се случва, обикновено става дума за много нископлатени длъжности.  Така че аз си направих преценка кои са нещата, които мога да върша и които не зависят от възрастта ми. Ето какво разбрах:
1.Аз съм много добър писател.
2.Аз съм отличен хипнотизатор.
3.Аз съм добър астролог.
4.Аз съм много добър лектор.
5.На мен ми харесва да се занимавам с всички изброени неща.
Така че, използвайки самохипноза, аз дефинирах целите си и ги превърнах в реалност. Резултатите:
1.Печеля напълно достатъчно, договаряйки написването на книги, които се отнасят за различни промишлени отрасли.
2.Тази книга е написана и е публикувана
3.Имам завършена втора книга, която вече съм предал на моя литературен агент.
4.Започнал съм трета книга.
5.Написах и продадох няколко статии на национални списания.
6.Изнасям лекции за различните нива на съзнанието и бързо си изграждам репутация и имидж в тази област.
7.Понякога давам астрологични консултации.
8.Наскоро наех четири вили (на принципа размяна на почивки) в Канкун, Мексико. Така че притежавам едно чудесно място за почивка няколко пъти в годината, което ще ползвам до края на живота си.
9.Радвам се на добро здраве, защото с помощта на хипноза програмирах това. живея живот, който е изпълнен със свобода, радост и осъществяване. И всичко това е така, защото използвам промененото си ниво на съзнание.
Вие можете да постигнете същото, а дори и повече. Вие имате най – малко поне едно умение, което трябва да развиете, а по – вероятно е те да са много повече. Аз притежавах само четири по – съществени умения и те са ми напълно достатъчни, за да се справям отлично. А вие сигурно притежавате повече от четири способности. Започнете да използвате главата си, премененото си ниво на съзнание, вашия съзидателен разум, за да предизвикате осъществяването на всички добри и полезни неща в живота си. Не разчитайте на другите. Разчитайте на себе си. Вие можете да го направите. Тази книга ви предоставя ключа, а вие сте тези, които трябва да го използвате, за да отключите вратата към собственото си бляскаво бъдеще.

Семейства и близки на възрастните

            Често роднините или членовете на семействата на възрастните хора чувстват, че начинът им на живот е ограничаван. Или пък се усещат виновни, че не правят повече за съответния възрастен човек. Или го смятат за бреме. Съществуват много причини, поради които роднините могат да изживяват стрес.
Но всички те могат успешно да бъдат овладяни с помощта на хипнозата. Използвайте същата обща програма, която е подробно изложена в настоящата глава. Сами по себе си, хипнотичните процедури за въвеждане твърде много спомагат за освобождаване от напрежението и стреса. В допълнение уверете се, че сте включили полезни и изпълнени с любов внушения към себе си и към възрастния ви роднина. Някои от тях могат да бъдат следните:

 1. Аз съм една пълноценна личност и съм благодарен, че съм жив.
 2. (Името на възрастния човек) е една пълноценна личност и аз съм благодарен, че съм свързан  с него (нея) и го (я) обичам.
 3. Аз ще покажа моята любов и отношение на (името на човека) като всеки ден го (я) изслушвам по – внимателно и се отнасям към него (нея) с повече уважение и нежност.
 4. Аз ще позволя на (името на човека) да бъде независим (а) и няма да се опитвам да му (й) наложа моите идеи и желания.
 5. Аз ще окуража (името на човека) да се занимава с всяка желана от него (нея) дейност, която му (й) носи удоволствие и полза.

            Това са само няколко примерни внушения. Вие можете да формулирате и други. В Глава 8 има много примери, които биха ви помогнали в тази насока.
Що се касае за визуализацията, аз препоръчвам програмата Крайбрежно пътуване. Докато се намирате на брега, визуализирайте се как, изпълнени с щастие, разговаряте или вършите нещо полезно заедно със съответния възрастен човек.
Помнете, че възрастните притежават много мъдрост и опит, които биха споделили с вас, ако им позволите. Вие се възползвайте от съветите им, а те от своя страна остават удовлетворени от това, че ви съветват.

Хора, ограничени по някакъв начин

            Хората, ограничени по някакъв начин, са лицата, които отчасти или напълно са “закрепостени” към дома си или към някоя друга институция. В тази група влизат: хора, които са приковани към легло; хора в инвалидни колички и такива с ограничени възможности за движение; затворници; хора, временно стоящи в къщи, заради лошо време; и дори тези, които са безработни и разполагат с много свободно време.
Вие, които спадате към тази група, сте облагодетелствани с една изключителна възможност – с време.
Според вашия избор времето може да работи за вас или против вас. Тази книга ви учи как да накарате времето да работи във ваша полза. Не съществува никаква причина, поради която всеки, във всяка една възможна ситуация, да не може да подобри заобикалящите го условия и обстоятелства, ако реши да го направи.
Всеки, който спада към категорията на хората, изпитващи някакъв род ограничения, разполага с напълно достатъчно време, което може да посвети на самоусъвършенстването си и аз му препоръчвам незабавно да започне в тази насока. Тъй като времето  е на ваша страна, вие притежавате едно голямо предимство пред хората, които разполагат само с ограничен период от време, което могат да посветят на своето самоусъвършенстване.
Всеки от вас трябва да се запознае с пълния хипнотичен курс, който е заложен в тази книга. Научете се да практикувате собствена техника за самохипноза. Практикувайте я многократно всеки ден. Станете опитни в нея. Вие можете да го постигнете за рекорден срок, защото вие имате време.
Ето няколко внушения и визуализационни идеи, които могат да ви помогнете започнете.
За хората, приковани на легло: Насочете вашите внушения към коригиране на съответните физически проблеми. Към подобряване на представата ви себе си. Към подобряване на светоусещането си. Към откриване и използване на скритите се таланти; например, докато сте на легло, вие със сигурност можете да пишете, да рисувате, да отговаряте на телефонни обаждания или да извършвате търговска дейност по телефона и т. н., като обмислите сериозно нещата.
Ето някои внушения, които бихте могли да си подадете:

 1. Аз съм една пълноценна личност и съм благодарен, че съм жив.
 2. Аз си обещавам да открия и използвам всички свои способности, които мога да мобилизирам.
 3. Аз насочвам всичките си вродени енергии за излекуване към моя (името на онази част от тялото ви, която боледува) и се лекувам сто пъти по – бързо, отколкото нормално съм в състояние да го направя.
 4. Животът ми носи удоволствие и аз се уча как всеки ден да му се наслаждавам все повече и повече.
 5. Аз преодолявам всички пречки, и това е факт.
 6. Аз изпращам любов към всички, които са били внимателни към мен.
 7. Аз прощавам на всички, които не са били внимателни към мен, и също им изпращам любов.
 8. Аз прощавам на себе си за всички мои минали постъпки.

Ето и няколко идеи за визуализация:

 1. Използвайте програмата Крайбрежно пътуване, за да отправите любов и прошка, както и да сътворите едно щастливо и удовлетворяващо ви бъдеще за вас самите.
 2. Визуализирайте се как дейно сте ангажирани с успешно извършване на някой вид работа или хоби, които ви харесват.
 3. Визуализирайте се като щастливи, енергични и здрави.

            Инвалиди: Прочетете предходната част отнасяща се за хора приковани на легло, защото всичко от нея може да бъде приложимо и към вас. А освен това вие притежавате допълнителни предимства пред тези хора, тъй като вероятно по един или друг начин вие можете да се придвижвате. Това ви дава много по – голяма възможност да се занимавате с някаква професия или хоби. Упражнявайте въображението си. Използвайте самохипноза за да придобиете необходимото ви за разширяване на вашите хоризонти съзнание. Тя наистина е ефектна.
Ето някой допълнителни внушения, които можете да решите да използвате:

 1. Аз бързо превъзмогвам моят временен недъг и се уча как да изживея по – пълноценно и стойностно живота си.

            ЗАБЕЛЕЖКА: Аз използвам думата “временен”. Дори и ако вашия лекар или някои друг ви казват, че състоянието ви е необратимо, не приемайте това за даденост. Те смятат, че са преценили правилно нещата, но и вие имате правото да направите ваша собствена преценка. Освен това, това е вашият живот. Използвайте хипноза за да прецените същността на настоящето си състояние, и си обещайте животът ви да ви носи удоволствие, въпреки пречките и ограниченията, породени от сегашното ви състояние, но никога не се примирявайте с него. Винаги се борете за подобрение. Вероятно някой от вас поради някакви причини, няма да успеят да постигнат подобрение. Докато не се отказвате да се борите за подобрение, всичко е наред, защото правейки това, вие обогатявате живота си в някаква степен. Провалят се само хората, които се отказват.
Формулирайте вашите собствени внушения, носещи идеите на току що изложените мои виждания.
Ето няколко допълнителни възможности за визуализация:

 1. Сътворете в най – големи подробности вашата идеална работна ситуация. Вижте се как успешно я осъществявате. Вижте се как успешно взаимодействате с останалите. Вижте се как перфектно вършите всичко. А после си кажете: “Това е моята нова действителност и аз изисквам от висшия си разум да я реализира във физическия свят”.

            Затворници: След като така или иначе чакате “да мине времето”, накарайте го да работи за вас като станете опитни в самохипнозата и сътворите за себе си един нов и изпълнен с радост живот. Изискванията, за да постигнете това са постоянство и време; постигнете го. Съществуват много неща, пред които трябва да се изправяте лице в лице. Ще спомена няколко от тях: вина, прошка, отношение, самочувствие, ентусиазъм, вяра в себе си, самоконтрол, отговорност, лични права и права на другите. Мисля, че това достатъчно ясно очертава картината.
Ето няколко внушения, които бихте могли да обмислите:

 1. Аз поемам отговорността за това, което съм, за всичко което съм направил и за всичко, което в бъдеще ще направя.
 2. Аз си обещавам да нося отговорност за поведението си и да се държа като гражданин на Вселената.
 3. Аз съм една пълноценна личност и съм благодарен, че съм жив.
 4. Аз възнамерявам да оползотворя остатъка от живота си по един мирен и радостен начин.
 5. Аз си обещавам във всичките си сегашни и бъдещи начинания да бъда честен, отговорен и съвестен.
 6. Аз си прощавам за всички свои погрешни преценки и постъпки и съм решен да постъпвам по – добре.
 7. Аз безрезервно прощавам на всички допуснати от тях грешки в преценките им и държанието им.
 8. Аз изисквам от Висшия си Аз да ми предостави съзнанието и способността да сътворя един по – добър живот за себе си и за другите.

Ето някой визуализационни идеи:

 1. Използвайте програмата Крайбрежно пътуване, за да отправите послание за любов и прошка. Освен тава с помощта на тази програма затворете вратата към миналото и отворете вратата към бъдещето. Намирайки се на брега с лице към морето на живота, вратата към миналото ви е отдясно, а вратата към бъдещето ви е отляво. Отидете до вратата към миналото, затворете я и я заключете, а после хвърлете ключа в морето, в което той безвъзвратно ще изчезне. След това тръгнете наляво и отидете към вратата на бъдещето, отключете я, отворете я широко и сложете ключа в джоба си (вие носите в себе си ключа към вашето бъдеще). Погледнете към вратата за бъдещето и визуализирайте себе си като такива, каквито бихте искали да бъдете.
 2. Визуализирайте се как стискате ръката на надзирателя и излизате от затвора като свободен човек.
 3. Визуализирайте се как успешно издържате интервю за работа и получавате длъжността. Вижте се как компетентно извършвате работата си.
 4. Дори и ако нямате никакви проблеми във затвора, визуализирайте се как поддържате добри отношения с останалите затворници и управата на затвора.  Вижте себе си като един човек, който е уважаван от всички.

            Това са просто няколко идеи. Сигурен съм че бихте могли да сътворите много други, които да бъдат в съзвучие с вашия случай: Късмет!
Безсмислени разговори за лошото време: Лошото време е един скрит подарък. И вместо да мърморите, че сте затворени вкъщи заради онова, което възприемате като “лошо време”, би трябвало да се радвате. Преди всичко истината е, че има необходимост и полза от всеки вид и състояние на времето, без значение дали вие го разбирате или не. На второ място, времето навън ви дава една отлична причина да оползотворите времето си във ваша полза, усъвършенствайки живота си с помощта на хипнозата.
Няколко евентуални внушения:

 1. Аз съм една пълноценна личност и съм щастлив, че съм жив и че съм точно на това място, на което съм в момента
 2. Аз се радвам на възможността да усъвършенствам живота си с помощта на самохипнозата.
 3. Днешното лошо време е необходимо поради някаква причина и аз се радвам заради това.

            След това можете да пристъпите към самоусъвършенстването си, подавайки си внушения за всичко, което може да ви хрумне, било то усъвършенстване на играта ви по бридж; подобряване на семейните ви взаимоотношения или на взаимоотношенията ви със съседите; за търсене на нова работа; за укрепване на здравето ви или за каквото и да е друго.
Вашите визуализации могат да бъдат вече нещо дискутирано или нещо напълно ново. Нека умът ви не бъде ограничаван от нищо. Но каквото и да визуализирате винаги се виждайте щастливи и успяващи.

Контрол над болката

            Съществуват три типа болка: главоболие, упорита хронична болка от рода на артрита или дископатията, и силна, обикновено краткотрайна болка например порязване, изгаряне, притискане на пръст и други. Всички тези видове болка могат значително или напълно да бъдат отстранени чрез хипноза.
За да можете да овладеете болката, аз категорично ви препоръчвам първо да научите процедурата за самохипноза и да я практикувате ежедневно, дори и това да бъде само в рамките на няколко минути на ден. По този начин, когато изпитвате болка, вие ще можете за секунди да промените нивото си на съзнание и да се справите с болезненото усещане.
Ето какъв може да бъде евентуалният сценарий, ако не знаете  програмата за самохипноза и разчитате единствено на записаните на касета процедури за самохипноза.
1.Вие изгаряте пръста си на печката, докато готвите. Наистина ви боли.
2.Тичате до спалнята, за да вземете касетофона.
3.След това търсите празна касета, която можете да използвате
4.После търсите вашият екземпляр от тази книга, за да намерите в нея процедурата за въвеждане в хипноза.
5.След това записвате на касета десетте процедури за въвеждане. После и внушенията за овладяване на болката. След това визуализационните инструкции за пълно излекуване. После двете приключващи хипнотични процедури.
6.След това превъртете касетата назад, сядате и я пускате отначало за да може да ви хипнотизира.
Това е една абсурдна ситуация, нали? До момента, в който имате готовност да пристъпите към решаване на проблема, вече са минали 30 минути. Междувременно на изгореното място се образува мехур и вие през цялото време усещате болка или дискомфорт.
Очевидно, е че това далеч не е най – интелигентния начин да се справим чрез хипноза с един подобен смешен случай на болка.
Правилният начин е вече да сте научили програмата за хипноза, така че да можете да пристъпите към проблема само след секунди, избягвайки по този начин продължителното физическото неразположение. Препрочетете “Случаят с разрязаната брадичка”, за да разберете как д а оперирате при подобен род ситуации. При не толкова неотложни случаи на болка – артрит, например – можете успешно да прилагате метода на магнетофонния запис, който бе разгледан в тази глава.
След хипнотичното въвеждане потопете болезнената част от тялото във вашата собствена бяла лекуваща светлина и подайте следните внушения:

 1. Никаква болка. Никакъв дискомфорт в моя (името на участъка в тялото).
 2. Напълно излекуване на моя (името на участъка в тялото).

            Правете това най – малко веднъж на ден, а ако това е необходимо и по няколко пъти дневно, за да елиминирате съответното хронично неразположение.
Спрямо главоболието е най – добре да се отнасяте като към “спешен случай” и да прилагате към него процедурата за бърза самохипноза. Друг вариант е (ако страдате от чести главоболия и мигрени) да направите магнетофонен запис, който да ви е под ръка винаги, когато ви се наложи да го използвате.

Нараняване/Излекуване

            Предходната част от “Контрол над болката” е приложима в този случай. Обръщам отделно внимание на нараняването и излекуването, защото трябва да бъдат представени някои различни аспекти. Те се отнасят до помагане на други хора, които страдат от болки, нараняване или пък имат нужда от помощ, за да оздравеят. Ако имате някой приятел, който се възстановява на легло след операция, посетете го и го (я) хипнотизирайте, подавайки му внушения, които да облекчат неговия дискомфорт и да ускорят оздравяването му. Прочетете отново изложения в книгата “Случай с порязаната брадичка” и вижте как аз овладях една подобна ситуация. Разбира се, използвайте хипноза само в случай, че съответния човек е съгласен; не насилвайте никого да я приеме.
Ако попаднете в спешна ситуация от рода на автомобилна катастрофа, когато все още не е пристигнала медицинска помощ, приложете хипноза, за да облекчите положението на ранения. В този случай вие не му казвайте: “Аз ще ви хипнотизирам.” Вместо това се приближете до него и се опитайте да го завиете с одеяло или с връхна дреха. Не го местете, защото може да предизвикате усложнение на състоянието му, освен в случаите, когато животът му би бил застрашен, ако не бъде преместен – например при пожар или опасност от експлозия на резервоара. Уверено и тихо му кажете: “Аз ще ви помогна да се отпуснете и да се почувствате по – добре, докато пристигне медицинска помощ. Просто слушайте гласа ми и следвайте моите инструкции” След това осъществете няколко кратки отпускащи процедури и подайте на ранения внушение целящо да се почувства по – удобно и да има сили да издържи, докато пристигне медицинската помощ. Това изисква импровизация и бързо мислене от ваша страна. Ето защо е важно да бъдете колкото е възможно по – опитни в хипнозата в случай, че ви се наложи да окажете помощ. Прочетете отново как успях да овладея болката в ухото на онова малко момиченце. Този случай би ви дал представа как да импровизирате при спешни ситуации.
Едно предупреждение: В случай, че сте изправени пред необходимостта да окажете помощ в някое особено тежко престъпление не правете и не казвайте нищо, което би могло да накара ранения да се обезпокои. Например ако раненият каже: “Не чувствам дясното си стъпало. Всичко наред ли е с него?” Не казвайте нищо от рода на: “То всъщност е откъснато и вие не можете да го усетите, вероятно защото нервите са ви прекъснати”. Вместо това кажете: “Не се безпокойте за нищо, изглежда ми напълно наред. Нека да изчакаме медицинската помощ. Дотогава нека се концентрираме върху усещането за концентрираност и удобство.”
И още нещо – ако от ранения тече кръв, направете всичко възможно да спрете кръвотечението, като през цялото време му говорете тихо, за да го накарате да се отпусне.
Хипнозата е едно изключително мощно средство. Научете се как да я прилагате към себе си и как да помагате чрез нея на другите.

 

Приложения в бизнеса

            Вероятно не съществува област с по – голямо приложение на самохипнозата, отколкото в сферата на бизнеса. В бизнеса много често се среща стрес, прекаляване с алкохола (вероятно породен от стрес), здравословни проблеми от рода на инфаркти (вероятно също дължими на стреса), чести отсъствия от работа, професионални недоразумения, незадоволителни или посредствени резултати в работата.
Парадоксално е, че хипнозата напълно преднамерено бива отбягвана в сферата на бизнеса и индустрията като една възможност за овладяване на проблемите. Писал съм техническа справочна литература за три различни компании, които имаха изброените от мен проблеми в епидемични размери. Във всеки един от трите случая аз убеждавах управителите в администрацията, че хипнозата може успешно да редуцира и облекчи много от техните проблеми. След като така или иначе вече ми плащаха да пиша, аз им предложих да ми разрешат да изнеса няколко семинара чрез които да науча всички, които желаят това, как да прилагат самохипноза. Предложих им да се занимая лично с проблемните ситуации. Казах им че това няма да струва нищо и услугите ми ще бъдат безплатни. Щях да отделя необходимото за това допълнително време.
И в трите случая предложенията ми бяха посрещани с присмех. Единият от управителите намери някакво учтиво оправдание за отказа си, докато се мъчеше да подтисне смеха си. Другият се държа доста неприятно, а третият просто, ясно и категорично ми каза “Не!”
Колко ограничени бяха тези хора. За нещастие тази им ограниченост в мисленето явно е повлияла и върху уменията им да вземат решение, защото скоро след моето напускане и трите компании фалираха.
Ако някой мениджър или човек с възможност за влияние в бизнеса чете тази книга, аз го моля да се замисли върху съдържанието й и върху възможността за прилагането и в неговия бизнес. Повечето от вашите главни проблеми са свързани с проблемите на хората и повечето от тях успешно могат да бъдат преодолявани чрез хипнозата. Най – добрият начин да се провалите е да не използвате някоя предоставена възможност. Така че бъдете смели и използвайте този шанс – в името на вашия бизнес и за доброто на всички хора, които са ангажирани с него.
Безработни: Използвайте внушения от темите “Увереност в себе си” и “Успех в професиите” от Глава 8. Визуализирайте се как успешно се представяте на интервюто за работа и как я получавате. Вижте се щастливи и успешно изпълняващи служебните си задължения в работата, която сте си избрали.
Тази книга ви предоставя всичко онова, което трябва да знаете. Няма нужда да се спирам подробно върху допълнителни специфични внушения.

Съветване с висш източник

            Вероятно най – ценното нещо, което тази книга предлага, е механизмът за съветване с висш източник, който ви дава насоки и помощ. Под висш източник аз имам предвид всеки жив или не, който за вас символизира един висш авторитет. Това може да бъде Исус Христос, Буда, Кришна, Кунфуции, Махат Маганди, пророкът Мохамед, Мойсей, Авраам или друг. Това може да бъде някой родител, приятел, колега. Това може да бъде някой бивш или настоящ президент. Това може да бъде буквално всеки.
Например, ако вие сте инженер и се борите срещу някой труден инженерен проблем, бихте могли да се консултирате с големия изобретател Никола Тесла. Ако сте писател и срещате трудност с книгата, която пишете бихте могли да се посъветвате с Харпър Ли или някой друг добър автор. Един дипломат би могъл да получи съвет от Бенджамин Франклин.
Ето как бихте могли да направите това:
1.Запишете на касетата хипнотичните програми А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х.
2.Пуснете касетата отначалото и се оставете да бъдете хипнотизирани и пренесени във вашата съкровена стая. (Вие ще бъдете във вашата стая след като  завърши програмата Х).
3.Останете във вашата стая толкова дълго колкото желаете. Това е мястото, в което ще се посъветвате висшия източник. Не мислете за продължаващата да се върти касета; върху нея няма никакъв запис и касетофона ще се изключи автоматично когато тя свърши.
4.Докато сте във вашата стая, поканете в нея който пожелаете. Можете да отправете молбата си наум, или пък ако желаете, можете да я изговорите гласно.
Като цяло ето как аз правя това. след като вече съм в моята стая аз казвам наум: “Аз моля моят приятел, съветник и водач Махат Маганди да влезе в моята стая и да ми помогне. В този момент аз се нуждая от твоята мъдрост и съвет.”
След това аз натискам бутона, който е в моята стая и той отваря вратата, през която да може да влезе моят гост.
Ганди влиза. После аз обяснявам моя проблем или въпрос. Изслушвам неговия съвет. Ние си говорим. Когато съм разбрал онова, от което съм се нуждаел и ако той няма какво повече да ми каже, аз му благодаря, че е дошъл при мен. Той си тръгва и вратата се затваря.
Аз правя всичко това наум и безгласно. Но ако желаете, вие можете да го осъществите на глас. Аз намирам звука от гласа си за нещо твърде разсейващо ме, затова говоря наум и усещам в ума си отговорите на моя гост.
Този метод действа, защото вашия висш разум е в директна връзка с висшия разум на госта ви. Поради тази причина вие бихте могли да се консултирате с едно новородено бебе и да получите разумна и ценна информация. Висшият разум на бебето е част от всемирния разум, въпреки факта, че неговото съзнание все още е неразвито.
Това изживяване е нещо наистина духовно и могъщо. Ганди ми е давал многобройни и полезни съвети. Същото са правили и няколко други източника, които съм канил в моята стая.
Всеки човек има свое лично и уникално преживяване, когато кани някого в своята стая и се консултира с него. Някои хора виждат как личността влиза и чуват неговия или нейния глас (това често ми се случва). Някои усещат неговото присъствие и отговорите му, но в действителност не го виждат или чуват (изпитвал съм и това). Някои не виждат и не усещат нищо, но се преструват, че усещат присъствието му и осъществяват своя диалог (правил съм това много пъти). Всички тези ситуации са реални и действени.
Понякога вие получавате необходимата ви информация още в момента, докато сте в стаята. В други случаи може да ви се струва, че в момента не получавате нищо, но в един по – късен момент и когато най – малко очаквате това, информацията нахлува в ума ви. Така че, не се отказвайте, нещата се случват и то по един вълнуващ начин.
Самият аз съм получавал информацията, към която съм се стремил, докато шофирах в колата си, часове (а понякога ден или два по – късно) след сеанса в моята стая. Но във всички случаи, вие трябва да получите необходимите ви напътствия от някакъв източник в рамките на 72 часа след приключването на срещата с вашия гост. Ако това не стане, повторете сеанса  за получаване на съвет. Не се отказвайте,  докато не получите онова, от което се нуждаете. С всеки изминал опит това става все по – лесно и все по – лесно и по – ефективно.
Често насоките, към които се стремите, могат да стигнат до вас по неясен или странен за вас начин. Ето един мой случай, който илюстрира това. Аз си купувам вестник само в сряда и в неделя, защото тези две издания съдържат всички реклами, обобщение на седмичните новини и най – добрите комикси. През останалите пет дни за мен вестниците просто не съществуват.
Една неделна вечер аз се пренесох в моята стая, за да се посъветвам с Ърнест Хемингуей. Аз исках да напусна настоящата си работа и да посветя живота си на писането на книги, изнасянето н лекции, на хипнотизирането и помагането на хората. От друга страна, аз бях твърде неуверен дари трябва да приема този шанс. Бях работил в продължение на 18 години на едни и също място. Беше твърде глупаво да напусна заради нещо толкова неясно като перспектива.
Обясних на Хемингуей ситуацията, в която бях. Той не каза абсолютно нищо, той просто ме слушаше. На следващата сутрин, докато шофирах към работа, аз изпитах един непреодолим подтик да си купя вестник. Сутрешният брой от понеделник е най – безполезното от всички дневни издания, а ето че го купувах, подтикнат от един импулс. На обяд го прегледах набързо. Сбутан на една от вътрешните страници имаше един израз, вероятно отпечатан там, за да бъде запълнено празното място между колоните. Той гласеше: “Съществуват много добри начини да не успеете, но най – добрият от тях е да не се възползвате от някой шанс.”
Тези думи осмисляха цялата страница и ми казаха онова, което имах нужда да узная. Трябваше да приема шанса, да напусна работа и щях да постигна успех в онова, което исках да върша. Така и постъпих. Това и се получи.
Препоръчвам ви да проучите как бихте могли да използвате този начин за общуване с висшия разум.

Когато си лягате

            Преди да приключа с тази глава, която се отнася до практическите приложния на хипнозата, бих желал да ви дам още едно мощно, достъпно и лесно за изпълнение приложение. То се отнася за това как да заспивате, докато слушате касетата с хипнотичния запис, който сте направили.
Аз не говоря само за възможността да използвате записа, за да спите по – добре (можете да го използвате и за това), а за възможността да постигнете по този начин всяка желана от вас цел.
Вашето подсъзнание никога не заспива, нито пък изчезва способността ви да чувате. Ето защо, въпреки че изпадане в сън, докато вашият запис се върти, умът ви абсорбира всичко, което чува, и започва процес за материализиране на вашата реалност. Разбира се, докато спите, вие се намирате в  състояние на дълбока хипноза, така че записът може да постигне чудеса.
Ето всичко, което трябва да направите:
1.Запишете на касета хипнотичните програми А, Б, В, Г, Д, Е, И, Ж, Ф, Х, а след тях запишете специфичните внушения, които желаете да се превърнат в реалност.
2.Когато си лягате да спите, включете касетофона и се опитайте да заспите, докато той работи.
3.Касетофонът автоматично ще се изключи, когато касетата свърши.
В тези записи, които използвате при заспиване, не съм включил визуализационни инструкции за третиране на ситуацията, а само устни внушения. Те са достатъчно ефективни.
Да предположим, че на другия ден ви очаква насрочено интервю за работа. Запишете върху касетата подходящи внушения, целящи успешното ви представяне на него. Вие ще бъдете спокойни, ще говорите интелигентно, ще бъдете чаровни, но не сантиментални и т. н. Прегледайте Глава 8, в която ще откриете редица полезни примери за внушения, касаещи интервю за работа.
След това се опитайте да заспите, а записът ще върши своята работа. На следващия ден ще се представите чудесно на интервюто.

 

Г л а в а    14

Н А Ч А Л О Т О

            Тази последна глава се нарича “Началото”, защото всичко дотук имаше за цел да ви подготви за това как да започнете да усъвършенствате и да обогатявате живота си във всяка насока, която сте избрали. Тази глава ви извежда пътя към вашето ново начало.

Отвъд хипнозата

            Във всички предходни глади се появяваха думи като “визуализация”, “алфа” и “тета”. Често се споменаваше за нещо “отвъд хипнозата”. Многократно ви бе казвано, че вашите способности са почти безгранични. Много пъти ви бе намеквано, че има и други неща, които можете да постигнете в допълнение на чудните и вълнуващи неща, които вече бяха разгледани.
Ние вече подробно се спряхме на това как можете да преобразувате и трансформирате във всяка изпрана от вас посока целия си живот. Какво  още би могло да има?
Ако нашето обучение бе съпоставимо със стандартната училищна система, на този етап от вашата подготовка бих ви казал: “Вие току – що завършихте обучението си в първа група от детската градина!”
Помислете за малко върху това. Вие току – що сте научили за една от най – мощните, полезни и вълнуващи способности, които човек може да си представи, а аз ви казвам, че сега минавате във втора група от детската градина. В такъв случай би трябвало да заключите, че сигурно съществуват още невъобразимо много неща отвъд това, което наричаме “самохипноза”.
Наистина има още много неща, за които са написани цели книги. Аз само искам да открехна една врата на ума ви, през която, ако решите, можете да стигнете до нещата отвъд хипнозата.
Помислете за известно време върху това къде живеем, кои сме ние и какъв е смисълът на целия ни живот. Ние изживяваме живота си като човешки същества само в едно измерение и върху една малка планета в една невъобразимо огромна Вселена, която е само една от многото Вселени.
Колко измерения съществуват в нея? Ние не знаем, знаем единствено това, че те са много. Колко на брой  са Вселените? Много. Когато човек мисли за тези неща, това го кара да се чувства незначителен. Е добре, ние сме незначителни – във физически аспект. Но всъщност ние не сме физически същества. Ние сме временно сме настанени в един съд, който наричаме “тяло”. Ние сме разумни същества... духовни същества... живи и вечни енергии, които винаги са съществували и винаги ще съществуват.
Ние сме една важна част от целия космически разум, а като такива ние имаме достъп до всяка една информация, която се съдържа в този космически разум. Сега вече не се чувствате толкова незначителни нали?
В действителност вие никога не трябва да се чувствате незначителни, защото вие сте дейни участници във всичко, което съществува. Бъдете непретенциозни. Бъдете смирени. Но никога не бъдете незначителни.
Заключенията от всичко това, което ви казвам, са огромни и трансформиращи ума ви. Дали имам предвид информация от други измерения, от други светове, от други умове? Да, това имам предвид. И това е нещо повече от една идея – това е истината.
Как?
Вие вече сложихте началото на самохипноза.
Визуализация. Визуализацията е ключът към успеха на вашата самохипноза и към областите отвъд хипнозата. Колкото по – живо можете да визуализирате, да сътворявате и задържате мислови изображения, толкова повече нарастват възможностите ви да влезете в контакт с всеки духовен източник.
Вие можете да разговаряте с Ганди, като отидете в стаята си, поканите го вътре и го визуализирате. Тялото на Ганди – неговият временен дом – е мъртво, но той продължава да живее като разумна енергия в някое измерение и е напълно достъпен за контакт с вас. Всички разумни енергии без изключение са достъпни за вас.
Вие можете на умствено равнище  до отидете навсякъде, без физическото ви тяло да напуска стаята. Това едно астрално пътуване. Визуализацията ви помага да осъществите това. освен това са ви необходими други фактори, които сега ще разгледаме.
Алфа. Всички неща, които бяха изложени в дванадесетте глави, могат да бъдат постигнати чрез навлизане в нивото алфа... навлизане в каквато и да е степен на нивото алфа. Колкото по – надълбоко навлезете в алфа (по – ниската честотност), толкова повече се доближавате до тета и толкова впечатляващи са преживяванията ви. За да отидете отвъд хипнозата вие трябва да оперирате на ниво тета.
Тета. В това ниво вие можете да преживеете астрално пътуване да общувате с други умове от разумни източници, да черпите от възможностите на вселенския разум и да изживеете истинско просветление.
Навлизането в тета е нещо сравнително лесно. Преди всичко станете напълно опитни в самохипнозата, така че умът ви да бъде трениран да изпада в алфа, в момента, в който пожелаете това. Това ще се получава автоматично, ако практикувате с цялостност самохипноза най – малко по 15 минути на ден; в един момент вие просто ще знаете, че всичко, което трябва да направите, за да изпаднете в алфа, е прости да пожелаете това. Това е онова което аз правя ... аз просто го пожелавам. Съществуват апарати, които можете да си закупите и които биха ви сигнализирали кога стигате в алфа и тета, но не ви препоръчвам това, поради две причини : 1) те са скъпи и 2) начинът, който аз ви описвам ви дава уменията, необходими да овладеете нещата без да сте зависими от някакво приспособление. Моята главна цел е да ви науча да бъдете напълно самостоятелни и независими.
Когато станете толкова умели в самохипнозата, колкото току що ви описах, програмирайте с да бъдете в състояние да навлизате в трета винаги, когато навлезете във вашата стая, а после бройте в обратен ред от 10 до 1, като едновременно с това визуализирате цифрите.
След като сте преброили в обратен ред от 10 до 1 във вашата стая, опитайте се да извлечете някаква специфична информация или да осъществите специфичен контакт. Вие предварително трябва да сте планирали този проект; нека като за начало това да бъде един по опростен проект. Ако успеете, значи сте стигнали до алфа. Ако не, продължете да опитвате и да се програмирате всекидневно, до момента в който успеете напълно. Понякога е възможно да не получите веднага вашия отговор. Но ако достигнете тета, вие ще го получите в рамките на 72 часа.
Веднъж трябваше да се посъветвам с висш разум за съвет, от който се нуждаех заради личен проблем. Не се случи нищо, а знаех, че съм бил в тета точка. На следващия ден докато карах колата си, аз бях неочаквано посетен от висшия разум, който бях търсил.
Така че най – важните думи са: Търпение, Постоянство и Практика.
Няколко последни думи. Светът буквално е вашата награда ако пожелаете да развиете достатъчно способностите си, за да я получите. Отидете толкова далеч, колкото поискате. Това е въпрос на ваш избор.

Обобщение

            Ние разгледахме твърде много хипнотични програми. Дълги програми и кратки програми. Имаше примери за различни случаи и използвани техники. Имаше примери за импровизиране и трансформиране спрямо програмите и тяхната последователност. Сигурно вече ви е напълно ясно какво представлява импровизирането и трансформирането.
Искам още веднъж накратко да се спра на този въпрос, тъй като той е от изключителна важност.
1.Хипнотичните програми в тази книга са просто някои от програмите, които аз използвам. Съществуват още стотици, които също са напълно ефективни. Всеки хипнотерапевт създава свои собствени програми и последователност.
2.Използвайте онези програми и последователност от книгата, които биха ви помогнали да започнете да използвате и да усъвършенствате вашите умения. Не се чувствайте ограничени от тях. Чувствайте се свободни да ги променяте модифицирате или елиминирате по начина, който чувствате, че най – добре отговаря на разширените ви знания и опит.
3.Импровизацията може единствено да бъде ограничена от собственото ви въображение, така че използвайте самохипнозата, за да усъвършенствате въображението си.
4.Използвайте визуализацията, за да постигнете резултатност. Припомнете си как накарах момиченцето да създаде трето око, с което да погледне във вътрешността на ухото си. След това тя освети ухото си, както електрическата светлина изпълва някоя пещера. Често колкото по необичайни и по – странни са визуализационните ви техники, толкова резултатите ви са по ефективни. Не се самоограничавайте в стандартния начин на мислене. Разкрепостете ума си.
5.Най – важното предупреждение: Винаги използвайте положителни и конструктивни изявления във вашите програми и внушения. Винаги казвайте онова, което искате, а не онова, което не искате. Например представете си че помагате на някоя жена да преодолее страха си от водата и я карате да се визуализира как плува. Бихте могли да кажете нещо като: “Сега се визуализирайте как се гмуркате във водата. Тя е топла и отпускаща. Денят е чудесен и вие сте щастлива. Вие се протягате във водата и започвате да плувате във басейна. Усещането е прекрасно. Вие сте добър плувец... и т. н.”
Не казвайте нещо като: “Вие няма да потънете, защото сте добър плувец” или “Не се страхувайте, не е дълбоко.”  Употребата на думите “да потънете” и “страхувайте” автоматично кара пациента да очаква най – лошото и вие по скоро ще засилите страха му, отколкото да го освободите от него. Така че преди да използвате каквито и да било да е думи и изрази, предварително много внимателно го обмислете. Друга ключова дума, която категорично трябва да избягвате, е думата “не можете”.
6.Винаги, когато програмирам някого спрямо нещо, аз приключвам с израза: “Което няма да навреди на никого...” Препоръчвам ви да правите същото. Вие не желаете да постигнете нещо, което би навредило на другите хора или пък на вас самите.
Сега вече имате представа за цялостния курс. Сега вие вече знаете кое е може би най – ценното средство за самоусъвършенстване в съвременния свят. Остава ви да направите само едно нещо:
Затворете очи, поемете дълбоко въздух и...

 

Издателска къща „Аратрон”
2003
ISBN: 9546260266