Животът е вечен! Има душа и духовен свят.
Всички са вечни души, но само доброто носи щастие.