Будизъм: Как да излезем от самсара?

Целта на будизма е да се спасим от вечният цикъл на прераждане на тази планета. Вярва се, че тук има страдание, а от страданието има изход, че има методи и път за спасение от страданието, както и че това е реално възможно. Вярва се, че има друг свят, отвъд човешкият живот, отвъд тази планета, в друг духовен свят, където няма страдание. Будистките философи са създали много сложни учения и логически игри на ума. Най-накратно и сигурно обяснение на будизма и метода за спасение от страданието (от преражданията) в по-добър и съвършен свят е пътя на състраданието. Добротата и помощта към другите.

Библията на будизма можете да прочетете тук, нарича се ДХАМАПАДА

Приятна книга за будизма можете да си свалите или да прочетете тук https://www.bdk.or.jp/pdf/buddhist-scriptures/09_bulgarian/TheTeachingofBuddha.pdf

Уикипедия за будизма тук