Дарения за развитието на сайта

BG50 UBBS 8002 1017 5328 50 Бойко Николаев Костадинов към банка ОББ Трябва да пишете в основания, че е за този сайт – духовно развитие.