Индуизъм: как да се освободим

Древните индийски мъдреци са разработили множество философски учения, които да мотиварат и подпомогнат хората да постигнат освобождение. Една от основните и най-възвишени достижения на индийската мистика, споделяна буквално точно и еднакво и от евангелието според Йоан в Библията е учението за Брахман, а именно че всички са едно. Прочети за Брахман в уикипедия.