Платон и Сократ

Едно от най-високите нива на мъдрост, с които разполагаме, е учението на Платон. Платон пише за великият философ Сократ. Твърде полезно е да се запознаем не с разкази за философите, а да четем самите текстове на тези велики мъдреци. Много са запазени до нас, преписвани надлежно и днес още можем да ги четем, както някога са ги чели, а може би както и ние някога сме ги чели, та сега отново.

Можем да прочетем тук важното съчинение на Платон – ДЪРЖАВАТА Не знам как по-ясно и силно да се изразя за важността на това да познаваш мъдростта на Платон. Нека опитам така. Разликата между човек, който е чел Платон внимателно, концентрирано и помнил и мислил върху текстовете… с човек, който не е чел Платон… е като разликата между гъсеницата в тъмен пашкул и пеперудата.