регресия

На живо, по телефона, през интернет, както е удобно.

Популярната техника за регресия към живота между преражданията или към минало прераждане. Без значение дали вярвате или не в това. Може просто да пробвате, но има проблем – не е достатъчен един единствен опит обикновено. Сериозният изследовател на тази тема ще опитва сам да си прави регресия и с помощта на други хора, ще опита много пъти преди да се откаже. И опита ще го научи за какво всъщност става дума.