за отвъдното и живота след смъртта, глава 2 на книгата “разговори с небесата” на джеймс ван прааг

Отвъдното

Живот след смъртта

Медиум

от книгата “РАЗГОВОРИ С НЕБЕСАТА”

Джеймс Ван Прааг

Глава 2

ДАРБАТА

Какво е енергия? Енергия е всичко. Ако трябва да й дадем едно по-просто определение, енергията представлява молекули, които се въртят или вибрират с различна скорост. Освен това всичко във физическия свят вибрира с постоянна скорост. Ето защо предметите и живите същества на Земята изглеждат твърди. Колкото по-ниска е скоростта, толкова по-твърди и плътни са телата, например столът, на който седите, тази книга, която четете, къщата, в която живеете, и, разбира се, вашето физическо тяло. Отвъд нашия триизмерен свят молекулите вибрират много по-бързо или с много по-висока скорост. Следователно, в такава фина среда, или ефирно измерение, каквото е света на духовете, нещата са по-свободни и с по-малка плътност.

В нашето физическо тяло се намира още едно, което се нарича астрално, ефирно или духовно тяло. То е абсолютно копие на физическото и също има очи, коса, ръце, крака и т.н. Голямата разлика между физическото и ефирното тяло е, че молекулите на ефирното тяло вибрират много по-бързо, с по-висока скорост, отколкото неговия физически двойник. Обикновено ние не можем да видим астралното тяло, макар че някои хора са способни на това. По време на промяната, която се нарича смърт, ефирното тяло се откъсва и се освобождава от физическото. Ефирното тяло не се поддава на заболявания и умора, които някога са били част от физическото тяло, и има способност да се движи от едно място на друго чрез мислите.

ЕДИН МЕДИУМ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА РАЗНООБРАЗНИ СПОСОБНОСТИ

Хората, които по физически или ментален начин могат да се включат на по-бързата вибрация на духовното тяло след смъртта, се наричат медиуми. Както предполага терминът, медиумът е човек, който е посредник[1] между физическия и духовния свят. Медиумът е способен да използва енергия, за да проникне през тънкия воал, който разделя физическия и духовния живот. Начинът, по който трябва да гледате на медиумната връзка, е следният: Човешките същества са сътворени със свръхсъзнателен, подсъзнателен и съзнателен ум. При медиумната връзка всички мисли, чувства и картини се прехвърлят в свръхсъзнателния, или духовен, ум. Ние непрекъснато събираме духовни впечатления по този начин, но само медиумът може да ги интерпретира. След това посланието преминава в съзнателния ум и се освобождава.

Терминът “ясновидец” често се използва като общо понятие за всеки, който работи в сферата на свръхестественото. Всеки човек е ясновидец в една или друга степен, но не всеки е медиум. Медиумът не предсказва бъдещето. С други думи, медиумите са ясновидци, но не всички ясновидци са медиуми. Ясновидците и медиумите използват едни и същи структури на ума, но медиумната връзка се различава от това, “да бъдеш ясновидец”, или от ясновидството. Както медиумната, така и ясновидската връзка е телепатична. Телепатия е друга дума, която се употребява, за да отрази комуникацията. Например вие сте с приятел и казвате точно онова, което той си мисли. Вашият приятел отговаря: “Ти изглежда си ясновидец.” Човек с ясновидска дарба може да прави разчитане на неодушевени предмети или хора като се настрои на вълните на енергията, която се излъчва от обекта или от човека. Именно чрез тази аура на предмета или на човека ясновидците могат да разкриват факти от миналото и бъдещето им. Те могат също да получават енергия от предмета или от човека, като я почувстват или видят. Тъй като в енергийния свят не съществува категорията време, малко ясновидци могат да ви дадат точната времева рамка за информацията, която получават.

От друга страна, медиумът е човек, който може да чувства и/или да чува мисли, гласове или да има внушения от света на духовете. Духовете също използват телепатия. Медиумът е способен да стане напълно възприемчив към високите честоти, или енергията, с която вибрират те. Освен това мислите на духовете се изявяват и се отпечатват върху свръхсъзнателния ум на медиума. Оттам посланията преминават в съзнателния му ум и медиумът разкрива онова, което духът мисли или чувства. Медиумите навлизат много по-надълбоко от обикновените ясновидци, защото те отварят себе си за безплътната енергия. Информацията на ясновидците не идва от безплътните духове, които се намират на по-високочестотно ниво. Невидимият свят използва голяма част от жизнената енергия на медиумите, за да изпрати посланието. Медиумите работят направо с духовете и двете страни трябва да имат желание да вземат участие в процеса на комуникация. В противен случай тя няма да се осъществи.

По-ясна представа за медиумните връзки можем да получим с помощта на сънищата. Много често сънуваме роднини или приятели, които са починали. Сънищата изглеждат толкова истински, че ние можем да се закълнем, че наистина сме били с тях. Толкова силно е чувството, което остава у нас. Това е така, защото по време на съня си ние наистина сме били с нашите любими същества на духовно ниво. Когато спим, ефирното ни, или астрално, тяло пътува из неземни места, където се срещаме с обичани от нас хора и можем да си поговорим с тях.

Медиумите могат да бъдат разделени в две ясно разграничени категории. Първият и най-често срещан тип са менталните медиуми. Както показва думата ментален[2], те използват ума си – интуитивния или космически ум, а не рационалната или логическата му част. Този тип се подразделя на няколко категории: ясновиждащи, ясночуващи, ясноусещащи и възприемащи внушени идеи.

Ясновиждане

Самото название подсказва същността на тази способност. Ясновиждащият използва инстинктивните си усещания от вътрешното си зрение, за да види отделни предмети, цветове, символи, хора, духове или сцени. Тези картини са невидими за просто око и обикновено нахлуват в съзнанието на медиума, сякаш са истински. В повечето случаи, гледките трябва да могат да се разпознаят от човека, на когото се прави разчитане и когото наричам “питащия”.

Ясночуване

Ясночуващите възприемат с помощта на парапсихичното, или свръхчувствителното, си ухо. Те могат да чуват звуци, имена, гласове и музика, които вибрират с висока честота. Подобно на кучетата, които чуват звуци с по-висока честота, отколкото хората, медиумите също имат слух за звуците, които са извън нормалната честота, която ние възприемаме. Ясно чуващите казват на питащия точно онова, което чуват на по-високото ниво на вибрация. Макар че долавят истинските гласове на духовете или техния шепот със същата модулация, с която те са говорили на Земята, те казват на своите клиенти със собствения си глас онова, което чуват.

Ясноусещането

Това е форма на ментална връзка на медиума посредством ясни усещания. Тези медиуми усещат, когато духовете са в стаята. Истинският ясноусещащ обикновено чувства личността на духа, която прониква в цялото му същество. Той може да съобщава послания на питащия, които са получени чрез силни и изразителни чувства и емоции, идващи от духа. Тук се използва не само умът на медиума, но и неговото емоционално тяло.

Възприемане на внушени идеи

Този метод е известен още като внушение за говорене, внушение за писане или внушение за изкуство. При него медиумът получава мисли, впечатления, знание – и всичко това без преднамереност. То се различава от ясноусещането, тъй като тук емоционалното състояние не е така очевидно, както когато личността на духа прониква в предаваното съобщение. Възприемането на внушени идеи е много обективна медиумна връзка. В нея отсъстват и силните емоции и свързаността на личността на духа с посланието. Тя е свързана с ясноусещането. Макар че внушените идеи идват от духове, личността им не се натрапва на медиума.

В много случаи няколко души могат да въздействат на един земен реципиент по този начин. Тази група обединява своите мисли и внушава на даден човек да напише определена музика или да нарисува конкретна картина. Отново искам да подчертая, че това не се прави на емоционално ниво, а по-скоро става въпрос за чисто вдъхновение. Много велики художници като Микеланджело, Моне, Реноар и музиканти като Бах, Моцарт и Шуберт са били медиуми. Известни са и велики учени и лекари от миналото, които също са били медиуми и са използвали внушени идеи. И днес около нас имаме прекрасни артисти, музиканти, писатели, актьори и говорители, които използват внушени идеи или друг тип медиумни способности.

Вторият тип медиуми са физическите медиуми, които се различават от първите. Те използват истинското си физическо тяло, докато менталните медиуми използват само своя ум. Създаването на канал е една много известна форма, която се използва от физическите медиуми.

Нашите тела излъчват вещество, което е известно като ектоплазма. Този термин произлиза от гръцката дума ectos, което означава “външен”, и рlasma, което означава “нещо моделирано или оформено”. Ектоплазмата е открита от д-р Шарл Рише, френски професор-физиолог, след като той забелязал една мъглява субстанция да се излъчва от телата на няколко медиума. Ектоплазмата е невидима и освен това варира по плътност. Може да се появи като газ, течност или най-често като прозрачна субстанция. Тя е безцветна, без миризма и се смята, че теглото й е около 8.6 грама на литър. Ектоплазмата се среща при повечето хора, но е особено добре развита при медиумите. Може да бъде видяна главно в тъмна среда, тъй като е изключително чувствителна към светлината. Ектоплазмата може да излиза от ушите, устата, носа или областта на слънчевия сплит на медиума. Този гъст, газообразен материал може да се използва по най-различни начини. Ето някои от тях.

Вокална кутия

При този конкретен вид медиумна връзка ектоплазмата се моделира така, че да се оформи една изкуствена вокална кутия, от която излиза гласът на духа. Звукът е подобен или напълно съшия като гласа на човека, докато той е бил жив на Земята. Аз съм присъствал на четири сеанса, където беше представен този феномен. Имах щастието да се запозная с известния английски физически медиум Леели Флинт. На неговите сеанси идваха много знаменитости. Сред най-честите посетители беше Мей Уест, която също редовно прави сеанси. По време на третата ми среща с Лесли се появи моята майка и гласът й звучеше по същия начин, както на Земята. Тя ме назова с галеното ми име, което никой друг, освен нас двамата, не знаеше. Изживяването, меко казано беше вълнуващо и незабравимо. За нещастие, този вид медиуми се срещат рядко и аз зная само за още един медиум, който е сред живите и който може да използва този феномен.

Материализация

Това е най-рядко срещаната форма на физически медиумни връзки и най-впечатляващата. С помощта на духове – медиумите могат да образуват отделни крайници, лица, глави, торсове и дори цяло тяло, което е точно копие на покойника, така както той е изглеждал на Земята. Плътността на материализацията зависи силно отличните способности на медиума. В началото на този век са живели много известни медиуми, които са практикували материализация. Сред тях са били Джак Уебер, Етел Поуст-Периш и Хелън Дънкан.

Материализиране на дребни предмети Това е феномен, при който различни обекти като бижута, цветя, монети и други подобни се материализират в стаята, където се провеждат сеансите. Едно от вярванията, свързано с този вид материализация е, че един предмет се дематериализира на едно място и се материализира на друго. Според друго вярване предметът се образува направо от света на духовете.

Лечителски способности

Друга форма на проява на физическите медиуми са лечителските способности. Тялото на медиума е изпълнено с лечебна енергия от света на духовете. След много практика той може да лекува хората от различни нелечими заболявания. Това няма връзка с магнетичното лечение, където за лекуване се използват жизнените сили на медиума.

Фотографиране на духове

Този тип прояви на медиуми е по-често срещан. Призрачни фигури или точни копия на покойници се появяват на различни снимки. Също така върху тях могат да се забележат бели петна, светлини или “искри”.

Аз съм ментален тип медиум и използвам дарбата си за ясновиждане и за ясноусещане. Обикновено казвам на питащия, че съм просто един телефон към света на духовете. Както хората възприемат ежедневно различни мисли, така и аз осъзнавам и съм чувствителен към мисловната честота, която духовете създават и изпращат към съзнанието ми. За да се настроя на честотата на мислите и чувствата на духа, аз трябва да издигна моите вибрации на по-високо ниво, а духът на свой ред трябва да намали своята честота на вибрациите. Понякога това може да се окаже много трудно. Обикновено не чувам цели изречения, както при нормален разговор с хора. Когато един дух казва: “Здравей, как си днес!”, аз ще чуя нещо от рода на: “вей, си днес”.

Когато съм с клиент, е важно енергията в стаята да хармонира и с него, и с мен. Предпочитам да извършвам сеансите си у дома, където условията са балансирани, спокойни и е тихо и приятно. Когато питащият влиза в стаята, аз мога веднага да кажа дали той е нервен, ядосан, неспокоен, изплашен, вглъбен, отворен или некомуникативен. С други думи, мога да почувствам енергията около питащия. Ако е необходимо, карам човека да се отпусне чрез кратка медитация. След нея, когато клиентът ми е по-спокоен, аз обяснявам как работя и какво трябва да се очаква. Клиентите могат да записват на касета сеансите си с мен.

ОБЩУВАНЕТО С ДУХОВЕ

Когато почувствам фината енергия около мен да се променя, аз се отпускам и отварям ума си за мислите на онези, които се опитват да се свържат. Повтарям на питащия точно онова, което получавам, без да мисля или да се опитвам да интерпретирам думите. Дори ако мислите ми изглеждат несвързани, най-вероятно те ще бъдат разбрани от него. Макар че се опитвам да не анализирам онова, което чувам, понякога го правя. Но трябва непрекъснато да си напомням, че онова, което на мен ми изглежда незначително, може да се окаже от изключителна важност за този човек.

Също така, като ясночуващ, аз мога да усетя условията, при които е настъпила смъртта на индивида, с когото се свързвам. Когато духът се връща към земната атмосфера, у него се появяват спомени, свързани с последните му мигове във физическия свят. За почти всеки смъртта е най-яркият спомен. Например, ако човек е починал от сърдечен пристъп, аз мога да почувствам духовното присъствие чрез стягаща болка в областта на гърдите. Ако някой е починал от рак или СПИН, аз най-вероятно ще почувствам тялото си опустошено. Ако смъртта е настъпила внезапно, като при убийство, тялото ми ще бъде разтърсено. Ако пък човекът се е самоубил, усещането ми ще съответства на начина на самоунищожение. С други думи, ако са използвани таблетки, аз ще почувствам тежест в стомаха и внезапна сънливост. Ако човекът се е застрелял, може би ще почувствам остра болка в областта, където е влязъл куршум. Първите ми впечатления се проявяват на емоционално ниво. Следователно, ако един дух е разстроен и плаче, аз вероятно внезапно ще се почувствам депресиран и ще започна да плача. Ако той се смее и шегува, и аз ще започна да се смея.

Личността на духа почти винаги придружава емоционалните послания, които изпращам. Например, ако един дух е бил авторитарен, когато е живял на Земята, в тона на гласа ми могат да се появят заповеднически нотки. Ако той е имал остър език, аз най-вероятно ще започна да говоря по същия начин. Ако индивидът е бил лишен от емоции, прикривал е чувствата си и не е обичал да се разкрива, на мен може би ще са ми необходими много усилия, за да опиша нещо емоционално.

Обикновено, духовете изпращат посланията си на питащия така, че да бъдат лесно разбрани. В началото на комуникацията духът казва името си или къде живее, или някакъв незначителен факт, който е очевидно доказателство за питащия, че неговият любим човек е тук. Много често духовете съобщават незначителна информация, която е известна само на питащия. Например бабата на клиента ми може да каже, че харесва одеялото на цветя, което покрива леглото му. Или може да започне да говори за книгите, които той наскоро е извадил от кашоните и е поставил на втория рафт на библиотеката си.

Много хора ме питат защо духовете съобщават толкова дребни неща, когато има цял нов свят, за който могат да говорят. Отговорът е много прост: това е едно най-обикновено доказателство, което потвърждава, че духът съществува и наистина комуникира с вас.

Освен това, ако духът е имал хоби или е проявявал интерес към определена дейност на Земята, най-вероятно той ще съобщи за това свое влечение по време на разчитането. Например аз имах клиентка, чийто покоен съпруг й каза, че трябва редовно да слага храна в жълтата хранилка на птиците, която виси в задния им двор. Тя каза: “Боже Господи, това е той. Всяка сутрин имаше навик да ходи и да слага семена в хранилката. Не мога да повярвам. Той е прав. Тази седмица забравих да сложа храна. Това е толкова невероятно.” На всеки друг тази мисъл може да изглежда доста незначителна, но за нея това беше потвърждение, че наистина говори със своя съпруг. Имената са важни, но дребните детайли наистина помагат да се види, че комуникацията между духа и питащия е автентична. Тя е необходимото доказателство, че духът е този, за който се представя.

Човек трябва да осъзнае, че когато някой премине от другата страна, това не означава, че той е научил всички тайни на вселената. При смъртта се изоставя само физическото тяло, така както се захвърля старо палто. В действителност, личността остава същата, притежава същите предпочитания, предразсъдъци, таланти и нагласи. След време духът може да напредне и да премине на по-високо духовно ниво и вероятно да постигне просветление, но това също зависи от отделния индивид. Освен това ние трябва да осъзнаем, че познанието на духа обикновено е на малко по-високо ниво, отколкото при хората от физическия свят.

ДУХОВЕТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ КАРМАТА

Много клиенти идват при мен и търсят информация от духовете във връзка със своето благосъстояние, любов или кариера. Обикновено аз им казвам, че вероятно ще бъдат разочаровани. Духовете не винаги могат да им дадат подобна информация. Всичко зависи от това, дали духът знае отговора и също така дали му е позволено да го разкрие. Когато една душа идва на тази земя, за да научи определени уроци или да постигне духовен напредък, последното нещо, от което се нуждае, е някое духовно същество да й даде отговорите на ситуации, които се явяват като тест. Ние трябва да разберем, че има духовни закони и духовете не могат да се месят или да се опитват да влияят върху духовния напредък или върху кармата на друг. Така че определена информация може да бъде забулена или скрита от питащия. Духовете ни обичат прекалено силно, за да си позволят да попречат на нашето израстване.

Позволете ми да ви обясня по-ясно механизма на духовните уроци чрез следния пример:

Една жена на име Марси дойде при мен и първия й въпрос беше дали ще има дете. Появи се нейният дядо и й каза:

– Първо трябва да смениш дома си и да отидеш на място, което е разположено високо над вода и тогава ще родиш момче. Не преди това!

– Но аз съм минала 40-те. Какво да правя? – отговори тя.

– Важно е Божието време, не твоето – каза дядо й.

Марси научи още подробности за своето преместване и за семейството си. Духът й каза, че това ще се случи в подходящия момент. След година и половина тя дойде отново и ми съобщи, че вече живее в къща близо до Тихия океан и е бременна в третия месец.

Друг подобен случай се отнасяше до едно момиче на име Нанси, което беше пред развод. Дойде майката на Нанси и й каза, че тя ще напусне настоящия си съпруг, но скоро ще се омъжи отново – този път за човек, с който много повече ще си подхождат.

– Къде ще срещна този мъж и как изглежда той? – попита Нанси.

– Не мога да ти кажа това, но трябва да знаеш, че то е истина – отговори майка й.

Майката не можеше да съобщи на дъщеря си отговорите на тези жизненоважни въпроси, защото момичето трябваше да премине през живота и да вземе някои предизвикателни решения самостоятелно. Може би те щяха да й помогнат в личностното й израстване и да я направят по-силна.

Успешна комуникация се осъществява, само ако съществува силно желание и от двете страни. Всички ние можем да общуваме със скъпите за нас хора, с които сме разделени. Само трябва да бъдем с отворени умове и между нас да съществува общо разбиране за любовта и енергията. Когато направим това, ние сме само на крачка от вълнуващи открития.

В Глави 10 и 11 обяснявам как можем да се подготвим, за да бъдем по-възприемчиви към посланията на духовния свят, и давам разнообразни упражнения и методи, с помощта на които да се настроим на честотата на по-висшите светове.