вечен живот

вечен живот

от книгата на Мери Ан Уинковски КОГАТО ДУХОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Какво знаят духовете и какво – не

Духовете знаят, че са мъртви

Понякога хората ме питат дали духовете не остават на земята, защото не осъзнават, че са мъртви. Но здравият разум ми подсказва, че те могат да гледат отгоре телата си и следователно разбират какво се е случило. Многобройните ми разговори с духове могат да го потвърдят. Духовете на бебета и малки деца рядко присъстват на бдението или погребението си, но въпреки това съм разговаряла с тези на 5-6 годишни и съм чувала следното: „Е, знам че изглеждам като заспала, но всъщност съм мъртва“.

Всъщност още не съм срещала дух, който да не знае, че е мъртъв. Може и да не им харесва, че са мъртви, но съзнават това и дори знаят как са умрели. Тази е една от причините, поради които мога да помагам на правителствени агенции и законовите органи. Всички жертви на убийства, които са видели убиеца си могат да го идентифицират, особено ако са го познавали в реалния живот.

Духовете от преходността не притежават специално, по-висше знание

Докато духът не премине в отвъдното, той няма как да придобие знания извън живота на смъртните. Духовете не могат да предсказват бъдещето. Не могат да познаят кои числа ще спечелят от лотарията. Не могат да предложат съвет или защита, нито да предават съобщения от други духове, които са преминали в отвъдното и вече не са част от Светлината. Има такива, които хората наричат „духове лъжци”. Те са готови да направят всичко възможно, за да предадат грешна информация на медиумите. Честно казано, аз не смятам тези духове за специална категория. Ако чичо ви Лу е бил голям лъжец приживе, той ще бъде такъв и като мъртъв. Ако леля ви Елси не е знаела отговорите на определени въпроси, когато е била жива, няма да стане по-умна, след като премине в отвъдното.

Някои медиуми твърдят, че получават информация от ангели и пазители на духовете. Когато информацията е вярна, най-вероятно идва от същество, което не е свързано със Земята. Стояла съм до едни от най-уважаваните медиуми – тези, които винаги поднасят логична и вярна информация – и не съм видяла духове в съседство по време на сеансите. Това ми налага да мисля, че информацията им бива предавана от дух, който е навлязъл в Светлината.

Духовете все пак имат достъп до информация, която не биха могли да придобият приживе, просто защото могат да се разхождат навсякъде и да наблюдават хората, без самите те да бъдат забелязани. Фактът обаче че покойният ви мил стар съсед може да наднича през прозореца ви и да наблюдава сутрешните ви процедури за разкрасяване не се смята за по-висше знание, поне не и в моята книга!

Способността на духовете да придобиват такива знания за хората понякога затруднява много работата ми. Веднъж бях извикана в къща, в която сексапилният дух Дикси създаваше сериозни недоразумения във връзката на млада двойка. Бях чула вече достатъчно, когато Дикси започна да ми обяснява, че е проследила съпруга Франк до дома му от някакъв открит бар и че съпругата му Кенди е истинска интригантка. Дали наистина исках да знам, че Франк е дал на Кенди диамантена гривна, която Кенди тайно е върнала в бижутерията, защото смятала, че няма достатъчно камъни по нея? И наистина ли бе необходимо духът да ми каже, че Кенди излязла специално да си купи луксозно бельо… но не Франк щял да бъде изненаданият? Не, онзи случай опреде показателен за многото пъти, в които чувах повече отколкото исках да знам. За нещастие често чувам подобен род клюки. Когато осъзная, че съществува опасност да бъда уловена в мрежите на подобна сапунена опера, правя всичко необходимо да подтикна стопанина на дома да ми позволи да сътворя Светлината и да го освободя от духа възможно най-бързо и при минимален брой въпроси.

Откриване на духовете, останали в преходността

Много хора твърдят, че има различни начини за забелязване на духове. За мен е много лесно. Aз просто ги виждам пред себе си. И, както вече обясних, мога също така да ги видя в сградата, от която някой ми се обажда. Дъщеря ми Тара, която също като мен може да общува с непреминалите в отвъдното духове, получава ужасно главоболие в тяхно присъствие. То утихва, след като успее да ги убеди да влязат в Бялата светлина.

Чувала съм за хора, които използват измерватели на енергията или други уреди за намирането на духове. Не разбирам как работят тези апарати, нито каква енергия се предполага, че долавят. Единствения път, в който бях свидетел на използването на подобен уред, полученият резултат бе неубедителен.

Свърших доста добра работа за едно мило и приятно семейство от Кливланд. Първия път ме поканиха, за да ги отърва от зле настроени духове, които особено обичаха да дразнят домашните им любимци. Рик бе предприемач със собствен бизнес. Повечето от духовете го бяха проследили до дома му от различни места, посетени от него по работа. Прочистих къщата и той продължи да ми се обажда понякога.

С бума на пазара за недвижима собственост Рик сложи началото и на нов бизнес, който му налагаше чести пътувания със самолет. Отиваше до крайните квартали на някой град, купуваше някоя порутена къща, обновяваше я и я продаваше с добра печалба. Доста често тези къщи имаха лоша история – бяха или свърталища на наркотици или сцени на насилие например. След известно време Рик забеляза, че среща много повече проблеми в работата си на някои от тях. Обади ми се, когато се изправи пред наистина предизвикателен ремонтен проект. Отидох, за да очистя къщата от насъбралите се в нея злобливи духове и да направя работата му по-приятна.

Рик бе човек, който предпочиташе да свърши всичко сам. Неговата философия бе никога да не плаща на някого за работа, с която би могъл и сам да се справи. Затова нe бях съвсем изненадана, когато един ден ми се обади от мястото на новия си проект и ме запита дали там се навъртат духове. Имаше, да. Той ми каза да пропусна подробностите и да отида дотам.

Пристигнах, прекрачих през прага и извиках на Рик, че съм там. Той работеше на горния етаж и ми отговори, че ще слезе веднага. Докато го чаках, забелязах странна машина в средата на една от стаите. Приличаше на прахосмукачка. Забелязах също три духа, разположили се в ъглите.

Рик влезе в стаята и отиде право при машината.

– Проверих я, станал съм много добър в това.

Нямах представа за какво говори, затова само кимнах.

  • Кажи ми колко духа има тук? – запита. – Но не ми давай никаква друга информация.

Осведомих го, че в къщата има три духа.

  • Добре – каза той и натисна един от бутоните на машината. – Този път аз ще ти кажа къде са.

Започна да крачи из стаята и да размахва тръбата като вълшебна пръчица. Машината започна да бръмчи тихо, а от време на време издаваше и звук, който приличаше на щракането на ключалка.

Облегнах се на рамката на вратата и продължих да наблюдавам действията му. Винаги съм готова да науча нещо ново. Рик обиколи стаята два пъти, преди да спре пред камината. Машината тракаше като картечница.

– Тук има дух – каза той уверено.

– Не го виждам – отговорих.

Лицето на Рик помръкна.

– Нищо ли няма? – Отиде в друга част на стаята. – А тук?

Казах му, че един от духовете стои на първата площадка на стълбището. Той отиде нататък, но машината мълчеше.

– Глупаво нещо – ядоса се Рик и рязко изключи машината. – Мисля, че просто хвърлих четиристотин и петдесет долара на вятъра.

Aз не бях напълно убедена в безполезността на машината.

– Може би тя отчита някакъв друг вид енергия – предположих. И му напомних, че виждам единствено непреминали духове, което не означава, че в стаята няма и други същества.

Но Рик продължи да се чувства разочарован.

Сега, когато имам време да се замисля, се питам дали машината на Рик не бе подобна на онази, която използват за лов на духове в телевизионните сериали. Може би тези устройства долавят определени видове енергия. Знам само, че този единствен път, когато наблюдавах работата на такава машина, тя не отчете присъствието на духовете, които аз виждах.

Призоваване на духове

Дa поканите дух в дома си никога не е добра идея. Все пак не мога да ви кажа колко много хора ми се обаждаха през годините, след като си бяха провеждали експерименти с различни начини за призоваване на духове – масички за спиритични сеанси, автоматично писане, черна магия или други нечестиви практики. Има дори такива, които ходят на погребения или на гробищата и отправят недвусмислени покани към духовете да се приберат у дома с тях. Може би мислят, че е „страхотно” къщата ти да е обитавана от дyxoвe. Не мога да се изразя достатъчно силно колко лоша е подобна идея. Присъствието на който и да е дух може да предизвика множество проблеми – от физически болести (като например зачестяване на простудните заболявания и инфекциите на горните дихателни пътища) до технически проблеми като повреди на електрическите уреди и дори такива дребни неудобства като непрекъсната загуба на ключовете и чековите книжки.

Използването на масички за спиритически сеанси1 и посещаването на такива са два от най-популярните методи, с които любопитните се опитват да общуват с любимите си мъртви хора. Често духовете, с които тези хора искат да общуват, вече са преминали в отвъдното; вместо да разговарят с любимата си стара баба, присъстващите могат да бъдат изиграни от останалите на земята духове. Те могат преднамерено да им кажат неща, за да предизвикат у тях силни реакции. Така ще си осигурят енергията, от която имат нужда, за да оцелеят.

Къде се събират духовете

Противно на общоприетата вяра, гробищата не са най-обитаваните от духове места на земята. Доста необичайно е да видите там дух, с изключение на онези, които присъстват на погребението си. Някой дух – най-често на възрастен човек – може да се отбие на гробището, за да провери дали семейството му поддържа гроба му. Обаче повечето духове имат нужда от енергия, а там не могат да получат достатъчно поради малкия брой хора.

Веднъж бях помолена да говоря на местната погребална асоциация. Често ме молят за подобен род речи и тъй като ставаше въпрос за местна организация реших, че членовете й са ме чули да говоря по радиото или са чели статии за работата ми в местната преса. Очаквах да имам възможността да разговарям с поне няколко интересни духа в ресторанта или банкетната зала, избрана за провеждане на срещата. Ресторантите са място, където можете да откриете доста духове. Те или обитават мястото, или са прикрепени към някои от клиентите.

Представете си изненадата ми, когато бе обявено, че ще произнеса речта си в току-що построен мавзолей. Признавам, че бях малко разтревожена от перспективата да се изправя срещу събралите се директори на гробищни паркове и погребални агенти и да им кажа, че наоколо няма нито един дух. След което да им обясня, че гробището е мястото, което те много рядко посещават.

За мое щастие три духа бяха решили да посетят срещата. Бяха дошли с някои от гостите – което е малко необичайно, тъй като директорите на гробищни паркове обикновено не привличат духовете. Един от духовете бе дошъл с уредника на съседното гробище.

Директорът и работниците на гробището, определено за срещата, бяха най-скептично настроените от цялата група. Непрекъснато си разменяха погледи, които недвусмислено показваха, че не вярват на думите ми.

Духът ми каза, че напоследък уредникът има безкрайни проблеми с оборудването и по-специално с косачките на трева. Когато споменах това, двамата директори се спогледаха.

– Дали Чарли не е споменал за проблемите с косачките? – запита студено колегите си един от тях.

– Може би той е казал нещо – отговори жената до него.

– Може би под нещо имат предвид, че косачката разби стената на офиса миналата седмица – измърмори духът.

Предадох казаното от него. Очевидно историята за избягалата косачка се разнасяше от уста на уста в средите на директорите и уредниците на гробищни паркове, защото половината зала избухна в смях. Двамата скептици се погрижиха да седнат на моята маса, когато по-късно отидохме да празнуваме в ресторант.

Но преди да закрием срещата, трябваше да свърша още нещо. Един от духовете бе жена, която бе особено нещастна, защото бе погребана на нежелано от нея място. След построяването на мавзолея били създадени нови погребални площи вътре и вън от него. Духът на мисис Тобин се навъртал около гробището с надеждата да привлече вниманието. В последния момент семейството й пренебрегнало нейното желание да бъде погребана в мавзолея и избрало място на открито.

Обясних загрижеността й на управителя на мавзолея и той обеща да се свърже със семейството й и да съдейства за преместването на тялото вътре. Когато по-късно помоли семейството да удовлетворят желанието на мъртвата, те се свързаха първо с мен. След като зададоха няколко въпроса на духа на майка си, се извиниха, че са потърсили по-евтин вариант, и помолиха тялото й да бъде преместено.

Никога не казвайте „никога”

Може би най-важното, на което опитът ми с духовете ме е научил, е, че те не са много различни от живите. След петдесет години общуване с тях започнах успешно да предугаждам поведението на определени типове духове. Знам обаче, че ще бъде грешка да изпадна в самодоволство. Могат да минат години, без да срещна определен тип духове, за които знам, че бродят по земята. Например наистина жестоките и злобните (повечето от които ще представя в глава девета) или вампирите и злите духове, които се превръщат в жени). Последните два вида могат да имат сексуални контакти с хората.

За толкова години работа съм обиколила земното кълбо и съм срещала какви ли не хора, а все още не съм изгубила способността си да се удивлявам на различните характери. Така че не съм изненадана, когато срещна дух с необичайно поведение. Всъщност обикновено съм благодарна за новото знание и гледна точка относно съществуването на духовете. Дългогодишният ми опит показва, че определени вярвания за духовете са истина, докато други несъмнено са продукт на заблуди и грешно представяне от страна на медиите. Но също така признавам, че всяка нова среща с дух крие потенциал за нова информация и знания. Мисля, че затова, след толкова много години, продължавам да изпитвам радост от работата си. И макар че не намирам нищо драматично във всекидневното ми общуване с духовете, съм убедена, че бъдещето крие изненади.

1 Повърхността им е покрита с букви, цифри и други символи, за които се предполага, че помагат при общуването с духовете. – Бел. пр.