отвъден живот

Част III

Живот с духовете

10

ДА СИ ТЪРСИШ БЕЛЯТА

Как и с какво хората привличат духовете от преходността

Един от първите въпроси, които ми задават, докато прочиствам къщата от духове, е: „Това духът на моята майка/баща/близък роднина ли е?”. Може да се изненадате, но повечето пъти отговорът е „не”. В началото някои ос­танали на земята духове търсят близостта на семейството, но след известно време те сякаш разбират, че болести­те и другите проблеми, които връхлитат съпрузите или децата им, са директно свързани с тяхното присъствие в къщата. И макар да съм срещала духове, които изглеждат очаровани от възможността да накарат семействата си да страдат, повечето не искат да създават проблеми на любимите си хора, останали след тях на този свят.

След като предам най-общо „визитката” на някой непреминал в отвъдното дух – име и възраст, причини и обстоятелства около смъртта, място на погребване, – повечето хора искат да научат повече подробности от живота му. В някои случаи се оказва, че са познавали бегло покойника или пък си спомнят къде може да са го срещали.

Но в наистина огромен брой от къщите, в които ме канят, живите и духът, който обитава там, са си напълно непознати.

– Е, какво прави той тук? – пита озадачената собственичка, след като й разкажа за мъжа на средна възраст, кой­то поврежда непрекъснато фурната й. Напълно разбирам нейното объркване. Как става така, че хората споделят дома си с един напълно непознат дух?

Aз дойдох първи тук

Понякога хората се нанасят в жилище, което е вече обитавано от дух. Ако домът остане празен за кратко, духовете не тръгват непременно да търсят друг източ­ник на енергия. По различни причини те обикновено се при­вързват към определено място. Ако успеят да намерят из­точник на енергия, просто се връщат в празната къща, за да чакат следващия собственик.

Ако наскоро сте купили къща и в момента правите ремонт, обърнете внимание на работниците, които сте наели, и на процеса на работа. Необясними забавяния, не­очаквани инциденти и напрегната атмосфера могат да бъдат резултат на изгладнял за енергия дух. Ремонтните работи могат също така да разгневят духа, който смята това за „свой” дом и не обича промените.

Една двойка ми се обади, след като се бе нанесла в къща­та на мечтите си. Месеци наред търсели идеалния дом и бяха сигурни, че осемгодишните им синове близнаци също ще го харесат. Родителите планирали всяко от децата им да има собствена спалня, но синовете им скоро отказа­ли да спят сами. И родителите решили да използват сво­бодната спалня като временна стая за игри, докато под­готвят тази в мазето. А ремонтните работи в мазето още от самото начало били свързани с кавги и проблеми. Всичко се обърквало – инструментите не били там, къде­то по-рано били оставени; гредите все били отрязани накриво, а бащата и работниците получавали дребни нара­нявания. Още по-лошо било това, че бащата се задушавал и изпитвал необяснимо раздразнение при всяко свое слизане в мазето. Нямало очевидна причина за нервното му състо­яние, но то продължавало часове, дори и след като спирал да работи. Новата стая за игри най-после била завършена и момчетата решили, че все пак искат да имат самосто­ятелни стаи. Всичко било съвършено в продължение на две седмици. Но скоро майката отново започнала да намира сутрин двамата си сина в едно легло, а те ожесточено от­казвали да играят в красивата нова стая в мазето.

Един ден майката ги чула да си говорят, спрели в под­ножието на стъпалата към мазето. В гласовете им се до­лавяли страх и объркване.

– Не разбирам защо ни кара да слизаме тук долу с онзи мъж – казало едното момче.

– Тя не знае за него, глупако – отговорило другото и до­бавило сериозно: – Страх ме е от него.

– Да, може да ти изкара акъла, като стои неподвижно и те гледа втренчено.

– И на всичкото отгоре чупи играчките ми!

Майката не знаела как да изтълкува разговора. Много ско­ро след това тя също започнала да забелязва странни неща в мазето. Новата перална машина се повреждала непрекъсна­то. После банята се нуждаела от ремонт. Не обръщала вни­мание на случващото се и на забележките на момчетата до деня, в който ситуацията станала много по-сериозна.

Майката слизала по стъпалата към мазето, натова­рена с прането, а двете момчета се втурнали нагоре по стълбите, очевидно силно изплашени от нещо. Спрели по средата и едното втренчило поглед във въздуха точно пред майката. На лицето му се изписал ужас, то полит­нало назад и паднало по стълбите, като повлякло, без да иска, и брат си със себе си.

– О, мили Боже! – извикала майката и се спуснала надо­лу към момчетата. И двамата били доста разтърсени от преживяното, макар и невредими. – Какво стана? – попитала

– Непрекъснато ти го повтаряме! – извикало момче­то, което се било препънало, а в очите му се събрали сълзи. – Онзи мъж Отново беше долу! Идвахме при теб, за да те доведем тук, когато той изведнъж се появи на стълбите – точно пред теб! – добавило другото вече малко по-спокойно. – Той е страшен, ужасява ни!

Майката почувствала как космите по тила й на­стръхват. Огледала цялото мазе. Стаята била странно зловеща, въпреки ярките цветове и многото прекрасни играчки – нещо, което била забелязала и преди, но на ко­ето тогава не обърнала внимание. Спомнила си проблеми­те, които имал съпругът й при ремонта на помещението, злополуките, лошото му настроение.

Веднага щом ми се обади, усетих нещо негативно в къщата. Не зъл дух, но определено духа на лош човек. Точно това и открих след като ги посетих – разгневен старец, който мразеше децата. Някога живял в къщата и бил из­вънредно нещастен след като мазето – неговото мазе – било превърнато в стая за игра. Духът на стареца обаче бе мил и любезен, докато разговаряше с мен и щастливо премина в отвъдното. След като мирът и спокойствието бяха възстановени, семейството най-после заживя в дома на мечтите си.

Духовете от преходността понякога проявяват силно и упорито нежелание да напуснат театрите. Те по всяко време са пълни с духове. И, разбира се, това е абсолютно разбираемо. Там има непрекъснат поток на енергия – от работниците по поддръжката и репетиращите актьори, до зрителите, погълнати в разиграващата се пред тях драма. Много от тамошните духове обаче се изживяват и като бъдещи или настоящи директори, дизайнери, осветители, гримьори или просто като обикновени сценични работници, от които зависи едва ли не цялото представление. Когато започнах работа по „Шепот от отвъдното”, открих, че същото важи и за жителите на Холивуд. Не е изненадващо, че филмовата индустрия привлича духовете по същата причина като театрите.

Опитът ми показва, че духовете, привързани към хора, са по-склонни да преминат в отвъдното в сравнение с тези, които обитават любимите си места. Може би за­щото нямат някаква недовършена работа или имат нуж­да да общуват с живите, обикновено успявам да ги убедя да отидат там, където е по-добре за тях.

Ти си присвои нещата ми

Духовете могат да дойдат в дома ви заедно с тяхна вещ, която сте купили или придобили. Независимо дали наследявате среброто на пралеля си, или пък обичате да обикаляте магазините за антики и пазарчетата, където продават предимно стоки втора употреба, или пък разме­няте непотребни вещи със съседите, увеличавате шансо­вете си да се сдобиете с дух.

Удивена съм от вещите, които могат така здраво да държат в плен собствениците си. Някои случаи изглеждат по-очевидни от други. Според моята преценка около над три четвърти от бижутата витаят духове. Много жени остават на земята, защото не искат да се разделят с лю­бимите си диаманти; мъжете се тревожат за скъпите си часовници или са изключително привързани към авто­мобилите си. Срещала съм духове, които са останали тук заради палтата си от норки, мебелите в спалнята си или пък сватбените си рокли. И дори няколко, които изпитва­ха толкова силни сантиментални чувства към чиниите и рогозките си, че отказваха да влязат в Светлината, пре­ди да са узнали какво ще стане с тях.

Свърших добра работа за жена, с която се срещнах след смъртта на съпруга й. Той я бе оставил млада вдови­ца с две малки деца. Тя ме помоли да отида на погребение­то му Успях да й помогна, тъй като той имаше какво да й каже за финансовите дела на семейството.

Години по-късно тя отново ми се обади. Предприела ремонт в къщи и направила шокиращи открития. Както се оказа, тя много обичала разпродажбите. Колекционираше сребърни прибори и дори бебешки чашки, четки за коса и огледала. Не можела да се сдържа да се сдобие с още някоя лъжичка за чай, вилица или нож. Шегуваше се, че просто се налагало всеки път да си купува по нещо, защото непрекъснато губела старите.

След като децата й пораснали и се изнесли от родния дом, решила да го ремонтира основно – искала да е практичен и удобен за напредналата й възраст. Работниците започнали да смъкват тавана на кухнята и били засипани от сребърни прибори. Всичките липсващи вилици, ножове и лъжици заваляли като дъжд. Били вероятно 50-60 на брой.

Пристигнах и се срещнах с киселия и свадлив дух, който бе твърде раздразнен от разкриването на тайното му скривалище. Бил иконом в доста заможно семейство и се вбесил, когато децата решили да продадат сребърните прибори на родителите си. Ходел заедно с жената на всяка разпродажба и през последните десет години се забавлявал като крадял среброто от колекцията й и го криел. Призна, че напоследък не му било толкова забавно, тъй като накрая жената решила, че е напълно приемливо да подрежда на масата прибори от различни комплекти започнала много по-малко дa се тревожи, когато нещо изчезне.

Преместването на сребърните прибори вероятно е изисквало страшно много енергия и вярвам, че след като децата са се изнесли от дома, му е било много по-трудно да продължава да краде. След като бе разкрит, призна, че започнал да се уморява от това, и влезе в Светлината без никакви възражения.

Ако наистина обичате разпродажбите или пък сте обзавели дома си с антики, много е вероятно да сте се сдобили и с някой и друг дух. От това не следва, че трябва да престанете да купувате. В глава дванадесета ще ви кажа как да се предпазите от духовете, които се канят да дойдат в дома ви заедно с купената вещ.

Бях поканен

Трябва да призная, че съм разочарована, когато ме по­викат в някоя къща, за да я прочистя, а духът ми каже, че е бил поканен. Истината е, че получавам хиляди молби всеки месец. Много от хората се свързват с мен заради репута­цията ми – чули са от приятели или членове на семейство­то, слушали са мои беседи по радиото или са присъствали на някоя от лекциите ми. И точно те са тези, които ясно усещат присъствието на дух в дома си.

Други се свързват с мен било чрез телефонен разговор, писмо или на моя уебсайт, защото са изчерпали всички останали възможности. Те често са разтревожени – някои са като обезумели, а малка част от тях бих могла да опи­ша като безнадеждно отчаяни. Търсят ме заради сериозни със здравето, с домовете или семейството и след като са отхвърлили всички логични обяснения за бедите си, се хващат като удавник за сламка. Някои са така нетърпеливи да ги посетя в дома им, че се обаждат отново и отново, без да обръщат внимание на съобщението ми, записано на телефонния м секретар, в което се казва, че могат да минат до четири месеца, преди да върна обаждането.

Когато най-после отида в дома им, обикновено срещам духове с нетипично отношение. Когато научат, че г виждам и мога да говоря с тях, те се питам защо въобще съм там. Казват че са с този човек или на това място,защото са поканени. Когато разпитам хората, се оказва, че наистина напоследък са използвали дъска за спиритически сеанс / извършвали са ритуали, /опитвали са да направят магия, / занимавали са се с вещерство.

Длъжна съм да не се ядосвам на хората – поне не още от първата визита в дома им. Повечето хора не разбират напълно силата на подобни актове. Но простият факт е: Някои духове се прикрепват случайно към невинни свиде­тели, ако мога да се изразя така, но други биват привле­чени от енергиите, заобикалящи метафизически обекти или съпътстващи неправилни действия.

Бих искала хората да разберат, че лесно могат да извикат духовете, и всички проблеми, свързани с тях, чрез използването на дъски за спиритически сеанси, махало или магия, както и хвърлянето на проклятие също могат да привлекат духовете. Ако сте домакин на спиритически сеанс, духовете ще се озоват директно в дома ви. Можете да ги призовете и чрез опити за медитиране с цел общуване с тях. Автоматичното писане, при което всъщност подканвате духа да движи ръката ви, за да ви предаде определена информация, е особено глупаво поведение. Така приканвате духа да влезе в тялото ви и да ви обсеби.

Няма абсолютно никаква причина обикновените хора да се опитват да се свържат с духовете посредством някой от тези методи. Ако духовете трябва дa се свържат спешно с вас, ще намерят начин. Онези, които са влезли в Светлината, могат да идват в съня ви. А ако непремен­но трябва да привлекат вниманието ви, ще измислят как, повярвайте ми. Няма достатъчно добра причина да реши­те да споделите заобикалящата ви среда с непреминал в отвъдното дух.

Казвали са ми, че са поканили духа в дома си, за да при­добият знания за отвъдното и повече психически сили, та да се свържат с другия свят. Трябва да ви уверя, че по описаните по-горе методи обикновено биват привлечени духове от преходността. А тъй като не са влезли в Светлината, не знаят нищо повече за живота и силите в от­въдния свят от хората на земята.

Проследих те до дома ти

Дори да не сте участвали в спиритически сеанс и да не сте правили опити в черната магия, твърде е възможно да сте се свързали по някакъв начин с духове. Твърде възмож­но е дори да заведете някой в дома си. Ако притежавате висока енергия и сте бодра и жизнерадостна личност, ако имате високо ниво на физическа енергия – ако сте профе­сионален атлет или актьор например – или ако работите на място, където има много хора, понякога е само въпрос на време да привлечете вниманието на някой дух. Те се нуждаят от енергия, затова винаги се навъртат там, къ­дето има тълпи.

През годините съм забелязала, че някои професии със сигурност привличат духовете. Списъкът става все по-дълъг, тъй като непрекъснато посещавам нови места и така добивам по-голяма представа за сборищата на духо­ве. Отидох в Калифорния с убедеността, че ще срещна ду­хове там, където заснемат филми и телевизионни предавания. ­А най-удивителното от престоя ми в Санта Моника бе, че за първи път видях бездомни хора, които живеят по улиците. Очаквах около тях да витаят много духове, но се оказа точно обратното. Около бездомниците нямаше почти никакви духове. Макар и да предполагам какво би привлякло духовете, няма как да знам със сигурност, дока­то не попадна в такава ситуация.

Ето го все пак моя списък на професии и места, където най-често могат да се открият духове.

Полицейски управления. Рядко съм срещала полицай, към когото да няма прикрепен дух. Тези духове обикновено имат недовършена работа, която има връзка със смърт­та им. Не е задължително полицаят да е замесен в случая, довел до смъртта на духа.

Сградите на пожарните команди. По причини, кои­то никога не съм разбирала, там винаги има много духове, но те рядко следват огнеборците до домовете им.

Офиси на адвокати и съдебни зали. Адвокатите и съдиите, специализирали се в криминални случаи, са изло­жени на по-голям риск да привлекат около себе си духове.

Клиники за психично болни. Хората, които са на ле­чение там, често са „придружени” от дух. Те могат да се прикрепят към някои от лекарите и сестрите и да се за­селят в домовете им.

Летища. Екипът, работещ на всяко едно летище, така също пилотите и стюардесите са изложени на риск да прихванат духове навсякъде по света. Ако прекарвате много време в пътуване и в залите на летищата, можете да се върнете у дома си с дух.

Спортни зали и игрища. Няма друга енергия като тази на разгорещените запалянковци. Работила съм с много про­фесионални спортисти, които привличат не само духове, но и отрицателна енергия по време на кариерата си.

Издателства. Преди година не бих очаквала да открия дух в издателство. Докато не започнах да пиша тази кни­га, смятах издаването на книги за тихо и спокойно зани­мание. А после посетих няколко издателства. Щом веднъж видиш активността, която кипи по етажите, и жизнени­те u бодри личности, които се занимават с издаването на литература, разбираш защо в издателските офиси има толкова много духове.

Спешните отделения, особено в големите градове. Лекарите, медицинските сестри и дори шофьорите на ли­нейки са особено уязвими за духовете, макар и дори само краткият престой в спешното отделение да е достатъ­чен да привлечете вниманието на някой дух.

Старчески домове. Те обикновено са пълни с духовете на по-възрастни мъже, които вероятно чакат там смърт­та на съпругите си. Не виждам много често духовете на жени, очакващи съпрузите си да се присъединят към тях.

Барове. Колкото no-оживени, толкова по-добре. Духо­вете могат буквално да разцъфват от енергията на подо­бен род места. Колкото по-груба е обстановката, толко­ва по-радостни са те. Места, където строшените чаши и обърнатите маси едва ли са причина да вдигнете поглед от питието си. Точно както и в живота, мястото, което посещавате, определя какви духове ще привлечете. Духо­вете, които прекарват времето си в коктейл баровете във фоайетата на хотелите, обикновено са много различ­ни от онези, които посещават откритите барове.

Зъболекарски кабинети. Колко пъти сте седели, смра­зени от напрежение и ужас, в чакалнята, очакващи да из­викат името ви? Среща ли често вашият зъболекар про­блеми с компютърната техника и електрониката? Има ли много отменени посещения? Колко пъти сте си тръгвали, като сте се кълнели да смените зъболекаря си или пък питайки се защо се чувствате така изтощени след прегле­да? Създаваната тук енергия обикновено е много силна.

Антикварни магазини

Тъй като голяма част от духовете остават тук заради любимите си вещи, антиквар­ните магазини, както и тези за стоки втора употреба, обикновено са дом на тълпа духове по всяко време.

Театри и снимачни площадки. В лекциите и радио-предаванията често повтарях какви тълпи от духове населяват театрите, но не бях посещавала снимачна площадка, докато не започнах работа по „Шепот от от­въдното”. Сега знам, че там, където се заснемат филми и телевизионни програми, е пълно с духове. Още от първото си посещение в студиото се натоварих с ангажимента да ги убедя, че мястото им не е на този свят. И, повярвайте ми, като се има предвид какви личности бяха те, задачата ми никак не бе лесна.

Срещнах своята първа истинска холивудска звезда още с първото си попадане на снимачната площадка на „Парамаунт”. Разхождах се по навик наоколо с приготвени хи­микал и бележник, готова да си водя бележки за духовете, които ще срещна. И както обикновено следваше ме цяла малка тълпа. Завихме зад ъгъла и я видях. Заковах се на място и изтърсих:

  • О, мили Боже! Вие сте Барбара Стануик1.

Някои от по-младите в групата бяха удивени.

  • Кой?

  • Нали знаете – Виктория Баркли от „Голямата долина“ – казах с надеждата популярният телевизионен сериал да им подскаже нещо. Надявах се също да не вдигат излишна вря­ва, ако не знаят нищо за актрисата. Веднага се виждаше, че мис Стануик не е особено доволна от невежеството им.

– О, някаква стара телевизионна актриса! – измърмори някой, очевидно изгубил интерес.

Е, това вече разгневи мис Стануик!

Изнесох набързо кратка лекция, в която ги запознах с личността и творчеството на Барбара Стануик. Разка­зах им за звездата от сцената и екрана, която всъщност е била пионер в киноиндустрията. Споменах още красотата й, таланта й, безспорната й етика в работата и успеха й.

– Тя наистина беше велика актриса – казах. – И трябва да й засвидетелствате уважението си.

Като свърших кратката си реч, всички мълчаха, а Бар­бара Стануик имаше спокоен и доволен вид. После, като всеки почитател, й казах колко силно се възхищавам от работата й. Говорихме дълго. Тя бе повече от щастлива да побъбри с мен за различните филми, в които бе учас­твала. Каза ми, че приживе вярвала в съществуването на духовете и след смъртта си била доволна да открие, че може да „остане” в индустрията, която била от голямо значение за нея.

Като приключихме разговора, я попитах дали иска да влезе в Светлината. За да бъда искрена, трябва да кажа, че се чувствах като неин покровител. Бе починала на осем­десет и три годишна възраст и макар да бе все още с пре­красна и царствена осанка, тя си беше една дребничка и крехка старица. Помислих си, че след всичките тези годи­ни вероятно е готова да си отиде от този свят.

– Не мисля – отговори тя учтиво, но твърдо. – По-ско­ро ми се струва, че трябва да държа нещата тук под око.

Отговорът й ми даде ясно да разбера, че не мога да я покровителствам. Ако настоявах, просто щяхме да из­паднем в разгорещен спор.

– Мис Стануик – казах, изпълнена с уважение и почит, – не ви ли липсва възхищението на почитателите ви?

Тя махна пренебрежително с ръка, но аз виждах, че съм на прав път.

– Предполагам, че аз съм първата, която ви е видяла от доста време насам – продължих. – Нима сте говорили с някого другиго?

Тя поклати глава.

– Ако влезете в Светлината, ще бъдете отново в раз­цвета на силите си – казах. – А духовете от отвъдното могат да влизат и излизат от нашия свят, когато поже­лаят. Възможност, от която сте лишена в момента.

Тя ме изгледа скептично, но чувствах, че я карам да се замисли, затова продължих.

– След като ви виждам и разговарям с вас, не мислите ли, че знам за какво говоря?

– И ще мога отново да идвам тук? – запита.

– Имам приятели, които непрекъснато общуват с ду­ховете от отвъдното – уверих я. – Aз самата няма да ви виждам и няма да мога да общувам с вас след влизането ви в Светлината, но има други, които ще могат.

Тя вирна брадичка. Виждах, че е взела решение.

– Добре каза. Ще си отида.

Сътворих Светлината и я видях да влиза в нея. Чувс­твах се удовлетворена. Твърдо вярвам, че духовете, мина­ли през Бялата светлина, намират покой – за разлика от онези, които остават на земята. Щастлива съм, че мога да им дам възможност да променят ситуацията.

Последните ми посещения на снимачната площадка на „Шепот от отвъдното” ми разкриха нещо, което никога не съм смятала за възможно. Духове от други места в Хо­ливуд кръжаха около нас заради естеството на работата ни. Подобни духове обикновено се прикрепят към актьорския състав и снимачния екип и особено към изпълните­лите на главните роли. Разговарях с някои от тях и осъз­нах, че те, като реалните живи почитатели, просто не можеха да проумеят, че Дженифър Лав Хюит не общува с духове за разлика от персонажа, в който се превъплъщава. Били чули, че на снимачната площадка има човек, с когото ще могат да общуват. В резултат, започнаха да следват всички от снимачния екип до домовете им с надеждата да привлекат внимание. След като разбираха, че хората, с ко­ито са тръгнали, не ги виждат, те се връщаха на снимач­ната площадка и създаваха още повече проблеми. И накрая „пострадалите” актьори и членове на снимачния екип ми се оплакаха. Трябва да призная, че това развитие, макар и възпрепятстващо работата, имаше ефект – поне от глед­на точка на духовете. Всеки път, когато пътувам до Лос Анджелис, успявам да изпратя в Светлината поне няколко духа, включително на доста известни личности. В момен­та се опитвам да измисля как да защитя снимачната пло­щадка от нежеланите ефекти, причинени от духовете. Ако някога сте виждали снимачни площадки, знаете колко просторни и лесно достъпни са те. Все едно да се опитате да защитите малък град! А когато сте на такова място, на театър или на кино, лесно можете да отведете до дома си един или два духа, решили, че искат да си починат от изпълненията на актьорите.

Като човек, чието ежедневие е свързано с паранормал­ното, аз съм винаги наясно с енергията, която ме заобика­ля. Има много други хора, които работят в областта на метафизиката – включително гадателите на карти, аст­ролозите, нумеролозите, спиритуалистите, лечителите и много други. Непрекъснато им повтарям, че трябва да внимават и да се предпазват, когато работят с клиен­ти. Повечето хора търсят услуги от подобен род заради негативното развитие на живота им. Обаче ако не се вземат подходящи предпазни мерки (като например да се намирате в Бялата светлина, докато работите, да почис­твате оборудването си с морска сол и/или енергията на луната, да използвате защитни талисмани и да ограничи­те влиянието на негативната енергия на клиента върху вас), духовете, влезли в дома ви заедно с клиента, могат да останат и след като той си тръгне. Те могат да напра­вят живота ви наистина труден или да се прикрепят към следващ клиент, потърсил помощта или съвета ви. Кол­кото no-изложени сте на риск от влиянието на духовете, толкова повече допълнителни мерки трябва да вземете, за да се предпазите.

Съветвам също и онези, които търсят помощта на подобен род хора, да внимават. Ако се налага да се обърне­те към такива специалисти, по-добре е човекът да ви бъде препоръчан от доволен клиент. Хората, които се занима­ват с тези нетрадиционни неща, без да имат достатъч­но познания, могат да привлекат какви ли не тъмни сили. Няма гаранция, че след като сте гостували на съседа си, който гледа на карти, духът от неговия дом няма да реши да ви последва.

След като прочетете тази глава, за вас трябва да е очевидно, че има различни начини да привлечете духовете, преднамерено или не, докато изпълнявате всекидневните си задължения. В единадесета глава ще обсъдя признаците, които ще ви подскажат, че живеете в компанията на дух. В дванадесета и тринадесета глава ще ви посъветвам, стъпка по стъпка, как да предпазите себе си и околната си среда от духове и негативна енергия. Ще ви кажа също как можете да намалите негативното въздействие на не­видимите сили.

1 Барбара Стануик (родена Катрин Руби Стивънс) – американска ак­триса, родена на 16 юли 1907 в Бруклин, Ню Йорк. Умира на 20 януари 1990 в Санта Моника, Калифорния. – Бел. пр.