духовни послания

ТРЕТА ГЛАВА
ПРОМЯНА В СЪРЦЕТО
Лиън беше 78-годишен баптистки свещеник с рак на дебелото черво в четвърти стадий. Когато пристигна в стационара, беше в крайна нужда от облекчаване на болките и хидратация. Поради влошеното си функционално състояние вече не можеше да се храни и да пие. Въпреки загубата на физическа сила духът му ставаше все по-бодър и жаден да споделя религиозни и духовни послания.
Два дни след приемането му забелязах, че дълго се взира в ъгъла на стаята, където други пациенти бяха казвали, че виждат ангели. Любопитен го попитах какво гледа така съсредоточено. Подозрително ме изгледа и каза:

 • Какво искате да знаете? – Попитах го дали вижда нещо необичайно.
 • Като ангели ли? – отвърна той.
 • Да- отговорих.
 • Без съмнение. Искате ли да узнаете нещо повече?
 • Много съм любопитен.
 • Е, да видим дали ще бъда тук достатъчно дълго, за да ви разкажа какво виждам и научавам. Що се отнася до добре запълнено време, не мисля, че ще бъде проблем.
 • Не разбирам напълно какво имате предвид – признах.
  Със сълзи на очите Лиън отвърна:
 • Знаете ли, близките ми са много заети и рядко идват на свиждане, а когато дойдат, бързат да си тръгнат. Ако обичате, елате, след като приключите с визитациите си, и тогава ще ви разкажа повече. Взаимно ще си отделим време.
  И двамата се усмихнахме и се прегърнахме. Беше очевидно в този момент, че Лиън е отворил сърцето си за мен, и знаех, че не мога да го изоставя.
  По-късно следобед се върнах, както бях обещал, и той започна да споделя своята мъдрост. Бе водил живот на праволинеен християнски фундаменталист с много предразсъдъци и предубеждения срещу онези, които наричал „заблудени души“ или „езичници“. Активно организирал национални протести срещу гей браковете и се опитвал да убеждава хомосексуалисти, че са обладани от демони, които трябва да бъдат прогонени. Истински вярвал, че върши Божието дело, и упорито следвал убежденията си. Ако някога се усъмнял в тях, се упреквал за колебанието и намирал пасажи в Библията, които му вдъхвали увереност, че постъпва правилно. Бил от старото поколение свещеници, чиито проповеди са пълни с „огън и жулел“. Често казвал на други духовници: „Никакви модерни глупости от рода на „Прави каквото искаш, стига да ти носи радост“, както говорят младите свещеници. Истината е една и тя е сурова!“. Изживял почти целия си живот, следвайки тази философия. Сега, в края му, не можеше да обясни всичко, което се случваше с него, но то дълбоко го променяше.
  Макар и убеден християнин, следващ Библията, който безброй пъти е чел и препрочитал притчи за ангели, явяващи се на хора, не вярвал истински, че в нашето време и епоха се явяват ангели. Мислел, че тези, които ги виждат, са наивници, които врагът е заблудил и накарал да вярват в измамни видения. Отхвърлял преживяванията на границата на смъртта като халюцинации, изпращани от Сатаната, и не вярвал, че човек може да изживее нещо извън тялото си. През цялото си свещеничество твърдял, че е прогонвал зли духове от медиуми, ясновидци и астролози, убеждавайки ги, че работят за тъмната страна. Бил убедителен и успял да внуши страх от Бога на няколко поколения вярващи в продължение на петдесет години.
  Когато се появил първият ангел, Лиън помислил, че Сатаната идва да го изкушава. Но при
  www.spiralata.net 15
  следващите подобни преживявания започнал да осъзнава и приема любящото присъствие на Бога във всичко случващо се.
 • Започнах да разговарям с ангели, други хора с познания за този и отвъдния живот и дори със самия Бог – каза ми Лиън.
  Бях обзет от страхопочитание. Бях чувал много истории, но малко хора споделяха, че са имали възможността да разговарят лично с Бога. Попитах го за разговора му с Всевишния и той отговори:
 • Всяко нещо с времето си. Искам да го разкажа така, както го изживях.
  Изгаряйки от желание да чуя още, замълчах и го оставих да продължи.
 • Един от първите ми разговори с ангелите беше за жените и важната роля на Дева Мария. В баптистката теология не й се отдава голямо значение и на жената се заповядва да бъде покорна на съпруга си. Такова беше отношението ми към жените и към съпругата ми: тя беше моя собственост. Никога не съм я обичал дълбоко в сърцето си. Ожених се за нея, защото беше добра християнка и подходяща за съпруга на проповедник. Всъщност преди да се оженя, бях влюбен в друга жена, но тя не беше от моята вяра. Беше невъзможно да се оженим, защото не споделяхме една и съща религия.
  Ангелите му показали, че Мария е била изключителна жена, изпълнена с любов, и също както Исус се е възнесла на небето. Казали му, че е трябвало да обича и цени съпругата си също както Мария, майката на Исус. Казали: „Всяка жена и майка е също толкова значима и свещена, колкото Мария“.
  Той поклати глава.
 • Почувствах укор за студеното отношение, което съпругата ми е трябвало да търпи, и разбрах защо посещенията й при мен не са чести. После ми показаха какъв щеше да бъде животът ми, ако се бях оженил за жената, която истински обичах. Показаха ни заедно, щастливи. Играехме с децата си, бяхме на къмпинг, на риболов и на екскурзия до Дисниленд. – Изглеждаше дълбоко потиснат, докато мислеше за решенията в живота си. – Никога не съм се забавлявал с децата си, защото те постоянно ми напомняха, че съм се оженил от чувство за дълг към църквата, вместо да избера истинската любов, която Бог ми бе дал. Отгледах децата си със строгост, без да ги разбирам. Показаха ми моменти, в които децата ме умоляваха за някакъв израз на обич, а аз ги отблъсквах и отново се посвещавах на църквата. Скоро осъзнах колко студено е станало сърцето ми заради погрешните ми избори. Не ценях любовта, въпреки че Библията казва, че тя е най-прекрасният ни дар от Бога. Просто се преструвах, че не е важна. Беше много мъчително да видя истината. Когато позволих на ангелите да ме водят при прегледа на живота ми, плаках безутешно. Разбрах, че съм щял да бъда безкрайно щастлив само ако бях послушал сърцето си и се бях отказал от погрешните си възгледи за онова, което Бог иска от мен. Животът ми щеше да бъде много по-пълноценен.
  Замълча за миг, погледна ме и когато останах мълчалив, продължи:
 • Те ми показаха какъв авторитет щях да имам само ако бях отвориш сърцето си и бях проявявал и любов, вместо заклеймяване на грешниците. Напомниха ми, че Бог е любов и Неговата любов е безгранична. Чувствах, че животът ми е пълен провал, но ме увериха, че не е така. Ангелите вестители ми напомниха, че родителите ми са ме възпитавали да поставям дълга на първо място пред любовта, особено баща ми, който ми даваше пример със своето поведение. – Поклати глава с тъга и сподели: – Помня как някога исках баща ми да си поиграе с мен, но той беше зает да изкарва прехраната ни. Винаги беше твърде зает за мен. Малкото момче в мен заплака от болка, когато си спомних това дълго потискано желание, и ангелите ме приласкаха и ме оставиха да поплача в обятията им, докато успея да асимилирам посланието. Сякаш ме държаха така цяла вечност. Когато всичко ми се изясни, погалиха косата ми и тихо ми попяха, докато се успокоих. Силата на любовта им беше огромна.
  Лиън продължи с ангелските си послания:
 • Всички ние на земята сме постигнали последното си интелектуално просвещение преди повече от петдесет години и то е довело до сегашните ни технологични и научни постижения. Тези съдбовни промени, както и други в миналото и бъдещето, са ни дали и ще ни дават необходимото познание, за да се освободим от елементарните грижи за оцеляването си и да се стремим към спокойствие и любов. Сега Бог ни дава нов период на просвещение. Този път той ще бъде свързан само с любов и духовност, защото човекът не е успял да съчетае духовността с технологичното и научното знание, получено през последния период. Ще бъде нужно неимоверно усилие, за да се спре разрухата на хуманността и знанието от грубата сила на технологиите и науката, отприщена от човешката безотговорност. Способността за справяне с трудностите може да бъде постигната първо с призоваване на Неговата милост и вяра в силата на молитвата, а после с действия. Това ще ни донесе непрестанно израстване и оцеляване като Божии чеда.
  Почувствах силата на думите му и поисках по-ясно да ми разкрие как молитвите и действията ще
  www.spiralata.net 16
  ни помогнат да се спасим от гибел. Той каза:
 • Просто е, но не и лесно постижимо в това време и епоха. Можем да се избавим чрез радост, молитви и знание и само като бъдем приветливи и изпълнени с любов към всички хора в живота си. Само помнете, че Бог винаги ще ни дава безброй възможности да поправяме грешките си, за да имат всички души възможността да познаят учението на Неговия син за безусловна любов и мир.
  Следващия следобед Лиън държеше да ми обясни разликата между преживяванията на границата на смъртта и своите видения. Веднага щом седнах на леглото му, заговори.
 • Ето какво ще ви кажа. Всичко, което знаем за Бога и отвъдния живот, идва от хора и от техните разкази за преживявания извън тялото или на границата на смъртта и от църковните писания. На границата на смъртта ангелите. Бог и покойни близки говорят на душата, която напуска тялото си. Това, което правя аз, е малко по-различно. Буден съм, разговарям с вас и в същото време мога да водя разговори с ангелите. Свързан съм едновременно и с двата свята.
 • Хм – казах. – Значи казвате, че това е като предсмъртно преживяване на човек на смъртно легло?
  Той се засмя и отвърна:
 • Би могло да се каже. Впрочем преживяването е толкова реално, че в един момент се запитах дали сънувам, халюцинирам, или съм изпаднал в делириум.
  Уверих го, че не проявява класически признаци на делириум. Обясних, че пациентите в делириум имат халюцинации за предмети, обстановки и хора от реалния живот. Не са в състояние да водят смислен разговор и по-късно не могат да си спомнят какво им се е случило.
 • Едва когато събитията, които ми показаха духовните същества, се сбъднаха, се убедих, че онова, което преживявам, е истинско и нещата, които ми казват, са верни. Последното ми потвърждение беше, когато вие ми разказахте за духовните преживявания на други пациенти, които бяха почти като моите. Най- сетне отново можех да вярвам на себе си. Благодаря ви – каза той. Усмихнах се, кимнах и стиснах ръката му. Така и не стигна до описание на рая и отвъдния живот и съм почти сигурен, че не е имал намерение да ми разкрие това.
  Имаше и друг много важен урок, който Лиън настоя да сподели. Неговите безплътни учители му разкрили безкрайната мъдрост и истинската сила на Библията и за първи път разбрал всички уроци и знание, които пропускаме заради съзнателно наложените си ограничения за възприемане на мирозданието. Информацията, която сме извлекли от Библията, до ден днешен била само върхът на айсберга. Количеството уроци, знание и пророчества, които се съдържат в Библията, било съизмеримо с потенциалната информация в ДНК.
  Лиън отбеляза:
 • Когато човечеството отвори колективното си съзнание за безкрайните учения на Библията, ще настъпи Второто пришествие.
 • Ангелите ли ви го казаха? – попитах.
 • Определено.
  Бях поразен от това твърдение. Възможно ли бе да е истина? Ако имаше толкова много неразгадани послания в Библията, какви ли бяха те? Лиън казваше, че не му е позволено да разкрие някаква част от тези знания, защото това би могло да ни попречи да усвоим уроците си и да засегне стремежа на човека сам да открие единствената истина – Бог.
  Лиън искаше да запомня, че всички текстове на Библията трябва да бъдат поднасяни с отворени сърце и ум, като се оставя място за различни тълкувания. Продължи:
 • Отговорността, която носех като свещеник, беше да проповядвам Божието слово, но през всичките години и в зависимост от настроението си го използвах за свои цели. Изопачавах го, за да налагам своята система от убеждения, и сега съжалявам. Днешното общество смята, че учени и теолози са разгадали целия смисъл на Библията, но това е далече от истината. Когато човечеството събуди духовността си, цялото знание и разбиране на Божието слово ще бъде разкрито. Ключът е духовност, а не само показна набожност.
  Въздъхна дълбоко и поклати глава.
 • Често сме обсебени от своите убеждения и намираме начини да ги налагаме чрез Словото. Нямаме достатъчно широко познание и мъдрост, за да разберем истинския смисъл на онова, което ни казва Бог. Например аз бях толкова предубеден срещу гейовете, толкова упорито твърдях, че Бог ще ги заклейми, но ангелите ми показаха различна гледна точка по този въпрос. Казаха, че Бог никога не допуска грешки. Всяко живо същество се нуждае от любов и нямаме право да определяме кой кого да обича. Ако си намерил някого, който споделя чувствата ти, значи има пълно съвършенство.
  www.spiralata.net 17
  За първи път проумял това, а то отдавна тежало върху плещите му, защото проповядвал близо до Монтроуз, място с преобладаваща гей общност. Избрал да проповядва там, за да се бори срещу начина на живот, който смятал за противоречащ на християнското учение. Имал множество предразсъдъци по отношение на гейовете.
 • Сега – каза Лиън – зная, че умирам, и когато изпитвам тревога или непоносим страх, ангелите ми вдъхват своята изцеляваща любов. Видях ангели с човешки образ и отвърнах на любовта им. Беше невероятно; любовта е съвършенство и ако съдим тази любов, отричаме неоспоримата Божия истина. Когато ангелите достигнаха до моята тъмна страна и страховете ми, осъзнах, че винаги съм се страхувал да бъда влюбен. Не се ожених за онази, която обичах истински, и цял живот носех в себе си тази липса на любов. Доктор Лерма, потисканото желание за любов ме е карало да съдя любовта във всичките й форми. Невероятно – колко сложно нещо е умът ни!
  След дълбока дрезгава въздишка продължи:
 • Ангелите ми показаха, че дори в гей връзките има единение на мъжко и женско начало. Едната личност винаги носи мъжкото, а другата – женското.
  Съгласих се с него и му казах, че като лекар зная, че едва сега започваме да разбираме хромозомната истина за женските и мъжките черти. Не само фенотипът е това, което определя цялостната личност. Той каза:
 • Ето какво се опитваха да ми кажат ангелите. С разширяването на научните ни разбирания и интегрирането на знанието с тези разбирания ще добием нова представа за Божието слово. Словото е съществувало винаги, но просто не сме разбирали пълния му смисъл.
  Говори и за опасностите от използването на подхода „всичко или нищо“ при тълкуване на принципите, заложени в Библията, Корана и Тора.
 • Например – каза той – в една библейска притча се твърди, че ако имаш вяра колкото синапено зърно, можеш да повдигнеш планина. Някои хора могат да решат, че ако нищо не се случва, значи нямаме достатъчно вяра. Така постъпвах и аз. От чувство за вина. Казвах на хората: „Можете да се излекувате и ако не успявате, значи сте грешни и Бог или ви наказва, или се опитва да ви даде урок“. Беше ми показано каква вреда причинява това на хората и колко разрушително е чувството за вина. Беше ми показана и ползата от насърчението. – Продължи: – В притчата за синапеното зърно всъщност става дума за физика, математика, философска мисъл и творческата й сила. Буквално вярата може да повдигне планина, но трябва да разбирате, че това става чрез любов. Ако човек няма любов, не може да проумее по-дълбокия смисъл. Зная, че аз не можех.
  Замълча за момент, сякаш слушаше някакво послание от отвъдния свят, и каза:
 • Само си помислете: ако използваме едва десет процента от мозъка си, това е почти три пъти повече, отколкото използват повечето хора. Дори Айнщайн е използвал по-малко от десет процента. Следователно ние се опитваме да разберем Библията с три процента от мозъка си. Представяте ли си? – засмя се той. – Как можем да възприемем Божието слово през толкова малък филтър? Човек трябва да позволи на Светия Дух да му помогне в този процес.
  Любовта му беше толкова силна, почти осезаема. Искрено се радвах, че за първи път е открил истинската любов. С огромно вълнение продължи последната и най-забележителната си проповед. Беше удоволствие да го слушам и да възприемам всичко, което казва.
 • Колкото повече напредваме, толкова по-ясно разбираме какво ни казва Бог чрез Библията. Да вземем за пример Джоел Остийн. Никога не съм харесвал проповедите му, защото ми се струваха твърде оптимистични и насърчаващи. Мисля, че е било, защото всъщност ми се е искало да бъда оптимист и да насърчавам като него. Зная тайната му. Той е влюбен в съпругата си Виктория! Ей! Вижте какво му е донесла истинската любов: безкрайна благодат. Джоел има онази вяра колкото синапено зърно, която повдига планини в името на Христос! Съществува благодат за цели поколения. както и грехове на поколения. Доктор Лерма, нима не виждате как истинската любов на Христос може да бъде предавана, за да носи изцеление и съзидание? Майката на Джоел се излекува от рак, а той успя да създаде религиозно учение, популярно в цял свят.
 • Да, Лиън, виждам.
  Лиън продължи:
 • Джоел говори за онова, което сътворяваме чрез думите си, и посланията му достигат до голям брой хора. Уповава се на Библията, но цитира само един-два стиха в цяла проповед. Това му е достатъчно. Разбирате ли, Джоел Остийн е това, към което се стремя. Край с дните на „Страшния съд“. Днес по света има все повече хора, готови да прощават и да живеят в мир, но досега съдниците са държали парите, властта и силата да диктуват как ще се случват нещата. Вече настъпва промяна. Това е
  www.spiralata.net 18
  минало. Бог няма да позволи да продължи. През следващите петстотин до хиляда години Словото ще бъде тълкувано по съвсем различен начин. Вижте мен, аз съм отживелица. Затова е време да си ходя. – Изведнъж се обърна да погледне часовника и с голяма усмивка каза: – Обичам ви, доктор Лерма. С истинска любов. Винаги ще бъда с вас, приятелю. Впрочем ангелите ще ми дадат онова, за което помолих: време да поискам прошка от съпругата си и децата си и да изразя безусловната любов, която винаги е трябвало да им давам. Ангелите ми казаха, че чрез страдание и желание да познаят Божията любов съпругата ми и децата ми ще наследят благодат за поколения напред.
  През следващите дни съпругата и децата на Лиън прекараха много часове, слушайки неговите истории за ангели. На четвъртия ден, откакто бе започнал да изразява неумиращата си любов към тях, Лиън заспа за последен път и спокойно напусна този свят.
  БЕЛЕЖКИ НА ЛЕКАРЯ
  И ОЩЕ ДИАЛОЗИ С ЛИЪН
  За мен беше интересно, че ангелите споделят толкова научна информация с човек, който не се е занимавал с наука. Въпреки това голяма част от казаното от него беше пробив. Относно коментарите му за хомосексуалността – в момента невролозите изучават епифизата и влиянието й върху сексуалното влечение. Съществува вероятност тази жлеза да носи информация от какъв пол сме отвъд хромозомното ниво. Фактът, че тези изследвания са незавършени и не са достояние на широката общественост, може да се окаже потвърждение на откровенията на свещеника. Логично е, че независимо какви генетични аномалии може да има във връзка със сексуалните влечения, елементът, който съществува неизменно, е привличането между мъжкото и женското начало. Може би това има предвид Бог, когато говори за мъжа и жената.
  Бях впечатлен от концепцията, че когато пожелаем да получим цялото знание и можем да го разберем, скритата мъдрост на Библията ще ни се разкрие и разгръщането й няма да има край, защото никога не ще узнаем всичко, което знае Бог. Лиън ми каза, че Бог е предвидил умствения, емоционалния и духовния ни растеж и желанието ни да разбираме повече Неговото слово и Плана на мирозданието и затова е закодирал в Писанията безгранично знание и мъдрост, включително и отговорите на важни научни и технологични въпроси. Това беше изумително… и съвършено логично. Посланията вече са предадени, но ще ги разгадаваме постепенно, съобразено с напредъка си. Достигаме до нови и нови нива, като отваряме съзнанието си за безкрайните възможности на любовта, творение на Бога. Лиън каза:
 • Тайната е в разширяване на съзнанието ни, за да осъзнаем Божието величие. Никога не можем да поставим Бог в рамка и да кажем: „Това е всичко“.
  Интригуващо бе и твърдението му, че липсата на любов кара човек да съди другите. Свещеникът беше получил успокоение, когато ангелите му помогнаха да разбере истинската същност на любовта, прошката и приемането. Каза още:
 • Любовта е изначалната Божия истина и мирът най-сетне ще дойде при нас.
  Това е голяма утеха и за умиращите, и за живите.
  Друго послание, което Лиън остави, беше, че колкото по-скоро се научим да обичаме и прощаваме на другите и на себе си, толкова по-лесен ще бъде преходът ни към отвъдния свят. Нашите ангели винаги присъстват и са готови да ни поведат към рая и да ни закрилят по пътя, но повечето ни предубеждения и страхове прекъсват тази връзка. Голямото физическо, емоционално, социално и духовно страдание в края на живота ни е това, което ни освобождава от предубежденията. Тогава присъщите ни страхове рухват и ни позволяват да видим онова, което винаги е съществувало отвъд тях: безусловна любов.
  Последният любящ съвет на Лиън бе колко е важно да съборим метафоричните огради, които ни пречат да обичаме себе си и другите. Ако ги преодолеем „сега“, а не „утре“, това ще ни даде двойно повече любов, спокойствие и благословение и в този, и в отвъдния свят. Тогава ще имаме неизмерима благодат.
  ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
  СЪНИЩАТА