Истински истории за срещи с ангели и видения от отвъдното

Истински истории за срещи с ангели и видения от отвъдното
Какво виждат хората на прага на смъртта?
Д-р Джон Лерма, ръководител на хосписа към най-големия в света медицински център в Хюстън,
отговаря на този въпрос в книгата си „Пътуване към светлината“. В нея той е събрал множество
свидетелства за предсмъртните преживявания на неизлечимо болни пациенти. Историите на тези хора,
различни като характер и съдба, си приличат по едно: всички те са получили утеха и безусловна любов
от божествени създания, които описват като ангели и архангели.
В книгата ще прочетете трогателната история на едно дете, чието отношение към смъртта
преобразява околните. Ще узнаете какви са виденията на един заклет атеист. Ще ви разтърси
предсмъртната изповед на нацист, отговорен за убийството на хиляди хора. Ще разберете как смъртта
на свещеник може да бъде вдъхновяваща. Ще станете свидетели на предсмъртното разкаяние на сериен
убиец…
Равносметката, която човек прави в последните си дни в светлината на вечността, води до духовна
трансформация не само у самия умиращ, но и в хората, станали свидетели на този велик преход.
Превод от английски Валентина Атанасова-Арнаудова