Послание до хората от 21 век, книга кандидат за влизане в Новия Завет на Библията

богивдъхновена книга, която следва да влезе в Библията и Корана като последна и обяснителна предходните…

възможно заглавие: ПОСЛАНИЕ КЪМ ХОРАТА ОТ 21 век

С благословията на пророците, на ап. Павел, всички други апостоли, светци и ангели, в тази боговдъхновена книга ще научите правилното разбиране на Божията воля и тълкуването на свещените писания от предните векове. Поради нуждата от съвременен основен, кратък и ясен текст, Бог чрез ангелите Му реши да ви даде този текст, за да разсее объркването на мнозина и да забрани последващ разпад и разделение между вярващите. Много търговци се появиха и тотално заблудиха мнозина, като вършеха гнусната си търговия, използвайки свещените книги от ранните пророци. Заради това пишат се тези слова, които следва да сложат край на явленията и заблудите на Сатаната и неговите ангели. Чеда Божий, всяко писано слово, което ви учи на доброта и любов, което ви кара да се обичате и да си помагате, е Боговдъхновено и полезно за поука и изобличение на злото. В тоя смисъл , Бог ви заповядва за 21 век да нямате друга религия и друг Бог освен Доброто, Любовта, Състраданието, Справедливостта, основно това да си помагате с думи и дела, да сте като членове на едно семейство, а ваш баща да е Бога, а ваша майка планетата земя. Новият завет беше събран измежду някои книги, а други не влязоха в Новия Завет, това беше дело на Сатаната. Всяка книга, дори поезията, която ви вдъхновява да вършите добро, да се променяте към добро, всяка такава книга е вдъхновена от Бога.В Старият Завет също не влязоха много достойни книги. В Корана също.Все пак, братя и сестри, пазете и четете книгите на Библията и Корана, уважавайте ги и ползвайте основно Новият завет като учебник за бързо обучение , основна книга за бързо запознаване с Бога и Истината. Освен Библията, четете свещените книги на източните мъдреци и философи, книгите на будистите, индуистите, на мнозина йоги, на философите от Гърция, на мъдреците от Тибет, Египет, Африка, Америка. Братя и сестри, много учени мъже писаха книги, които обясняваха и се позоваваха на Библията, на будисткото учение, на Корана. Всички тези книги на религиите, които ви вдъхновяват да сте добри и състрадателни са еднакво свещени и еднакво достойни за послушание към тях. Но, братя и сестри, учете се и помежду си, слушайте думите на живи хора около вас, които десетки години са отдали на служба на Бога или на търсене на общуване с Бога, които са чели много повече от вас. Помагайте си и се учете едни други, а който знае и е чел много да учи онези, които са чели малко. Братя и сестри, слушайте добрите хора, които и днес вършат чудеса и изцеляват болни, които имат дарби да познаят мислите ви и разни неща за вас, чели са свещени книги и имат стремеж към доброто и това да ви помогнат, а не правят чудеса и фокуси за пари и трупане на богатство. С това не забраняваме да дадете пари на чудотворец или проповедник, но пазете се от лъжци и мошеници, от търговците със свещеното. Няколко пъти в това послание до вас, братя и сестри, беше споменато от Божия вдъхновител, че добротата, състраданието е Пътя. Тук ще напомня, че най – голямата заповед, според нашия учител и спасител Иисус Христос беше да обичате Бога и ближните си. Нека ви се обясни това като за 21 век, а и за следващите векове. Бог никой никога не е познал напълно и изцяло и не е по силите на човешкия ум да разбере Бога, но можем само да следваме Неговата воля. Божията воля винаги цели доброто и обединението на спорещите и воюващите. Божията воля цели доброто за всички нас Неговите чеда. Бог може да вярвате, че е вашият истински Аз, може и като будистите да си представяте нещата, може и като християните, като мюсюлманите или като учените измежду шаманите, поетите, йогите и философите. Бог не е сърдит фанатик и няма да се разсърди на чедата си, когато те нямат добро познание и не си представят добре Абсолютната Истина, началото и края на живота, до колкото такъв съществува привидно. Бог е мистерия, Бог е непознаваем напълно, неясни са всички пътища Божий, с които Бог действа и се намесва в нашия живот. Бог е преди всичко доброта и любов, справедливост, мъдрост. Истината е вечна, няма начало, няма да има край, но винаги съществува една истина сред много лъжи. Много спорят за това каква е душата на човеците и на животните, кога е началото на живота й, забравят ли хората минали свои прераждания като хора или имат само един човешки живот. Тези спорове Бог презира и се гнуси от тях, защото не водят до състрадание и обединение, а до разделение и объркване. Бог ви дава свобода да вярвате и да търсите истините за света, за своето тяло и своята душа по всеки добър и състрдателен начин. Спорете, дискутирайте, търсете истините, но без да се разделяте и да създавате излишен брой религии, школи и традиции. Единствената истина е добротата, обединението и това да си помагате помежду си. Бог иска да общува с вас и вие да общувате с Бога. Стремете се като Тома Неверни да пипнете и видите, да знаете. Бог няма нищо против да общувате с хората и животните, които тела са погребани или изгорени, а душата им е в отвъдния свят. Бог е съгласен да се учите и да сте любопитни за истините, да търсите общуване и любов, познание и мъдрост от тоя свят, от живите хора, а и от другия свят, от починалите хора, ангели и всякакъв разум отвъд видимото. За всичко съдете според делата на проповедника и учителя и по плодовете или резултатите от ученията му и създадените от него организации и традиции. Преди всичко търсете сами да общувате с Бога, с ангелите и добрите ви братя и сестри в тоя и другите светове и най – вече мъдрост, добродетели и сили за вършене на добри дела. Разделихте се на много религии и църкви, това е гнусно пред Божието лице. Стремете се към диалог, обединение и яснота, не объркавайте малките и необразованите в Божийте и свещени истини. Бог чрез пророците и духовните учители ви даде много и различни слова, но основните истини са простички, които са ясни и на децата. Сложната и неясна проповед е или от дяволите, или е за по – добре образовани от вас, вие четете онова, което ви е ясно, което ви вдъхновява за добри дела и промяна от зло към добро. Бог не желае войните и споровете между децата си, които водят до край на дружбата и общуването ви. Проклет да е всеки, който учи, че Бог допуска и одобрява война и всякакво насилие между вас. Бог е като баща на деца, като майка с рожби, като най – стар брат, който се грижи за малките си братя и сестри, защото семейството му е толкова богато, че има предостатъчно пари и имоти за всички в семейството. Бог прилича на любовта между влюбен младеж и девойка, Бог няма свое тяло, но живее в сърцата и душите на влюбените като иска да ги накара да родят рожби, чрез които да изпита и преживее още любов и щастие, още игри и приключения. Бог е дух, дух на живота и радостта, на доброто и тоя дух е във всяко тяло, защото няма тяло, което да няма дух. Братя и сестри, всички животни имат дух и живеят като вас и в отвъдния свят. Но не е по силите ви да наложите справедливост между животните. Яжте месо, до колкото това правеха и такива като Иисус Христос и учениците Му, но когато това е необходимо за здравето на вашето тяло. Бог забранява безразборните убийства и тормоз на животните, а одобрява това само при сериозна нужда. Наблегнете на усилията да намалите тормоза към животните и убийствата с цел хранене до възможния минимум. Но Бог не забранява напълно яденето на месо и отглеждането на животни за храна, но правете всичко това с любов и състрадание към животните, дори това да направи храната от животни по – скъпа. Бог благославя науката, която би изобретила месо от изкуствени източници. Бог благославя добрите и полезни лекарства и всяка медицина, която носи повече полза и помага повече, отколкото вреди. Пазете се от мошеници, които търгуват с лекарства и от лекарства и доктори, които не целят здравето на голяма група хора, а печалбата. Пазете се от отрови и зли хора, които нямат съвест и биха избили хиляди и милиони хора с отрови. Ако ви е страх, че вашата дейност ще доведе до смърт за планетата или вреден климат, бъдете смели, съхранявайте своя дом, тая планета, но приемете, че някой ден може би тоя свят и тая планета вече няма да са годни за живот и всички вие ще умрете. Всичко си има начало и край, не бойте се, защото отвъдния живот е заслужена почивка за вас. И много други неща ще ви каже пишещия тези думи, защото от дете искаше да е пророк на Бога, а Бога се радва да ви говори през всеки добър и искрен човек, който иска да е пророк. Но как да различите кой повече да четете и кой по – малко измежду многото учители? Това ви е обяснено вече, по делата им ще ги познаете. По чудесата им ще станете любопитни за книгите и делата им. Четете и изпълнявайте Волята на Бога и сами търсете общуване с Бога, ангелите Му и всеки добър човек или дух, който ви учи как да се спасите от злото, страданието и смъртта, но да живеете вечно, да сте радостни, добри и полезни един за друг.