групи за развитие, тренировка, духовни лекции, семинари, курсове, културни прояви

ХИПНОЗАТА - Уилям Хюит

Хипноза - мощна програма за самоусъвършенстване
Уилям Хюит

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение.................................................................................................................................................2
Глава 1. Как да станем хипнотизатори................................................................................................. 5
Какво е хипнозата? Превръщането и в професия. Как да изпълняваме хипнотични упражнения.
Глава 2. Хипнотичен сеанс 1.................................................................................................................19
Програми А, 1А, Б, 1Б, 1В, 1 Г, 1 Д, 1 Е1, 1 Ж, 1 З, 1 И и 1 Й. Основни програми за релаксиране и хипноза.


Глава 3. Хипнотичен сеанс 2.................................................................................................................24
Програми В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К-1, К-2, Л, М, Н, О, П, Р. Специфични програми, насочени към диети и навици за хранене, както и към начално обучение по самохипноза.
Глава 4. Хипнотичен сеанс 3.................................................................................................................31
Програми И, С-1, С-2, Т, У. Засилване и затвърждаване на вече направени внушения и задълбочаване степента на хипноза.
Глава 5. Хипнотичен сеанс 4.................................................................................................................35
Програми Ф, Х-1, Х-2, Ц, Ч, Ш. Изграждане на механизъм, чрез които пациентът е в състояние да си създаде една по – добра представа за себе си.
Глава 6. Хипнотичен сеанс 5 и 6..........................................................................................................38
Сеанс 5, Сеанс 6 и програма Щ. Затвърждаващ сеанс и програма Планинско пътуване.
Глава 7. Регресия....................................................................................................................................40
Случаи на регресия, програма за регресия, анализиране.
Глава 8. Внушения.................................................................................................................................45
Специфични внушения за различни цели, включващи пушене, учене, увереност, сън, секс, концентрация, планиране на времето, тегло и др.


Глава 9. Сборна......................................................................................................................................52
Хипноза спрямо деца, групова хипноза и сценична хипноза.
Глава 10. Допълнителни случаи...........................................................................................................58
Примери за техники, използвани спрямо различни случаи и ситуации.
Глава 11. Някои допълнителни програми............................................................................................64
Програма Крайбрежно пътуване, Обратно отброяване чрез балони, програми за полагане на тестове, за мигрени и пушене.
Глава 12. Самохипноза..........................................................................................................................68
Упражнения, случаи и приложения на самохипнозата.


Глава 13. Практически приложения.....................................................................................................75
Подробни указания при фобии, професионални ситуации, групови ситуации, приложения при възрастни хора, излекувани, контрол над болката, духовни контакти, използване от затворници или от инвалиди, контрол над навиците, други ситуации и цели.

Глава 14. Началото................................................................................................................................ 91
Отвъд хипнозата и обобщение.

В Ъ В Е Д Е Н И Е

            Хипнозата много прилича на мечтаенето. Когато мечтаете, вие настройвате нивото на съзнанието си към областта на чистотата алфа, а след това давате свобода на фантазиите си. И въпреки че сте не податливи към отвличането на вниманието от странични неща, вие през цялото време сте усещащи и съзнаващи. Мечтаенето е един напълно естествен, безопасен и здравословен процес, в които понякога всички ние биваме въвлечени. Често нечие мечтание е така интензивно и целенасочено, че личността действително изисква към живот съответният обект или явление. Това обикновено се случва спонтанно и без никакво предварително намерение. Хипнозата е техника, която ви помага да навлезете в това променено състояние на съзнанието (състоянието на мечтаене) преднамерено и да насочите вниманието си към определени цели, така че те да бъдат постигнати. Подобно на мечтаенето, хипнозата е един напълно нормален, безопасен и здравословен феномен. По време на хипнозата, също както и при мечтаенето, вие сте чувстващи и съзнаващи, въпреки че оставате неподатливи към външно разсейване. Както по време на мечтаене, така и по време на хипноза, вашия разум се нагажда към диапазона на алфа чистотата (това ще бъде разгледано подробно по – нататък). Разликата, е че докато сте под хипноза, разсъдъкът ви се насочва към специфичните и полезни цели, които желаете да постигнете, а не към фантазиите, както това се случва при мечтаенето. Някой от тези полезни цели могат да бъдат отказване от пушенето, преминаване към диета, подобряване на представата ви за себе си, преодоляване на фобии и страхове, засилване на паметта и др. Списъкът от приложения на хипнозата е почти безкраен. Тази  книга ви учи как, стъпка по стъпка, да станете хипнотизатори. Когато я прочетете, вие ще знаете как да хипнотизирате други или самите вас, в името на която и да е полезна и заслужаваща това цел. Книгата съдържа изложени дума по дума хипнотични техники. Включени са актуални примери за различни случаи, които илюстрират специфични въпроси. Няма нищо, което може да ви обърка или да ви накара да изпаднете в недоумение. В нея дори можете да откриете как да трансформирате дадените техники, разработвайки свои собствени процедури. Ако желаете да се научите на хипноза, за да забогатеете бързо или да упражнявате контрол над другите, забравете това! Настоящата книга не ви показва как да постигнете тези неща. Но ако искате да разрешите състоянието си, да преобразите и обогатите вашият собствен живот, живота на другите, както и да осъществите това в един дух на братство и любов, то тогава прочетете тази книга.
В съвременния свят хипнозата е един от най – ценните инструменти, използвани за усъвършенстване на живота. Чрез хипнозата могат да бъдат победени нежелани привички, могат да бъдат формирани полезни навици, може да бъде конструктивно подходено към разрешаването на всеки човешки проблем; истинското щастие може да замени нещастието... И изброяването може да продължи.
Тогава защо не всеки се занимава с ежедневна самохипноза? Основните причини са липсата на обучение и познания. Повечето хора страдат от липсата на правилна информация, притежавайки твърде голямо количество псевдоинформация. Много малко са местата, към които бихме могли да се насочим за придобиването на подобни знания. Колежите, които предлагат курсове по хипноза, се броят на пръсти, а и често тези курсове са доста повърхностни. Хипнозата се преподава в няколко търговски колежа, но срещу изкуствено завишени учебни такси.
В тази книга са събрани тринадесетгодишни непосредствени познания, практика и опит, които са изложени по един опростен, разбираем, но все пак подробен начин. Това е една книга КАК ДА ПОСТИГНЕМ НЕЩАТА и не съм оставил нито един неясен аспект от материята при представянето на всичко онова, от което се нуждаете, за да се научите да владеете хипнозата и самохипнозата. Ако искате да учите просто за собствено самонаставление, ще откриете това в книгата. Ако желаете да станете практикуващ хипнотерапефт и да навлезете отчасти или напълно в този бизнес, в книгата ще откриете как. Ако имате намерение да развиете способността си да помагате на другите, тази книга ще ви предложи това. Ако се интересувате от регресията, ще я откриете в съответната глава. Ако искате да научите как да създадете свой собствени хипнотични техники, ще откриете и това в книгата.
Всичко, от което имате нужда, за да разберете тази книга и да овладеете хипнозата, е средна интелигентност и способност да четете. Това е всичко! Не ви е необходима нито университетска степен, нито гимназиална диплома, нито свръх интелигентност. В действителност тази книга ще ви научи как да започнете да развивате собствената си интелигентност.
Настоящата книга отстранява булото на загадъчност и незнание, което в продължение на векове е покривало хипнозата. А онова, което се показва под него, е една чудесна, мощна, проста и естествена способност за обогатяване на живота на всеки един, който я възприеме. Доколкото се простират познанията ми в тази област нито едно от появилите се до този момент на пазара издания не подхожда към същността на хипнозата с дълбочината, със спецификата на процедурите и с духа на хуманност, които са заложени в тази книга.
Данни за автора: Аз съм практикуващ хипнотерапевт от 1972 година и съм хипнотизирал стотици хора, изпаднали в почти всяка възможна ситуация. През първите 4 години практикувах  през почивните дни и вечер, безплатно за пациентите си. Аз съм алтруистична натура, така че хипнозата ми откри възможността да помагам на другите. Изкарвах прехраната си пишейки технически справочници за различни корпорации. Но изискванията ми към свободното ми време нараснаха до толкова, че реших напълно да се отдам на хипнозата и да навляза в този бизнес. Това се оказа един професионално удовлетворяващ успех. За известен период от време постигнах задоволителни финансови резултати (ще се спра на този въпрос малко по – подробно). По това време вземах по 25 долара на сеанс, което беше от 10 до 25 долара по – малко от таксите на останалите хипнотерапевти.   В мен съществува фанатична непоносимост към алчността, което обяснява защо моите такси бяха по – ниски. Въпреки всичко, независимо от големите разходи (наем, реклама, телефон и др.), аз се справих доста добре.
След това отдалечени няколко месеца едно от друго, се случиха две събития, които напълно съсипаха имиджа на хипнозата в града, в който практикувах. Двама хипнотерапевти (единият лекар, а другият психолог) бяха привлечени под съдебна отговорност по криминални обвинения спрямо два не свързани един с друг случая. Лекарят бе признат за виновен за груба и скандална злоупотреба, постигната с помощта на хипнозата, целяща лично облагодетелстване и която бе във вреда на пациентите му. Разрешителното за медицинска практика му бе отнето но той не беше осъден да излежи някаква присъда.
Що се отнася до случая с психолога, то аз бях човекът повдигнал първоначалните обвинения срещу него пред държавния прокурор. Последвалото разследване показа, че съм зърнал само крайчеца на върха на един огромен и не лицеприятен айсберг. Той бе осъден на 8 години затвор.
Отразяването на тези два случай в медиите беше с голям и многообразен обхват. В него намери място и значителна доза жълта и клюкарска журналистика, така че наред с потърпевшите бяха очернени и всички останали хипнотерапевти. Резултатът беше, че за доста дълъг период време бе почти невъзможно човек да спечели и цент като хипнотерапевт.
Така че, за да преживявам, аз се върнах отново към писането на техническа литература, практикувах хипноза както някога – в свободното си време. Това правя и до днес. По някога вземам 35 долара на сеанс (плюс пътните разноски, ако се налага да пътувам), но през повечето време практикувам безплатно.
Целта, подтикнала ме да напиша тази книга, е стремежа ми да представя хипнозата като едно благородно и полезно умение – каквото в действителност е тя. И без значение дали практикувате хипноза сред тихата изолираност на стаята си, заедно с любимия човек или с някой приятел – при всички случаи придобивките от нея са огромни. Чрез съвместно практикуване на хипноза, която е ориентирана към общи и за двамата стремежи, един съпруг и съпруга могат да бъдат привлечени един към друг чрез любов, хармония и разбиране далеч повече, отколкото биха мечтали, че е възможно. Чрез самохипнозата вие можете да се доближите много по - повече до  Висшия си Аз, а чрез този  Висш Аз – и до всички останали хора. А в хипнозата наистина няма никакви негативни аспекти.  Ако подхождате към нея цялостно, вие ще пожънете благотворни резултати. Но ако подхождане към нея вяло и колебливо, то и резултатите ви ще бъдат такива.
В първите единадесет глави обяснявам какво е хипнозата, как действа тя и как можете да овладеете изкуството на хипнозата. След това идва “десертът” – Глави 12 и 13. Глава 12 е посветена изцяло на самохипнозата: как бихте могли да я приложите към себе си – самостоятелно, по всяко желано от вас време, и в действителност спрямо всяка желана от вас цел. Силата, обхвата и приложението на самохипнозата може да взриви мисленето ви... да го взриви и да го издигне до нови и по – високи нива на осъзнаване и осъществяване. След това, в Глава 14, ние се насочваме “отвъд хипнозата” – в заинтригуващата област на психичните феномени, астралния свят, телепатията и др.
Правилното схващане на краткия текст, който се отнася до мен, ще подпомогне и разбирането ви за съдържанието на тази книга. Тя е уникална творба за хипнозата, а знаейки откъде идвам, ще разберете защо е така.
А сега прелистете тази страница и започнете да четете, наслаждавайки се и изучавайки една нова и ценна способност. Напълно е възможно това да се окаже едно от най- полезните изживявания в досегашния ви живот.

Уилям У. Хюит

Г л а в а 1

КАК ДА СТАНЕМ
ХИПНОТИЗАТОРИ

            Почти всеки може бързо и лесно да изучи техниките за хипноза и да стане хипнотизатор. Но за да бъдете добър хипнотизатор е нужно нещо повече от това.
За да бъдете добър хипнотизатор, вие трябва да притежавате цялостност, честност, отдаденост и наистина трябва да сте загрижен за цялостното човечество. Ако приемем, че всички тези вътрешни качества са налице у вас, тогава всичко, от което имате нужда е да запомните различните техники. А после практика, практика и пак практика. И докато практикувате, продължавайте да се учите. Тогава ще можете да се наречете хипнотизатор.
Хипнозата е един инструмент, който ви дава възможност да усъвършенствате по желания от вас начин както себе си така и всеки друг човек. Тази книга, стъпка по стъпка, ще ви научи по какъв начин да постигнете това. Първите 11 глави обясняват как да станете хипнотизатор за постигане на придобивки, радост, усъвършенстване и дори печалба. Глава 12 обединява всички предхождащи глави и разкрива как можете сами, използвайки самохипноза да подобрите качеството на собствения си живот. Глава 14 накратко разглежда нещата, които са “отвъд хипнозата”.
В тази първа глава ще се спрем най – общо на същността на хипнозата. В нея ще оборя няколко мита за самохипнозата, ще изложа няколко съвета относно правенето и не правенето на определени неща и ще ви насоча как да осъществявате първоначалните консултации с пациента.
В главите от 2 до 6 ще ви преведа през 6 последователни хипнотични сеанса – точно както правя това с някой клиент, заради необходимостта от постигане на контрол над храненето. Подробно са изложени съответните хипнотични процедури, така че да можете да ги използвате. Избрах контрола над храненето, защото в него са включени повечето от типовете процедури, от които се нуждаете. Освен това, напоследък контролът над храненето е една доста популярна тема.
Глава 7 е концентрирана върху използването на хипнозата за регресия (припомняне на минали животи), която в наши дни също е обект на значителен интерес. Включил съм процедурата, която сам съм използвал доста успешно.
Глава 8 е една колекция от хипнотични внушения за почти всяка една цел, към която вероятно бихте се стремили.
Глава 9 е сборна глава. В нея се дискутират неща, които не са подходящи за включване в други глави. Неща, като хипнотизиране на деца, групова хипноза и сценична хипноза.
Глава 10 визира някои случаи, които подчертават тези, изложени в другите глави. Подбрани са онези ситуации, които илюстрират някои специфични въпроси за хипнозата.
Глава 11 съдържа няколко допълнителни хипнотични програми за постигане на специфични цели, подсилващи вече изложените в други глави разнообразни програми.
Глава 12 се занимава изключително със самохипнозата. Как бихте могли да я приложите спрямо себе си, напълно самостоятелно, и да постигнете всяка цел – била тя материална придобивка, духовна придобивка, излекуване на рани, превъзмогване на болести, промяна на навици и др. Тази глава наистина изяснява по – добре предходните единадесет глави.
Глава 13 съдържа две неща: кратко обобщение на цялата материя, както и един бегъл поглед “отвъд хипнозата” – към областта, дефинирана най – общо като “психически феномени”.

Обяснение на термините

Има няколко термина, които се нуждаят от уточняване, тъй като многократно ги използвам в книгата.
Оператор: Думата “оператор” визира хипнотизатора – лицето, което в действителност осъществява хипнотичните програми.
Пациент: Думата “пациент” се отнася за лицето, което бива подлагано на хипноза. Пациентът може да бъде и клиент.
Граматически род: Ако се позовавам на определен случай, аз използвам подходящия граматически род, т. е. “той” или “неговия”, ако става дума за мъж, и “тя” или “нейният”, ако става дума за жена. Понякога употребявам  “той/тя”, за да посоча, че нещо е приложимо и за двата пола. Дори и когато използвам само женски род, съответната ситуация може в същата степен да важи и за мъжете.
Причината, поради, която използвам най – вече женски род, е че 90 % от моите пациенти са били жени. Опитът ми показва, че жените са много по – широко мислещи  и възприемчиви към хипнозата, отколкото мъжете.

Какво е хипнозата?

            Вероятно до този момент сте схванали идеята, че хипнозата е едно състояние на мечтаене, на фантазиране. В това състояние човешкият съзнателен ум става безмълвен или пасивен. Това прави достъпен и открит подсъзнателния разум по начин, който позволява на хипнотизатора да въведе в тази могъща подсъзнателна сфера различни внушения.
Нека да хвърлим един до известна степен “технически” поглед върху начина, по който мозъкът функционира. Мозъкът оперира чрез честотни цикли, които от своя страна са измерими. Тези честоти отговарят на определен вид дейности. Започвайки с най – ниската честота и продължавайки по възходящ ред, те са следните:

 1. Делта. Честотата на мозъчната дейност варира от 0 до 4 цикъла в секунда. Това е абсолютната безсъзнателност. За делта не се знае много.
 2. Тета. При тета честотата се движи между 4 и 7 цикъла в секунда. Тета е част от областта на подсъзнанието, в която е приложима хипнозата – въпреки че много малко хора достигат до тета за дълъг период от време. Изглежда, че в тета са записани всички наши емоционални преживявания. Тета е онази специфична област, която отваря вратата на пред съзнанието, за да може то да се отправи “отвъд хипнозата” – в света на психичните феномени. Това ще бъде разгледано накратко в края на тази книга.
 3. Алфа. Честотния диапазон на мозъчната дейност при алфа е от 7 до 14 цикъла в секунда. Алфа е областта, която обикновено се смята за сферата на подсъзнанието. Почти всички хипнотични въздействия се осъществяват в този обхват. Освен това, тук се извършва и всяко мечтаене. Медитацията също е функция на този диапазон, понякога слизайки и в тета. Що се отнася до хипнозата, алфа е една изключително важна област и това е подчертано в книгата.
 4. Бета. Това е сферата на съзнателния разум, чиито честотен диапазон е от 14 цикъла нагоре. Бета е областта, в която мислим и осъществяваме повечето от извършваните от нас в будно състояние дейности. Изглежда, че по – голямата част от нас оперират с около 20 цикъла в секунда по време на будно състояние. При около 60 цикъла в секунда човек би изпаднал в силна истерия. А при над 60 цикъла в секунда – не зная какво би могло да се случи... Предполагам, че не би било нещо приятно.

Когато вечер заспивате, мозъкът ви автоматично превключва от по – високия честотен цикъл бета към по- ниския алфа, а после, за кратки последователни периоди, към тета и делта. По- голямата част от съня ви протича в алфа.
Всичко, което хипнозата прави, е да се възползва от този естествен феномен. Хипнозата всъщност е една техника за принуждаване на мозъка да намали циклите си до алфа диапазона без да изпадне в сън. В алфа подсъзнанието е открито за влияния чрез внушение.
Съзнателният разум не приема добре внушенията. Той е най – подходящ за мислене, разсъждаване и привеждане в действие на онези неща, които вече знае. Докато подсъзнанието е като един подчиняващ се роб. То не мисли и не разсъждава. То просто реагира на нещата, които му се казват. В това се корени стойността и силата на хипнозата. Чрез хипнозата вие сте в състояние да заложите мощни внушения директно в подсъзнанието си. То ги приема и ги кара да се превърнат в реалност. Отчасти подсъзнанието прави това като съобщава на съзнателния разум, че съществува нова информация, която трябва да бъде следвана. Съзнателният разум обича да действа в съответствие с онова, което вече е налице, така че той започва да работи по тази нова информация. Отчасти ние наистина не разбираме защо хипнозата действа и как точно подсъзнанието предизвиква съответните резултати. Това, което знаем е, че тя наистина действа, и действа доста добре.
Внушения: Използваните в хипнозата внушения подробно са разгледани в другите глави от книгата. Засега е достатъчно да подчертаем факта, че всички изложени по – нататък внушения са позитивни, конструктивни и полезни. Това е необходимо поради обстоятелството, че подсъзнанието не е запознато с разликата между едно полезно и едно вредно внушение. Основната му дейност се изразява във възприемането на подадените му от вас послания и в действането според тях.
Познавах един мъж, който буквално стотици пъти на ден употребяваше една нецензурирана четирибуквена дума за извършване на физиологически нужди. В края на краищата той убеди подсъзнанието си, че трябва да посети тоалетната и разви хронична диария.
Така че, бъдете крайно внимателни относно думите, които употребявате във вашите внушения. Думите са нещо наистина могъщо, а подсъзнанието ви ги възприема буквално.
Митове: Съществуват множество погрешни схващания за хипнозата. Голяма част от това неразбиране се дължи на второстепенни филми, представящи хора, които биват превръщани в зомбиподобни същества от някакъв всесилен мистик, който им казва: “Погледни в очите ми!” И ако това е ефектно и оправдано спрямо един трилър, то от друга страна това е стопроцентова измислица, която няма никаква връзка с истината. Ще се спра на някои от най – често разпространяваните митове, а после ще продължа по – нататък.

 1. Хипнотизаторът има магически възможности. Това е изцяло невярно. Хипнотизаторът е едно напълно обикновено човешко същество, което е усвоило способността да прилага внушение с цел постигането на желани резултати.
 2. Човек може да бъде хипнотизиран и принуден да върши неща против своята воля. Абсолютно невярно! Преди всички, никой не може да бъде хипнотизиран, ако сам не желае това. Пациентът трябва изцяло да сътрудничи, за да може да бъде осъществена хипноза. На второ място – никой, който е под хипноза, не може да бъде накаран да върши неща, които не би направил и по собствена воля в състояние извън психоза. По време на хипнозата пациентът може да избере дали да приеме, или да отхвърли дадено внушение. Ако му бъде подадено някакво потискащо го внушение, той по свой избор най – вероятно ще излезе от хипнотичното състояние и ще си тръгне.
 3. Единствено слабо интелигентните хора могат да бъдат хипнотизирани. Отново невярно. Вярно е обратното. Колкото една личност е по – интелигентна, толкова е по – лесно тя да бъде хипнотизирана. Разбира се при определени случаи на умствени заболявания хипнозата е невъзможна. Но почти всеки, който иска да бъде хипнотизиран, може да бъде хипнотизиран. Само около 1 % от хората не могат да бъдат поставени под хипноза: отчасти поради психически заболявания, отчасти заради причини, които не можем да разберем.
 4. Хипнотизираният е в транс или в безсъзнание. Това в никакъв случай не е така. Пациентът, който е под хипноза, е изцяло буден и съзнаващ. Той напълно е фокусирал вниманието си в посочената от хипнотизатора област и е податлив на странично разсейване.
 5. Човек може да не успее да излезе от състоянието на хипноза. Това е напълно невярно. Дори ако операторът падне мъртъв след като е хипнотизирал пациента, то последният може напълно лесно да излезе от това състояние. На пациента може да се случат две неща: или да изпадне в краткотраен сън и после да се събуди, или да отвори очи, защото гласът на оператора е липсвал за известно време.
 6. Добрите резултати задължително се постигат чрез дълбока хипноза. Невярно. Всяка степен на хипноза – от повърхността до много дълбока, може да донесе положителни резултати.

Хипнотично състояние: Когато е под хипноза, човек напълно съзнава къде се намира и какво става. Той или тя чуват всичко, което ги заобикаля. Личността е в едно състояние на дълбока отпуснатост, като при мечтаене, и често или има усещане за вцепененост на тялото, или пък е крайно чувствителна относно наличието на тялото си.
Самохипноза.: Напълно възможно е да хипнотизирате себе си. Аз го правя почти всеки ден, като си подавам конструктивни внушения. За вас ще бъде много по – лесно да се хипнотизирате, ако преди това сте били хипнотизирани от някой друг и са ви били дадени внушенията и инструкциите за постигането на това състояние. Много малко хора могат успешно да се самохипнотизират без преди това да са били хипнотизирани от някой друг. Тази книга ще ви научи как да обучите себе си. Препоръчвам ви да работите с партньор, който може да ви хипнотизира, и по този начин да постигнете възможно най – добрите резултати.

Превръщането на хипнозата в професия и бизнес

Някои от вас могат да  пожелаят да направят от хипнозата своя професия, отдавайки и се изцяло или пък през свободното си време. Тази кратка част е фокусирана върху нещата, които ще ви бъдат нужни в допълнение на изложения до края на книгата теоретичен материал. Дори и в случай, че не възнамерявате да прилагате професионално хипнозата, за вас ще бъде от полза да прочетете тази част.

Неща, които ще ви бъдат необходими:
1.Тих кабинет с минимум 3 стола. Един за вас, фотьойл или стол тип шезлонг за вашите пациенти и какъвто и да е стол за трети човек. Клиентите често водят някого със себе си. Ако в дома си имате подходяща за тази цел стая, това би ви спестило плащането на висок наем за друго помещение и би облекчило данъците. Ако се налага да наемете кабинет, насочете се към някой, който е тих, в съседство с обширен паркинг, и който е лесно достъпен с кола от към всички посоки.
2.Бюро или маса за писане.
3.Касетофон и достатъчно количество празни аудио – касети.
4.Листа, папки и шкаф за съхраняване на документацията.
5.Достатъчно количество от предварително готови и напечатани на листа указания за самохипноза (обяснени в Глава 3).
6.Достатъчно количество от указания за диети (обяснени в Глава 3).
7.Две малки джобни фенерчета – писалки с годни батерии. Те са ви необходими само в случай, че ви се налага да прочетете въвеждащите процедури, а стаята е прекалено слабо осветена за четене.
8.Един квадрат от картон 15 х 15 см. с нарисуван върху него голям и плътен червен кръг (обяснен в Глава 3).
9.Всички ваши програми за хипноза, напечатани и оставени на лесно достъпно място, които да ви бъдат под ръка в случай, че паметта ви изневери.
10.Декларации за освобождаване от отговорност. Те трябва да бъдат подписани от клиента, който декларира, че е наясно със същността на хипнозата, че се подлага по своя воля на нея и снема от вас отговорността за всякакви предварителни задължения и гаранции относно ефекта й. Консултирайте се с вашият адвокат по тези въпроси.
11.Визитни картички
12.Телефон
13.Регистратор в предверието на кабинета и телефонен секретар, който да приема обажданията докато вие сте зает със сеансите.
Разходи:
1.Наем (в случай че не работите в къщи).
2.Реклама. Тя е скъпа, но до известна степен необходима. Едно средно голямо рекламно каре в неделните издания на вестниците е горе – долу онова, от което се нуждаете. Ако се договорите за по – дългосрочна реклама, получавате отстъпка в цената. Но все пак рекламирането си остава скъпо нещо. Абсолютно необходимо ви е едно рекламно каре в телефонния указател или в някой фирмен указател: 70 процента от моите обаждания са предизвикани от обявата ми в указателя; 20 процента са в резултат на устна реклама между пациентите; 10 процента са резултат от реклама във вестниците. А това е един обширен градски район. Предполагам, че в по – малките градчета бихте извлекли по – голяма полза от устната и вестникарската реклама, а по – малка от карето в указателя. Но това е само предположение и не зная със сигурност дали това наистина е така.
Такси:
Таксата ми за сеанс (имам предвид 1994 година) е 50 долара. Един сеанс варира от 30 минути до 1 час. Той не продължава повече от час, тъй като смятам, че подобна продължителност на сеанса е не ефективна спрямо клиента. Таксата включва всичко... до магнетофонния запис и напечатаните указания за самохипноза или диета. Ако клиента желае сеанс в дома или офиса си, прибавям една скромна допълнителна сума за бензин и пътни разходи, ако разстоянието е повече от 8 км. в една посока.
В някой области от страната таксата за сеанс може да надхвърля 50 долара – например област Уест Честър или в НЮ Йорк.
За по – малките градчета в провинцията може да бъде разумна таксата,  варираща между 25 и 40 долара за сеанс.
Философията ми се изразява в стремежа да се изискват минимални такси, и въпреки това човек да бъде в състояние да посреща както професионалните, така и личните си разходи, получавайки по този начин една адекватна отплата за времето и способностите си.
Моят принцип е клиентът да се подложи на минималният брой сеанси, които да гарантират постигането на желаната цел. Никога не позволявам на клиента да ме посещава повече от 6 сеанса. Причината за това е, че аз го подготвям да бъде независим и да решава сам проблемите си, а не да бъде зависим от мен. Още по време на втория сеанс започвам да обучавам клиента на самохипноза, така че той или тя да притежават механизма за решаване на проблемите си толкова ефективно, колкото и аз бих го сторил.
Препоръчвам ви да се насочите към един подобен подход в хипнотерапевтичната си практика. Не бъдете алчни. Винаги мислете първо за нуждите на пациента си.
И тогава ще успеете.
Освен това, категорично ви съветвам да изисквате своята такса преди всеки сеанс. След като вече веднъж сте осъществили сеанса с пациента, вие не можете да си го “вземете” обратно, в случай че не ви бъде заплатено или пък ви бъде даден фалшив или неправилен чек.
Може да решите да предложите на пациентите си намаление при авансово заплащане на сеансите – например, при авансово заплащане на петте сеанса още първият път, то шестият ще бъде безплатен.
Бил съм само веднъж изиграван относно заплащане. Става дума за един рекламен мениджър, на когото бях помогнал да се отърве от навика си да пуши по три пакета цигари на ден. Той ми издаде невалидни чекове, които по – късно отказа да завери. Той беше един от тези мошеници, с които неизбежно се сблъсква в работата си.
Други съвети:
Приемайте всяка отправена към вас покана за изнасяне на беседи или лекции – било в някой клуб, гимназия, колеж, на домашни събирания или където и да е. Това е една чудесна реклама.
Ако може да постигнете това без да нарушавате семейния си живот, работете в къщи. По този начин бихте могли да поддържате ниски таксите си за сеанс. Може да предпочетете да извършвате визити по домовете или на работните места на клиентите. Нека ви предупредя, особено жените: бъдете внимателни и предпазливи. Човек никога не знае в каква ситуация може да попадне. Случвало ми се е няколко пъти да бъда викан късно нощем в някои от опасните квартали на града.  Нямаше никакви инциденти, но от тогава рядко приемам да правя посещения по домовете.

Как да практикуваме хипнозата?
Преди всичко, вие или трябва да сте научили наизуст хипнотичните програми, или да ги имате напечатани пред себе си, така че незабавно да ги прочетете, ако това ви се наложи. Този въпрос изчерпателно се разглежда и на други места в книгата.
След това следват безброй неща, които трябва да обмислите: тонът на гласът си, скоростта на говорене, къде да седнете вие и къде пациентът, осветление, шумоизолиране, място за сеансите, дали някой сеанс трябва да бъде записан, използване на допълнителни средства, какво да наблюдавате в пациента, търсене на резултатност и ефект.
Тон и темпо на говора:
Просто използвайте вашият собствен глас. Този съвет може да ви звучи малко глупаво, но всъщност това не е така. Виждал съм как мнозина начинаещи хипнотерапевти са се опитвали преднамерено, по време на сеанс, да преправят гласовете си, мъчейки се гласът им да звучи дълбоко, гърлено и театрално. Това е глупост.  Какъвто и да е вашият нормален глас, той е достатъчен. Един звучен, мелодичен и отчетлив глас със сигурност е един плюс, но той в никакъв случай не е абсолютна необходимост. Далеч по важно е да знаете какво вършите, да уважавате пациента и да бъдете в добра връзка с него.
Действително е необходимо добре да обмислите и практикувате известно време темпото си на говорене. Речевият ви ритъм трябва да бъде достатъчно бавен, за да може да даде на пациента времето, необходимо му за реагиране, а от друга страна – достатъчно бърз, за да поддържа будни вниманието и интереса му.
Ако говорите прекалено бавно, умът на пациента най – вероятно ще се отклони към странични мисли, а вие целите да задържате вниманието му към гласа си. Ще откриете, че някои хора се нуждаят от по – бързо темпо, докато при другите е необходимо по – забавен ритъм. Опитът ще ви научи да използвате подходящото и правилно темпо на говорене.
Като цяло, една средна пауза от 2 до 5 секунди е подходящ интервал. Например: “Отпуснете коленете си” (две секунди пауза), “Отпуснете прасците си” (две секунди пауза), “А сега отпуснете пръстите на краката си” (една секунда пауза), “Отпуснете пръстите си” (две секунди пауза).
Спрямо някой визуализационни програми може да са ви нужни по дълги паузи. Например: “А сега искам да си представите, че стоите прави на върха на едно спираловидно стълбище.” (три секунди пауза), “Сътворете това стълбище” (три секунди пауза), “То е застлано с пътека. Сътворете пътеката” (три секунди пауза). Разбирате идеята, нали?
Не използвайте часовника си за отброяване на паузите: ако го сторите, най – вероятно до толкова ще се концентрирате върху времето, че със сигурност ще изгубите представа за онова, което вършите в действителност. Просто развийте в себе си чувство за времето. Когато провеждам хипнотичен сеанс, самият аз си представям как следвам инструкциите, поддържайки по този начин един удобен и подходящ ритъм.
Когато говорите, нека гласът ви да бъде еднообразен и монотонен. Целта е да отегчите съзнателния разум на пациента до степен, след която той да престане да бъде активен, позволявайки по този начин на подсъзнанието да стане достъпно и реагиращо на внушение. Ако в гласът ви има твърде много преиграване или драматизиране, съзнателния разум на пациента е склонен да поддържа интереса си, оставайки активен и по този начин възпрепятствайки търсената дълбока отпуснатост и податливост към внушения.
Положение на тялото:
Осъществявал съм хипноза в седнало и изправено положение. Имал съм пациенти, които са се намирали в полуизлегнато положение, били са седнали на столове с прави облегалки, легнали в леглото, лежащи на пода, седнали с кръстосани крака на земята и дори някой са били прави.  Всички положения на тялото са ефикасни, но не спрямо всяка ситуация. Например една скоростна двуминутна процедура за подтискане на болка действа добре при пациент, който е прав. Но не може да става и дума за подобно положение при една тридесет минутна процедура насочена към контрол над храненето. Ако имате избор, столът тип шезлонг или столът с права облегалка, без поставки за ръцете, са най – подходящи за пациентите ви. Те са еднакво добри, те осигуряват достатъчно опора и комфорт за пациента, предпазвайки го от опасността да заспи по време на сеанса. Аз предпочитам моите пациенти да сетят на стол с права облегалка и без подпори за ръцете. Това са мои лични виждания. Но и в качеството си на оператор, извършващ хипноза, аз също препоръчвам този вид стол.
Легналото положение върху легло предлага комфорт и опора на пациента. Тук обратният ефект е, че пациентът лесно може да изпадне в сън. Това е така, защото тялото и мозъкът са приучени всеки ден, когато легнете, мозъкът ви да изпадне в алфа и да заспите; това е нормалният начин за заспиване и ние всички преминаваме през него всяка нощ.
Но обикновено един умел оператор  е в състояние да предотврати това. Когато работите с хора, приковани към легло, това е единствената подходяща позиция на тялото.
Лежането на пода има същият обратен ефект, както лежането на легло. Пациентът е много по – податлив към заспиване. От друга страна, подът много бързо поражда усещане за неудобство в пациента, така че не го препоръчвам при продължителни процедури.
Седенето с кръстосани крака на пода също много скоро поражда неудобство, така че не препоръчвам и него за по – дълги процедури. Самият аз твърде често използвам тази поза за медитация (една форма на самохипноза) и постигам чудесни резултати. Веднъж прекарах в дълбока медитация час и половина в тази поза без да изпитам никакво физическо неудобство. Но се съмнявам дали един не трениран и не опитен човек би могъл да направи това, а после да бъде в състояние да стане, а още по – малко да върви. В повечето случаи моят пациент е седнал на стол тип шезлонг. Аз седя на стол с права облегалка с лице срещу него. Разстоянието по между ни може да бъде между 0,6 и 1,8 метра. Между нас може да има или да няма маса или бюро; това не е от значение и в двата случая. Намираме се достатъчно близо един до друг, за да мога да говоря нормално и да бъда лесно чут, но сме достатъчно раздалечени, така че да не се създава впечатление за интимност. Има някои процедури, които прилагам при специални случаи, и които изискват да стоя в непосредствена близост до пациента или дори да имам пряк физически контакт с него. Но това са изключения, а не правила. В тази книга ще разгледам главно най – общоприетите методи и ситуации.
В идеалния вариант, столът на пациента трябва да бъде разположен така, че върху очите му да не пада ярка светлина. Нека прозорците са зад гърба му, освен в случай, че не са с плътни завеси. Същото се отнася и за лампите – нека те да са зад него. Това помага на пациента да се отпусне и да се почувства удобно.
Къде да провеждате хипнозата:
Почти всяко място е подходящо. Осъществявал съм хипнозата в едва осветени стаи и под ярка слънчева светлина на открито. Практикувал съм сред шум и в тишина. Идеалният вариант е в една тиха и уютна стая с омекотено осветление.
Ако се появят неочаквани и отвличащи ги от работата прекъсвания, опитайте да ги използвате във ваша полза. Веднъж бях започнал хипнотично въвеждане когато някакъв дърводелец започна да забива пирони в стената на съседния кабинет, която беше точно зад гърба на моят пациент. Ударите бяха като стакато – чук, чук... чук. Бързо изоставих обичайната си въвеждаща процедура и започнах да импровизирам. Казах: “Външните шумове могат да ви разсейват. В действителност те ще ви помогнат да достигнете до едно по – дълбоко и по –здравословно състояние на отпускане.” А след това, непосредствено преди всеки удар на чука, казвах: “Навлезте по дълбоко” (чук), “по – дълбоко” (чук), “по – дълбоко и по – дълбоко” (чук) и т. н.
Моята пациентка навлезе в дълбока отпуснатост така, сякаш се спускаше надолу със скоростта на асансьор. Дори не ми се наложи да използвам предварително планираните си програми. Незабавно започнах да и подавам внушения, а после я върнах към нормално ниво на съзнание. Последвалите резултати бяха превъзходни.
Относно музикалния фон:
Мнозина хипнотерапевти използват често лека музика или шум на морски вълни като звуков фон при въвеждане на пациента в хипноза. Изпробвал съм и музиката, и морските вълни, и смятам, че резултатът от тях е задоволяващ. Но все пак, моите най – добри резултати са постигнати без подобен звуков фон. Използвам рядко музиката като фон. Това е въпрос на лично предпочитание. Опитайте и двата вида и тогава изберете това, което предпочитате.
Допълнително техническо оборудване:
Всичко, от което наистина имате нужда, е един не много скъп портативен касетофон. Аз го използвам единствено, за да запиша въвеждащите процедури, докато ги изпълнявам. А след това давам касетата на пациента. Това е разгледано в следващата глава. Ако решите, че се нуждаете от музика или от някакви шумове като звуков фон, то тогава вие трябва да си осигурите и съответната аудио техника. Някой хипнотерапевти използват приспособления за електрошок, за да въздействат на пациентите си. Например, по време на етапа на внушаване операторът може да каже: “А сега си представете, че пушите цигара. Поемете дълбоко дим.” (Тогава той натиска бутона и пациентът изпитва електрошок.) По този начин пациентът асоциира и отъждествява пушенето с едно болезнено усещане.
Резултат: той или тя прекратява пушенето. Аз съм категорично против подобни процедури и приспособления. Те могат да бъдат опасни и болезнени. И са напълно излишни. Един добър хипнотерапевт може да постигне същите резултати без да прибягва към подобни средства. Веднъж наех един кабинет, в който имаше едно от тези устройства. Аз отказах да го смятам за част от оборудването и не подписах договора за наем, докато то не беше отстранено от описа и изнесено от стаята. Моят съвет е: НАПЪЛНО ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ ПОДОБНИ УСТРОЙСТВА. Те са неприятни неща!
Наблюдаване на пациента: Основните неща, към които трябва да насочите вниманието си, са начина му на дишане и мускулните му движения. Веднага щом пациентът изпадне в дълбока отпуснатост, дишането му става леко и ритмично. Може да се наблюдават отделни много дълбоки вдишвания, последвани от нормални издишвания.
Обърнете внимание на ръцете на пациента ви. Сграбчват ли те дръжките на стола... мърдат ли нервно... извиват ли се? Или пък лежат ли отпуснати без видима следа от напрегнатост?
След като мускулите на врата се отпуснат, главата би трябвало да клюмне. Челюстта трябва да бъде също релаксирана Не трябва да има никакви признаци за мускулна скованост или напрегнатост.
При клепачите може да бъде наблюдавано потрепване. Това не е напрегнатост, а по – скоро признак, че пациентът се намира в състояние, наречено R.E.M., или бързо движение на очите. Това състояние се появява при мозъчна дейност с около 10 цикъла в секунда, което е изцяло в диапазона алфа. Така че, ако наблюдавате R.E.M., вие със сигурност ще знаете, че пациентът ви е под хипноза. От друга страна, пациентът може да бъде под хипноза и без наличието на R.E.M, така че не се безпокойте, ако не забележите R.E.М.
В общи линии търсете признаци за релаксираност, които да покажат, че пациентът е под хипноза. Признаците за нервност или напрегнатост показват, че пациентът вероятно не е навлязъл в хипноза, а в най – добрия случай се намира едва в началната и фаза.
Не бъдете излишно обезпокоени, ако пациентът не изглежда достатъчно отпуснат. Няма двама души, които да реагират по един и същ начин на хипнозата. Просто продължете с изпълнението на програмите ; те ще действат във всички случаи, освен спрямо няколкото изключения, които разгледахме в началото на тази глава.
Имал съм пациенти, които се отпускаха като желе буквално секунди след като започвах въвеждащата процедура. Други продължаваха да мърдат нервно почти през целия първи сеанс , преди да се отпуснат донякъде към края му. Някои не започваха да се отпускат чак до втория сеанс.
Имал съм една единствена пациентка, която не успях да хипнотизирам. И след три сеанса тя беше все така нервна и напрегната – като мишка, преминаваща през стая пълна с изгладнели котки. Върнах и таксата и я насочих към друг колега. Но и моят колега постигна същите незадоволителни резултати.
Най – верният индикатор за податливостта на пациента към хипнозата е да го запитате за това, след като сте го върнали към нормално състояние. Пациентът ще ви каже до каква степен е бил релаксиран, както и какво точно е усетил. Разбира се, най – добрият критерий са крайните резултати. Ако прилагате хипноза към някой с цел отказване от пушене и пациентът спре цигарите, то вие ще сте наясно, че правилно сте използвали умението си и пациентът е податлив на хипноза.
Проверка: някои хипнотерапевти прилагат различни тестове по време на въвеждащата процедура, за да проверят дали тя действа. Например те могат да кажат на пациента да вдигне ръката си непосредствено след като са му внушили: “Ръката ти е като дърво... вцепенена... неподвижна.” Ако той не я повдигне, значи въвеждането е постигнало някаква степен на хипноза.
Аз никога не извършвам подобно проверяване. Моята теория е, че проверката поражда съмнение в ума на пациента. “Той не е ли напълно уверен в това, което прави?”, “Може би аз не съм подходящ за хипноза?”, “Ще подейства ли това или не?” и т. н.
А ако погледнем на това от един по – прагматичен аспект – какво ще правите, проверката ви покаже, че не успявате, и пациентът ви вдигне ръката си? Единственото нещо, което можете да направите, е да продължите с въвеждането – нещо, което така или иначе сте възнамерявали да сторите.
Моят подход е този на увереността – въвеждането е ефектно – и то наистина става такова.

Предхипнотична консултация

Обикновено предхипнотичната консултация непосредствено предшества първия хипнотичен сеанс (които е разглеждан в следващата глава). Консултацията е изключително важна и не трябва да бъде пропускана.
ЗАБЕЛЕЖКА: Една разновидност на предхипнотичната консултация се препоръчва и в случаите на самохипноза. Това е обяснено в Глава 12.
Целта на консултацията е многоаспектна. Тя е моментът, когато обяснявате на пациента си какво представлява хипнозата и отговаряте на всеки въпрос, който може да възникне. Тя ви дава възможност да установите връзка с пациента, да спечелите доверието му и да му дадете възможност да извърши няколко прости упражнения, целящи неговото по – голямо удобство. Има определен брой ключови въпроси, които трябва да зададете на пациента, за да прецените дали да продължите или не със същинската хипноза.
Ако пациентът наистина се опасява и се бои да бъде хипнотизиран (след като подробно сте му обяснили програмата за хипнотизиране), не се опитвайте да го хипнотизирате. Помолете го да помисли по въпроса няколко дни. Уверете го, че ще бъдете готови да отговорите на всички поставени от него въпроси.
Що се отнася до обратния вариант – ако пациентът желае да бъде хипнотизиран, но вие имате някакви резерви към това, не го правете. От жизненоважно значение е между вас и пациента ви да бъде налице взаимна връзка и разбиране, ако смятате да осъществите една успешна програма. Винаги помнете, че целта на хипнозата е да помогне на някого да придобие повече контрол над живота си и по един или друг начин да подобри качеството на своя живот. Това е трудно постижимо, ако между оператора и пациента са налице някакви препятствия или пречки. Под пречки аз нямам предвид някакви физически бариери, а по – скоро евентуални нефизически бариери като липса на доверие , лоша връзка, опасения един към друг и т. н.
Не се колебайте да откажете на някого да го хипнотизирате. Ето един пример, който илюстрира това. Една жена посети кабинета ми с намерението да започне серия от шест сеанса, с цел постигане контрол над храненето. По време на предхипнотичната консултация моето шесто чувство ми каза, че има нещо твърде нехармонично помежду ни. След деликатно разпитване от моя страна, жената призна, че изпитва една дълбока омраза и недоверие към мъжете като цяло. Тя бързо добави: “Но не бих позволила на това да попречи на нещата тук.” Разбира се разбрах, че добрите и намерения не са достатъчно добри. Тя се нуждаеше повече от помощ относно своята омраза, отколкото спрямо контролирането на храненето, а само някой, към когото би изпитвала истинско уважение, би могъл да и помогне. Така че аз отказах да я приема като клиентка. Вместо това и уговорих час за консултация при една моя колежка хипнотерапевт. Те осъществиха успешно сътрудничество, преодолявайки както омразата и, така и проблемите и относно храненето, и по – късно тя ми се обади, за да ми благодари. Без съмнение тя би отишла първо при хипнотерапевтката, ако бе знаела за нея. Това, което искам да запиша с големи букви в ума ви е, че вие винаги и във всички случаи трябва да правите това, което е най – добро за пациента ви, дори ако то ви лишава от таксата или от ценен терапевтичен опит.
ВАЖНО: Ако подозирате психичен или здравословен проблем, не се опитвайте да се справяте с него. Откажете да приемете този човек за клиент, докато той не се консултира с лекар, който да му препоръча лечение чрез хипноза. Освен това, не приемайте за клиент  никого, за когото знаете или силно подозирате, че употребява наркотични средства. Неприятностите, които ще си създадете, могат да се превърнат в един кошмар за цял живот.
Консултационен сценарий: Най – общата и примерна схема за консултация би могла да изглежда по този начин:
1.Накарайте пациента да попълни и подпише един кратък въпросник, който да включва неговото име, адрес, телефонен номер, причина, заради която желае хипноза, име, с което предпочита да бъде наричан, и всякаква друга информация, която бихте сметнали за съществена. Обикновено аз запазвам този формуляр и докато обсъждаме по – късно нещата, предпочитам да се абстрахирам от онова, което той е написал, и да си водя собствени бележки.
2.Попитайте го защо желае хипноза. Отделете време да проучите изцяло това. Често посочената причина не е действителния проблем. Ако отговорът е заради контрол над храненето, разберете какво е направил преди пациентът в тази насока. Има ли той здравословен проблем? Вземал ли е лекарства или наркотици... какви... защо... дали по лекарско предписание и т. н. Не се отказвайте, докато не сте напълно удовлетворени от отговорите. По – нататък отново ще се спрем на този въпрос.
3.Изчерпателно обяснете какво представлява хипнозата и какво тя не е. Успокойте всички притеснения. Подканете към въпроси. Разяснете същността на програмата ви от шест сеанса и съответните такси. Непременно подчертайте, че не съществуват никакви гаранции; резултатите зависят от податливостта и сътрудничеството на пациента. Наблегнете също и на факта, че пациентът не може да бъде принуден, докато е под хипноза, да извърши нещо, което е против желанието му, че той не може да бъде накаран да направи нищо, което не би желал да направи, ако не е под хипноза. Наблегнете върху това, че пациентът по всяко време ще съзнава всичко, което се случва и ще помни всичко, което е станало.
4. Направете мини – демонстрация с две предхипнозни обучаващи упражнения, за да покажете колко просто нещо е хипнозата. Тези две упражнения са представени малко по – нататък в тази глава.
5.После започнете с Хипнотичен сеанс № 1.

            Гореизложените пет стъпки са предложение за една примерна схема за консултацията ви.
В течение на практиката ви, вие ще разработите ваш собствен стил и последователност. Важните неща, които трябва до постигнете независимо от схемата ви, са:
а.) Подробно информирайте пациента за себе си и същността на хипнозата
б.) Подробно се информирайте за пациента
в.) Установете между вас и пациента едно отношение на доверие


Проблемни области: Ако пациентът е подложен на някакво медицинско лечение, не се намесвайте по никакъв начин в него. В случай, че не сте практикуващ лекар (а много малко лекари са запознати и прилагат хипнозата), не си играйте на лечение; това не е вашата роля и това би могло да бъде пагубно за пациента ви. В случай, когато пациентът е под някакво лекарско наблюдение, аз винаги моля за разрешение да се консултирам с неговия лекар. Ако пациентът откаже, аз не му прилагам хипноза. Ако пациентът се съгласи, резултатите от консултацията ми с неговия лекар ме насочват в по – нататъшната ми работа.

­­­­­­­
Често причината, посочена от пациента като мотивираща хипнозата не е действителният проблем, който трябва да бъде разрешен. Ето един от моите случаи, който доста хумористично илюстрира този въпрос:


Една привлекателна жена на средна възраст ме посети в кабинета с привидното намерение да постигне контрол над храненето си. Въпреки че не ми изглеждаше тя да има някакъв проблем с теглото си, аз преминах с нея през цялостната консултация, обяснявайки и всичко относно хипнозата и програмата ми за контрол над храненето. Но дори и след моите разяснения, тя все още бе доста притеснена относно хипнозата. Така че аз продължих да и задавам въпроси, докато накрая призна, че се опасява де не би докато е под хипноза да се възползвам от нея сексуално. Доста категорично я уверих: “Вие през цялото време ще осъзнавате всичко и не бих могъл да ви накарам да извършите нещо по време на хипнозата, което не бихте направили пожелание, докато сте извън хипноза.” Тя се усмихна и промълви: “Това е проблемът?”

Вече не подлагам на хипноза пациенти, стремящи се към контрол над храненето, спиране на пушенето, преодоляване на фобии и др. Занимавам се единствено с подобряване на представата за себе си и с овладяване на стреса. Намирам, че тези два проблема са в основата на всички други проблеми. Разбира се мога да въведа едно – две внушения за прекратяване на пушенето или за регулиране на апетита, но моята основна цел си остава подобряването на представата за себе си и/или контрола над стреса. Намирам също, че когато нечия представа за себе си е нормална и балансирана, проблемите изчезват или са задоволително овладявани.

Понякога могат да се случат неочаквани или странни неща и вие трябва да сте готови да ги овладеете по един спокоен, уверен и зрял начин. Никога не трябва да допускате пациентът ви да смята, че вие не контролирате изцяло нещата. Не трябва в никакъв случай да показвате своята обърканост, несигурност, лошо настроение и т. н. Не трябва също никога да мъмрите пациента или да изразявате разочарование от неговия отговор. Каквото и да казва или да върши пациентът, приемайте го, защото един истински оператор трябва да се научи да бъде способен на това.


Не трябва никога, повтарям, никога да съдите пациента. Ако темата за аборта ви изкарва от релси и вие помагате на младото неомъжено момиче, което изпитва дълбока вина заради аборта, който е направила. Вашите собствени виждания по въпроса по – скоро допълнително ще засилят чувството и за вина, отколкото да и помогнат да го овладее.

Ако поради някаква причина забравите онова, което трябва да кажете по време на хипнотизирането на някой пациент, не изпадайте в паника, не мънкайте и не се извинявайте. Просто направете кратка пауза и после кажете нещо от рода на: “Просто продължете да се отпускате, по – дълбоко и по – дълбоко, докато дишате.” След минута ще си припомните необходимите указания (или пък ще използвате напечатаните предварително инструкции). Междувременно, просто импровизирайте по един внимателен, бавен и уверен начин.
Ето най – объркващата ситуация, с която съм се сблъсквал и начина, по който я овладях. Една жена на средна възраст изпадна в истерия в моя кабинет. Тя плачеше, пищеше и говореше несвързано. За щастие, имах един час на разположение до следващия сеанс. Аз и съпругата ми (която беше човекът, който приемаше обажданията и упътваше пациентите) внимателно я заведохме до един от фотьойлите и я помолихме да седне. Седнах до нея и не казах нищо. Оставих я да се наплаче и наприказва докато се изтощи. Схванах достатъчно от несвързаните и думи, за да разбера, че е с мания за самоубийство и е била на път да посегне на живота си, преди да дойде в кабинета ми. Обстоятелствата и причините за това и намерение нямат връзка с този пример. Просто ми повярвайте – животът и беше една голяма бъркотия. Когато накрая се умори, тя ми каза: “Съжалявам, че ви обезпокоих. Зная, че няма никакъв шанс докато съм в това състояние да ме хипнотизирате или да ми помогнете.” Казах и: “Нека просто да поговорим за това. Очите ви са зачервени: сигурно парят.” Тя кимна.  “Защо просто не ги затворите, за да могат да си починат малко, докато си говорим.” Тя ги затвори и я въведох в хипнозата буквално за минута и без дори тя да го осъзнае. Целта ми бе да я накарам, докато е под хипноза, да си обещае да живее още две седмици, които ми биха дали възможност да и помогна. Този случай имаше щастлив край. След 4 сеанса в рамките на тези 2 седмици, тя отхвърли мисълта за самоубийство и се насочи към избора да живее. След няколко седмици тя промени изцяло в положителна насока живота си. Това бе през 1976 година. Днес тя все още е жива и щастлива жена.

Много бързо връзката между оператора и пациента става твърде силна. Понякога пациентът или интерпретира тази връзка като нещо твърде обвързващо и лично, или се опитва да стане зависим от оператора. Трябва да бъдете предварително предубедени, че пациентът може да бъде привлечен към вас дори и да се влюби. Това е нещо, с което трябва да се справите по собствен начин. Трябва да бъдете неподатлив, но без да оставите впечатлението, че отхвърляте този човек. Установена практика е да не се сближавате с пациента си... дори да не посещавате заедно ресторант. Когато се сблъскам с някоя пациентка, която на всяка цена държи да се сближи повече с мен, аз и припомням, че жена ми е човекът, който е моят помощник в работата. Това винаги охлажда страстите в подобни ситуации. Силно ви препоръчвам, ако навлезете в този бизнес, да вземете съпруга или съпругата си за помощник – секретар. Ако не се занимавате професионално с хипноза, а просто я практикувате като хоби, опитайте се винаги на сеансите да присъства 3 човек. В противен случай, вие оставате сами и бихте могли да се окажете в някоя неудобна ситуация.

Друг проблем, който може да възникне от тази силна връзка, е проблемът за зависимостта. Като хипнотерапевт вие предлагате хипноза, за да помогнете на даден човек да стане по – независим; и в общи линии това е начинът за постигане на резултатност. Но понякога пациентът намира, че е твърде удобно да има до себе си “силен, уверен и всезнаещ” оператор, на когото може да се осланя и разчита. Когато това се случи, в името на вашата и неговата цел, вие трябва незабавно да прекратите това. Ето една ситуация, с която се сблъсках и която илюстрира това.
Госпожица Х беше модел и изпитваше страх от почти всичко възможно. Тя беше бившата приятелка на един местен гангстер, който бе убит минути след като тя бе напуснала дома му, така че тя се боеше и за собствения си живот. Нейните родители са били властни натури и изцяло са ръководили живота и през детството. Не позволявали да вземе самостоятелно дори и най- обикновеното решение. Родителите са й казвали как да постъпва. Мениджърът и казвал какво да върши. Приятелят й,  гангстер, й е казвал какво да прави. Тя никога не бе живяла заради себе си. Животът и бе нещо подобно на епизод от сапунена опера. После тя дойде при мен и се научи как да бъде свободна... да живее... да има кураж. За нея това бе едно голямо изживяване и тя не искаше то да свърши. След завършването на шестте сеанса, тя продължаваше да ми звъни денем в кабинета, а вечер у дома.
Първите няколко пъти бях учтив. При следващите обаждания се опитах внимателно да й кажа да престане да ми звъни. Накрая, след около 2 седмици безуспешни опити, аз твърде рязко и казах никога повече да не ме търси, а ако го направи, просто ще затворя телефона без да говоря с нея. Естествено, тя плака, но сравнително бързо успя да се съвземе и да преследва щастието си в живота. Тя знаеше как да се справи,  но просто не искаше да остави своя спасителен пояс. Понякога, заради собственото си и това на пациента добро, вие трябва да застанете на твърда позиция.
Друго правило: Никога не позволявайте на пациента си да поеме кормилото и да ви казва какво да правите.

Не позволявайте на неочаквани отговори да ви извадят от равновесие. Веднъж хипнотизирах една жена за пръв път. В подходящия от процедурата момент, аз казах: “Ръцете ви сега са като от дърво... сковани...просто неподвижни.” Тя веднага се усмихна широко и започна да се смее. Очите и останаха затворени, но в продължение на няколко минути тя се тресеше от смях. Бях твърде любопитен за причината за това, но го игнорирах. Просто продължих монотонно да изговарям фразите, които я въвеждаха в дълбоко отпускане. По късно, когато сеансът бе приключил, тя ми обясни, че намерението и било енергично да размаха и двете си ръце във въздуха, когато съм и казал, че те са неподвижни, както и да извика: “Вижте не действа!”. Но тя бе неспособна дори да ги повдигне. Сторило и се глупаво да стой непринудено на стола в пълно съзнание за себе си и все пак да не може да раздвижи ръцете си, просто защото аз съм и казал, че не може да ги помръдне. Това обясняваше гримасите и смехът й.

Предхипнотични упражнения: Ето две предхипнотични упражнения, които ви бях препоръчал  по – рано. Използвайте ги по време на консултацията си с пациента, за да го накарате да се почувства удобно и за да го запознаете с хипнозата. Изразите с наклонен шрифт са думите,  които вие казвате. БЕЛЕЖКА: Упражненията за самохипноза са изложени в Глава 12.
Упражнение 1. А сега искам да затворите очи за едно кратко упражнение. Искам мислено да изобразите една черна, зелена, или какъвто друг цвят искате, дъска. Сътворете я. Тя има поставка, върху която са сложени тебешир и гъба за изтриване. Виждате ли ги? (Изчакайте отговор. Когато получите положителен отговор, продължете). Добре. Сега вземете тебешира и нарисувайте един кръг. Направихте ли го? (Изчакайте положителен отговор, а после продължете). Добре. А сега изпишете буквата А вътре в кръга. Готова ли е буквата? (Изчакайте положителен отговор, а после продължете). А сега изтрийте буквата, но без да изтривате кръга. Кажете “да”, когато сте направили това. (Изчакайте отговора.) Много добре. А сега изтрийте кръга и отворете очи.

На този етап може да проведете кратък диалог с пациента за преживяването спрямо опита му с кръга. Уверете го, че каквото и да е било това изживяване, то е правилното. Всеки човек реагира различно. Някой наистина виждат черната дъска. Други знаят на ниво разум, че тя е там. Всички реакции са правилни. В хипнозата няма погрешни преживявания; каквото и да изпитвате, то е начина, по който вие усещате нещата, а той е правилния. Отбележете пред пациента, че този вид упражнения се изпълняват често по време на хипноза.
Упражнение 2: Отново затворете очи за още едно учебно упражнение. Направихте ли това? (Изчакайте положителен отговор, а после продължете.) Добре. Задръжте вниманието си за известно време фокусирано върху върха на носа си и продължете да слушате звука на гласа ми. По време на някои от хипнотичните техники, които ще изпълняваме заедно, аз ще ви помоля да фокусирате вниманието си върху върха на носа си, за да засилите концентрацията си и за да задълбочите степента си на отпускане. А когато и да е, докато сте под хипноза, откриете, че умът ви се разсейва, всичко, което трябва да направите, е да фокусирате вниманието си върху върха на носа си по начина, по който правихте това сега, и умът ви ще престане да се разсейва и вие отново ще следвате гласа ми. А сега можете да отворите очи.
Може да проведете кратък диалог относно това упражнение с пациента, а после сте готови да започнете Хипнотичен сеанс №1, по начина, по – който той е изложен в следващата глава.

Г л а в а 2

ХИПНОТИЧЕН СЕАНС 1

Вече сме готови да преминем през Хипнотичен сеанс 1, точно по начина, по който го прилагам на моите пациенти. Използвам този сеанс единствено първият път, когато хипнотизирам някой пациент. Той е една чудесна последователност от програми, проверяващи податливостта на пациента към оператора (вие) и помагащи на пациента да се аклиматизира към хипнотичните процедури.
За по лесна идентификация съм означил всяка програма с буква или с буквено цифрова комбинация. Разбира се тези (означителни) сигнатури не се казват на пациента. Те са просто вашите записки по случая. В главите, които следват след тази ще използвам някои от програмите, които вече съм изложил. В тези случаи, аз често казвам “Използвайте програма А или Б”, вместо да я повтарям отново, дума по дума, цялата.
Препоръчвам ви да напишете всяка програма върху отделен лист хартия или върху картонче с размери 10 х 15 см. По този начин можете да ги подреждате или размествате по всякакъв начин и в зависимост от целите си. Както ще откриете, когато прочетете тази книга, вие бихте могли да създавате специфични процедури чрез комбинирането в различна последователност на разнообразни програми.
Програмите, които вие казвате на пациента, са с наклонен шрифт. Добре е да ги наизустите, но всичко е наред и ако ги четете. Като за начало, запомнете поне програма А. Тя не е дълга, а когато вашият пациент види, че вие говорите по памет, той ще се почувства по – уверен във вас. По време на програма А пациентът ви затваря очи, така че от този момент нататък той не знае дали четете или говорите по памет. Все пак, това не е твърде непосилно изискване към вас. Ще откриете, че след като няколко пъти сте приложили програмите вие вече ще сте ги запомнили. Освен това увереността ви в себе си ще нарасне, след като вече ги помните. Сеанс 1 се състои от следните програми:
Сеанс 1: А, 1 А, Б, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, 1 Е, 1 Ж, 1 З, 1 И, 1 Й.
Точно преди да започне Сеанс 1, аз давам следните кратки указания на пациента: След малко ще ви помоля да затворите очи и да следвате указанията ми. Скоро след като започнем сеанса, аз ще ви помоля на три пъти да отворите очи поради различни причини. Когато ви накарам да го направите, аз всъщност няма да искам да ги отворите наистина. Искам да се престорите, че ги отваряте чрез изопване на клепачите, но не искам да ги отваряте. После ще ви кажа нещо от рода на: “А сега отпуснете очите си.” и в този момент вие може да спрете да се преструвате, че ги отваряте и просто да се отпуснете. Ето какво имам предвид... (на този етап аз демонстрирам какво имам предвид)... а сега опитайте (изчаквам известно време, за да може пациентът да извърши демонстрираното от мен движение с клепачите). Беше добре. Разбира се в самия край на сеанса аз ще поискам наистина да отворите очи, казвайки нещо подобно: “След малко ще преброя от 1 до 5 и вие ще отворите очи и ще бъдете напълно будни.” Разбирате ли ме? В началото ще осъществим три кратки проверки, през които няма да искам да отваряте очи, но в самия край на сеанса аз ще поискам да ги отворите. (изчаквам пациента да потвърди, че разбира това. Ако не е успял аз го повтарям до тогава докато той го осъзнае.) А сега нека да започнем.

Програма А

Първо искам да станете и да се протегнете добре. Освободете се от всяка скованост. (Изчаквам известно време, докато пациентът стане и се протегне добре.) Така е добре. А сега просто седнете на стола и се отпуснете. Затворете очи, поемете дълбоко въздух и издишайте напълно – изпразнете изцяло белите си дробове. Докрай. Повторете това отново. Просто се отпуснете и оставете въздуха да излезе. Направете го още веднъж, като този път задържите поетия в белите ви дробове чист, свеж и отпускащ въздух. Задръжте го във вас. Дръжте очите си затворени. А сега бавно издишайте въздуха и се почувствайте изцяло отпуснати.

Програма 1 А

(Внимавайте да правите паузи между инструкциите.) Фокусирайте вниманието си върху коленете и отпуснете всичко, намиращо се под тях. Отпуснете прасците си. Отпуснете глезените си. Отпуснете стъпалата си. Отпуснете пръстите на краката си. Отпуснете пръстите си. Сега всичко под коленете ви е разхлабено и отпуснато. А сега отпуснете бедрата си, колкото можете повече. Нека бедрата ви просто се отпуснат на стола – натежали, омекнали и неподвижни. Отпуснете ханша и кръста си. А сега отпуснете, колкото можете повече, гръдния си кош. Оставете дишането си да бъде по – леко и по – дълбоко, по – равномерно и по – спокойно. Сега отпуснете раменете си. Нека мускулите на раменете ви да бъдат разхлабени и натежали. Нека се отпускат все повече и повече. Отпуснете врата и шията си. Когато мускулите на врата ви се отпуснат, оставете главата си просто да клюмне. А сега отпуснете лицето си толкова, колкото можете. Постарай те се то да се отпусне и изглади, да се успокои и почине, да разхлабите челюстта си и да не допирате зъбите си. Всичко е отпуснато и успокоено. А сега, доколкото ви е възможно, отпуснете напълно всички мускулчета, които се намират около клепачите ви. Почувствайте как клепачите ви натежават и се отпускат. Отпускат се все повече и повече.
След малко ще ви помоля да повдигнете клепачите на очите си. Когато ви накарам да ги отворите, вашите клепачи ще бъдат толкова отпуснати и натежали, че те едва ще се открехнат, а когато ви помоля да ги затворите, вие ще можете да се отпуснете дори още по – пълно. Сега опитайте да повдигнете клепачите си. Сега затворете очи и се почувствайте дори още по – отпуснати от преди.

Програма Б

А сега искам да си представите, че всичките ви притеснения, страхове, комплекси, неудовлетвореност и напрегнатост постепенно изтичат от върха на главата ви. Оставете ги да потекат надолу по лицето ви, по врата и раменете ви, по гръдния кош и кръста ви, надолу по бедрата , коленете и прасците ви, по стъпалата и пръстите на краката ви. Всички ваши притеснения, страхове, комплекси, неудовлетвореност и напрегнатост са се оттекли от пръстите на краката ви и вие се отпускате все повече и повече.

Програма 1 Б

Ще повторим това упражнение за отпускане още веднъж. Този път искам да си позволите да се отпуснете дори още по – пълно и цялостно, отколкото първия път.
Фокусирайте отново вниманието си върху коленете и отпуснете всички части под тях. Отпуснете прасците си. Отпуснете глезените си. Отпуснете стъпалата си, отпуснете и пръстите на краката. А сега отпуснете още повече бедрата си. Нека те се отпуснат на стола – омекнали и натежали. Отпуснете ханша и кръста си. Почувствайте как отпускането достига до гръдния ви кош. Отпуснете жизнените органи в него – сърцето и белите дробове, дишайки по интензивно, по – равномерно и все по – леко. А сега отпуснете все повече раменете си. Усетете ги натежали и отпуснати. Все повече и повече. Отпуснете врата и шията си. Отпуснете още повече лицето си. Почувствайте лицето си отпуснато и изгладено, успокоено и отпочинало. А сега отпуснете още повече малките мускулчета около клепачите си. Почувствайте клепачите си натежали и отпуснати, все повече и повече отпускащи се.
Когато след малко ви помоля да отворите клепачите си, те ще бъдат толкова отпуснати и мързеливи, че може дори да не помръднат. Но и при двата случая – независимо дали те ще се отворят или не – когато ви помоля отново да затворите очи, вие ще си позволите да се отпуснете дори още по – цялостно. Отворете клепачите си. Сега затворете очи и се почувствайте отпуснати още повече.

Програма 1 В

Ще повторим това упражнение а отпускане още веднъж. Този път искам да си позволите да се отпуснете още по – цялостно. Няма нищо, от което да се страхувате. Ще чувствате постоянно гласът ми, така че се освободете от всички задръжки и си позволете да потънете в една приятна отпуснатост.
Отново фокусирайте вниманието си върху коленете и отпуснете всичко, намиращо се под тях. Отпуснете прасците си, отпуснете глезените си, отпуснете стъпалата си, отпуснете и пръстите на краката. А сега отпуснете напълно бедрата си. Почувствайте как една пълна и цялостна отпуснатост завладява ханша ви. Почувствайте я как достига до кръста ви, обхваща гръдния ви кош и раменете ви, които натежават и се разхлабват и вече са напълно отпуснати. А сега това усещане за отпуснатост стига до врата и шията ви и обхваща лицето ви. Лицето ви е изгладено, напълно успокоено и отпуснато, и сега отпускането обзема очите и клепачите ви, които натежават. Клепачите ви са толкова тежки и отпуснати. Отпуснати по – пълно от всякога.

Програма 1 Г

            След малко, когато ви помоля да отворите очи, искам много силно да повярвате, че клепачите ви са залепнали един за друг. Искам да си представите, че клепачите ви са една непрекъсната част от кожата ви. Една неразделна част. Не бъдете скептични и невярващи и не казвайте, че можете да отворите клепачите си. Просто повярвайте, просто си представете, че клепачите ви са залепнали един за друг. А ако вярвате и си представяте, че не можете да отваряте клепачите си, вие наистина няма да можете да го направите. Сега повярвайте много силно, че клепачите ви са залепнали един за друг. А сега оставете очите си да се отпуснат. Почувствайте се отпуснати изцяло и навсякъде.

Програма 1 Д

            А сега искам да си представите, че гледате към една черна дъска. Върху черната дъска има кръг. Нарисувайте знака Х в кръга. А сега изтрийте от кръга знака Х. А сега изтрийте кръга. Сега забравете за черната дъска, защото започвате все по – дълбоко и по – дълбоко да се отпускате.
            След малко ще започна да броя в обратен ред от 100. Искам наум да бройте заедно с мен. Казвайте всяка цифра така, както я казвам аз, а след това, когато ви помоля, изтрийте от ума си цифрата и си позволете да се отпуснете дори още по – дълбоко. 100... кажете в себе си “100”. А сега изтрийте цифрата от ума си и навлезте по – дълбоко. 99... и го изтрийте. 98 и го изтрийте. 97 и го изтрийте напълно, така че нищо да не остане, а само все по – дълбоки и по – дълбоки вълни от отпуснатост.

 

Програма 1 Е

            Сега фокусирайте вниманието си върху самия връх на носа ви, така, както упражнявахме това преди. Задръжте вниманието си фокусирано върху върха на носа дотогава, докато цялото ви внимание се насочи към гласа ми. А когато достигнете тази етап, можете да забравите за носа си и просто да продължите да ме слушате, позволявайки си да се отпуснете все по – дълбоко и по – дълбоко. А докато поддържате вниманието си много внимателно фокусирано върху върха на носа си, аз ще ви преведа през четири нарастващи по дълбочина степени на отпускане.

Програма 1 Ж

Ще означа тези нива с букви от азбуката, и когато достигнете първото ниво, ниво А, вие ще бъдете десет пъти по – отпуснати, отколкото сте в момента. А след това от ниво А ще се спуснем към ниво Б, а когато достигнете ниво Б, вие ще сте десет пъти по – дълбоко отпуснати, отколкото сте били преди това. А от ниво Б ще се спуснем още по – надълбоко, към ниво В. Достигайки ниво В вие отново ще бъдете десет пъти по -  отпуснати, отколкото  преди. А след ниво В ние ще изминем целия път надолу, към най – дълбокото ниво на отпускане – ниво Г. И когато достигнете до ниво Г, вие отново ще бъдете десет пъти по – отпуснати, отколкото преди това. А сега вие се насочвате надолу, с всяко издишване слизате два пъти по – надълбоко. Два пъти по – надълбоко с всяко издишване. Ръцете и пръстите ви са толкова отпуснати и натежали, и стават все по – тежки. Почувствайте как тежестта на ръцете и пръстите ви нараства. Все по – тежки и по – тежки... докато натежат дотолкова, че сякаш са от олово. И тази отпуснатост и чувство за тежест завладяват китките и лактите ви. Почувствайте я как обхваща раменете ви, врата, лицето и очите ви. Дълбоката отпуснатост и чувството за тежест се спускат надолу по темето и надолу по врата ви. Сега достигате ниво А.

Програма 1 З

            Сега сте в ниво А и продължавате да навлизате по – дълбоко. Пет пъти по – надълбоко с всяко издишване. Умът ви е неподвижен и успокоен. В момента не мислите за нищо. Твърде отпуснати сте, за да мислите. Твърде удобно ви е, за да мислите. И тази натежала отпуснатост на ума ви се пренася върху лицето и очите ви. Тя обхваща врата и гръдния ви кош. Спуска се надолу към кръста ви , надолу към ханша, бедрата, коленете, прасците и глезените ви, към стъпалата и пръстите на краката ви. Сега достигате ниво Б.

Програма 1 И

            Сега сте в ниво Б и продължавате да навлизате по – дълбоко. Полека и постепенно навлизате в една цялостна отпуснатост. Ръцете и краката ви са толкова отпуснати, като че са от дърво. Ръцете и краката ви са вдървени, сковани и натежали... просто не могат да се помръднат. Ръцете и краката ви са като дървени талпи. Сега достигате ниво В. Сега сте в ниво В и продължавате да се спускате надолу. Потъвате в стола, потъвате във все по – дълбока и по – дълбока цялостна отпуснатост. А докато продължавате да навлизате още по -  надълбоко, аз ще броя в обратен ред от 15 до1. Всяка цифра, която произнасям, ще ви отведе по – дълбоко и по – дълбоко, а когато стигна до 1, вие ще бъдете в ниво Г. 15, по – дълбоко, 14, още по – дълбоко, 13...12...11...10...9...8...7...6..., отпуснете се, 5...4...3...2...1..., толкова дълбоко, успокояващо, цялостно и пълно. Сега сте в ниво Г и продължавате да се спускате надолу. Сега вече няма граница... няма граница. Продължавайте да се носите, потъвайки все по – дълбоко и по – дълбоко в една отпуснатост, ставаща по – дълбока с всяко издишане.
На този етап подавате внушенията си. Ако това ще бъде единствения сеанс, който е планиран за някой пациент, внушенията ще бъдат толкова подробни, колкото е необходимо за овладяването на проблема.
Обикновено този сеанс е само първия от планираните четири или шест сеанса за разрешението на проблема. В тези случаи аз просто подавам няколко целящи най – общо благосъстояние внушение, като:

 1. Това е първият от серията хипнотични сеанси, които ще ви помогнат да постигнете по – голям контрол над живота си, както и да го обогатите, разрешавайки вашите проблеми.
 2. Повторете следните изрази, така както ви казвам аз: “Всеки ден, по всякакъв начин, аз се подобрявам, подобрявам, подобрявам.”
 3. “Положителните мисли ми носят ползата и предимствата, които желая.”

Схванахте същността. Можете да използвате посочените внушения или да прилагате ваши собствени. Но на този етап трябва да използвате поне едно и не повече от три внушения. След това продължете с приключващата програма 1 Й.

Програма 1 Й

            При следващата ни среща или когато чуете гласът ми на запис, вие ще си позволите да се отпуснете 10 пъти по – дълбоко, отколкото сега. А внушенията, които тогава ще внуша, ще навлязат 10 пъти по – дълбоко в ума ви.
            След няколко минути ще ви разбудя. Когато се разбудите, ще се почувствате изключително отпочинали и възстановени изцяло. Ще се чувствате жизнени и будни, много ободрени. Пълни с енергия. Вие ще се чувствате просто чудесно. Ще продължите да се чувствате отпочинали и бодри до края на деня и цялата вечер. Довечера, когато си легнете, ще спите като пън през цялата нощ. А първото нещо, което ще осъзнаете, ще бъде утрото, когато ще се почувствате на върха на щастието.
            А сега ще броя от 1 до 5. При 5 ще отворите очи, ще сте напълно будни и ще се чувствате бодри, отпочинали, възстановени и ентусиазирани. Ще се чувствате просто чудесно!
            1...2... бавно излизате ...3... при “пет” ще отворите очи, ще се разбудите напълно и ще се чувствате добре, ще се чувствате по – добре, отколкото преди ...4...5. Тук обикновено щраквам с пръсти при думата “пет” и казвам: Отворете очи, напълно събудени и се чувствайте добре, по – добре, отколкото преди, и това е така!
Неща, на които трябва да обърнете внимание в Сеанс 1: Прегледайте програми 1 А, 1 Б и 1 В. На пръв поглед, те изглеждат идентични. Едно повторно вглеждане показва известни различия в думите; тези различия са твърде важни. Всъщност ние последователно казваме на пациента да се отпусне, да усети отпуснатостта и вече да бъде отпуснат.
При програма 1 Й съм използвал фразата “или когато чуете гласа ми на запис”. Ако не възнамерявате да записвате сеансите, може да пропуснете тази част от изречението. Ако смятате да практикувате релаксиране  по телефона, тогава можете да включите израза “или когато чуете гласа ми по телефона”. Това, което правим сега, е предразполагане и подготвяне на пациента ни за бъдещи сеанси.


R.E.M. (Rapid Eye Movement) – бързо потрепване или движение на очите при затворени клепачи. (бел. прев.)

следваща 3 глава