Бог?

КАКЪВ Е БОГ? какво е бог?

бог

символ на бог

Бог е Абсолюта.  Всичко, което го има. Времето е част от Бог. Бог е всичко, което е било някога, но вече го няма. Всички живи същества също са вътре в Бог. Бог е цялото.

Бог създал ли е нещо извън себе си?

Не. Нищо няма освен Бог. Няма как да има нещо, което не е част от Бог. Тук мнозина няма да се съгласят, но поради неразбиране на собствените си свещени писания и тълкуванията им.

КАКЪВ Е БОГ? КАКВО Е БОГ?

Бог  и човека отделни същества ли са, както са отделни един от друг двама души?

Не, Бог е вътре във всяко същество. Бог живее във всеки и изживява, възприема мислите, чувствата и свободната воля на всяко едно същество.

Молитвите на човека „пътуват” ли в пространството, за да стигнат до Бог?

Не. Бог е вътре в азът, в духа на човека и всяка една мисъл, независимо дали е молитва или не се възприема веднага от Бог.

текстове

Бог съществува ли на някакво място повече от други и може ли да го срещнеш, както срещаш някой човек?

Първо, всяка една среща с другите е среща и със Бог. Освен, че срещаме човека, нашият приятел, враг или непознат, ние се срещаме и с Бог в него. Каквото му направим и каквото мислим за тоя човек, това мислим и за Бог, защото Бог живее във всеки човек.  Мнозина няма да се съгласят, но Бог е и във всички животни в тоя свят.

КАКЪВ Е БОГ? КАКВО Е БОГ?

Има ли едно или няколко същества, които управляват другите и са царе/президенти, управители?

Да, има йерархия между съществата, но не навсякъде. Например очевидно е, че в света на хората няма йерархия, освен породената от хората, но не и съществуваща от самото начало на човечеството. Йерархията на обикновено е изградена на принципа, че който е по-полезен е по-нагоре, а не на принципа на по-силният, който властва над по-слабите.

Има ли едно същество, което може да бъде срещнато, което има власт върху всички и ги е създало? Например Иисус Христос?

Не. Бог може да се появи като човек и да общува с някой човек, но после ще изчезне, а няма да остане за хилядолетия някъде и да приема милиардите желаещи да общуват лице в лице с Него.

hristos

КАКЪВ Е БОГ? КАКВО Е БОГ?

Къде е Иисус Христос тогава и какъв е Той?

Въпреки учението на някои хора в християнските църкви е очевидно от Библията, че Иисус Христос сам е говорил за себе си като едно, а за Бог като друго. Никъде Христос не е казал, че Той и Бог е едно, а другите хора не са едно с Бог. Христос е едно с Бог, както и много хора са едно с Бог.  Ранните християнски учители са учили, че има света троица, единство между Христос, старозаветния Бог, както и светият дух, чрез чиято сила са правили чудеса първите апостоли. Света Троица и троичност като принцип може да се наблюдава наистина. По никакъв начин тук не се казва, че няма Света Троица и не се отрича Светата Троица.  Но  концепциите, свързани със Светата Троица са съмнителни.  Другите хора не присъстват в това единство в свещена троичност, освен чрез осиновяване в един момент от времето. Хората могат да станат едно с Бог чрез Светият Дух в някаква част от времето.  Това противоречи първо на казаното в евангелието според Йоан, а след това и на логиката, разума и усета на много мистици.

На въпроса къде е Иисус Христос, евангелията в Новият Завет на Библията учат, че Той се е възнесъл и е станал равен със Бог от старият завет, което означавало сядането отдясно на Бог. Изходът от това объркване за много заинтересовани от темата е положението за Бог в Старият Завет.

Бог в старият завет какъв е?

Описаният Бог в Старият Завет е един възглед, една представа за Бог, която са имали авторите на книгите от Старият Завет. Авторите на книгите от Старият Завет не са имали абсолютно точно разбиране за Бог, те са имали своя гледна точка. Никой няма абсолютно точно разбиране за Бог, но в днешно време ние можем да достигнем по-близо до истината, отколкото са достигнали авторите на Старият Завет, както и на Новият Завет.

Няма ли реално същество, което е общувало с пророците от старият завет?

Освен описаните пророци в Старият Завет е имало още хиляди други винаги в историята на човечеството, както и сега има много мистици, пророци, медиуми, философи, йоги, аскети, търсачи на Бог и т.н. Всички те имат къде по-правилно, къде по-грешно мнение за Бог.  Много от пророците вероятно са общували с духове, както и днес много медиуми общуват с духове.

renan

Значи онова, в което са вярвали за Бог и Църквата мнозина е заблуда и никой не го е изживял?

Не. На някакво локално ниво може да се изживее за известно време всяка една концепция и учение за Бог и света. Някой християнин може известно време да живее сред ангели, светци, служейки на Цар в царство. Мюсюлманина според своите възгледи, а будиста сред буди, както си представя нещата. Но това е за известно време.Може да се случи тук, в тоя свят във въображението, на сън или за известно време и в отвъдният свят, в живота ни след като оставим тялото си, а то бъде закопано в гроб или изгорено.

КАКЪВ Е БОГ? КАКВО Е БОГ?

Пророците, християнските светци и особено Иисус Христос са правели огромни чудеса? Това не е ли доказателство за техните учения? Не трябва ли да се вярва, заради това на Църквата, а на подобни философски разсъждения като това тук да се отнася човек с пренебрежение?

religii

На коя църква и на коя религия трябва да се вярва тогава? Църквата е съставена от много обединения на хора в отделни църкви, като едни казват едно, а други – друго. Освен християни, има и мюсюлмани, които отричат много неща, в които учи църквата. Мюсюлманите не вярват в светата троица например. На Изток е имало много йоги в историята, мистици и аскети, които са правили същите и по-големи чудеса, но учат коренно различни неща от Църквата или Джамията, както и от Синагогата. Тогава на кои следва да се вярва, заради чудесата им? На всички ли? Но нали те учат различни неща?

Щом всички религии, пророци, мистици,  медиуми и т.н. учат различни неща, не следва ли да не се вярва на никой?

Бог не се вълнува от различните мнения на хората, защото общо-взето за единственото потребно за човека са единодушни всички.

Кое е онова, за което са съгласни почти всички?

сърце с крила

Всички хора, работили и творили в областта на религията и мистиката са съгласни, че основното потребно за човека е Доброто, Любовта, развитието в добродетелите. Самият Бог е Любов, съвършеното Благо, съвършеното Добро. Ние се доближаваме и съединяваме с Бог, до колкото се съединяваме с доброто.

Има ли смисъл да се молим на Бог, щом той така или иначе чувал нашите  мисли?

Да, Бог така или иначе постоянно общува със всеки един човек, със всяко едно същество. Приятно и полезно е за човека да се обръща мислено към Бог, за каквото пожелае и когато пожелае, колкото често му е приятно и полезно.

Бог има ли свой Бог?

Да, Бог е същество, в което ние и мнозина други съществуваме, вътре в Бог сме. Но Бог също, заедно с много други като Бог са част от един техен Бог. Техният Бог, заедно с много други като Бог, са част от друг Бог. Абсолютният Бог е неразбираем, а и постоянно расте и се променя.

страшния съд

Трябва ли да се страхуваме от Бог?

Когато вършим зло, причиняваме някаква вреда, пакост, някакво страдание на другите, тогава особено много има за какво да се страхуваме. Когато причиняваме страдание на себе и, вреда също трябва да се страхуваме от Бог, защото Бог е и в нас и щом вредим на себе си, вредим и на Бог. Когато бездействаме и не помагаме на другите, тогава трябва да се страхуваме от Бог, защото бездействието също е зло. Когато не се развиваме и не помагаме и на себе си, тогава също трябва да се страхуваме от Бог, защото Бог е в нас и иска да е щастлив и да се развива в добродетелите и любовта и вътре в нас, както във всеки друг и в Самият Себе Си.

Бог съвършено добър ли е?

Бог е жив и се развива и променя в сравнение с другите богове около него, спрямо нас той обаче е съвършено добър и никога не може да сгреши спрямо нас.

Значи има много богове?

Има много хора, много животни, много духове, може да се каже, че има и много богове, както е казано в Старият Завет и е повторено от Иисус Христос в новият завет. Писано е, че Христос е казал „не е ли писано, богове сте хората, защото тогава Сина на Човечеството да не се нарича Син на Бог?

Къде отива монотеизма и еднобожието тогава?

Съществува един единствен Бог, вътре в който са всички хора и животни. Няма няколко бога, които да властват над хората и един да иска едно, а друг друго. Именно това отрича монотеизма – наличието на егоистични, примитивни и спорещи един с друг божества. От друга страна и тази представа за боговете обаче е вярна, защото както по-горе се спомена, всяко живо същество е божествено.

 Ние сме като клетки в тялото на Бог. Бог е като клетка в тялото на Неговият Бог. Неговият Бог е клетка в тялото на Неговият Бог. Абсолютният Бог е живота и движението на божествения живот, всички са богове, всичко е божествено, света е вечен. Може пък да се каже и по друг начин  – няма свят, няма многообразие, има сън, фантазия, която Бог фантазира, сънува за всичко. Има един Абсолютен Бог, Цялото, който е неразбираем, защото постоянно се променя и е жив, развива се, абсолютно щастлив е, всемогъщ, всезнаещ и т.н.

sokrat

Възможно ли е тези разсъждения за Бог и религиозните въпроси да са погрешни?

Да. Тези разсъждения обаче превъзхождат религиозните концепции на мнозина, в които излиза, че Бог е жесток, заповядва да се убиват деца и жени в цели градове, ревнив и т.н. Това е недостойно мислене за божественото. Писано е и учено по политически и светски причини.

Какви изводи може да се направят от това, че Бог е любов, че е добър?

Няма вечен ад и вечна мъка. Няма такова положение страданията да са вечни. Никой никога не е страдал непрестанно. Страда се известно време, с цел щастието, развитието, да се поправи и вразуми свободната воля на страдащия. Страданието е самозащита на Бог, самосъхранение и за съхранение на другите.

Страданието и злините са реални, изживяват се като съвсем истински и могат да траят дълго, това не противоречи ли на това, че Бог е всемогъщ и добър? Щом има страдания и злини, има ли Бог въобще?

Нека допуснем, че има милиарди духове на степен милиардна. Нека допуснем, че живите същества живеят от милиарди години на степен милиардна. Факта, че хората и животните страдат, не означава, че всички са така и че страдание има навсякъде. Злото и страданието в реалността, в Бог са нищожно малка част. Ако дори човешкият свят беше чак толкова нетърпим, то хората можеше отдавна да са изчезнали и да се се самоубили. Но щом има толкова много хора, значи не им е чак толкова зле.

Човешкият живот не е ли част от ада, планетата Земя не е ли вътре в ада?

Може да се каже, че човека е в ада и че материалната вселена с всичките и звезди са като една мрачна пещера, в която горят огньове на ада. Огньовете са звездите, а световете в планетите са танцуващите хора около огъня. Някой са оковани и гледат само сенки в пещерата. Тук се намеква за аналогията дадена от великият философ Платон. Цялата тази аналогия с пещерата, аналогията за ад може да се приеме.

КАКЪВ Е БОГ? КАКВО Е БОГ?

Как да се освободим от страданията?

Като ставаме по-добри към себе си и към другите.

Може ли наистина още след този човешки живот да се живее вечно без смърт, без страдания и злини?

Да.

Как?

Чрез развитие на нашето поведение. Трябва да се държим добре, справедливо, разумно, любящо, мъдро, да имаме добро и полезно поведение и удържим ли дори един единствен живот като хора така, може после да живеем такъв идеален живот, в сравнение с нашия.

Може ли да заживеем в отвъдното във вечния живот без страдания, а после отново да паднем в състояние на човек или друго такова, в което има страдания?

Да.

Има ли прераждане?

Много хора са си спомнили свои минали прераждания.

Много хора се мислят и за Хитлер, Сталин, Майкъл Джордан, много луди има?

Минали прераждания са си спомняли съвсем щастливи и здрави хора, които са помагали цял живот на мнозина.

На кое да вярваме и на кое не, как да различаваме истините в религията?

Чрез многократно потвърдения ни собствен опит, сравнен с опита на другите хора, чрез потвърждението от времето, че този пит ни прави по-добродетелни и щастливи.

Има ли относителност в истината?

Да. Нещата може да са ту такива, ту различни. Дори в момента в ума на един човек няма Бог, в друг има, в ума на един живота е страдание, а на друг щастие. Ние не можем и да си представим колко много различни неща, изживявания състояния има само в тоя свят, в ума и чувствата на хората. Живота има огромно богатство, което постепенно ще изживяват всички същества.

bezkraen

Всичко идеално ли е всъщност?

Като се има предвид, че живота е вечен че щастието може в един момент да е непрестанно във вечен живот на едно същество… когато то пожелае и достигне до това състояние… докато иска да е така и докато не се откаже от това вечно щастие… като се има предвид това, то може да се каже, че всичко е идеално.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* 7+3=?

*