брайън уайс 16

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА Почти четири години бяха изминали, откакто Кетрин и аз...

брайън уайс 14

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА Видяхме се отново след три еедмици. Отлагането бе причинено...

брайън уайс 13

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА Кетрин бе повече от здрава. Предишните й съществу­вания започнаха...

брайън уайс 12

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА От първия хипнотичен сеанс бяха изминали три и по­ловина...

брайън уайс 11-1

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА Няколко дни след последния сеанс бях внезапно изт­ръгнат от...

Брайън Уайс 11

ГЛАВА ДЕСЕТА Седмицата мина бързо. Отново и отново прослушвах записите от...