Пътят на молитвата

Молитвата

Предстои качване на още информация.

 

 

 

 

ПЪТЯТ НА МОЛИТВАТА

Молитвата е най-сърдечната и искрена духовна практика. А молитвата за другите е най-красивият акт, извършван от човека по неговия духовен път.
Молитвата е опит за общуване с най-святото, най-висшето, Абсолюта, Изворът и причината за всичко, с Бог.
Молитвата е начинът, с който "изгубеният син", човешката душа, паднала в материята и станала човек, се разкайва и заявява желанието си да се върне в "Изгубеният Рай", там където няма страдания и зло, идеалният първичен свят, в който всяка душа се ражда, вечният свят, Домът на душите.
Молитвата е опит за общуване с Бога, който опит обикновено е неуспешен. Човек отправя своя апел, но не получава отговор. В това се състои жестокото изпитание пред човека. Въпреки че не получава отговор, да продължи, да копнее за съвършенството, идеала, за духовния свят, за Бога.
Молитвата е по-лесна ако се вярва, че не човека е богоизоставен, а човешката душа е изоставила най-горделиво и жестоко Бога, любящата и съвършена майка-баща на душата.
Помощно средство за вдъхновение на всеки, който е поел по пътя на молитвата, разбира се е Новият Завет и примерно литературата, издавана от Зографския манастир. За голям техен срам все още издават литература, пълна с нетолерантност към инакомислещите религиозни движения и често потъват в сляпа вяра и сектантство, поради което е добре да не се вманиячава човек в техните учения, както и в които и да е учения на дадена религия, автор и т.н. Всеки трябва да следва зовът на сърцето си и отговорите на собствените си молитви.