Начини, по които духовете се свързват с живите

Соматично докосване

Използвах медицинските термини соматично свързване и терапевтично докосване и ги обединих, за да опиша метода, по който безплътните души използват насоче­ни енергийни лъчи, за да докосват различни части от физическото тяло. Лечението не се ограничава в чакрите, за които споменах по-рано. Душите, които се връ­щат, за да утешат живите, търсят най-възприемчиви­те области за своята енергия. Видяхме това в случай 1 (зад лявото ухо). Енергийният сигнал въздейства тера­певтично, когато се създадат мостове, свързващи две­те съзнания – на изпращащия и на приемащия – чрез телепатично предаване.

Свързването чрез предаване на мисли на страдащо физическо същество е соматично, когато методите са физиологични. То представлява леко докосване на телес­ни органи и извличане на определени емоционални реакции, което може да включва използване на сетивата ни. Умело насочените енергийни лъчи могат да предизвикат разпознаване на вид, звук, вкус и мирис – всичко това чрез докосване. Смисълът на разпознаването е да се убеди скърбящият, че обичаният близък е все още жив. Целта на соматичното докосване е да помогне на скърбящия да приеме загубата, като повярва, че раздялата е само промяна на реалността и не е окончателна. Очаква се това да позволи на опечаления да продължи напред и да изживее пълноценно собствения си живот. Душите притежават способността да си изработ­ват навик за соматично докосване. Следващият пример е за четиридесетгодишен мъж, току-що починал от раК. Истината е, че душата на този човек не показва особе­ни умения, въпреки че намеренията му са добри.

случай втори •

Д-р Н. Каква техника използваш, за да стигнеш до съпру­гата си?

К. Стария си трик – докосване в центъра на гръдния кош.

Д-р Н. Къде точно?

К. Насочвам енергийния си лъч право към сърцето й, малко се отклонявам, но няма значение.

Д-р Н. А по какво разбираш, че успяваш с този метод?

К. Намирам се на тавана, а тя е закрила лице и плаче. Първият ми опит я кара да вдигне глава. Въздъхва дълбоко, усеща нещо и поглежда нагоре. Тогава прила­гам разсейващата си техника.

Д-р Н. Какво представлява тя?

К. (усмихва се.) Разпръскване на енергия във всички посо­ки от една централна точка на тавана. Обикновено един от тези лъчи улучва точното място… Главата… Или другаде.

Д-р Н. Но кое е точното място?

К. Онова, което не е блокирано от отрицателна енергия, естествено.

Сравнете разликата между случай 2 и следващата клиентка, която внимателно разстила енергията си в една област, сякаш слага глазура на торта.

случай трети •

Д-р Н. Би ли описала начина, по който ще помогнеш на съпруга си със своята енергия?

К. Ще се съсредоточа върху тила, точно над гръбнака. Господи, Кевин  страда толкова много! Просто не мо­га да тръгна, докато не се почувства по-добре.

Д-р Н. Защо избираш именно това място?

К. защото зная, че му харесваше да разтривам тила му, така че в тази област е по-възприемчив за вибрацион­ното ми внушение. После си играя с този участък както при масаж, каквото всъщност представлява това, което правя.

Д-р Н. Играеш си?

К. (смее се, протяга ръка и разперва петте си пръста.) Да, разстилам енергията си и предизвиквам вибрации чрез докосването си. След това обхващам тила на Кевин  с две ръце – за максимално въздействие.

Д-р Н. Той знае ли, че си ти?

К. (със закачлива усмивка.) Да, напълно осъзнава, че със сигурност съм аз. Никой друг не би могъл да направи с него това, което правя, и ми е нужна само минута.

Д-р Н. Няма ли да му липсва, след като се завърнеш в духовния свят?

К. Мислех, че знаете тези неща? Мога да се върна винаги, когато се чувства ужасно потиснат и копнее за мен.

Д-р Н. Просто попитах. Не искам да прозвучи нетактично, но какво ще стане, ако Кевин  срещне друга жена в този живот?

К. бих се радвала, ако отново намери щастие. Това е доказателство колко добре сме се разбирали. Съвмес­тният ни живот, всяка случка от него не е загубена и може да се повтори отново в духовния свят.

Точно когато ми се струва, че напълно съм разбрал способностите и ограниченията на душите, се появява някой клиент, който разсейва тази заблуда. Дълго време казвах на хората, че като че ли на всички души е трудно да се справят с неудържимите ридания на скърбящите, преди да започнат работа с лекуващата енергия. Ето един кратък цитат от представител на третото ниво, чийто тактически подход в мига на най-дълбока скръб ме убеди, че греша:

„Хората, които плачат, не ме забавят. Техниката ми е да координирам вибрационните си резонанси с токовите вариации на гласните им струни, а след това да се оттласна към мозъка. По този начин регулирам енергията си така, че да постигна по-бързо съединяване на същността си с техните тела. Много скоро престават да плачат, без сами да знаят защо.”

Олицетворяване с предмети. Чувал съм интересни истории за използване на познати предмети, както при човека от следващия случай. Тъй като мъжете обикновено умират преди съпругите си, научавам за повече енергийни техники от тяхна гледна точка. Това не означава, че душите с мъжка ориентация са по-умели в лекуването, защото по-често им се налага да утешават. Случай 4 в живота преди описания по-долу е бил жена, починала преди съпруга си. В този по-ранен живот, лекувайки скръбта на все още живия си мъж, душата е успяла да постигне същото въздействие.

• случай четвърти •

Д-р Н. Какво правиш, ако усилията ти веднага след смърт­та не доведат до желания резултат в никоя точка от тялото?

К. Когато разбрах, че не успявам да достигна до съпруга­та си Хелън  чрез директен подход, започнах да работя с познати неща от дома.

Д-р Н. Имаш предвид животно, куче или котка?

К. Използвал съм ги по-рано, но… Не и този път. Реших да избера истински ценен за мен предмет, за който жена ми знае, че е нещо много лично. Избрах пръстена си.

Тук клиентът ми обясни, че през миналия си живот винаги носел голям пръстен, изработен по индийски мо­дел, с изпъкнал тюркоаз в средата. Често седели пред камината и си разказвали как е минал денят им. Имал навик да потърква камъка, докато разговаря с Хелън . Съпругата му често се шегувала, че ще го изглади до металната основа, в която бил вграден. Веднъж Хелън  споделила, че е забелязала този навик още в нощта на запознанството им.

Д-рН. Мисля, че разбирам за пръстена. Какво направи с него като дух?

К. Когато работя с предмети и хора, трябва да почакам, докато обстановката стане много спокойна. Три сед­мици след смъртта ми Хелън запали камината и седна пред нея с насълзени очи. Започнах, като слях енергия­та си с огъня, използвайки го като източник на топли­на и еластичност.

Д-р Н. Извини ме за прекъсването, но какво точно озна­чава еластичност!

К. Бяха ми необходими векове, за да разбера. Еластичната енергия е флуид. За да превърна душевната си енергия във флуид, се изисква силна концентрация и практика, защото той трябва да бъде светъл и ефирен. Огънят служи като катализатор на тази трансформация.

Д-р Н. Което е пълна противоположност на силния насо­чен лъч от енергия?

К. Именно. Мога да постигна голямо въздействие, като внезапно преобразувам енергията си от флуид в сгъс­тено състояние и обратно. Промяната е едва долови­ма, но пробужда човешкото съзнание.

Забележка: Други са ми казвали, че тази промяна на енер­гийната форма „гъделичка човешкия мозък”.

Д-р Н. Интересно. Продължи, ако обичаш.

К. Хелън  се свърза с огъня, а чрез него – с мен. В един миг скръбта не бе така потискаща и аз се придвижих точ­но до върха на главата й. Тя почувства присъствието ми… Слабо. Не беше достатъчно. Тогава започнах да преобразувам енергията си, както описах, от сгъсте­но в ефирно разклонено състояние.

Д-р Н. Как разклоняваш енергията си?

К. Разделям я на две. Докато ефирната флуидна енергия докосва главата на Хелън , за да установя контакт, насочвам плътен лъч към кутийката, в която стои пръстенът ми, в едно от чекмеджетата на масата. Намерението ми е да разкрия ясна пътека от съзнани­ето й до пръстена. Затова използвам силен насочен лъч, който я направлява към пръстена.

Д-р Н. Какво прави Хелън  по-нататък?

К. С моите напътствия бавно става, без сама да знае защо. Придвижва се като насън към масата и се поколебава. После отваря чекмеджето. Понеже пръсте­нът ми е в кутийката, продължавам да насочвам енер­гията си от съзнанието й към капака. Хелън  отваря кутийката, взема пръстена и го задържа. В лявата си ръка. (с дълбока въздишка.) Вече зная, че съм успял!

Д-р Н. Защото?

К. Защото в пръстена все още е съхранена част от моя­та енергия. Нима не разбирате? Тя чувства енергията ми във върховете на двете разклонения. Това е двупосочен сигнал. Много ефективен.

Д-р Н. Да, разбирам. Какво правиш след това с Хелън ?

К. Сега изграждам мост между себе си, застанал от дяс­ната й страна, и пръстена отляво. Тя се обръща към мен и се усмихва. После Хелън  целува пръстена и казва: „Благодаря ти, скъпи, вече зная, че си с мен. Ще се опитам да бъда по-смела.”

Бих посъветвал всеки, който изпитва дълбока скръб от загубата на любим човек, да стори това, което пра­вят надарените ясновидци, за да открият изчезнали хо­ра. Вземете някакво бижу, дреха или друга вещ, принадлежала на починалия, подръжте я в позната и за двама­та обстановка, спокойно отворете съзнанието си и се освободете от всички странични мисли.

Преди да завърша този раздел, искам да разкажа любимата си история за енергиен контакт с безплътно същество чрез предмети.

Съпругата ми Пеги е медицинска сестра в онкология с квалификация на консултант и много често общува със скърбящи болни от рак и роднините им. Докато ръководи химиотерапията в болницата, често е във връзка с отговарящите за настаняването на семействата. Няколко от тези жени са нейни близки приятелки, с ко­ито се срещат често като група за взаимно подпомага­не. Една от посещаващите тези сбирки отскоро е вдовица, чийто съпруг Клей почина от рак. Клей обичаше шумните увеселения с музика на живо и танци и с жена му често пътуваха до местата, където свирят най-добрите състави.

Една нощ след смъртта на Клей вдовицата му, съп­ругата ми и останалите от групата седели в кръг в хола на тази жена и разговаряли за моите теории за завръщането на душите да утешат хората, които оби­чат. Вдовицата отчаяно въздъхнала: „Защо Клей не ми показва присъствието си по такъв начин, за да ме утеши?” последвал миг мълчание и внезапно музикалната кутия на етажерката с книги засвирила мелодията на „В настроение” на Глен Милър. Всички били поразени и смутено се засмели. Домакинята могла да каже само: „Тази музикална кутия не е докосвана от две години!” Все едно, мисля, че е разбрала посланието на Клей.

Ефирната енергия притежава някои свойства на електромагнитните сили и благодарение на тях може да въздейства по мистериозен начин върху предметите, Джоан и Джим са двама бивши клиенти, чийто брак е много щастлив. След сеансите им поговорихме за изпол­зването на енергийни лъчи от живите. Стори ми се на­ивно, когато казаха, че съчетавали енергията си по калифорнийските магистрали, за да накарат колите пред тях да им сторят път, ако бързат. Попитах ги дали се шегуват, но отговорът им бе: „Не, наистина насочваме общ лъч към главата на шофьора, а после го отклоняваме вдясно (към средното платно) и обратно.” Твърдят, че петдесет процента от опитите им са успешни. Полу на сериозно им казах, че това е злоупотреба със силата и е по-добре да престанат. Мисля, че и двамата осъзна­ват, че ако използват дарбата си по-конструктивно, ще бъдат по-високо оценени горе, макар и да е трудно да се откажат от навика си.

By admin