Трябваше да се уповава на тези сънища и вярата си.

БЕЛЕЖКИ НА ЛЕКАРЯ
И ОЩЕ РАЗГОВОРИ СЪС СЪПРУГА НА РЕЙЧЪЛ, БЕНДЖАМИН
През последните две седмици от живота на Рейчъл Бенджамин остана до нея. Съпругата му
преживя четири седмици без ендотрахеална тръба, което е далеч повече от очакваните два дни. През
последната седмица той заговори за Исус. Накрая болестта й напредна толкова, че изпадна в кома.
Тогава разбрах, че смъртта й е съвсем близо.
През тези последни дни опознах Бенджамин доста добре. Бяха му останали само сънищата за
Рейчъл и Бога. Трябваше да се уповава на тези сънища и вярата си. Мисълта, че духът й ще продължи
да живее, му носеше голяма утеха. Разказах му историите на други свои пациенти, за да му помогна да
преодолее неувереността и мъката.
Бенджамин сподели следното:

 • Имаше нещо в душата ми и интуицията ми подсказваше, че нещо в еврейската ми вяра остава
  неоткрито. Никой нямаше вина. Просто не знаех какво е. Толкова обичам съпругата си и благодарение
  на нея израствам в любовта си към Христос като мой истински учител.
  Едно от последните неща, които каза на Рейчъл, беше:
 • Скъпа, благодаря ти, че ми помогна да прозра истината за Исус. Това ми върна вярата и волята
  за живот. В сърцето си вярвам, че трябва да премина към месиянството. Пътят не е лесен. Мисля да се
  преместя в Израел, с Божията помощ, и да направя всичко, което мога, за да разпространявам истината
  за Исус.
  Зная, че съм просто един човек, но ти ме научи, че твоето страдание има дълбок смисъл. И аз мога
  да придам смисъл на живота си.
  След смъртта на Рейчъл за мен беше интересно, че цялото й семейство се събра в любов.
  Огорчението, което бе държало синовете й далече, бе изчезнало. Благодарение на истината в
  посланията й, отнасящи се за моя живот, вярвам, че всички послания, които чух от нея, действително
  бяха изпратени от ангелите, Исус и онези, чиито гласове чуваше от духовната страна на нашето
  съществуване. Чувствам се задължен да споделя тези послания с всеки, който ще прочете тези редове.
  Дълбоките мигове, които споделям с умиращите си пациенти, са повече от скъпи за мен.
  Чувствам, че да ги изслушам и предам информацията, която получават, е важно за земята в този момент
  от човешката история. Аз съм просто човек, просто лекар, но, както каза Бенджамин, не съм нито глух,
  нито сляп за това, което се случва в мое присъствие.
  Божествените пророчества на Рейчъл помогнаха на много хора от персонала ми да укрепят вярата
  си, включително и на самия мен. През онези последни четири седмици от живота й знаех, че според
  медицината би трябвало да умре почти веднага след отстраняването на респиратора. Неслучайно
  остана жива толкова време. Рейчъл изглеждаше движена от особен вид енергия, устрем и цел.
  Страдаше за духовното израстване на човечеството.
  Отчаяно искаше да сподели тези дълбоки духовни послания със съпруга си, семейството си и мен.
  С радост мога да заявя, че тя постигна всичко, което си бе поставила за цел, и със сигурност ще продължа да разказвам историята й на пациенти, близките им и света. Определено беше жена, която никога не
  ще забравя.
  Разбира се, за Рейчъл е голяма утеха да знае, дори в отвъдния свят, че светът е станал по-добро
  място благодарение на живота, който е изживяла. Продължавам работата си в хосписа и обещавам на
  всички, които четат тези истории, че и занапред ще слушам, записвам и запомням всичко, което ми
  казват. Доколкото съм способен, предадох ясно посланията на Рейчъл и волята на съществата, които се
  обръщат лично към всеки от нас. Опитвам се да се вслушвам и в собственото си сърце и посланията,
  които получавам от него, и да споделям и тях. Не е нужно човек да умира, за да види ангели. Те са тук,
  с нас, когато сме готови да ги приемем.
  ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА
  ДУХОВНИЯТ ФАКТОР: НАЙ-ВИСШИЯТ АКТ НА ЛЮБОВ
  Докато вървях по мрежата от коридори на болницата към стаята на следващия си пациент, минах
  покрай родилното отделение и чух плач на новородено. Потънах в размисъл и започнах да се питам за
  произхода на живота и замисъла на творението. Струваше ми се, че имам само въпроси и никакви
  отговори… до запознанството ми със следващия пациент.
  Доктор Жан Пиер беше 67-годишен антрополог, патолог и агностик, който умираше от малигнена
  миелома – злокачествено заболяване, което засяга костите, имунната система и бъбреците и крайният
  резултат е бъбречна недостатъчност и разрушаване на скелета. Обичайният сценарий при пациенти с
  www.spiralata.net 67
  тази болест включва увреждане на гръбначния мозък, което води до парализа и мъчителни болки в
  костите. Доктор Жан Пиер бе сред най-тежките случаи, които съм виждал.
  Този високоинтелигентен стоик разполагаше с две седмици до смъртта си, за да опише прегледа
  на живота си и духовното същество, което му помагаше да го направи. Въпреки непоносимата болка
  доктор Жан Пиер беше изпълнен с вътрешна радост, докато споделяше духовните си послания. Описа
  духовното същество, което наричаше Майкъл, като космическа, благосклонна и светла душа:
 • Очевидно първата точка от дневния ред на Майкъл, така да се каже, е била да ми даде нужната
  информация, за да разбера уроците на живота си и да мога да премина отвъд. Бог използва познати
  образи на земни неща, за да създаде представите ни за рая, така че колкото и да ценим живота,
  върховното изживяване на мир и любов надделява. Този метод дава възможност на душите да изберат
  отвъдния свят. Страстта на живота ми беше свързана с изучаването на човечеството и сътворението,
  така че Майкъл избра да ме просвети за Божията любов, която е ключът към разбирането на уроците ни
  в живота, по начин, подходящ за мен. Бог създава за всяка една душа най-добрата обстановка и
  спокойна атмосфера, в която уроците могат да бъдат преговорени и усвоени. Ключът към радостен и
  по-лек преглед на живота е проследяването на ежедневните ни действия и отправянето на молитва към
  Бога за напътствия как да направим необходимите промени, които ще доведат до мир и любов. Това
  позволява на човек да види в смъртта символ на по-спокоен и красив живот. Достатъчно е да повярва в
  Бога. Той ще свърши останалото. Въпреки простотата на всичко това по- вечето хора го приемат едва
  на смъртното си легло. Доктор Лерма, аз не знаех, че Бог съществува и не разглеждах смъртта като
  положителна емоционална реакция. Майкъл бе изпратен, за да ми помогне да почувствам в себе си този
  стремеж към доближаване до Бога. Ангелите работиха неуморно, за да променят скептичното ми
  отношение.
  Доктор Жан Пиер каза, че Майкъл докоснал гърдите му и с ласкаво движение изтеглил духа му.
  Обясни:
 • Душата ми прекосяваше вселената през ярко осветен тунел, водещ дълбоко в сърцето на Бога.
  Попитах дали това е тунел между измеренията, както го описва Айнщайн, и той потвърди. Облян от
  бяло сияние, заговори колко важна е духовността и науката за космическите пътешествия. Каза, че в
  близко бъдеще напредъкът на науката може да доведе до осъществяване на междузвездни и
  междугалактически пътувания с използване на усъвършенствани изстрелващи системи, усилване на
  гравитацията, антиматерия и дори тунели между измеренията. Даде подробности за срещи с други
  миролюбиви души не само в нашата галактика, а и в безкрая на вселената. Изтъкна, че това ще бъде
  постигнато само ако учените също постоянстват в стремежа си към Бога. Това е най-важното, защо- то
  чрез духовността идват мирът и любовта. Без тези качества съществува потенциална опасност
  човешките същества да заразят и останалите Божии творения със своята омраза, високомерие и
  арогантност.
  Доктор Жан Пиер помолил Майкъл за просветление относно свободната воля и Божия план за
  разгръщането й. Получил обяснението, че за разбирането на този колосален замисъл е нужно връщане
  назад във времето и проследяване на сътворението на космоса и живота – от създаването на първото
  едноклетъчно същество преди близо четири милиарда години в резултат от най-великото Божие дело
  преди повече от 13 милиарда: сътворението на вселената.
  Майкъл разкрил на доктор Жан Пиер зрелищния Божи спектакъл с фойерверки. Показал му как
  Божията ръка запалва пламъка, от който е възникнало всичко, – Големия взрив. ИЗТЪКНЕШ, че този
  висш акт на сила е любовта в най-чистата й форма и че тази огромна енергия е довела до
  съществуването ни, така че човешките същества да имат шанса да станат сътворци с Бога.
  „Всичко това е за нас?“ – попитал доктор Жан Пиер. Цитира отговора на Майкъл: „Всичко това и
  още безкрайно много“.
  Отново попитал дали един ден човекът ще може да пътува из вселената и сподели, че Майкъл му
  казал:
 • Да, но само когато не сте ограничавани от предразсъдъци и отрицание. Човекът трябва само да
  има любящ стремеж към градивност, а не към разрушение. Айнщайн е бил на път да стигне до това
  знание, но Бог не му е позволил, защото светът не е бил готов. В края на краищата, вижте какво
  направиха политиците, когато беше открита силата на атома: предназначението й не е да убива. Ако не
  бяхме поели по този път през Втората световна война и не бяха загинали толкова невинни, извисени
  души, включително и духовно извисени учени, човекът вече щеше да пътува през галактиката.
  Доктор Жан Пиер обясни:
 • Човекът постоянно получава възможността да разработва лекарства за смъртоносните болести,
  www.spiralata.net 68
  но не са достатъчно учените и обикновените хора, които се молят искрено и действат, водени от
  безусловна любов, за да се изпълнят желанията ни. Всъщност ставаме жертва на собствените си закони.
  Вижте само как шепа хора успяха да премахнат молитвата от училищата. Не се съпротивляваме срещу
  това, защото сме твърде заети с трупане на пари, суета и усложняване на живота. Въпреки че милиони
  хора принадлежат към различни църкви, малцина се молят истински и вършат добри дела,
  продиктувани от безусловна любов за балансиране на противоположните сили. Безкористните молитви
  и саможертвата на един-единствен човек могат да издигнат човечеството завинаги на по-високо ниво и
  да ни дадат смелостта да си възвърнем изгубеното. Нужно е само човек да вярва.
  Доктор Жан Пиер сподели, че Майкъл усетил дълбоката му тъга и решил да го поведе към
  следващия урок, шест милиарда години по-късно.
 • Озовах се обратно на земята, до клетъчна структура, каквато бях наблюдавал под микроскоп в
  първите си години в колежа – каза доктор Жан Пиер.
  Описа едноклетъчното, заобиколено от девствено- чистите води на планетата, останали от
  разтопения лед на милиони астероиди и комети:
 • Ангелите летяха около планетата като пазители на Божия замисъл.
  После проследил експлозията на живота през милионите години. Видял първите многоклетъчни
  организми в природата да се размножават и умират. Пътувайки по-бързо от скоростта на светлината,
  станал свидетел на страховити и потресаващи гледки: няколко масови унищожения, които сякаш
  заличили всеки вид от планетата. Тогава бистрите сини океани станали тъмни и пусти. Каза, че Майкъл
  го успокоил с уверението, че Божият замисъл, макар и на моменти да изглежда агресивен, е съвършен и
  може да се обясни най-добре с теорията на относителността. Почти четири милиарда години по-късно
  Айнщайн е твърдял, че енергията нито се създава, нито се губи, а само променя формата си. С други
  думи, доктор Жан Пиер ми каза, че тъй като Божият план е основан на любов и свободна воля, Той е
  решил първият му етап да бъде посветен на елементарните частици – атома и неговите подобия.
 • От самото начало атомът носи безграничната Божия любов и енергията, необходима за
  опознаването и обикването на всичко, сътворено от Него. Така предизвиканите чрез атома масови
  унищожения всъщност са били злоупотреба с тази енергията, която би трябвало да създаде
  благоприятна среда за човека – каза доктор Жан Пиер. – Бавно видях как са започнали да се развиват
  растенията, после насекомите, само за да изчезнат при второто масово унищожение на земята. След
  това са се зародили влечугите, вече независими от морето, но и те постепенно изчезнали. Динозаврите
  са се появили с появата на цъфтящите растения и първите риби и птици. Тяхното загиване е било
  необходимо за осъществяването на Божия замисъл. После се пренесох във времето до близо двеста
  хиляди години преди Христа. Беше ми казано, че тогава се е появил първият хомо сапиенс. Сцената
  била подготвена. Необходимите климат, вода, суша, растения, дървета и минерали вече са били налице,
  за да позволят на човека да живее и твори. От скалните рисунки до пирамидите в Ги- за, до Исус,
  Мохамед, Буда, Да Винчи, Галилей, Колумб, Аполо 11 и сега космическата станция видях развитието
  на природния свят. Когато Майкъл ми показа съвременния свят, се замислих, че са били нужни шест
  милиарда години за сътворението на милиарди души от една-единствена клетка.
  Било му казано, че човекът може да изчезне, както съществата преди нас, при шестото масово
  унищожение, което, като учен, той знаел, че вече е започнало.
 • Доктор Лерма, получих уверение, че Божият замисъл се развива съвършено, защото в него е
  заложена най-висшата съставка – безусловната любов. Бях озадачен от твърдението и попитах Майкъл
  как ще се осъществи, щом човекът унищожава околната среда и себеподобните си. Беше ми казано, че
  Бог е предвидил това и то дълбоко го е натъжавало: но Той е знаел, че е част от еволюцията на
  свободната воля. Когато е създавал планетата, Бог е дал на своето творение механизми за самозащита,
  като цунами, урагани, вулкани и климатични промени.
  Доктор Жан Пиер обясни, че Бог иска човекът винаги да има достъп до тази планета, за да могат
  душите ни да усвояват ценни уроци чрез материалното тяло. Каза, че тялото е създадено като дом за
  душата, за да ни даде необходимия опит, знание и мъдрост да търсим Бога и да се завърнем при Него
  във вечността. Затова е толкова важно планетата да оцелее.
  Доктор Жан Пиер ми каза, че е успял да намери връзка между видяното и наученото на земята.
  Като учен. вече знаел голяма част от онова, което му било разкрито от Майкъл, и не бил изненадан. Но
  това знание не било достатъчно за създаване на нови теории, защото духовният фактор липсвал. За
  първи път разбрал, че науката без Бога е много ограничена, а когато е във връзка с Бога, възможностите
  й са неограничени.
  Духовният фактор, както го наричаше доктор Жан Пиер, е липсващото звено и е решаващ за
  www.spiralata.net 69
  оцеляването на душите ни.
  Състоянието му рязко се влоши и той поиска от мен да се помоля с него, за да премине спокойно
  от този свят в отвъдния. Тази молба беше голяма чест за мен и се съгласих. Двадесет и четири часа след
  молитвата ни той ме погледна и прошепна, че Михаил и други ангели се носят над него и го зоват да ги
  последва. Каза:
 • Доктор Лерма, пътят, по който ме водят ангелите, е толкова светъл и красив. Чувството на покой
  и любов струи от всяка една частица светлина и прониква в душата ми.
  Изведнъж насочи погледа си към края на леглото, близо до краката си, и с най-лъчезарната
  усмивка, която съм виждал, издъхна.
  Представих си Господ, както Го бяха описвали много други пациенти, смирено да мие краката му
  с чиста любов, докато го приема в Своето небесно царство.
  БЕЛЕЖКИ НА ЛЕКАРЯ
  И ОЩЕ ДИАЛОЗИ С ДОКТОР ЖАН ПИЕР
  По-голямата част от споделеното от доктор Жан Пиер беше за сътворението на света и
  разбирането на свободната воля. Все пак избра да се спре за кратко на още няколко въпроса, свързани с
  Второто пришествие, световния мир и безусловната Божия любов към всички.
  Доктор Жан Пиер обясни, че човекът ще продължи да напредва в технологиите, медицината и
  духовността, защото мнозинството от хората на земята обичат Бога. Що се отнася до всеобщия мир на
  планетата, той ще настъпи, когато човекът се научи на безусловна любов към цялата си душа,
  включително и към най-тъмната й страна. Едва тогава ще се осъществи квантовия скок към нашето
  небесно измерение тук, на земята. Това събитие ще бъде предхождано от Второто пришествие на Бога
  на земята. Дотогава хората ще развият вяра, която ще носи физическо и емоционално изцеление и ще
  може да повдигне планини, ако е нужно. Технологиите ще направят пътуването чрез телепор- тиране
  възможно с използването на гравитационни машини, които ще предизвикват промени в пространството и времето, за да странстваме из необятната вселена. Взаимоотношенията между хората и в
  семействата ще бъдат вечни и любящи тук, на земята.
 • Това ще стане. Видях го в близкото бъдеще – каза доктор Жан Пиер.
  Продължи, че каквото и да правим като души, ние сме обречени на провал, ако не следваме пътя
  на Исус Христос и не вярваме в Него. Михаил казал, че Бог не желае роботи да споделят небесното Му
  царство. Иска човешките същества да Го обичат безусловно, как- то Той ни обича такива, каквито сме.
  С други думи, трябва да пожелаем в сърцето си онова, което желае самият Бог, – да обичаме и да бъдем
  обичани. Това е нашият творчески импулс.
  Доктор Жан Пиер говореше за универсалния Божи закон на хомеостазата: всяко действие има
  равно по сила противодействие. Било му казано, че за да постигне нирвана тук, на земята, човек трябва
  да започне с балансиране на всяко отрицателно действие с положително. Може да направи това, ако е
  генетично здрав и способен (с други думи, здрав тел ом и духом). Ако нарани себе си или другиго
  физически, емоционално или духовно, той или друга състрадателна душа трябва да извърши акт на
  изкупление. За да се случи това, са нужни духовно знание и мъдрост.
  Доктор Жан Пиер говореше и за греха и силата на опрощението. Напомни ми, че Христос е умрял
  заради нашите грехове и че всеки, който повярва в Него, ще получи опрощение и вечен живот. Все пак
  това не означава, че можем да продължаваме да грешим. Ще си понесем последствията. Те възпират
  повечето хора да не повтарят същите отрицателни действия. Положителните действия предизвикват
  положителни реакции. И обратното. Бог не е обещавал да премахне последиците от нашите постъпки, а
  само да ни прости. Тези последици представляват уроци, които ни правят по-силни и решителни
  същества. Бог се е погрижил всяко действие накрая да води до нещо положително, колкото и
  ужасяващо да изглежда отначало. Щом хората простят на себе си и на другите, този свят ще се
  излекува.
  Ще носим спомените си и в следващото измерение, вероятно и положителните, и отрицателните.
  Ако човек не прости на себе си, болката от тези спомени ще го съпътства. Майкъл казал на доктор Жан
  Пиер, че Бог тъгува, когато вижда, че някой не може да си прости, защото с тази цел Той е пожертвал
  Своя единствен син за света. Трябва само да повярваме с цялото си сърце, че синът Му е умрял заради
  нашите грехове – минали, настоящи и бъдещи. Все още повечето хора не разбират простата истина за
  вечния живот и любов. Сложността на живота им ги прави подвластни на суровите и мощни сили на
  мрака, сред най-лошите от които са високомерието и вината.
  Добрата новина е, че Бог никога не ще ни изостави. Той ще чака, колкото е нужно, докато всяка
  душа Го потърси. Все пак Бог разполага с цяла вечност. Доктор Жан Пиер ми каза да не забравям, че
  www.spiralata.net 70
  енергията само променя формата си и никога не умира. Същото се отнася и за душите ни: те ще
  съществуват вечно и да се надяваме, че няма да бъдем разделени с нашия любящ Създател. Но в края на
  краищата Бог ще остави това на нас. Всичко е въпрос на свободна воля.
  Доктор Жан Пиер каза, че адът е съзнателен избор да бъдем разделени от Бога, защото Той никога
  не би пожелал раздяла с нас. Вината е най-тъмната, най- дълбоката и най-мощната емоция. Възможно е
  да са нужни безброй години, за да отпаднат пластовете, които разделят душата, подвластна на нея, от
  Бога. Как- то отбеляза доктор Жан Пиер:
 • Видях хора в това състояние и почувствах неизмеримата им самота, ненавист към себе си, страх
  и безкрайна студенина. Беше ужасяващо.
  Майкъл му напомнил за безграничната Божия любов и как Той никога не престава да ни помага да
  се избавим от самообвиненията. Доктор Жан Пиер каза, че е разговарял и с няколко от душите, спасени
  от Бога. Те му казали да си прости веднъж завинаги, като истински повярва, че Христос се е пожертвал
  заради нашите грехове. Казали му да се моли за милионите души, които избират да останат в пълен
  мрак.
 • Доктор Лерма, умолявам ви да се молите за тези души в окови и да казвате и на други да правят
  същото. Влагайте любов във всичко, с което се захващате, всяка секунда от всеки ден. Прощавайте си,
  когато се провалите. Не преставайте да се молите прошката и Божията любов да живеят във вас, да ви
  ръководят във всичко, което правите, и да донесат избавление на онези, които са в плен на чувството за
  вина. Само помнете, че за Бога всичко е възможно. Единственото, което се изисква от нас, е да вярваме.
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Коментарите на доктор Жан Пиер и другите истории в тази книга достигнаха до дълбините на
  душата ми и благодарение на тях вече имам повече отговори, отколкото въпроси. Когато затворя очи и
  се замисля върху преживяното, с искрено страхопочитание се питам за нашия свят, неговото начало и
  вероятния му край. Дали нашата осезаема и неосезаема вселена е родена чрез един върховен акт на сила
 • Големия взрив и разпръсването на частиците в космоса – и преди 13.7 милиарда години така са
  възникнали материята и газовете? Дали сме тук, за да се плодим и множим и да населим земята, а после
  да предадем всичко на наследниците си? Щом има начало, дали трябва да има и край? Дали ще горим
  като пламък, докато дойде време да угаснем, да се претопим във вселената? Дали един ден всичко това
  ще изчезне? Дали след живота няма отново да следва живот?
  Представих си Божията ръка, както я бе описал доктор Жан Пиер, и се запитах дали Онзи, който е
  запалил пламъка, ще го остави да угасне? Дали това ще бъде нашата гибел? Или е писано огънят на
  живота, който носим в себе си. да продължи да съществува? Кой решава това? Кой ще поддържа този
  огън? Дали нашият Създател ще пожелае отново да запали искрата, дори ако се окаже гаснеща и слаба?
  Дали ще получим отговора при смъртта си, когато се разделяме с този свят? Дали има план, цел и
  смисъл на съществуването ни на земята… и след като умрем? Дали ще се превърнем, както съществата
  преди нас, в тъмна материя, дали това шесто масово унищожение, за което учените предупреждават,
  вече е започнало? Или мистерията ще ни бъде разкрита чрез смъртта? Знак? Сигнал? Откровение? Или
  физическо проявление на Бога?
  След всичко видяно и чуто как бих могъл да мисля, че тази необятна вселена и милиардите
  любящи създания в нея не са сътворени за вечен живот? Тези преживявания промениха целия ми живот
  и ме накараха да се прекланям с благодарност и безусловна любов пред Създателя. Вярвам с цялата си
  душа. че духовната ни енергия не е създадена, за да бъде унищожена или преобразувана, а просто
  някога ще промени формата си. Проявлението на тази съзидателна енергия е монументалното Божие
  творение. Ясно е, че Божият замисъл продължава да се разгръща, че нашите сълзи, тъга и болка ще
  останат във физическото тяло само за да се превърнат в прах и да бъдат пречистени от неравенството.
  Душите, които накрая ще се върнат в Бога, ще преживеят пълен покой и безусловна любов чрез
  мъдрост и разбиране. Онези, които изберат раздялата, няма да бъдат забравени, защото Бог е вселюбящ
  Създател. Перспективата на човека ще бъде безкрайно различна и накрая ще гледаме на всичко с
  огромна радост и любов, най-сетне разбрали грандиозния Божи план. Малкият Матю от Първа глава го
  каза най-добре:
 • Планът на Бог е много труден за разбиране сега, но скоро и вие, и всички Божии души ще
  играете с делфините.