регресия глава 3

Глава 3
Толкова отдавна! И все пак аз все още съм си същата Маргарет. Само животът ни остарява. Ние
самите сме там, където вековете са секунди и след хиляда живота очите ни започват да се отварят.
Юджийн О‘Нийл
Преди това, което ми се случи с Катрин, не бях чувал за лечение чрез регресия в предишни
прераждания. Това не се преподаваше в колежа по медицина в Йейл, нито на другите места, където бях
учил.
Все още ясно си спомням първия път. Бях накарал Катрин да се пренесе назад във времето с
надеждата да открием травми от детството, които са били подтиснати или забравени и които смятах, че
биха могли да са причина за настоящите й симптоми на напрежение и депресия.
Тя вече бе в състояние на дълбока хипноза, което бях предизвикал, отпускайки я нежно с гласа си.
Концентрацията й бе насочена изцяло към инструкциите ми.
По време на предишния терапевтичен сеанс я бях подложил на хипноза за първи път. Тя си бе
припомнила няколко травми от детството заедно с придружаващите ги подробности и чувства.
Обикновено при терапията, когато се възстановят забравени травми и съпътстващите ги чувства,
настъпва процес, наречен катарзис, и състоянието на пациентите започва да се подобрява. Симптомите
на Катрин обаче бяха все така ясно изявени и аз предположих, че ще се наложи да разкрием още
по-дълбоко потиснати спомени от детството. Тогава трябваше да настъпи подобрение.
Внимателно пренесох Катрин във втората година от живота й, но тя не си спомни никакви
по-значителни събития.
Инструктирах я ясно и точно:

 • Върни се във времето, когато са възникнали симптомите ти. – Бях напълно потресен от
  реакцията й.
 • Виждам стъпала, които водят към някаква постройка… голяма бяла сграда с колони,
  отворена отпред. Няма врати. Нося дълга рокля… роба, ушита от груба материя. Косите ми са сплетени,
  дълги, руси коси.
  Казвала се Аронда, млада жена, която е живяла преди близо 4000 години. Тя загинала внезапно при
  наводнение или силен прилив, който помел селото й.
 • Големи вълни повалят дърветата. Няма къде да се бяга. Студено е, водата е студена.
  Трябва да спася бебето си, но не мога… Просто трябва да я държа здраво. Давя се; водата ме задушава.
  Не мога да дишам, не мога да преглъщам… солена вода. Детето ми е откъснато от прегръдките ми.
  Катрин не можеше да си поема въздух и се задъхваше по време на този трагичен спомен. Изведнъж
  тялото й се отпусна напълно и дишането й стана дълбоко и равно.
 • Виждам облаци..,. Детето ми е при мен. И останалите хора от селото. Виждам брат си.
  Тя си почиваше. Този живот бе свършил. Макар че нито тя, нито аз вярвахме в предишни
  прераждания, и двамата по особено драматичен начин бяхме въвлечени в едно изживяване от
  древността.
  Колкото и невероятно да е, страхът, който цял живот бе имала от давене и душене, изчезна след този
  сеанс. Знаех, че въображението или фантазията не можеха да излекуват толкова дълбоко заложени,
  направо хронични симптоми. Но споменът и катарзисът можеха.
  Седмица след седмица Катрин си спомняше за нови и нови прераждания. Симптомите й изчезнаха.
  Тя бе излекувана без лекарства. Заедно бяхме открили лечебната сила на терапевтичната регресия.
  Поради моя скептицизъм и строго научното ми образование ми беше много трудно да приема
  идеята за минали прераждания. Два бяха факторите, които подкопаха скептицизма ми – единият много
  бързо и изцяло на лична основа, а другият постепенно и на интелектуална основа.
  По време на един сеанс Катрин току-що си бе спомнила смъртта си в живот от древността,
  www.spiralata.net – Книгата е сканирана от Д. Стоянова 8
  настъпила вследствие на епидемия, която бе обхванала страната. Тя все още бе в дълбок хипнотичен
  транс; усещаше как се носи над тялото си и как някаква красива светлина я привлича. Започна да говори:
 • Казват ми, че има много богове, тъй като Бог е във всеки един от нас.
  Тогава тя започна да ми разказва много лични подробности за живота и смъртта на баща ми и на
  малкия ми син. И двамата бяха починали преди години, далеч от Маями. Катрин, която беше лаборантка
  в медицинския център “Маунт Синай”, не знаеше абсолютно нищо за тях. Нямаше кой да й разкаже тези
  подробности; нямаше къде да прочете тази информация. Тя беше поразяващо точна. Бях потресен и
  смразен, докато тя говореше за тези скрити и тайни истини.
 • Кой – попитах я – е там? Кой ти разказва тези неща?
 • Учителите – прошепна тя. – Висшите души. Те ми казват, че осемдесет и шест пъти съм живяла
  във физическо състояние.
  По-късно Катрин описа Учителите като високо развити души, които в момента нямат тяло и могат
  да ми говорят чрез нея. От тях тя получавала забележителна и задълбочена информация и прозрения.
  Катрин не беше запозната с научните теории на физиката и метафизиката. Знанията, които
  Учителите й предаваха, бяха много над нейните познания. Тя нямаше представа от равнинни измерения
  и нива на вибрация. И все пак в състояние на дълбок транс описваше тези сложни явления.
  Освен това думите, които употребяваше, мислите, които изразяваше, и философските значения,
  които влагаше, далеч надвишаваха съзнателните възможностите на ума й. Никога досега Катрин не бе
  говорела така организирано и благозвучно.
  Когато я слушах как предава идеи, развити от Учителите, усещах как друга, по-висша сила се бори
  със съзнанието и гласните й струни, за да превърне тези мисли в думи, така че да мога да ги разбера.
  По време на своите терапевтични сеанси Катрин ми предаде още много послания от Учителите.
  Това бяха красиви послания за живота и смъртта, за измеренията на душата и смисъла на живота на
  Земята. Моето пробуждане бе започнало. Скептицизмът ми бе подкопан.
  Спомням си, че си мислех: “След като това, което ми каза за баща ми и сина ми, е вярно, възможно
  ли е да е права и за предишните животи, за прераждането и за безсмъртието на душата?”- Вярвам, че е
  така.
  Учителите също говореха за различни прераждания.
 • Ние сами избираме кога ще преминем във физическо състояние и кога ще го напуснем. Знаем кога
  сме постигнали това, за което сме изпратени там, долу. Знаем кога времето е изтекло и ще приемете
  физическата си смърт. Защото усещате, че не можете да получите нищо повече в този живот. След
  време, когато сте си починали и презаредили душата си, ви е позволено да изберете как отново да се
  върнете във физическия свят. Тези, които се колебаят, които не са сигурни дали да се върнат, или не,
  могат да изгубят шанса, който им е даден да изпълнят задачата си, докато са във физическо състояние.
  След изживяването ми с Катрин съм върнал над хиляда пациента в предишни прераждания. Много
  малко от тях успяха да достигнат до нивото на Учителите. Но при повечето настъпи удивително
  подобрение в здравословното им състояние. Виждал съм пациенти, които, докато са потопени в
  предишен живот, си спомнят някакво име и след това откриват стари архиви, които потвърждават
  съществуването на това лице и подробностите от спомена. Някои от пациентите дори откриха гробовете
  на собствените си предишни тела.
  Някои от хората, които наблюдавах, по време на сеанс започваха да говорят на езици, които никога
  не са учили и дори чували в настоящия си живот. Изучих дори няколко деца, които спонтанно
  проявяваха тази способност, известна като ксеноглосия.
  Чел съм за откритията на други учени, които в терапията също използват регресия към предишни
  прераждания и имат наблюдения много подобни на моите.
  Както подробно съм описал във втората си книга Назад във времето към излекуване, тази терапия
  може да помогне на най-различни пациенти, особено на такива с емоционални и психосоматични
  отклонения.
  Лечението чрез регресия в предишни прераждания е особено подходящо за установяване и
  прекратяване на пороци, които се повтарят във всеки живот и могат да бъдат фатални: злоупотреба с
  алкохол и наркотици и неспособност за общуване.
  Много от пациентите ми си спомнят навици, травми и проблемни взаимоотношения, които са имали
  не само в предишните си животи, но и в настоящия. Една пациентка например видя в минало
  прераждане съпруг, който я е биел и който сега отново се проявява като нейния жесток баща.
  Враждуваща двойка откри, че в четири различни живота, прекарани заедно, те са се убивали един друг.
  Историите и приликите продължават до безкрай.
  www.spiralata.net – Книгата е сканирана от Д. Стоянова 9
  Когато проблема, който се повтаря, бъде открит и причините за него установени, той може да бъде
  разрешен. Няма смисъл болката да продължава.
  Не е необходимо лекарят или пациентът да вярват в предишни прераждания, за да подейства
  лечението чрез регресия към минал живот. Но ако опитат, често налице е подобрение в здравословното
  състояние.
  Почти винаги има духовно израстване.
  Веднъж хипнотизирах един човек от Южна Америка, който в предишен живот, изпълнен с чувство
  за вина, бе участвал в екипа, разработил и планирал пускането на атомната бомба над Хирошима в края
  на Втората световна война. Сега той работеше като рентгенолог в голяма болница и използваше
  радиацията и съвременните технологии, за да спасява, а не да унищожава човешки животи. В този
  живот той беше нежен, прекрасен и любящ човек.
  Това е пример за това как душата може да се развие и промени дори в най-позорното прераждане.
  Важно е това, което научаваш, а не оценката. Животът му през Втората световна война го е научил и
  сега той прилага знанията и уменията си, за да помага на други души. Вината от предишното
  прераждане не е важна. Важно е единствено да се учиш от миналото, а не просто да го премисляш и да
  изпитваш угризения.
  Според едно проучване на Америка днес, Си Ен Ен и Галъп, проведено на 18 декември 1994г., все
  повече хора в САЩ вярват в прераждането, а Америка е на едно от последните места в света в това
  отношение. Вече 27% от населението на САЩ вярва в прераждането, докато през 1990 г. те са били 21%.
  Има и още. Броят на тези, които вярват, че можем да установим връзка с мъртвите, е нараснал от
  18% през 1990 г. на 28% в декември 1994 г. 90% вярват в рая, 79% вярват в чудеса.
  Слухът ми почти долавя аплодисментите на духовете.