брайън уайс 13

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА Кетрин бе повече от здрава. Предишните й съществу­вания започнаха...

брайън уайс 12

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА От първия хипнотичен сеанс бяха изминали три и по­ловина...

брайън уайс 11-1

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА Няколко дни след последния сеанс бях внезапно изт­ръгнат от...

Брайън Уайс 11

ГЛАВА ДЕСЕТА Седмицата мина бързо. Отново и отново прослушвах записите от...

Съновидение

Съновидение Един от основните начини, които отпътуващата душа използва, за да...

Етици

Етици Дълго време смятах, че изучаването на етика е част от...

Души хармонизатори

Души хармонизатори Тази специалност представлява широка класификация с множество подгрупи. Все...

Проектанти

Проектанти Тази специалност също е многообразна, но откривам две основни подразделения....

Изследователи

Изследователи Мисля, че повечето души, които натрупват опит в раз­лична среда...